دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست و فیس

 
helpkade
دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست و فیس
دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست و فیس

روان شناسی

روان شناسی

پرسشنامه ، مشاوره ، روان درمانی ، نظریه ها ، کارگاه آموزشی ، اختلالات روانی

دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست

 

دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست و فیس

فصل های این کتاب

Part I: lntroduction
Chapter 1 : Introduction to Personality TheoryPart 11: Psychodynamic Theories
Chapter 2: Freud: Psychoanalysis
Chapter 3: Adler: Individual Psychology
Chapter 4: Jung: Analytical Psychology
Chapter 5: Klein: Object Relations Theory
Chapter 6: Homey: Psychoanalytic Social Theory
Chapter 7: Fromm: Humanistic Psychoanalysis
Chapter 8: Sullivan: Interpersonal Theory
Chapter 9: Erikson: Post-Freudian TheoryPart 111: Humanistic/Existential Theories
Chapter 10: Maslow: Holistic-Dynamic Theory
Chapter 1 1 : Rogers: Person-Centered Theory
Chapter 12: May: Existential PsychologyPart IV: Dispositional Theories
Chapter 13: Allport: Psychology of the Individual
Chapter 14: Eysenck, McCrae, and Costa’s Factor and Trait TheoriesPart V: Learning Theories
Chapter 15: Skinner: Behavioral Analysis
Chapter 16: Bandura: Social Cognitive Theory
Chapter 17: Rotter and Mischel: Cognitive Social Leaming Theory
Chapter 18: Kelly: Psychology of Personal Constructs

دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت شولتز – ویراست نهم


مقالات متنوع روانشناسی در روان راهنما
با ما در روان راهنما همراه باشید

 

برچسب‌ها دانلودهاکتابهای زبان اصلی


تیر ۷, ۱۳۹۶


شهریور ۹, ۱۳۹۷


خرداد ۲۷, ۱۳۹۶

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

مطالب روانشناسی روان راهنما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

روان شناسی © 2020. حق کپی رایت محفوظ استDownloads-icon

روان شناسی

روان شناسی

پرسشنامه ، مشاوره ، روان درمانی ، نظریه ها ، کارگاه آموزشی ، اختلالات روانی

کتاب نظریه های شخصیت فیست – دانلود رایگان ویراست هفتم

فصول کتاب

دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست و فیس

فصل۱) درآمدی بر نظریه شخصیت

فصل۲) فروید: روان کاوی

فصل۳) آدلر: روان شناسی فردنگر

فصل۴) یونگ: روان شناسی تحلیلی

فصل۵) کلین: نظریه روابط شی

فصل۶) هورنای: نظریه روان کاوی اجتماعی

فصل۷) فروم: روان کاوی انسان گرا

فصل۸) سالیوان: نظریه میان فردی

فصل۹) اریکسون: نظریه پسافرویدی

فصل۱۰) اسکینر: تحلیل رفتاری

فصل۱۱) بندورا: نظریه اجتماعی-شناختی

فصل۱۲) راتر و میشل: نظریه یادگیری شناختی-اجتماعی

فصل۱۳) کتل و آیزنک: نظریه‌های صفت و عاملی

فصل۱۴) آلپورت: روان شناسی فردی

فصل۱۵) کلی: روان شناسی سازه‌های شخصی

فصل۱۶) راجرز: نظریه فردمدار

فصل۱۷) مزلو: نظریه کل نگر-پویشی

فصل۱۸) می: روان شناسی وجودی

۷th edition of this trusted introduction to personality centers on the premise that personality theories are a reflection of the unique cultural background, family experiences, personalities, and professional training of their originators. The book begins by acquainting students with the meaning of personality and providing them with a solid foundation for understanding the nature of theory, as well as its crucial contributions to science. The chapters that follow present twenty-three major theories: coverage of each theory also encompasses a biographical sketch of each theorist, related research, and applications to real life. The primary focus of this revision was updating the theory chapters to reflect the most recent research

 

با ما در روان راهنما همراه باشید

 

برچسب‌ها دانلودهاکتابهای زبان اصلی


خرداد ۳۰, ۱۳۹۶


تیر ۷, ۱۳۹۶


تیر ۳, ۱۳۹۶

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

مطالب روانشناسی روان راهنما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست و فیس

روان شناسی © 2020. حق کپی رایت محفوظ است


Downloads-iconDownloads-icon

مرورگر شما قادر به پخش ویدیو نمی باشد.

دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست

دانلود فایل

برای ارسال نظر لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.

vita

نسخه 10 کتاب به صورت رایگان در انتهای متن قرار داده شده است. ولی نسخه 11 کتاب با واریز هزینه ارسال می شود.

by Duane P. Schultz

Publisher: Cengage Learning

دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست و فیس

Print ISBN: 9781305652958, 1305652959

eText ISBN: 9781305887503, 1305887506

Edition: 11th

Pages: 512

Filled with updated research and findings, Schultz and Schultz’s THEORIES OF PERSONALITY, 11th Edition gives students a clear and cogent introduction to this dynamic field. Organized by theory, this popular text discusses major theorists who represent psychoanalytic, neopsychoanalytic, lifespan, trait, humanistic, cognitive, behavioral, and social-learning approaches, while demonstrating the influence of events in theorists’ personal and professional lives on the development of their theories. The text reviews current work on selected facets of personality including locus of control, sensation seeking, learned helplessness, optimism-pessimism, and positive psychology. The authors also explore the ways in which race, gender, and cultural issues play a part in the study of personality and in personality assessment. The final chapter, “”Personality in Perspective,”” integrates topics explored in previous chapters and suggests conclusions that can be drawn from the many theorists’ work.

9781337335973, 1337335975 ,9781305973688

Price = 25$

Email us to send PDF. then you can download the Ebook. To be sure, you can request to send several sample pages from the Ebook.

کتاب نظریه های شخصیت شولتز از جمله منابع درسی دانشگاهی در این زمینه محسوب می‌شود و مولف در این کتاب کوشیده است رهیافت های مختلف به روانشناسی شخصیت را در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار دهد.

برخی از رویکرد مورد بررسی در این کتاب به شرح زیر هستند:

رویکرد روانکاوی یا روان تحلیل گری یا Psychoanalytic (فروید)

رویکرد روانکاوی نوین یا نو روانکاوی یا Neopsychoanalytic (یونگ، آدلر، کارن هورنای، اریک فروم، هنری موری)

رویکرد تحول شخصیت در طول عمر یا Lifespan (اریک اریکسون)

رویکرد صفاتی یا Trait (#گوردون آلپورت، ریموند کتل، هانس آیزنک)

رویکرد انسان گرایانه یا Humanistic (آبراهام مزلو، کارل راجرز)

رویکرد شناختی یا Cognitive (جرج کلی)

رویکرد رفتاری یا ‌Behavioral (بی اف اسکینر)

رویکرد یادگیری اجتماعی یا Social Learning (آلبرت بندورا)

این کتاب البته به دانشمندان دیگری مانند ماروین زاکرمن و مارتین سلیگمن هم پرداخته است.

Chapter outlines, chapter summaries, critical-thinking review questions, key terms, a margin glossary, a full glossary, a complete reference list, and annotated reading lists help students master the material. Chapter 15, “Personality in Perspective,” reviews the major factors that have emerged from the study of personality theories. It also suggests conclusions, related to conscious and unconscious influences (such as genetics, the environment, learning, parental influences, and developmental aspects), that students may draw from their study and analysis of the material discussed in the preceding chapters. Research findings are summarized throughout the text in “Highlights” boxes; bullet point lists help students organize and compare the results of research studies.

This edition presents material on the effects of gender, ethnicity, and culture on the issues of personality development, test performance, and the broader conceptions of human nature. It highlights considerable cross-cultural research and a diversity of samples of research participants from European, African, and Asian nations.

Each theory is presented in a unit that clearly conveys that theory’s ideas, assumptions, definitions, and methods. This presentation allows students to more easily synthesize all facets of each theory. Biographical material on theorists helps students understand the relationship between life experiences and personality theories.

Chapter 1’s user-friendly introduction to the study of personality includes a do-it-yourself adjective checklist to help students describe their own personalities. There’s also a section that examines how social networking sites such as Facebook shape and reflect one’s personality, which students should find interesting.

“Questions about Human Nature” sections examine six fundamental issues: free will vs. determinism, nature vs. nurture, the importance of childhood experiences, uniqueness vs. universality, goals, and optimism vs. pessimism.

Table of Content

ES-2

Half Title

Title

Statement

Copyright

Brief Contents

Contents

Preface to the Eleventh Edition

Ch 1: Personality: What It Is and Why You Should Care

Take a Look at the Word

دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست و فیس

Personality and the Social Media

The Role of Race and Gender in Shaping Personality

The Role of Culture in Shaping Personality

Assessing Your Personality

Research in the Study of Personality

The Role of Theory in Personality Theories

Questions about Human Nature: What Are We Like?

Ch 1: Chapter Summary

Ch 1: Review Questions

Ch 1: Suggested Readings

The Psychoanalytic Approach

Ch 2: Sigmund Freud: Psychoanalysis

The Life of Freud (1856–1939)

Instincts: The Propelling Forces of the Personality

The Levels of Personality

The Structure of Personality

Anxiety: A Threat to the Ego

Defenses against Anxiety

Psychosexual Stages of Personality Development

Questions about Human Nature

Assessment in Freud’s Theory

Criticisms of Freud’s Research

Extensions of Freudian Theory

Reflections on Freud’s Theory

Ch 2: Chapter Summary

Ch 2: Review Questions

Ch 2: Suggested Readings

The Neo-psychoanalytic Approach

Ch 3: Carl Jung: Analytical Psychology

The Life of Jung (1875–1961)

Psychic Energy: The Basis of Jung’s System

Aspects of Personality

The Development of the Personality

Questions about Human Nature

Assessment in Jung’s Theory

Research on Jung’s Theory

Reflections on Jung’s Theory

Ch 3: Chapter Summary

Ch 3: Review Questions

Ch 3: Suggested Readings

Ch 4: Alfred Adler: Individual Psychology

The Life of Adler (1870–1937)

Inferiority Feelings: The Source of All Human Striving

Striving for Superiority, or Perfection

The Style of Life

Social Interest

Birth Order

Questions about Human Nature

Assessment in Adler’s Theory

Research on Adler’s Theory

Reflections on Adler’s Theory

Ch 4: Chapter Summary

Ch 4: Review Questions

Ch 4: Suggested Readings

Ch 5: Karen Horney: Neurotic Needs and Trends

The Life of Horney (1885–1952)

The Childhood Need for Safety and Security

Basic Anxiety: The Foundation of Neurosis

Neurotic Needs

The Idealized Self-Image

Feminine Psychology

Questions about Human Nature

Assessment in Horney’s Theory

Research on Horney’s Theory

Reflections on Horney’s Theory

Ch 5: Chapter Summary

Ch 5: Review Questions

Ch 5:Suggested Readings

The Life-Span Approach

Ch 6: Erik Erikson: Identity Theory

The Life of Erikson (1902–1994)

Psychosocial Stages of Personality Development

Basic Strengths

Basic Weaknesses

Questions about Human Nature

Assessment in Erikson’s Theory

Research on Erikson’s Theory

Reflections on Erikson’s Theory

Ch 6: Chapter Summary

Ch 6: Review Questions

Ch 6: Suggested Readings

The Genetics Approach

Ch 7: Gordon Allport: Motivation and Personality

Allport Brings Personality into the Classroom and the Psychology Lab

The Life of Allport (1897–1967)

The Nature of Personality

Personality Traits

Motivation: What We Strive for

Personality Development in Childhood: The Unique Self

The Healthy Adult Personality

Questions about Human Nature

Assessment in Allport’s Theory

Research on Allport’s Theory

Reflections on Allport’s Theory

Ch 7: Chapter Summary

Ch 7: Review Questions

Ch 7:Suggested Readings

Ch 8: Raymond Cattell, Hans Eysenck, The Five-Factor Theory, HEXACO, and the Dark Triad

Predicting Behavior

The Life of Cattell (1905–1998)

Cattell’s Approach to Personality Traits

Source Traits: The Basic Factors of Personality

Dynamic Traits: The Motivating Forces

The Influences of Heredity and Environment

Stages of Personality Development

Questions about Human Nature

Assessment in Cattell’s Theory

Research on Cattell’s Theory

Reflections on Cattell’s Theory

Behavioral Genetics

Hans Eysenck (1916–1997)

The Dimensions of Personality

Robert McCrae and Paul Costa: The Five-Factor Model

Michael Ashton and Kibeom Lee: HEXACO: The Six-Factor Model

Delroy Paulhus and Kevin Williams: The Dark Triad of Personality

Personality Traits and the Internet

Reflections on the Trait Approach

Ch 8: Chapter Summary

Ch 8: Review Questions

Ch 8: Suggested Readings

The Humanistic Approach

Ch 9: Abraham Maslow: Needs-Hierarchy Theory

The Life of Maslow (1908–1970)

Personality Development: The Hierarchy of Needs

The Study of Self-Actualizers

Questions about Human Nature

Assessment in Maslow’s Theory

Research on Maslow’s Theory

Self-Determination Theory

Reflections on Maslow’s Theory

Ch 9: Chapter Summary

Ch 9: Review Questions

Ch 9: Suggested Readings

Ch 10: Carl Rogers: Self-Actualization Theory

The Life of Rogers (1902–1987)

The Self and the Tendency toward Actualization

The Experiential World

The Development of the Self in Childhood

Characteristics of Fully Functioning Persons

Questions about Human Nature

Assessment in Rogers’s Theory

Research on Rogers’s Theory

Reflections on Rogers’s Theory

Ch 10: Chapter Summary

Ch 10: Review Questions

Ch 10: Suggested Readings

The Cognitive Approach

Ch 11: George Kelly: Personal Construct Theory

The Cognitive Movement in Psychology

The Life of Kelly (1905–1967)

Personal Construct Theory

Ways of Anticipating Life Events

Questions about Human Nature

Assessment in Kelly’s Theory

Research on Kelly’s Theory

Reflections on Kelly’s Theory

Ch 11: Chapter Summary

Ch 11: Review Questions

Ch 11: Suggested Readings

The Behavioral Approach

Ch 12: B. F. Skinner: Reinforcement Theory

Rats, Pigeons, and an Empty Organism

The Life of Skinner (1904–1990)

Reinforcement: The Basis of Behavior

Operant Conditioning and the Skinner Box

Schedules of Reinforcement

The Shaping of Behavior

Superstitious Behavior

The Self-Control of Behavior

Applications of Operant Conditioning

Questions about Human Nature

Assessment in Skinner’s Theory

Research on Skinner’s Theory

Reflections on Skinner’s Theory

Ch 12: Chapter Summary

Ch 12: Review Questions

Ch 12: Suggested Readings

The Social-Learning Approach

Ch 13: Albert Bandura: Modeling Theory

The Life of Bandura (1925–)

Modeling: The Basis of Observational Learning

The Processes of Observational Learning

Self-Reinforcement and Self-Efficacy

Developmental Stages of Self-Efficacy

Behavior Modification

Questions about Human Nature

Assessment in Bandura’s Theory

Research on Bandura’s Theory

Reflections on Bandura’s Theory

Ch 13: Chapter Summary

Ch 13: Review Questions

Ch 13: Suggested Readings

The Limited-Domain Approach

Ch 14: Facets of Personality: Taking Control, Taking Chances, and Finding Happiness

Julian Rotter: Locus of Control

Marvin Zuckerman: Sensation Seeking

Martin E. P. Seligman: Learned Helplessness and the Optimistic/Pessimistic Explanatory Style

Martin Seligman: Positive Psychology

Ch 14: Chapter Summary

Ch 14: Review Questions

Ch 14: Suggested Readings

Ch 15: Personality in Perspective

The Genetic Factor

The Environmental Factor

The Learning Factor

The Parental Factor

The Developmental Factor

The Consciousness Factor

The Unconscious Factor

Final Comment

Ch 15: Review Questions

Glossary

References

Name Index

Subject Index

ES-7

اين كتاب كه جز درس هاي تخصصي رشته روان شناسي است ، براي تمام كساني كه علاقه مند به روانشناسي اكادميك و علمي هستن مفيد هست. تقريبا در 15 فصل كتاب نحوه ي شكل گير ي شخصيت انسان ، ، انگيزه هاي او ، عوامل موثر در رشد رواني و ماهيت انسان توضيح داده شده است . تا زماني كه ما نظريه هاي شخصيت را بلد نباشيم با هر گونه اظهار نظري كه راجع به روان ادمي ميكنيم به بيراهه رفته ايم. نثر كتاب روان است و مطالب را مختصر ولي بسيار مفيد بيان كرده است

برای دانلود کتاب Theories of Personality نسخه 10 بر روی لینک کلیک کنید.

پسورد = با ما مکاتبه کنید.

سلام پسورد نظریه های شولتز نسخه ۱۰ رو میخواستم

ایبوک پس از واریز هزینه ایمیل می شود

بسیار عالی بود.

علاوه بر این کتاب، می توانید کلیه کتابهای سایت امازون را سفارش دهید. نسخه های PDF و الکترونیکی کتاب خدمتتتان ارسال می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

هزینه شش ماهه و یکساله با ضمانت ارسال شد…

هزینه اکانت استتیستا برای دانلود داده ها و گزارشات ایمیل شد…

هزینه سه ساله اپتودیت ایمیل شد…

لیست اکانتها ایمیل شد…

هزینه ان و تصاویر از محیطهای مختلف ایمیل شد…


خرید pdf کتاب خارجیDownloads-icon


ThemeNcode PDF Viewer [Do not Delete]Downloads-icon


ThemeNcode PDF Viewer SC [Do not Delete]Downloads-iconبه سايت خوش آمديد !

براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

دانلود رايگان کتاب نظريه هاي شخصيت فيست گرگوري فيست 
Even more from Google

دانلود رايگان کتاب نظريه هاي شخصيت فيست گرگوري فيست
کتاب نظریه های شخصیت فیست :: دانلود رایگان
book-theories-jess-fist-2.blog.ir
Translate this page
دانلود کاملترین مجموعه خلاصه کتاب نظریه های شخصیت فیست + جزوه درس pdf. فقط تا سه روز … دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت جس فیست و گریگوری فیست …
دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست ترجمه سید محمدی :: pdfketab
pdfketab2.blog.ir › دانلود-رایگان-کتاب-نظریه-های-شخصیت-فیس…
Translate this page
برای دانلود کتاب نظریه های شخصیت فیست ترجمه سید محمدی روی دانلود فایل … های شخصیت فیست رابرتس سید محمدی نشر روان تالیف جس فسیت – گریگوری جی …
دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست
https://birjand-82.persianblog.ir › Rqe9br46bgTeLM8Ke9JJ-دانلود-…
Translate this page
Apr 4, 2012 – دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت نوشته جس فیست و گریگوری فیست. نظریه های شخصیت فیست و فیست کتابی است که با زبانی ساده به …
‫دانلود رايگان کتاب نظريه هاي شخصيت فيست گريگوري فيست‬‎
دانلود کتاب نظریه های شخصیت جس فیست و گریگوری جی … Archives …
qeta.ir › tag › دانلود-کتاب-نظریه-های-شخصیت-جس-فیست-و-گر
Translate this page
Sep 10, 2019 – دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت شولتز ویرایش هشتم. این کتاب 550 صفحه ای دوان شولتز و سیدنی الن شولتز در سال 2005 به ویرایش هشتم …
دانلود کتاب نظریه های شخصیت فیست ترجمه سید محمدی – دانلود کتاب و …
https://feedia.ir › دانلود-کتاب-نظریه-های-شخصیت-فیست-ترجمه-…
Translate this page
May 25, 2019 – دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت شولتز ترجمه سید محمدی نظریه … کتاب. نویسنده, جسن فیست – گریگوری جی فیست. مترجم, یحیی سید محمدی.
دانلود کتاب نظریه های شخصیت فیست سید محمدی
pdfketab.com › product › کتاب-نظریه-های-شخصیت-فیست-ترجمه…
Translate this page
کتاب نظریه های شخصیت اثر جی فیست ترجمه یحیی سیدمحمدی می باشد که با فرمت pdf … برچسب: دانلود رايگان کتاب نظریه های شخصیت فیست سید محمدی, دانلود کتاب نظریه های … کتا ب نظریه های شخصیت. تالیف جس فیست، گریگوری جی. فیست.
دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت جس فیست و گریگوری فیست …
https://397.blogsky.com › post-221
Translate this page
Mar 14, 2012 – دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت نوشته جس فیست و گریگوری فیست. نظریه های شخصیت فیست و فیست کتابی است که با زبانی ساده به …
نظریه های شخصیت فیست رابرتس سید محمدی – بانک کتاب | تلکتاب
https://telketab.com › book › نظریه-های-شخصیت-0
Translate this page
خرید کتاب به صورت اینترنتی و با ارسال رایگان در بانک کتاب تلکتاب> کتاب های درسی، کمک درسی، دانشگاهی و … … جس فیست, گریگوری جی. … کتاب نظریه های شخصیت فیست رابرتس سید محمدی نشر روان تالیف جس فسیت – گریگوری جی …
دانلود خلاصه کتاب نظریه های شخصیت فیست | – سایت روانکاو
https://www.ravankav.net › item › دانلود-خلاصه-کتاب-نظریه-های-…
Translate this page
دانلود خلاصه کتاب نظریه های شخصیت فیست ترجمه فارسی دارای نکات کلیدی ویژه جمع بندی امتحان ،کنکور کارشناسی ارشد و دکترا (( 175صفحه )) بصورت کامل و …
دانلود رايگان کتاب نظريه هاي شخصيت فيست گريگوري فيست
دانلود ترجمه کتاب نظریه های شخصیت فیست
pdf کتاب نظریه های شخصیت فیست
دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست ترجمه یحیی سید محمدی
خلاصه کتاب نظریه های شخصیت جس فیست
نظریه های شخصیت+فیست+pdf
دانلود رایگان ترجمه کتاب نظریه های شخصیت فیست
دانلود کتاب نظریه های شخصیت فیست pdf
دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت شولتز ترجمه فارسی 

تلفن جهت سفارش خرید کتاب : 66470460-021

0

بانک کتاب درسی ، ارسال کتاب ، ارسال رایگان کتاب ، بانک کتاب دانشگاهی

کتاب نظریه های شخصیت فیست رابرتس سید محمدی  نشر روان تالیف جس فسیت – گریگوری جی فیست – تامی آن رابرتس ترجمه یحیی سید محمدی شامل 6 بخش و 20 فصل با عناوین زیر میباشد: 

بخش های این کتاب: 

دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست و فیس

مقدمه
نظریه های روان پویشی
نظریه های انسان گرا وجودی
نظریه های آمادگی
نظریه های زیستی تکاملی
نظریه های یادگیری شناختی

فصل های این کتاب: 

درآمدی بر نظریه شخصیت
فروید: روانکاوی
ادلر: روان شناسی فردنگر
یونگ: روان شناسی تحلیلی
کلین: نظریه روابط شی
هورنای: نظریه روانکاوی اجتماعی
مروری بر روان کاوی انسان گرا
اریکسون: نظریه پسافرویدی
مزلر: نظریه کل نگر – پویشی
مروری بر نظریه فرد مدار
مروری برروان شناسی وجودی
آۀپورت: روان شناسی فردی
نظریه صفت پنج عاملی مک کری و کاستا
نظریه عاملی زیستی آیزنک
باس: نظریه تکاملی شخصیت
اسکینز: تحلیل رفتاری
بندورا: نظریه اجتماعی – شناختی
راتر و میشل: نظریه یادگیری شناختی – اجتماعی
کلی: روان شناسی سازه های شخصی
سالیوان: نظریه میان فردی

کتاب مذکور در بانک کتاب عبادی عرضه شده است . 66470460-021 برای خرید اینترنتی و آنلایـــــن کتـــــاب هـای مـــورد نظـــر خود به صورت ارســــال رايگــــان (به تمام نقاط کشور) نیز میتوانید به فروشگاه اينترنتي تلکتاب مراجعه فرمایید.

 ارسال کتاب مورد نظر شما (به سراسر کشور) در سریعترین زمان ممکن با فروشگاه تلکتاب 

دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست و فیس
دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست و فیس
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *