صدای مشاور رایگان تبریز

 
helpkade
صدای مشاور رایگان تبریز
صدای مشاور رایگان تبریز

دفتر مشاوره وخدمات روانشناختي

سازمان بهزيستي كشور به عنوان يكي از نهادهاي متولي رفاه اجتماعي ارائه خدمات مشاوره را يكي از راهبردهاي اساسي پيشگيرانه از آسيبهاي اجتماعي مي شناسد و با چنين ديدگاهي به راه اندازي و توسعه فعاليتهاي مشاوره و خدمات روانشناختي حضوري و تلفني همت گمارده است . در راستاي اين ماموريت سازماني دفتر مشاوره و خدمات رواشناختي معاونت پيشگيري بهزيستي كشور در سال 1371 اولين مركز مشاوره خود را در تهران داير كردو به تبع آن اولين مركز مشاوره تلفني و حضوري استان آذربايجان شرقي در سال 1374 با حضور يك نفر مشاور فعاليت خود را شروع كرده است و در سال 1376 تعداد مشا وران اين مركز به 5 نفر افزايش يافته و همزمان در اكثر شهرستانها واحد مشاوره در ادرات بهزيستي راه اندازي گرديد . شبكه جامع صداي مشا ور استان (خط 1480) با هدف ارائه مشاور تلفني به طور رسمي فعاليت خود را از سال 1382 شروع كرده و در حال حاضر با داشتن 13 خط تلفن0 148 و حضور كارشناسان مجرب روانشناسي و مشاوره خدمات خود را در سه شيفت كاري در تمام ايام هفته از ساعت 8 صبح الي 23 شب به تماس گيرندگان سراسر استان از مناطق شهري و روستايي ارائه مي كند و ماهانه بطور متوسط 3500 مورد در اين مركز خدمات مشا وره اي ارائه مي گردد . اين مركز در چند سال متوالي موفق به كسب رتبه اول كشوري از نظر كيفيت ارائه خدمات مشاوره اي گرديده است .

تعريف مشاوره

صاحب نظرات عرصه مشاوره و روانشناسي مشاوره را رابطه ياورانه منحصر به فرد تعريف مي كند كه در آن به مراجع فرصت ياد گرفتن . احساس كردن ، فكر كردن ، تجربه كردن و تغيير كردن به طريقي داده مي شود كه به نظر او مناسب مي باشد مشاوره فرآيندي براي شناخت دقيق تر رفتار است .

ـ اهداف مراكز مشاوره تلفني و حضوري

صدای مشاور رایگان تبریز

اهداف كلي :

پيشگيري از آسيبهاي روانشناختي و اجتماعي ، كاهش شيوع و بروز اختلالات رواني و پيامدهاي منفي ناشي از آن مي باشد .

اهداف جزئي:

-1 ارائه خدمات مشاوره اي و روانشناختي بصورت حضوري و تلفني به افراد دچار مشكل

-2 كمك به افراد براي شناخت توانايي هاي خود ، پذيرش خود، تغيير نگرش و كاهش يا رفع مشكلات فرد

-3‌ آشنا نمودن مراجعان و تماس گيرندگان با اصول و فرآيند مشاوره و نتايج آن

-5 كمك به افراد براي شناخت مشكل ، بررسي و تجزيه و تحليل آن و تصميم گيري و رسيدن به راه حل مناسب

-5 ارجاع مراجعين به مراكز تخصصي مربوط

 

-1 بخش مشاوره روانشناختي حضوري : كه شامل ارائه خدمات مشاوره فردي و گروهي ، مشاوره تحصيلي ، انجام آزمونهاي روانشناختي ، ارائه راهنمايي ، زوج درماني ، خانواده درماني ، رواندرماني و روانپزشكي به مراجعين مبتلا يا در معرض خطر آسيبها ، مشكلات و اختلالات رواني ـ اجتماعي و همچنين ارائه آموزش هاي گروهي ، سخنراني ، خدمات مددكاري و مشاوره حقوقي ميباشد . اين خدمات از طريق 19 مركز مشاوره دولتي و 82 مركز غير دولتي تحت نظارت سازمان بهزيستي در كل استان ارائه مي گردد .

فرآيند ارائه مشاوره و خدمات روانشناختي در مراكز مشاوره حضوري

واجدين شرايط

افرادي كه در طي زندگي خود به نوعي از نظر روحي و رفتاري دچار مشكل مي گردند

مدارك لازم

هيچ مدركي لازم نيست فقط تكميل فرم مشخصات مراجع كننده

مراحل انجام كار

1ـ پذيرش اخذ اطلاعات و تكميل فرم مشخصات مراجعين و تعيين وقت براي مشاوره

2ـ روانشناسي يا مشاوره ارزيابي ، مصاحبه و تشخيص اوليه ، ارائه مداخلات روانشناختي ، انجام آزمونهاي روانشناختي در صورت لزوم ارجاع به مددكار يا روانپزشك

3ـ مددكار : تكميل فرم مددكاري ، صدور دفترچه بيمه ، كمك نقدي يا غير نقدي ، اشتغال يا ارائه تسهيلات

واحد ذيربط

امور پيشگيري (مراكز مشاوره و خدمات دولتي و غير دولتي)

متصدي مربوطه

ـ متصدي پذيرش

ـ روانشناسي يا مشاور

ـ مددكار

ـ روانپزشك

مدت لازم براي انجام كار

هفته اي يك جلسه يك ساعته ، بسته به نوع مشكل از 4 جلسه تا 20 جلسه

زمان مراجعه

مراكز دولتي ، همه روزه در ساعات اداري به جز ايام تعطيل

مراكز غير دولتي ، همه روزه قبل از ظهر و عصر به جز ايام تعطيل

 

 

 

-2 بخش مشاوره تلفني (شبكه جامع صداي مشاور خط 1480): با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد مشاوره تلفني از جمله رايگان بودن و ضريب نفوذ بالا در بين مردم ، شبكه جامع صداي مشاور استان با هدف بهره گيري آحاد جامعه اعم از روستايي و شهري از خدمات تخصصي مشاوره روانشناختي در حال فعاليت مي باشد. مشاوران و روانشناسان اين بخش در زمينه هاي مختلف از جمله مشكلات فردي، تحصيلي ، تعارضات زناشويي، ارائه راهنمايي. مشاوره پيش از ازدواج ، مشاوره كودك و نوجوان مشاوره تربيتي و تشخيص و ارجاع به مراكز تخصصي و … به ارائه خدمات مشغول مي باشند .صدای مشاور رایگان تبریز

فرآيند ارائه خدمات مشاوره اي در مركز جامع صداي مشاور استان (0 148)

 

واجدين شرايط

افرادي كه جهت رفع مشكلات رواني ـ اجتماعي خود نياز به راهنمايي و مشاوره تخصصي دارند و با صداي مشاوره يا خط 148 تماس مي گيرند

مدارك لازم

تكميل فرم مشخصات تماس گيرندگان (فرم شماره 1)

مراحل انجام كار

1ـ تشكيل پرونده يا فرم مشخصات تماس گيرندگان براي تماس اول و ارائه كد شناسائي مراجع و مشاور

2ـ ارزيابي ، مصاحبه و تشخيص اوليه مشكل مراجع

3ـ ارائه راهكارهاي اوليه تعيين زمان تماسهاي بعدي در صورت مرتبط بودن مشكل تماس گيرندگان با حوزه فعاليت تخصصي مشاوره و در غير اينصورت ارجاع به مشاورين تلفني با تخصص مرتبط

4ـ ارجاع به مشاوره حضوري

5ـ در موارد بحراني از قبيل خودكشي ارجاع به مركز مداخله در بحران

واحد ذيربط

معاونت امور پيشگيري

متصدي مربوطه

ـ گروه مشاورين ـ كارشناس ناظر

مدت لازم براي انجام كار

طول زمان مشاوره بين 15 تا 45 دقيقه و معمولاً طول مشاوره 4 جلسه مي باشد .

زمان مراجعه

در ايام هفته از ساعت 8 صبح الي 23 شب

 

-3 بخش خدمات مددكاري : اين خدمات با هدف مشاوره مددكاري و راهنمايي مراجعين كه در زمينه مسائل آسيبهاي فردي ، خانوادگي واجتماعي از قبيل طلاق ، بزهكاري ، مشكلات زناشويي، ازدواج ، مسائل ارتباطي و … دچار مشكل يا در معرض خطر ارائه مي گردد . كارشناسان اين بخش تلاش دارند راهكارهاي مناسبي جهت بهبود شرايط زندگي مراجعان و افزايش توانايي و قابليت آنان در سازگاري با شرايط موجود و همچنين جلب حمايت خانوادگي به منظور حل شكل مراجعان و ارائه ياري برگ مشاوره براي استفاده مراجعان از خدمات مشاوره اي مراكز غير دولتي به صورت رايگان ، يكي ديگر از خدمات اين بخش مي باشد .

برنامه آموزش مهارتهاي زندگي

همه كودكان در زندگي خود با استرسهاي شديدي روبه رو مي شوند كه بخشي از اين استرسها ناشي از تغييرات رشدي بهنجار كودكي مي باشد مانند رشد و تغييرات هورموني و هم چنين بخشي ديگر از استرس ها ناشي از ارتباط كودك با والدين و اجتماع مي باشد ، مانند فراق والدين ، طلاق ، نقل و انتقال خانواده ها ، تغيير مدرسه ، بيماريهاي جسماني ، مزمن شديد و غيره . امروزه علي رغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگي و تغيير در شيوه هاي زندگي بسياري از افراد در رويارويي با مسائل زندگي ، فاقد توانايي هاي لازم و اساسي هستند و همين امر آنان را در مواجه با مسائل و مشكلات زندگي روزمره و مقتضيات آن آسيب پذير نموده است .

پژوهش هاي بي شماري نشان داده است كه بسياري از مشكلات بهداشتي و اختلالات رواني عاطفي ، ريشه هاي رواني ـ اجتماعي دارد . علاوه بر اين ساير پژوهش ها عزت نفس پايين ، ناتواني در بيان احساسات و فقدان مهارتهاي ارتباطي را عوامل مهم بسياري از مشكلات فردي ما نند سوء مصرف مواد ، بزهكاري ، بي بند و باري جنسي ، رفتارهاي مخاطره آميز و خشونت مي دانند . لذا سازمان جهاني بهداشت به منظور ارتقاي سطح بهداشت رواني و پيشگيري از آسيبهاي رواني اجتماعي ، برنامه اي را به عنوان آموزش مهارتهاي زندگي تدارك ديد . از آنجا كه مدرسه قوي ترين نهاد بعد از خانواده محسوب مي شود و مي تواند اثر عميقي بر كودكان و خانواده ها و حتي اجتماع داشته باشد . و با توجه به اين كه تقريباً تمام كودكان در دوره اي از زندگي خود به مدرسه مي روند اين برنامه از سال 1993 در مدارس اجرا گرديده است نتايج پژوهش ها و ارزيابي ها نشان داده است كه برنامه مهارتهاي زندگي اثرات دراز مدت و عميقي را بر كودكان و نوجوانان داشته است .

هدف برنامه مهارتهاي زندگي اين است كه فرصت هايي را براي كودكان و نوجوانان فراهم سازد تا آنان علي رغم كسب توانايي هاي خواندن و نوشتن و … توانايي ها و مهارتهايي را براي زندگي در مدرسه كسب كنند .

محتواي آموزش

آموزش مهارتهاي ده گانه : خود آگاهي، همدلي ، روابط بين فردي، روابط اجتماعي ، حل مسئله ، تصميم گيري ، مقابله با هيجانات منفي ، مقابله با استرس ، تفكر نقادانه ، تفكر خلاق ، اين آموزش ها در قالب كتاب كاردانش آموز و راهنماي معلم در هر پايه تحصيلي تدوين گرديده است مي باشد .

شيوه آموزش :

آموزش گروهي و مشاركتي مبتني بر فعاليت با استفاده از فعاليتهايي چون ايفاي نقش ، بحث و گفتگو، بيان خود ، تبادل تجربيات ، فعاليتهاي نوشتاري ، داستان نويسي.

پيامدهاي آموزش مهارتهاي زندگي

ـ كسب دانش در زمينه ي بهداشت و سلامت روان

ـ تغيير نگرش نسبت به موضوعات فردي، اجتماعي و سلامت

ـ تغيير رفتار در رفتارهاي بهداشتي

ـ رشد عزت نفس و اعتماد به نفس و ساير شاخص هاي بهداشت روان

ـ اكتساب مهارتها و رشد توانايي هاي رواني ـ اجتماعي

ـ رشد و بهبود متغيرهاي مربوط به مدرسه مانند : فضاي مدرسه ، رفتار دانش آموزان در كلاس

ـ عملكرد تحصيلي ، بهبود رابطه كودك با همسالان و معلمان

ـ تغيير در رفتارهاي اجتماعي و رفتار سلامت مانند :

ـ كاهش استفاده از سيگار و مواد مخدر و دارو ،

ـ كاهش خشونت ، كاهش تمايلات خودكشي

فرآيند آموزش مهارتهاي زندگي

واجدين شرايط

دانش آموزان ، دانشجويان، كارمندان و خانواده

مدارك لازم

كتب و بسته هاي آموزشي

واحد ذيربط

بهزيستي كليه شهرستانها

متصدي مربوطه

كارشناسان پيشگيري شهرستانها

مدت لازم براي انجام كار

40 ساعت

زمان مراجعه

در طول سال تحصيلي

برنامه آموزش پيش از ازدواج

از دهه پنجاه ميلادي در كشورهاي غربي آموزش زندگي خانواده مورد توجه قرار گرفت . بعد از افزايش آمار طلاق در نيمه دوم قرن بيستم توجه دانشمندان و علماي سياسي به مسئله خانواده و حفظ آن بيش از پيش جلب شد و استراتژي از دهه هشتاد به بعد رو به تغيير نهاد و اين استراتژي به سمت آموزش پيش از ازدواج تغيير كرد .

برنامه آموزشي پيش از ازدواج از سال 1381 از حوزه معاونت امور پيشگيري بعنوان يك برنامه پيشگيري و ارتقايي آغاز شد كه هدف نهايي برنامه آموزشي به همه نوجوانان و جوانان با هدف ارتقاي توانمندي هاي فردي آنها در انتخاب همسر و تشكيل خانواده موفق مي باشد .

اهداف :

الف) پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي نهاد خانواده

-1 پيشگيري از طلاق

-2 پيشگيري از انحراف جنسي

-3 پيشگيري از اعتياد

-4 پشگيري از همسر آزاري

-5 پيشگيري از كودك آزاري

-6 پيشگيري از خود كشي

-7 پيشگيري از آبستني زود رس

ب) ارتقاي سلامت اجتماعي اعضاي خانواده

-1 ارتقاي احساس رضايت از زندگي خانوادگي

-2 ارتقاي دانش افراد در مورد خانواده بصورت يك كل

-3 ارتقاي توانمندي افراد در انتخاب همسر مناسب

-4 ارتقاي مهارتهايي كه در جهت تقويت و ثبات خانواده نقش دارند

-5 آشنايي با مشكلات سال اول ازدواج براي كمك به انطباق بهتر همسران

-6 آشنايي با مشكلاتي كه همراه با به دنيا آمدن فرزند به خانواده و روابط بين فردي وارد مي شود .

محتواي آموزشي

در حوزه آموزشي پيش از ازدواج سر فصلهاي آموزشي به شرح ذيل مي باشد :

ضرورت آموزش پيش از ازدواج آشنايي ، عشق ، نتخاب همسر ، دوران نامزي، سال اول زندگي مشترك

فرآيند آموزش پيش از ازدواج

واجدين شرايط

پسران و دختران مجرد

مدارك لازم

كتب و بسته هاي آموزشي

مراحل انجام كار

ـ هماهنگي با مدارس دانشگاه ها سربازخانه ها براي گروهمايي گروه هدف

ـ آموزش گروه هدف

واحد ذيربط

بهزيستي كليه شهرستانها ـ مراكز مشاوره خصوصي و دولتي

متصدي مربوطه

كارشناسان پيشگيري و مشاوره

مدت لازم براي انجام كار

30 ساعت

زمان مراجعه

در طول سال

 

 

طرح آموزش زندگي خانواده (FLE)

تحولات اخير و روند رو به گستش تغييرات زندگي ، نهاد خانواده را در معرض تهديدهايي از قبيل افزايش آمار طلاق ، كاهش ازدواج، افزايش نارضايتي و تعارضات دروني خانواده و افزايش سن ازدواج قرار داده است . لذا در همين راستان حوزه پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي ، چندين سال است كه برنامه آموزش زندگي خانواده را در قالب برنامه هاي خود گنجانده است .

طرح غربالگری اضطراب کودکان 5 و 6 ساله

اختلال اضطراب کودکی پدید ه ای گذرا نبوده و درصورت عدم توجه و درمان تا سنین نوجوانی و بزرگسالی ادامه می یابدو موجب افت عملکرد تحصیلی ،اجتماعی و شغلی می شودو یا منجر به افسردگی و دیگر مشکلات خواهد گردید.

لذا در راستای کاهش و کنترل مشکلات ناشی از اضطراب کودکی طرح غربالگری اضطراب کودکان در مهد های کودک شهرستان تبریز  به صورت پایلوت از سال 93 در حال اجرا میباشد.

طرح محب (حمایت های روانی – اجتماعی در بلایا)

در راستای کاهش اثرات روانی حوادث  و بلایای طبیعی و اجتماعی ، بهزیستی اقدام به تشکیل تیم های فوریتی مداخله در بحران در قالب تیم های محب نموده است که هر تیم متشکل از روانشناسان ، مشاوران و مددکاران داوطلب میباشد که در زمان وقوع حوادث اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای  و مددکاری به آسیب دیدگان می نمایند.

 

ليست مشخصات مراكز غير دولتي مشاوره و خدمات روانشناختي بهزيستي استان

ردیف

نام شهرستان

نام مرکز

نوع فعالیت

آدرس

تلفن

1

آذرشهر

سعادت

سلامت روان محلی

آذرشهر – گوگان – فلکه مرکزی کلنیک پزشکی دکتر باقری – طبقه 2

9366546710

2

آذرشهر

صدرا

مشاوره  3

آذرشهر – خ – امام – روبروی کوی پیرلر – مجتمع اسکان – طبقه 2

041-34235804

3

آذرشهر

سراي انديشه

مشاوره عمومی

آذرشهر – خ امام – كلنيك شفا

041-34226006

4

آذرشهر

فروغ اندیشه

سلامت روان محلی

آذرشهر  گوگان – خیابان امام – پاساژ چتر آبی – طبقه اول

041-34225656

5

آذرشهر

سعادت

سلامت روان محلی

آذرشهر – گوگان – فلکه مرکزی کلنیک پزشکی دکتر باقری – طبقه 2

09366546710

6

آذرشهر

صدرا

مشاوره  3

آذرشهر – خ – امام – روبروی کوی پیرلر – مجتمع اسکان – طبقه 2

041-34235804

7

اسکو

آرامش نو

مشاوره عمومی

اسکو – شهر جدید سهند – فاز 1 – میدان مادر – پاساژ گلدیس طبقه 2 واحد 6

09394612616

8

اهر

کوشا

مشاوره عمومی

اهر – خ – رسالت طبقه فوقانی داروخانه دکتر حسن پور

041-44237681

9

اهر

کوثر

سلامت روان محلی

اهر – میدان یادبود – ابتدای خیابان قدس – طبقه فوقانی عکاسی نور

041-44223045

10

اهر

روان پویا

مشاوره عمومی

اهر – میدان یادبود – روبروی قنادی سامان

041-44223799

11

اهر

حس آرامش

مشاوره عمومی

اهر-کلینیک شیخ الرئیس- طبقه دوم

 

 

44228774 -041 09144265669

 

12

اهر

طلوع امید

مشاوره کودکان استثنایی

اهر-خ یادبود- طبقه فوقانی عکاسی نادر

 

44238386 -041 09146906223

 

13

بناب

شهریار  بناب

مشاوره عمومی

بناب – خ- مطهری – خ- دانشجو – جنب منبع آب

041-37724039

14

بناب

شمیم آرامش

مشاوره عمومی

بناب – خ -مطهری – بالاتر از منبع آب – ساختمان زیتون طبقه اول

9391392041

15

بناب

رشد بناب

مشاوره  3

بناب – خیابان امام – ساختمان مروارید – طبقه دوم واحد 11

09143200889

16

بناب

شهریار  بناب

مشاوره عمومی

بناب – خ- مطهری – خ- دانشجو – جنب منبع آب

041-37724039

17

جلفا

زندگي

مشاوره عمومی

هاديشهر – خ شهيد باكري – ابتداي كوچه لاله – پلاك 41 طبقه دوم

4113368987

18

جلفا

روان پویش

مشاوره عمومی

جلفا – هادی شهر – فلکه خیام – ساختمان دکتر فیروز بخت

041-42042507

19

چاراویماق

آرام

سلامت روان محلی

چاراویماق – خیابان چایکنار – روبروی پارک ملت

09149330866

20

خداآفرین

ارس

مشاوره عمومی

خداآفرین – خمارلو خ امام

041-44663064

21

خداآفرین

رهنما

سلامت روان محلی

کلیبر – خدا آفرین – بخش منجوان – روستای عاشقلو – روبروی خانه سازمانی

9143268429

22

سراب

رشد

مشاوره عمومی

سراب – خ – فردوسی  شرقی – پاساژ الماس – طبقه اول

041-43234222

23

سراب

روان پویا

مشاوره عمومی

سراب خیابان  فردوسی غربی جنب کلینیک رها

041-43228638

24

سراب

آرامش

مشاوره عمومی

سراب- خیابان شهید بهشتی روبروی هنرستان شهید چمران – کوچه شفق 2

9366546710

25

شبستر

نشاط

مشاوره عمومی

شبستر -خ مطهری – ساختمان امید – طبقه 1

041-42425233

26

شبستر

راه سبز

سلامت روان محلی

شبستر- صوفیان – خیابان امام – روبروی مرکز مخابرات – طبقه 4 درمانگاه شفا

09142288610    42520223

27

عجب شیر

رهیافت

مشاوره عمومی

عجب شیر –  خیابان فاز دوم شریعتی –  طبقه اول ساختمان برادران علمی

91470663466

28

مراغه

افق

مشاوره2 عمومی

مراغه خ شيخ تاج پايين تر از حسينيه حاجي غفار  روبروي مسجد اكبر آباد

041-37253886

29

مراغه

نیک اندیش

مشاوره  3

مراغه – خ- خواجه نصیر – روبروی اداره پست – طبقه دوم پاساژ پاسارگاد

37249472

30

مراغه

آفتاب امید

مشاوره عمومی

مراغه – خ خواجه نصیر – ابتدای خ شهردار اسماعیلی ساختمان اندیشه  طبقه 2

37229879

31

مرند

محرم راز

سلامت روان محلی

بخش يامچي – خ امام – روبروي مسجد موصالو

041-42164484

32

مرند

همراز

مشاوره عمومی

مرند – خ- جلفا – جنب مسجد مومنلر – کوچه شهید ناطق – ساختمان نور – طبقه سوم

041-42271893

33

مرند

نیک اندیش

مشاوره عمومی

مرند – چهارراه المهدی – اول خیابان تختی – روبروی ساندویچی هاشم  پور – طبقه دوم محسنی – پلاک 101

041-42262383

34

مرند

پویا مهر

مشاوره عمومی

مرند – خیابان شهید رجایی – ساختمان المهدی – طبقه سوم

9147832806

35

مرند

مهرآفرین

مشاوره عمومی

مرند – خ- امام – پشت اداره برق – ساختمان پزشکان دکتر بینایی طبقه 2 – واحد 9

9104116478

36

ملكان

راه زندگي

مشاوره عمومی

ملكان-خ امام خ ازادي جنب تالار بيستون

041-37825103

37

ملکان

پویش

مشاوره عمومی

ملکان – خ -امام روبروی بانک سینا – جنب مطب دکتر خباز

041-37821136

38

ميانه

آران

مشاوره عمومی

ميانه میدان نماز -جنب داروخانه دکتر ناصری- طبقه 1

041-52226218

39

میانه

یاری

مشاوره  3

میانه – خیابان امام – کوچه شهید مهدی فردین – طبقه دوم آزمایشگاه پاستور

041-52237446

40

میانه

رشد نو

مشاوره  3

میانه – خیابان امام -کوچه نجارها – ساختمان سهند

9141248576

41

میانه

رایمند

مشاوره خانواده

میانه – خیابان امام جنب فروشگاه توفیقی – طبقه 1

 

09351550904   52247075

42

هریس

اندیشه نیک

سلامت روان محلی

هریس – شهر بخشایش – خیابان امام – آخر نعمتلو

4143443518

43

هریس

همراه

مشاوره  3

هریس – خیابان انقلاب – کوچه چمن – پلاک 6

4143434635

44

ورزقان

همراز

سلامت روان محلی

ورزقان – خ امام خمینی – روبروی هلال احمر – طبقه فوقانی غذا خوری نجفی

09147617797

45

تبريز

آرامش

مشاوره عمومی

تبریز- چهاراه آبرسان – کوچه مهرگان سوم – برج سفید – طبقه اول

041-33363730

46

تبريز

امین

مشاوره عمومی

هفده شهریور جدید ساختمان گلستان – طبقه 4

041-35563301

47

تبريز

بهاران

مشاوره عمومی

هفده شهریور جدید ساختمان آبان – طبقه 6

041-35565995

48

تبريز

پارسا

مشاوره عمومی

هفده شهریور جدید ساختمان پارسا-

041-35531318

49

تبريز

پندار

مشاوره عمومی

تبریز – چهارراه باغشمال – ابتدای خیابان باغشمال – پلاک 16

تعطیلی موقت

50

تبريز

سرشت

مشاوره  3

تبریز -17 شهریور جدید جنب برج سینا ساختمان بیمه معلم طبقه 4

35570828-041

51

تبريز

شکوفا

مشاوره عمومی

هفده شهریور جدید ساختمان عابدین –

041-35541663

52

تبريز

شهریار

مشاوره عمومی

هفده شهریور جدید-ساختمان بهار –

041-35555862

53

تبريز

پوریا

مشاوره عمومی

خیابان ارتش جنوبی – بالاتر از بیمارستان بهبود – ساختمان ماهان

041-35558008

54

تبريز

محب

مشاوره عمومی

هفده شهریور جدید برج امپراطور – طبقه همکف

041-35570868

55

تبريز

صدرا

مشاوره  3

آبرسان – چايكنار – جنب داروخانه خاور بن بست دانش پلاك 168

041-36557577

56

تبريز

پویش

مشاوره عمومی

هفده شهریور جدید – کوچه قند فروشان – پلاک 18

041-35546717

57

تبريز

سعادت

مشاوره عمومی

خ -هفده شهریور قدیم – مابین قطران و ابوریحان – پلاک 6

041-4762807

58

تبریز

شبنم

مشاوره  3

تبریز – باغمیشه – میدان ارغوان – درمانگاه آذرآبادگان – طبقه 4

041-36699409

59

تبریز

کوثر

مشاوره  3

تبریز – باغمیشه – کوی الهیه – دماوند 3 – پشت آپارتمان های هئیت علمی – مجتمع آموزشی صدرا

041-36674054

60

تبریز

مبین

مشاوره عمومی

تبریز-خ پاستور جدید – چهارراه حاج جبار نائب – برج ضرغام – طبقه 4 واحد c

041-35414452

61

تبریز

همراز

مشاوره عمومی

تبریز -پاستور جدید – کوچه حاج جبار نایب – روبروی کانون زبان ایران ساختمان جلم

041-35549661

62

تبریز

زندگی سبز

مشاوره عمومی

تبریز خ ولی عصر – جنب چتر آبی

041-33272745

63

تبریز

بلاش

مشاوره

عمومی

تبریز – خ-امام – چهارراه آبرسان – جنب هلال احمر ساختمان ایران کلنیک -طبقه 6

041-33377329

64

تبریز

کامیاب

مشاوره عمومی

تبریز – ائل گلی – کوی بهارستان – 8 متری پنجم – پلاک 140

041-33893339

65

تبریز

صفا

مشاوره عمومی

تبریز – 17 شهریور جدید – جنب بانک ملی – کوچه آقا علی

35561836-041

66

تبریز

حس ناب

مشاوره عمومی

تبریز- شریعتی جنوبی – تقاطع پاستور – طبقه زیر زمین

شروع به کار نکرده

67

تبریز

زندگی نو

مشاوره عمومی

تبریز – 17 شهریور جدید -برج امپراطور- طبقه سوم – واحد E

5558179-041

68

تبریز

رهگشا

مشاوره عمومی

تبریز – خ آزادی – جنب پمپ بنزین مارالان- ساختمان بهاران – طبقه اول

33373629-041

69

تبریز

رویش مهر

مشاوره3

تبریز – آبرسان – برج سفید – طبقه اول  واحد c

تغییر مکان بدون اطلاع

70

تبریز

امید

مشاوره عمومی

تبریز – 17 شهریور – روبروی بستنی وحید – ساختمان بهار – طبقه اول – واحد 1

35558699-041

71

تبریز

صنعت نفت

مشاوره عمومی

تبریز- بلوار استاد شهریار مجتمع رفاهی پتروشیمی ساختمان مرکز مشاوره

31151188-041

72

تبریز

اندیشه سبز

سلامت روان محلی

تبریز- خیابان 42 متری پل ارم- ساختمان شهرداری – طبقه سوم

32309066-041

73

تبریز

هنر زندگی

مشاوره عمومی

تبریز- خ- استاندارد آخر تختی – درمانگاه مهتاب

333273057-041

74

تبریز

یگانه

مشاوره  3

تبریز- خ – مخابرات – نبش سعدی – ساختمان جهان سیر

33322319-041

75

تبریز

ندای امید

مشاوره  3

تبریز- ولیعصر – خیابان قانون – ساختمان جزیره – واحد 3 – طبقه 3

33336492-041

76

تبریز

آفرینش

مشاوره2

تبریز- خ امام بارون آواک – بعد از مرکز بهداشت ساختمان آسا طبقه 1

شروع بکار نکرده

77

تبریز

امروز

مشاوره2

تبریز- ولیعصر – فلکه پروین اعتصامی – پایین تر از قنادی پاک – نبش کوچه تعاون اول

33282968-041

78

تبریز

آتیه تبریز

مشاوره2

تبریز- خ 17 شهریور – نرسیده به شریعتی – جنب بانک ایران زمین – ساختمان 717

35660010-041

79

تبریز

دنیای مطلوب

خانواده

تبریز – خیابان ولیعصر – خیابان اوحدی – برج اساتید – واحد 6e

35575985-041

80

تبریز

اندیشه نو

تحصیلی تربیتی

تبریز- خیابان حافظ – نرسیده به بیمارستان نجات – روبروی سالن پور شریفی – ساختمان 42

36680366-041

81

تبریز

اشراق

تحصیلی

تبریز-17شهریور جدید-ساختمان پزشکان شاهین-طبقه همکف

35573285-041

 

 

فرمها و دستورالعمل ها

فرم آمار مراكز مشاوره دولتي و خصوصي و خدمات مددكاري واحد مشاوره و خدمات روانشناختي را كه به فرمت اكسل ميباشد ميتوانيد ازاينجا دانلود نماييد.
توضيح ضروري: فايلها را بعد از دانلود توسط نرم افزار WinRaR بايد extract گردد.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی میباشد.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

 

Bottom of Form

 

        فرم آمار مراكز مشاوره دولتي و خصوصي و خدمات مددكاري واحد مشاوره و خدمات روانشناختي را كه به فرمت اكسل ميباشد ميتوانيد ازاينجا دانلود نماييد.
توضيح ضروري: فايلها را بعد از دانلود توسط نرم افزار WinRaR بايد extract گردد.

انتخاب رشته تحصیلی بصورت علمی و تخصصیزیرنظر اساتیدبرجسته ارشد و دکتری مشاوره وراهنمائی

تحلیل کارنامه و تخمین احتمال قبولی با روشهای علمیبررسی عوامل انتخاب رشته(علایق، استعدادها،شخصیت و ارزشها)امکان سنجی موفقیت در رشته های مختلف

به دلیل :

صدای مشاور رایگان تبریز

حضور
روانشناسان و مشاوران مجرب و مورد اعتماد

افتتاح دپارتمان تخصصی مشاوره تحصیلی و شغلی

در مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

در سایه الطاف پروردگار و در راستای توسعه مرکز مشاوره یاوران رشد کارگروه تخصصی مشاوره تحصیلی و شغلی بصورت دپارتمان مستقل همزمان با اول مهرماه افتتاح خواهد گردید.

با حضور کارشناسان ارشد و دکتری مشاوره و روانشناسی

برای موفقیت در کنکور 98 با متخصصان ما مشاوره کنید.

علمی و تخصصی با نازلترین قیمت

مسئول دپارتمان: قادر نعیمی

متخصصان: 

دکتر کبری ناموران، متخصص مشاوره

دکتر مریم نصرتی، کاندیدای دکتری مشاوره

دکتر احد آهنگر، متخصص مشاوره

قادر نعیمی، کارشناس ارشد مشاوره

حسن باقری، کارشناس ارشد مشاوره

رقیه صلحجو، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

پیمان احمدی سابق، کارشناس ارشد روانشناسی 

فردا دیر است همین الان وقت بگیرید

تلفنهای رزرو وقت: 33363730 و 33373718

نشانی: تبریز، خیابان امام (ره)، چهارراه شهیدبهشتی (منصور سابق)، 100 متر به طرف آبرسان، دست چپ، ساختمان سامان، طبقه سوم و دوم

مدیریت مرکز مشاوره یاوران رشد

کارگروه تخصصی مشاوره خانواده و ازدواج

باسمه تعالی

سلام دوست عزیز! به مرکز مشاوره یاوران رشد خوش آمدید.

خوشحالیم که به یکی از متخصصان با تجربه ما اعتماد کرده‌اید و امیدواریم با کمک
ایشان و تلاش روزافزون خود بتوانید مشکلات زندگیتان را حل کرده و یا با آنها کنار بیایید.
این مجموعه برای آشنایی شما با مرکز و متخصصان آن تهیه شده است. تقاضا می‌شود قبل از ورود به مرکزمشاوره این معرفینامه را
مطالعه فرمایید.

معرفینامه مرکز

شرکت تعاونی سلامت روان ” یاوران رشد ۶۴۸۵ تبریز” در مورخه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به ثبت رسید و ابتدابا اخذ مجوز فعالیت از سازمان بهزیستی در
مرداد ماه۱۳۸۹ فعالیتهای خود را در
زمینه پیشگیری و درمان اختلالات روانی و رفتاری آغاز نمود. سپس با اخذ مجوز از
سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، از بهمن ماه ۱۳۹۲ به فعالیتهای خود ادامه داد. هم اکنون
در این مرکز حدود 25 نفر کارشناس ارشد و
دکتری مشاوره و روان‌شناسی به ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره مشغول هستند.

اعضای هیات مدیره:

دکتر کبری ناموران (رئیس
هیات مدیره)

مریم چوبدار (نایب
رئیس)

صدای مشاور رایگان تبریز

رباب فرج زاده (منشی)

بازرس: دکتر
عزت اله احمدی

مدیرعامل:
احمد اقدمی

مدیرمسئول مرکز مشاوره: دکتر جلیل باباپور خیرالدین

جانشین مسئول مرکز مشاوره: دکتر کبری ناموران

کارکنان پذیرش:

1-    
ناهید تفلیسی

2-    
سهیلا صولت

حسابدار: سینا دشتی

خدمات مرکز مشاوره یاوران رشد

خدمات راهنمایی، مشاوره و درمانی در زمینه‌های ازدواج، خانواده، کودک، نوجوان،
سلامت روانی-رفتاری، تحصیلی، کنکور و شغلی با حضور گروهی از مشاوران و روانشناسان مجرب
از همه گرایشهای تخصصی بصورت فردی و گروهی در تبریز

الف) خدمات یاورانه (مشاوره
و درمان)

–        
مشاوره ازدواج، خانواده، زوج‌درمانی، خانواده‌درمانی (همسرگزینی، حل تعارض، سکس‌تراپی، خیانت، طلاق، خشونت و …)

–        
مشاوره و آموزش والدینی (PMT) و درمان اختلالات کودک و نوجوان (اضطراب، ترس، وسواس، بیش‌فعالی، اختلالات یادگیری، شب‌ادراری،
ناخن‌جویدن، حملات وحشتزدگی، خودارضایی، پرخاشگری، اوتیسم، اختلالات هویت و …)

–        
مشاوره سلامت روانی و روان‌درمانی (اضطراب، وسواس، افسردگی، فوبی یا ترس مرضی،
اختلال پانیک ،درمان اختلالات جنسی و اختلال هویت جنسی، کنترل استرس، خشم و
پرخاشگری و … )

–        
مشاوره تحصیلی، کنکور و انتخاب رشته (تقویت
اراده، ایجاد انگیزه، درمان اهمالکاری، برنامه‌ریزی تحصیلی، روشهای مطالعه، روشهای
تقویت حافظه، اضطراب امتحان، انتخاب رشته و …)

–        
مشاوره شغلی و سازمانی (انتخاب
شغل، بی‌تصمیمی شغلی، تغییر شغل، آموزش و آمادگی شغلی، انگیزش شغلی، سازش شغلی،
موفقیت شغلی، رضایت شغلی)

–        
روانسنجی (اجرا و تفسیر آزمونهای
هوش و شخصیت، درمان غیرداروئی با نوروفیدبک و تحریک مغزی با دستگاه TDCS)

ب) خدمات آموزشی و پیشگیری

–        
آموزش مهارتهای زندگی

–        
آموزش مهارتهای همسری

–        
آموزش مهارتهای فرزندپروری و مدیریت والدی

–        
آموزش مهارتهای تحصیلی و موفقیت

ج) خدمات پژوهشی

–        
مشاوره طرح های پژوهشی و پایان‌نامه ها با موضوع روان‌شناسی و
علوم رفتاری

–        
اجرای طرح های پژوهشی روان‌شناسی در سازمان ها و ادارات

 

با متخصصان مرکز بیشتر آشنا شوید

معرفینامه حرفه ای و گرایشهای تخصصی  روانشناسان و مشاوران مرکز:

 

1.      دکتر کبری ناموران 

متولد 1351  

دکتری تخصصی (PhD) مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی تهران،
1396

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد
اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1386

کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1375

بورسیه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

رتبه 3 آزمون برد تخصصی مشاوره، 1389

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی با
شماره 2243 از سال 1389 تاکنون

گرایشهای تخصصی: مشاوره ازدواج، زوجی، خانواده، تعارضات والد و
فرزند، اختلال هویت، تحصیلی

 

2.     مریم چوبدار

متولد 1347

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه تبریز، 1386

کارشناس روان شناسی عمومی، دانشگاه تبریز، 1383

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی به
شماره 2061

مسئول مرکز مشاوره شاهد و ایثارگر آذربایجان شرقی

گرایشهای تخصصی: درمان اختلالات روانی- رفتاری، مشاوره قبل از
ازدواج و خانواده

3.    دکتر فخرالسادات
قریشی‌راد

متولد 1336

دکتری تخصصی(PhD) روان شناسی شناختی تجربی، دانشگاه پل والری
فرانسه، 2002

کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه لویی پاستور
فرانسه، 1979

کارشناس علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، 1355

عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان (استاد)

استاد نمونه در سال های 77-78-79

عضو هیات علمی و مؤسسین احیای کودکان استثنایی

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره به شماره 2757

گرایشهای تخصصی: درمان اختلالات روانی- رفتاری

 

 

متولد 1353

دکتری تخصصی (PhD) روان شناسی عمومی، دانشگاه تبریز، 1391

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه تهران،
1379

کارشناس روان شناسی بالینی، دانشگاه تبریز، 1375

عضو هیات علمی گروه روان شناسی دانشگاه تربیت معلم
آذربایجان (دانشیار)

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره به شماره 4454

گرایشهای تخصصی: درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی، وسواس، ترس مرضی،
پانیک (وحشت‌زدگی)، اختلالات روان‌تنی (سایکوسوماتیک)، مشکلات کودکان و نوجوانان،
تعارضات والد و فرزندی،  مشاوره قبل از
ازدواج، ناسازگاریهای زناشویی

5.     دکتر احد آهنگر 

متولد 1355

دکتری تخصصی (PhD) مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
تحقیقات تهران، 1395

کارشناس ارشد 
مشاوره و راهنمایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران،1380

کارشناس روان شناسی بالینی، دانشگاه تبریز، 1378

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
(استادیار)

مدرس دانشگاه های پیام نور، آزاد، علمی کاربردی
استان آذربایجان شرقی

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره به شماره
5828

عضو انجمن مشاوره ایران

گرایشهای تخصصی: خانواده‌درمانی، زوج‌درمانی، مشاوره قبل از ازدواج،
درمان اختلالات جنسی (سکس‌تراپی)، اختلالات خلقی (افسردگی، اضطراب، وسواس، ترس)، مشاوره
شغلی و تحصیلی

 

6.     رباب فرجزاده

متولد 1361

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه الزهرا، 1389

کارشناس علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه، 1384

مدرس دانشگاه های پیام نور،علمی کاربردی و غیرانتفاعی
استان آذربایجان شرقی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به
شماره 6910

مشاور مرکز مشاوره شمیم خانواده و شهید مدنی

گرایشهای تخصصی: خانواده‌درمانی، زوج‌درمانی، مشاوره قبل از ازدواج،
درمان اختلالات جنسی (سکس‌تراپی)، اختلالات خلقی (افسردگی، اضطراب، وسواس، ترس)،
مشاوره تربیتی

7.    دکتر نفیسه مهدوی

متولد 1357

کاندیدای دکتری تخصصی (PhD) مشاوره
خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ورودی 1393

کارشناس ارشد خانواده درمانی، دانشگاه علم و فرهنگ
تهران، 1391

کارشناس روان شناسی عمومی، پیام نور تبریز، 1389

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روان شناسی و
مشاوره به شماره 4501

مدرس دانشگاه غیرانتفاعی

مشاور در مدارس و مراکز مهد قرآن استان

گرایشهای تخصصی: روان‌درمانی اختلالات روانی- رفتاری، مشاوره
ازدواج، زوج‌درمانی، سکس‌تراپی، خانواده‌درمانی

 

 

8.    عاطفه اقتباس

متولد 1348

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد
اسلامی واحد ابهر، 1393

کارشناس مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تبریز، 1391

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره به شماره
19891

عضو انجمن مشاوره ایران

سابقه بیش از 10 سال مدیریت و فعالیت در حوزه
سلامت روان، آسیبهای اجتماعی و مداخله در بحران

گرایشهای تخصصی: مشاوره زوجی، پیش از ازدواج، درمان اختلالات جنسی،
تربیتی

 

9.      هما نوشنایی

متولد 1348

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد
اسلامی واحد علوم تحقیقات اردبیل، 1392

کارشناس روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور مرکز
تبریز، 1385

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به شماره
11783

عضو انجمن هیپنوتیزم ایران به شماره 808

گرایشهای تخصصی: درمان اختلال هویت، افسردگی، مشاوره پیش از ازدواج،
زوج‌درمانی، سکس‌تراپی، هیپنوتیزم، آموزش خودهیپنوتیزمی و مدیتیشن

 

 

10.  شفیقه طالب زاده

متولد 1345

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد
اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، 1392

کارشناس روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تبریز، 1389

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به شماره
18734

گرایشهای تخصصی: درمان اختلالات روانی رفتاری، مشاوره ازدواج، زوج
درمانی

 11. دکتر
فهیمه پیرساقی

متولد 1365

دکتری تخصصی (PhD) مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی تهران،
1396

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه
طباطبایی تهران، 1391

کارشناسی مشاوره و راهنمایی، دانشگاه رازی
کرمانشاه، 1389

دارای سابقه مشاوره در مراکز مشاوره کرج

گرایشهای تخصصی: مشاوره پیش از ازدواج، زوجی، خانواده، زوج‌درمانی

 

 

 

12.  قادر نعیمی 

متولد 1364

کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی
تهران، 1392

کارشناسی مشاوره و راهنمایی، تربیت معلم مرکز تبریز،
1389

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره به شماره 12869

فعالیت در مراکز مشاوره آموزش پرورش شهرستان کرج و
دانشگاه فنی حرفه‌ای به مدت چندین سال

گرایشهای تخصصی: مشاوره تحصیلی و کنکور، مشاوره خانواده

 

 

13. دکتر مریم نصرتی

متولد 1369

کاندیدای دکتری تخصصی (PhD) مشاوره،
دانشگاه محقق اردبیلی، ورودی 1395

کارشناسی ارشد 
مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، 1394

کارشناسی مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تبریز، 1391

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره به شماره ؟

ارائه خدمات مشاوره در مدارس و مراکز بیش از 5 سال

خدمات: مشاوره کودک، آموزش والدین PMT، قبل از ازدواج، تحصیلی و کنکور

 

 

14. دکتر لطیفه نظامی 

متولد 1347

کاندیدای دکتری تخصصی (PhD) روان
شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ورودی 1395

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، واحد علوم
تحقیقات تهران، 1394

کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1372

مدرس دانشگاههای غیرانتفاعی

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره به شماره 15692

گرایشهای تخصصی: روان‌درمانی اختلالات روانی رفتاری، افسردگی، وسواس،
اختلالات اضطرابی، اختلالات خوردن  ومشاوره پیش از ازدواج

 

 

15. رقیه صلح جو 

متولد 1361

کارشناس رشته مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی
واحد شبستر، 1386

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تبریز، 1396

مشاوره در مدارس به مدت بیش از 10 سال

گرایشهای تخصصی: مشاوره کودک (اختلالات یادگیری، بیش‌فعالی، اصلاح
رفتار کودک، ناخن‌جویدن، شب ادراری و …)، آموزش والدین PMT

 

 

 

16. فرانک شیرچرندابی

متولد 1361

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تبریز، 1396

کارشناس مشاوره و راهنمایی، دانشگاه پیام نور مرکز
تبریز، 1394

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به شماره ؟

مشاور مدارس و مراکز پیش دبستانی تبریز به مدت بیش
از 5 سال

گرایشهای تخصصی: مشاوره کودک و نوجوان و آموزش والدین PMT

 

 

 

17. حسن باقری

متولد 1358

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد
اسلامی واحد تبریز، 1396

کارشناس روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور مرکز مرند،
1385

مشاور مدارس و هسته مشاوره آموزش و پرورش به مدت
12 سال

گرایشهای تخصصی: راهنمایی تحصیلی، شغلی، سلامت رفتاری دانش آموزان

 

 

 

18. دکتر کریم عبدالمحمدی

متولد 1364

کاندیدای دکتری تخصصی (PhD) روان
شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طبابایی تهران، ورودی 1395

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه تبریز،
1393

کارشناس روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،
1388

گرایشهای تخصصی: درمان اختلالات عاطفی- روانی و رفتاری کودک، آموزش
والدین PMT، مشاوره تحصیلی

 

 

 

 

 

19.  دکتر امیر حاجی اسدی 

متولد 1354

دکتری تخصصی (PhD) اعصاب و روان، دانشگاه علوم پزشکی تهران،
1391

دکتری حرفه ای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
1380

شماره پروانه سازمان نظام پزشکی 88593

گرایشهای تخصصی: درمان سردرد، اضطراب، افسردگی، وسواس، اختلالات
خواب، اختلالات جنسی، اختلالات رفتاری کودکان

 

 

20. 1.     
 رقیه بحری

متولد 1359

کارشناس ارشد روانشناسی شناختی (نوروساینس)، دانشگاه
شهید مدنی آذربایجان، 1396

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد
اسلامی واحد تبریز، 1395

کارشناس روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز،
1393

گرایشهای تخصصی: درمان اختلالات روانی- رفتاری با دستگاه تحریک مغزی
tdcs (trans cranial  direct 
 current   stimulation)

21.  دکتر الهام قربانیان

متولد 1361

دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد تبریز، ورودی
1394

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد
تبریز، 1392

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهیدمدنی،
1387

گرایشهای تخصصی: درمان اختلالات روانی- رفتاری با دستگاه تحریک مغزی
tdcs (trans cranial  direct 
 current   stimulation) و درمانهای شناختی با استفاده از نرم افزارهای تخصصی IVA، Contab، Captain’s log و Wechsler

22. حکیمه صفاشور 

متولد 1362

کارشناس ارشد روان سنجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
واحد تهران مرکز، 1396

کارشناس علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز،
1393

کاردانی روانشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز،
1385

گرایشهای تخصصی: اجرا، نمره گذاری و تفسیر انواع ازمونهای
روانشناختی، درمان اختلالات روانی رفتاری با نوروفیدبک و درمان با تحریک مغزی
(کاربا دستگاه tdcs: transcranil 
direct   current   stimulatin)

 

 

زندگی صحنه یکتای هنرمندی
ماست؛    هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه
رود.

صحنه پیوسته به جاست؛    خرم آن
نغمه که مردم بسپارند به یاد!

با عرض سلام و خیرمقدم خدمت شما سرور
گرامی!

دوست عزیز! امیدواریم با حضور روان‌شناسان
و مشاوران متخصص در حیطه‌های مختلف تخصصی مشاوره و روان‌شناسی، بتوانیم در راستای
بهبود شرایط روحی- روانی و کمک به حل مشکلات شما، در عرصه‌های مختلف زندگی گام‌های
مؤثّری برداریم.

مشاوران و روان‌شناسان این مرکز، می‌کوشند
تا با استفاده از تمام توان حرفه‌ای، تخصص و تعهد خود، شما را در دستیابی به شرایط
موقعیتی، روانی و رفتاری مناسب‌تر و زندگی بانشاط‌تر یاری نمایند. لذا از شما
استدعا داریم با توجه به موارد زیر ما را در راستای ارائه خدمات بهتر و کارآمدتر
مساعدت فرمائید.

الف) روشهای ارائه خدمات مرکز

خدمات و فعالیت‌های آموزشی، مشاوره‌ای و درمانی
این مرکز در زمینه‌های پیش از ازدواج، زوجی، خانواده،
کودک و نوجوان، سلامت روانی، تحصیلی، شغلی و مربیگری زندگی به روشهای زیر ارائه
می‌گردد:

1-     خدمات فردی و خانوادگی (برحسب نیازها و
انتظارات مراجعان و در مسیر اهداف علمی و تخصصی)

2-     خدمات گروهی (آموزشهای عمومی و تخصصی، مشاوره
گروهی، گروه درمانی، کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی)

3-     خدمات روان‌آموزشی و مطالعه درمانی (فروش
کتاب، دیسک‌های فشرده (CD)، DVD و بروشورهای
آموزشی)

4-     خدمات روانسنجی (اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر آزمون‌های هوش و
شخصیت)

ب) تعیین وقت مشاوره

1.       کادر پذیرش مرکز همه‌روزه به جز روزهای تعطیل، از ساعت ۹ صبح الی ۸ شب، آماده تنظیم و هماهنگی وقت برای دریافت خدمات مرکز
هستند. شما می‌توانید با مراجعه حضوری یا تماس تلفنی با پذیرش تعیین وقت نمائید.
به این ترتیب امکان ارتباط شما با متخصصان این مرکز فراهم می‌شود.

2.       حتی‌الامکان از مراجعه بدون وقت قبلی خودداری نمائید.

3.       وقت تعیین‌شده شما فقط برای مشاور و روان‌شناس مربوطه معتبر
خواهد بود.

4.       همکاران پذیرش صبح روز مشاوره شما پیامکی برای یادآوری و
تایید حضورتان در جلسه مورد نظر به شما ارسال می‌نمایند و در صورت پاسخ مساعد شما
وقت جلسه شما قطعی می‌شود و در صورت عدم پاسخ یا انصراف وقت شما در اختیار افراد
لیست انتظار هر مشاور/روانشناس قرار خواهد گرفت.

ج) طول مدت جلسات:

1.       طول مدت جلسات مشاوره فردی ۴۵ دقیقه و زوجی و خانواده ۹۰ دقیقه می‌باشد. متخصصان مرکز تمام تلاش خود را خواهند نمود،
تا جلسات طولانی‌تر نشود. اما با توجه به رعایت صرفه و صلاح مراجع، در موارد محدود
به تشخیص مشاور/روان‌شناس، مراجع یا هردو، به شرط عدم حضور مراجع بعدی، امکان
افزایش زمان مشاوره حداکثر تا ۳۰ دقیقه
وجود خواهد داشت. مراجعان موظفند برای زمان اضافه حق مشاوره مجزا پرداخت نمایند.

2.       مراجعان در صورت تمایل به برگزاری جلسات مشاوره ماراتن
(جلسات طولانی‌تر)، موظفند در زمان رزرو وقت، به این مسأله توجه نمایند، تا از
ایجاد بی‌نظمی و تضییع حقوق سایر مراجعان جلوگیری شود و البته با وجود تنظیم وقت
طولانی‌تر بموقع در مرکز حضور داشته باشند.

3.       حداکثر مدت تأخیر مجاز برای مراجعان ۱۵ دقیقه می‌باشد. در صورت تأخیر بیش‌تر، زمان اضافی از مدت
مشاوره کسر خواهد گردید.

4.       با توجه به ضرورت، در مواردی ممکن است جلسه قبل از شما کمی
دیرتر تمام شود. همکاران ما در تلاشند که مدت تمدید جلسه قبل از شما بیشتر از
15-30 دقیقه به طول نیانجامد. لذا از شما انتظار می‌رود جهت حفظ نظم مرکز و تمرکز
مشاور/روانشناس بر کار خود، با حفظ آرامش، خونسردی و اعتماد به مدیریت و کادر
مرکز، منتظر شروع جلسه خود بمانید.

د) تعرفه خدمات و نحوه پرداخت حق مشاوره:

1.       تعرفه خدمات این مرکز با توجه به رتبه تحصیلی و حرفه‌ای
مشاور/روانشناس مربوطه و طبق تعرفه‌های قانونی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره
کشور و در اکثر موارد کمتر از تعرفه های مصوب در نظر گرفته شده است.

2.       پرداخت حق مشاوره، در هنگام رزرو وقت یا قبل از شروع مشاوره می‌باشد.

3.       در صورت تمدید وقت مشاوره شما موظف به پرداخت تعرفه برای
زمان اضافی خواهید بود.

4.       همه پرداختها حتی‌الامکان از طریق کارت اعتباری بوده و از
دریافت پول نقد معذوریم.

5.       گاهی لازم می‌شود به تشخیص مشاور/روان‌شناس، برای سنجش وضعیت
روان‌شناختی و پیشرفت شما در طول جلسات یا تصمیم‌گیری در مورد مداخلات تخصصی، یک
یا چند آزمون روان‌شناختی در مورد شما اجرا گردد. تعرفه این آزمون‌ها بطور مجزا
بوده و قبل از اجرای آزمون باید پرداخت شود.

ه) محرمانگی تماس و اطلاعات مراجع (اصل رازداری)

1.       مراجعه شما و مطالبی که طی جلسات مشاوره مطرح می‌کنید، محرمانه
است. در شرایط عادی، بدون اجازه صریح شما کوچک‌ترین اطلاعاتی به فرد دیگری خارج از
مرکز بازگو نخواهد گردید. لذا محدوده و میزان افشای اطلاعات فقط با رضایت شما انجام
خواهد گرفت.

2.       به‌ندرت، شرایطی پیش می‌آید که طبق قانون، محرمانگی نقض می‌شود.
این موقعیت‌ها، زمانی است که خطری جدی سلامت شما یا دیگری را تهدید کند.

3.       ورود سایر افراد به اتاق مشاوره در طول جلسات بدون هماهنگی و
کسب اجازه از شما ممنوع است.

و) تعهد به شرکت در تمام جلسات:

1.       جهت دستیابی به اهداف مشاوره و رسیدن به نتیجه مطلوب، لازم است
در جلسات بطور مرتب حضور یابید، لذا شایسته است از لغو پیاپی جلسات و به تعویق انداختن
آن‌ها جداً پرهیز نموده، همکاری لازم را با مشاور خود داشته باشید تا به نتیجه
دلخواهِ مورد توافق شما و مشاورتان دست یابید.

2.       در صورتی‌که به هر دلیل نتوانید در زمان تعیین‌شده، در مرکز حضور
یابید، باید حتی‌الامکان یک روز قبل به پذیرش اطلاع دهید. در غیر این‌صورت، هزینه مشاوره
از شما دریافت خواهد گردید.

ز) وسایل ارتباطی و اطلاع‌رسانی (جهت تنظیم وقت
مشاوره، انتقال نظرات و پیشنهادات):

 برای تنظیم وقت
مشاوره، آشنایی بیشتر با مرکز، کسب
اطلاع از خدمات، کلاس‌ها و کارگاهای آموزشی، مطالعه در حوزه
روان‌شناسی و مشاوره، ارائه پیشنهاد، انتقاد و یا هرگونه نظری در مورد عملکرد
و رفتار کارکنان، مدیریت یا متخصصان مرکز می‌توانید از وسایل ارتباطی زیر استفاده
فرمایید. جهت تسهیل در اطلاع رسانی و هماهنگی خدمات
به صفحات و کانالهای ارتباطی ما بپیوندید.

 

شماره
های تماس: ۳۳۳۷۳۷۱۸-۳۳۳۶۳۷۳۰ و ۰۹۳۸۴۲۳۱۵۵۳ – مشاوره  تلفنی (با تلفن ثابت):
9099071128  

وبسایت: http://yavaraneroshd.ir  در صورتی که بخواهید دیگران
از تجربه مشاوره‌ای شما با مشاوران مرکز استفاده کنند، در محل تجربیات مراجعان در صفحه
اول سایت آن را ثبت کنید.

ایمیل: yavaran.roshd@yahoo.com

تلگرام:  http://t.me/yavaraneroshd

سروش: @yavaranroshd

ح) نشانی مرکز:

تبریز- خیابان امام (ره)-
چهارراه شهیدبهشتی(منصور سابق)- 100متر بطرف آبرسان-سمت چپ-ساختمان سامان-طبقه سوم

 

یاوران رشد و تعالی شمائیم.

همه با هم پیش بسوی تغییر و توانمندی

با آرزوی بهترشدن و بهترماندن

مدیریت مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی یاوران رشد

منشور اخلاقی روانشناسان و مشاوران برای دانلود اینجا  کلیک کنید!

 


نشانی جدید: تبریز- خیابان امام – چهارراه منصور – 100 متر به طرف آبرسان، دست چپ- جنب پاساژ سامان- طبقه سوم، مرکز مشاوره یاوران رشد.

تلفن: بدون تغییر با کد 041- 33363730- 33373718جهت ورود به وبسایت اصلی مرکز مشاوره و آشنایی با خدمات، روان شناسان و نحوه دریافت خدمات از طریق لینک زیر اقدام کنید.

www.yavaraneroshd.ir

ارشد و دکتری رشته مشاوره

 الف) اصول و فنون مشاوره  

مقدمه‌ای بر راهنمایی ومشاوره،‌ احمدی

اصول و فنون مشاوره شفیع آبادیاصول و روشهای راهنمایی و مشاوره،حسینی بیرجندی 

مشاورهُ گلدارد ترجمه حسینیان

فنون و فرایند مشاوره، رینولدز و پاترسون، تجمه سلیمانیان و نظری

مقدمه ای بر مهارتهای مشاوره، جونز، ترجمه زهراکار و همکاران

ب) مبانی راهنمایی و مشاوره

مقدمات راهنمایی و مشاوره شفیع‌آبادی   

زمینه راهنمایی و مشاوره ،گیبسون و میشل ،ثنایی

مبانی مشاوره، احمدی 

مقدمات راهنمایی و مشاوره شفیع آبادی پیام نور

 ج)نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی 

نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، شفیع‌آبادی، غلامرضا ناصرینظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، خدیجه آریننظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی،‌ محمود ساعت‌چی 

نظریه مشاوره و روان‌درمانی، شارف ترجمه مهرداد فیروزبخت

 نظریه مشاوره و روان‌درمانی، کوری، ترجمه سیدمحمدی

نظریه مشاوره و روان‌درمانی، پروچاسکا، ترجمه سیدمحمدی

د)کاربرد آزمون‌های روانی   

آزمونهای روانی،‌ ابوالفضل کرمی

سنجش روانی، مارنات 2 جلدی

آزمونهای روانی، هادی بهرامی

آزمونهای روانی   حمزه گنجی 

آزمونهای روانی آناستازی

ه) روانشناسی شخصیت

نظریه های شخصیت شولتز، ترجمه سید محمدی

نظریه های شخصیت، سیاسی

و) آمار و روش تحقیق

احتمالات و آمار کاربردی، دکتر دلاور

مبانی پژوهش دکتر دلاور

روشهای تحقیق در علوم رفتاری، دلاور

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، سرمد و بازرگان

روش تحقیق دکتر بیابان گرد

استنباط آماری در علوم رفتاری، هومن

ز) زبان تخصصی:

زبان برای مشاوره، منصور کوشا

واژه نامه های کتب تخصصی

——————————————————————————— 

ارشد رشته روانشناسی بالینی ارشد

روانشناسی بالینی

کتاب روانشناسی بالینی نوشته فیرس ترجمه مهرداد فیروزبخت ، انتشارات رشد

روانشناسی رشد:

روانشناسی رشد نوشته لورا.ادبرک (جلد 1و 2) ترجمه سید محمدی، نشر ارسباران

زبان:

زبان دکتر کیانوش هاشمیان

خلاصه هیلگارد ترجمه سید محمدیزبان دکتر مندی

آمار و روش تحقیق

آمار دکتر دلاور

مبانی پژوهش دکتر دلاورروش تحقیق دکتر دلاورروش تحقیق دکتر بیابان گرد

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی:

آسیب شناسی روانی (جلد1و2) نوشته سیگمن ترمجه سید محمدی

آسیب شناسی روانی نوشته هالجین (جلد 1و2 ) ترجمه سید محمدینشانه شناسی بیماری های روانی نوشته دکتر پورافکاریکودکان استثنایی نوشته سیف نراقی نشر ارسبارانکودکان استثنایی نوشته دکتر میلانی فرکودکان عقب مانده نوشته سیف نراقی (فصل 2مطالعه شود) انتشارات سمت

علم النفس:

علم النفس نوشته دکتر احدی و بی جمال

علم النفس دکتر بهشتی

روانشناسی عمومی :

زمینه روانشناسی هیلگارد (جلد 1 و 2) ترجمه براهنی نشر رشد

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش

روانشناسی فیزیولوژیک نوشته خداپناهی انتشارات سمت

انگیزش و هیجان نوشته مارشال ریو

  ارشد رشته روانشناسی عمومی ارشد

الف) روانشناسی رشد:

-روانشناسی رشدُ-لورا برگ ترجمه سید محمدی

-روانشناسی ژنتیک ۱و ۲- دکتر منصور دادستان

-رشد نوجوانیُ- دکتر لطف آبادی

-نظریه های رشدی- سیکرین

– پیشگامان روانشناسی رشد، فرید خدایی

– رشد و شخصیت کودک، ماسین، ترجمه یاسائی

ب) روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی

روانشناسی مرضی- تحولی، دادستان

آسیب شناسی روانی دکتر آزاد

روانشناسی مرضی ساراسون، ترجمه نجاریان

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، ترجمه سیف نراقی

آسیب شناسی روانی (جلد1و2) نوشته روزنهان و سیگمن ترجمه سید محمدی

کودکان عقب مانده نوشته سیف نراقی (فصل 2مطالعه شود) انتشارات سمت

ج) روانشناسی عمومی :

زمینه روانشناسی هیلگارد (جلد 1 و 2) ترجمه براهنی نشر رشد

روانشناسی عمومی نوشته حمزه گنجی

د ) علم النفس:

علم النفس نوشته دکتر احدی و بی جمال

علم النفس دکتر بهشتی

علم النفس، هاشمیان

ه) روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش

روانشناسی فیزیولوژیک نوشته خداپناهی انتشارات سمت

انگیزش و هیجان نوشته مارشال ریو

روانشناسی فیزیولوژیک، خداپناهی

مبانی روانشناسی، کارلسون، خداپناهی

و) روانشناسی شخصیت

نظریه های شخصیت شولتز، ترجمه سید محمدی

نظریه های شخصیت، سیاسی

ز) آمار و روش تحقیق

احتمالات و آمار کاربردی، دکتر دلاور

مبانی پژوهش دکتر دلاور

روشهای تحقیق در علوم رفتاری، دلاور

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، سرمد و بازرگان

روش تحقیق دکتر بیابان گرد

استنباط آماری در علوم رفتاری، هومن

ح) زبان تخصصی:

کتاب هیلگارد انگلیسی

Reading in Psychology, Hashemian

ارشد رشته روانشناسی تربیتی

الف) روانشناسی رشد:

-روانشناسی رشدُ-لورا برگ ترجمه سید محمدی

-روانشناسی ژنتیک ۱و ۲- دکتر منصور دادستان

-رشد نوجوانیُ- دکتر لطف آبادی

-نظریه های رشدی- سیکرین

ب) روانشناسی تربیتی:

-روانشناسی پرورشیُ -دکتر سیف

-روانشناسی تربیتی- ترجمه دکتر فرامرزی

-روانشناسی تربیتی- دکتر بیابانگرد

-روانشناسی تربیتی- دکتر کدیور

-روانشناسی تربیتی-اسلاوین

-ج) روانشناسی یادگیری:

-روانشناسی یادگیری- دکتر بیرامی

-مقدمه ای بر نظریه های یادگیری- ترجمه دکتر سیف

-روانشناسی یادگیری- هرگن

-یادگیری مشارکتی-تدریس مشارکتی

Theoris of learning- lefran cois-

د) سنجش:

-مقدمهای بر نظریه های اندازه گیری- وند آلن- ترجمه دلاور

-سنجش و اندازه گیری- دکتر سیف

-مبانی آزمونهای روانی-ترجمه دکتر براهنی- انتشارات دانشگاه تهران

-نظریه پرسش و پاسخ

ه) ارزشیابی:

-ارزشیابی آموزشی و پیشرفت تحصسلس- سیف

-سنجش و اندازه گیری فرایندی و فراورده ای – دکتر سیف

-ارشیابی آموزشی- دکتر بازرگان

-ارشیابی آموزشی- دکتر کیامنش

و)آمار و روش تحقیق:

-مقدمه ای بر آمار استنباطی- دکتر سرمد- انتشارات سمت

-مقدمه ای بر آمار استنباطی- فرگوسن- دکتر دلاور

-تحلیل آماری دکتر هومن –

-روشهای پژوهش در علوم رفتاری-دکتر سرمد و بازرگان

-طرحهای آزمایشی- دکتر دلاور

-روشهای تحقیق کمی و کیفی-2 جلدی- بورگ و گال

-روشهای تحقیق- کرلینجر- ترجمه پاشاشریفی

زبان تخصصی:

-ترجمه Educational psychology

-واژه نامه های کتب تخصصی


دانلود اینجا  کلیک Downloads-icon


تا اطلاع ثانوی مشاوره تلفنی نداریم

 

مشــاوره تلفنــی در تبریز 

 

09909374182

صدای مشاور رایگان تبریز

 

تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی است. شهرستان زیادی در این استان وجود دارد که هر کدام از آنها هم روستاهای متعدد و گاهی پرجعیت را دارند اما در آنها مرکز مشاوره وجود ندارد. به همین جهت آنها برای استفاده از خدمات مشاوره به نوعی در تنگنا هستند.

جهت راهنمایی و مشاوره تلفنی در تبریز با مشاوران و روانشناسان برای تبریز تماس بگیــرید. این عزیزان تجربیات علمی و  تخصصی خود را با هیچ منتی در اختیار شما قرار خواهند داد و شما نیز باید بدانید که مشاوره فرایندی تخصصی است که ابتدا نیازمند یک ارزیابی جامع از مسئله شما است سپس راهنمایی لازم به شما ارائه خواهد شد. از طریق مشاوره تلفنی در تبریز، شما با بهترین و متخصص ترین مشاوران و روانشناسان گفتگو خواهید کرد.

 

با وجود مشاوره تلفنی برای شهروندان تبریز و سایر شهرستان ها این تنگناها و محدودیت های مشاوره ای و روانشناسی تا حدودی مرتفع گردیده است و تمام اهالی این استان ب راحتی می توانند از این خدمات استفاده کافی کنند فقط کافی است که با شماره های موجود در سایت تماس بگیرند.

 

ما آماده همیاری شما برای زندگی بهتر هستیم. 

مشاوره تلفنی برای زندگی بهتر

 

09909374182مشاوره تلفنی ازدواجمشاوره تلفنی خانوادهمشاوره تلفنی شبانه روزیمشاوره تلفنی روانشناسیمشاوره تلفنی تحصیلیمشاوره تلفنی شغلیمشاوره تلفنی کودکمرکز مشاوره تلفنی

 

اهر|بستان‌آباد|بناب|تبریز|جلفا|سراب|شبستر|کلیبر|مراغه|مرند|ملکان|میانه|هریس|هشترود

 

صدای مشاور رایگان تبریز

مشاوره خانواده

درباره ما

 

اول اینکه در دسته بندی های فردی، قبل ازدواج، کودک و نوجوان، آدرس مراکز مشاوره یا خانواده مرتبط ترین پرسش را یافته و سوال خود را مطرح نمایید.

بدیهی است که پاسخ آن به ایمیل شما ارسال خواهد شد. دوم اینکه نیاز به هیچگونه ثبت نام ندارید.صدای مشاور رایگان تبریز

“پس از ورود به پنل اعضاء سوال خود را بعنوان یک موضوع جدید طرح فرمایید.”

تا علاوه بر تیم مشاوره سایر کاربران نیز در پاسخ به شما سهیم باشند و افراد بیشتری به تجزیه و تحلیل مساله یا سوال شما بپردازند

عضویت یا ورود و ارسال پرسش

شامل آدرس مرکز مشاوره در تهران و شهرستان ها، مرکز مشاوره تلفنی و آنلاین و یا حضوری است.

زمینه های مشاوره می تواند در خصوص مرکز مشاوره خانواده و مرکز مشاوره ازدواج و مرکز مشاوره خوب کودک و نوجوان و سایر اطلاعات مراکز مشاوره می باشد

آدرس مراکز مشاوره

این بخش شامل: مشاوره تحصیلی، شغلی، جنسی، اضطراب، افسردگی، وسواس، اعتیاد، اختلالات روانشناسی و روانپزشکی،شخصیت شناسی رایگان می باشد.

همچنین آموزش غلبه بر ترس و خشم، خودکشی،  مهارت های فردی و سرگرمی، کمک و آموزش های مختلف می باشد.

مشاوره فردی آنلاین

در این بخش می توانید بصورت کاملا رایگان تست های روانشناسی و روانسنجی را به صورت آنلاین انجام دهید و بلافاصله نتیجه آنرا دریافت کنید.

این تست ها به شما کمک می کند با خلقیات و رفتار و تفکرات خود بیشتر آشنا شوید.

مشکلات احتمالی و نقاط ضعف و قدرت خود را بهتر دریابید و در صورت نیاز نسبت به رفع، بهبود و یا تقویت آنها اقدام نمایید.

همچنین می توانید در صورت نیاز به روانشناس مراجعه نمایید.

تست های رایگان روانشناسی آنلاین

 

شامل کلیه امور مرتبط با دختر و پسر شامل روابط، خواستگاری، عقد ، نامزدی، اختلافات خانواده می باشد.

همچنین می تواند موارد مهمی نظیر ازدواج های فامیلی، مرد و زن مطلقه، طولانی شدن رابطه، عاشق شدن و …  باشد

مشاوره قبل ازدواج

شامل راهکارهای ارتقاء زندگی زناشویی توسط مجرب ترین مشاور خانواده، بیان اختلافات زناشویی، اختلافات خانوادگی خانواده همسر یا  شوهر می باشد.

همچنین حل تضاد ها و اختلافات، خسته شدن یا نا امید شدن در زندگی، اعتیاد همسر یا فرزند، مشکلات جنسی خانواده،مشاوره خانواده رایگان وخیانت شوهر ، بیماری همسر و مشاوره طلاق می باشد.

مشاوره خانواده رایگان

شامل کلیه مسائل تربیتی و رشدی و فردی و شخصیتی و روانشناسی کودک یا نوجوان شماست که در سنین مختلف رخ می دهد.

نحوه مواجه با مشکلات آنها نظیر بیش فعالی، کم خوابی، پرخواشگری، چاقی بیش از حد، لاغری، فحش و ناسزا گفتن، افسردگی است.

کلیه مسائل مربوط به تربیت کودک و نوجوان و یا اسباب بازی های متناسب با سن کودک، مسائل مرتبط با پدران و یا مادران حاملگی و مراحل آن بایدها و نبایدهای دوران بارداری و سایر سوالات مادران می باشد

کودک و نوجوان

 

 

صدای مشاور رایگان تبریز

با عضویت در خبرنامه ایمیلی مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت کنید. مطمئن باشید به هیچ وجه از ایمیل شما استفاده تبلیغاتی نمی شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به سامانه پرسش و پاسخ مشاور می باشد.

پیش از معرفی مرکز مشاوره روانشناسی آذربایجان شرقی بر خود لازم می دانیم نکته ای را در خصوص خدمات جدید مشاوره متذکر شویم. در حال حاضر خدمات جدیدی تحت عنوان مشاوره تلفنی، مشاوره آنلاین و… ارائه می شود. این نوع خدمات به هموطنان عزیز کمک می کند تا بدون نیاز به مراجعه حضوری و در هر زمان از شبانه روز با مشاوران روانشناسی در ارتباط باشند. این شیوه مشاوره، موجب می شود تا کاربران قدرت انتخاب بیشتری در انتخاب مرکز مشاوره روانشناسی داشته باشند. و بدون نیاز به مراجعه حضوری، خدمات مور نظر را دریافت نمایند.

شما به جای مراجعه حضوری به مرکز مشاوره روانشناسی آذربایجان غربی می توانید از خدمات مشاوره روانشناسی تلفنی صدای رهیاب استفاده کنید. در مرکز مشاوره روانشناسی صدای رهیاب از متخصصین و روانشناسان مطرح و معتبر شهر تهران استفاده می شود. هموطنان عزیز می توانند به صورتی تلفنی از سراسر ایران، از هر شهر یا روستایی با متخصصان روانشناسی تهران در ارتباط باشند. در این شیوه مشاوره، علاوه بر اینکه نیاز به مراجعه حضوری حذف می شود. هزینه های مشاوره نیز کاهش می یابد.

برای استفاده از خدمات مرکز مشاوره روانشناسی تلفنی صدای رهیاب تنها کافی است با استفاده از تلفن ثابت شماره 9099075226 را بدون پیش شماره شماره گیری کنید. و از مشاوره مشاوران زبده مرکز مشاوره روانشناسی تلفنی صدای رهیاب استفاده نمایید.

در استان آذربایجان شرقی شهرستان های زیادی وجود دارند. بسیاری از هموطنان ما به دلیل عدم شناخت نسبت به مراکز مشاوره روانشناسی، نمی توانند بیماری یا اختلالات خود را درمان کنند. از این رو در اختیار قرار دادن آدرس مراکز مشاوره روانشناسی استان ها می تواند نقش اساسی در درمان مشکلات و اختلالات روانی هموطنان داشته باشد. در این مقاله آدرس مرکز مشاوره روانشناسی آذربایجان شرقی را در اختیار کاربران قرار داده ایم. تا هموطنان عزیز بتوانند به تفکیک شهر و با توجه به محل سکونت خود، اقدام به دریافت مشاوره روانشناسی نمایند.

آدرس و شماره تلفن مرکز مشاوره روانشناسی آذربایجان شرقی تقدیم می گردد:صدای مشاور رایگان تبریز

آدرس مرکز مشاوره روانشناسی تبریز – الهام: تبریز، تقاطع خیابان 17 شهریور جدید و طالقانی، روبروی بانک مسکن، ساختمان امروز ـ طبقه دوم شماره تماس: 5573666 ـ 0411

آدرس مرکز مشاوره روانشناسی تبریز – رشد تبریز: تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، روبروی ناحیه 2 آموزش و پرورش شماره تماس: 5569757 – 0411

آدرس مرکز مشاوره روانشناسی تبریز – شمس: تبریز، خیابان آبرسان، درمانگاه خصوصی بیمارستان شمس شماره تماس: 6560909- 0411

آدرس مرکز مشاوره روانشناسی تبریز – صدرا: تبریز، خیابان 17 شهریور، روبروی بستنی وحید، برج امپراتور، طبقه اول، واحد B شماره تماس: 5570635 ـ 0411

نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

جهت مشاوره درباره «مرکز مشاوره روانشناسی آذربایجان شرقی» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 26  52  907  909 از سراسر کشور

تماس با 48  56  230  909 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

مرکز مشاوره صدای رهیاب در راستای گسترش خدمات روانشناسی و ایجاد امکان دسترسی تمامی هموطنان به خدمات مشاوره و همچنین بهبود خدمات مشاوره تلفنی، فاز اول کار خود را در زمینه های مشاوره تحصیلی، مشاوره خانواده و مشاوره روانشناسی آغاز کرد. به فضل پروردگار مرکز مشاوره تلفنی و حضوری صدای رهیاب با پیشرفت فاز اول خود و در راستای همه گیرتر شدن خدمات مشاوره، با گسترش خدمات مشاوره تلفنی خود، در حوزه مشاوره آنلاین، مشاوره تصویری و مشاوره خارج از کشور با هموطنان عزیزمان نیز فعالیت خود را توسعه بخشیده است. در حال حاضر در مرکز مشاوره صدای رهیاب، شما می توانید از مشاوره روانشناسان زبده در حوزه های مختلف مثل مشاوره تحصیلی، خانواده و روانشناسی بهره مند شوید. امید است که شما کاربران گرامی از خدمات مشاوره صدای رهیاب، کمال رضایت و استفاده را داشته باشید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

iranoccc_admin

ژانویه 29, 2019
مشاوره خانواده

ثبت دیدگاه
2,133 بازدید

مشاوره تلفنی خانوادگی در تبریز: وظیفه مرکز مشاوره ها در استان های مختلف مشخص استو با اتوجه به افزایش مشکلات خانوادگی مفتخریم که در خدمت شما عزیزان باشیم در تمامی شهرستان کنار و حامی شما هستیم.

فقط کافی است برای برقراری ارتباط با ما با شماره تلفن های تماس بگیرید.

ما با داشتن مشاورانی مجرب و دسترسی آسان به ان ها به شما این نوید را می دهیم که مشکلات خود را حل خواهید نمود.صدای مشاور رایگان تبریز

ما در صدد زندگی بهتر برای شما عزیزان هم وطن می باشیم.

شماره مشاوره خانواده تلفنی 

ما همه در زمان ها و لحظاتی خاص در خود احساس نا امنی شدید داشتیم و بهتر دانستیم تا با شرایط ناراحت مننده روبرو نشویم و در عوص خودمان را گوشه ای پنها کنیم تا با کسی روبرو نشویم.

 در زندگی همه ما لحظاتی بود که تا حدی دچار خجالت و عدم اعتماد به نفس بودیم که قادر نبودیم که در کارهایمان تلاش و مشارکت کافی داشته باشیم.

شما عزیزان می توانید برای دریافت   مشاوره خانواده تلفنی از سراسر کشور با شماره

از طریق تلفن ثابت و بدون پیش شماره تماس حاصل فرمایید.

 

 

 البته همان گونه که از اسم این اختلال برمی آید علامت آن دور ی از وضعیت های موجود است. و ترلت این اختلال در واقع پایین بودن عزت نفس و ترسی ار تحقیر شدن ، است.

طبق گزارشی که موسسه سلات روان منتشر کرده است ، حدودا 5 در صد افراد بزرگسال دارای علائم اختلال شخصیت اجتنابی است.

 باید توجهکنید اغلب علائم اختلال اجتنابی شباهت زیادی به اختلال شخصیتی مانند اضطرای و ترس است .

بنا براین زمانی که شک داری که شما دچار اختلال شخصیت اجتنابی هستید یا اضطراب.

 باید حتما به پزشک روانشناسی و یا به یک مرکز مشاوره روانشناسی مراجعه کنی تا مشکل شما هر چه زود تر بر طرف شود.

البته باید توجه داشته باشید که این بیماری یک بیمار سخت ذهنی نیست اما یک مشکل کاملا واقعی و اساسی است.

مشکلی که با دروانی درست به راحتی بر طرف می شود.

 

 

1 تنهایی

2 دوری گزینی از افراد

3 زندگی نا آرامی دارند

و ضرر های بسیار زیادی که برای اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

 

 

شما عزیزان می توانید جهت دریافت دریافت مشاوره تلفنی همه روز حتی در ایام تعطیل

با مرکز مشاوره تلفنی ایران تماس حاصل فرمایید.

جهت ارتباط با سامانه مشاوره تلفنی هوشمند سراسری از طریق تلفن ثابت

با شماره تلفن  43 52 907 909   تماس برقرار کنید.

تماس از سراسر کشور بدون صفر و بدون پیش شماره

تماس با تلفن همراه امکان پذیر نمی باشد

در صورت شنیدن صدای بوق اشغال و یا خطای مخابراتی مجدد تماس بگیرید.

 

ژوئن 6, 2020

آوریل 10, 2020

ژانویه 20, 2020

صدای مشاور رایگان تبریز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وبسایت

مشاوره خانواده تلفنی به هر نوع خدمات روانشناختی که توسط تلفن انجام می شود اشاره می کند.

 مشاوره خانواده تلفنی از روان درمانی فردی، دوگانه یا گروهی با یک درمانگر حرفه ای به اولین کمک روان شناختی ارائه شده توسط مشاوران حرفه ای حرفه ای می باشد.

مشاوره خانواده – مشاوره خانواده انلاین – مشاوره خانواده تلفنی – مرکز مشاوره خانواده آنلاین

پرداخت موبایلی

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده تلفنی

مشاوره خانواده تلفنی رایگان

شماره مشاوره تلفنی خانواده رایگان

یاوران رشد

استان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز

نوع مرکز: غیردولتی مرکز مشاوره عمومی
شنبه لغایت چهارشنبه ساعت کاری:17لغایت20
تلفن:
آدرس:

آرامش

استان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز

نوع مرکز: غیردولتی مرکز مشاوره عمومی
شنبه لغایت چهارشنبه ساعت کاری:16لغایت19
تلفن: 0411 – 3363730
آدرس: خ . آزادی -روبروی شیخ الرئیس -ساختمان سروستان

امین

استان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز
صدای مشاور رایگان تبریز

نوع مرکز: غیردولتی مرکز مشاوره عمومی
شنبه لغایت چهارشنبه ساعت کاری:17لغایت20
تلفن: 0411 – 3368987
آدرس: چهارراه آبرسان – کوی ناصحیه اول – پلاک 17

اندیشه مهر

استان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز

نوع مرکز: غیردولتی مرکز مشاوره عمومی
شنبه لغایت چهارشنبه ساعت کاری:16لغایت19
تلفن: 0411 – 5563301
آدرس: 17شهریور جدید – ساختمان پزشکی گلستان – طبقه 4

بهاران

استان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز

نوع مرکز: غیردولتی مرکز مشاوره عمومی
شنبه لغایت چهارشنبه ساعت کاری:17لغایت20
تلفن: 0411-5573492
آدرس: پاستور جدید -کوی جبار نائب – ساختمان جام

پارسا

استان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز

نوع مرکز: غیردولتی مرکز مشاوره عمومی
شنبه لغایت چهارشنبه ساعت کاری:17لغایت20
تلفن: 0411 -5556995
آدرس: 17شهریور جدید -روبروی داروخانه جلوه گر – ساختمان آبان

پندار

استان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز

نوع مرکز: غیردولتی مرکز مشاوره عمومی
تعطیلی موقت ساعت کاری:تعطیلی موقت
تلفن: 0411 – 5531318
آدرس: 17شهریور جدید – تقاطع طالقانی – ساختمان پارسا

رهنمون

استان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز

نوع مرکز: غیردولتی مرکز مشاوره عمومی
شنبه لغایت چهارشنبه ساعت کاری:17لغایت20
تلفن: 0411 – 5530591
آدرس: 17شهریور جدید- نبش بانک ملی -ساختمان ایران

شکوفا

استان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز

نوع مرکز: غیردولتی مرکز مشاوره عمومی
شنبه لغایت چهارشنبه ساعت کاری:10لغایت20
تلفن: 0411 -3301592
آدرس: ولیعصر -فلکه بزرگ – جنب دفتر اسناد رسمی 131 تبریز

شهریار

استان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز

نوع مرکز: غیردولتی مرکز مشاوره عمومی
شنبه،یکشنبه،چهارشنبه ساعت کاری:10لغایت20
تلفن: 0411 -5541663
آدرس: 17شهریور جدید – روبروی داروخانه سارا ساختمان عابدین

شهردار منطقه ۷ تبریز از ارائه مشاوره رایگان تلفنی و اینترنتی به شهروندان خبر داد.

به گزارش شهریار، اکبر پورخردمند با بیان اینکه مشاوره روانشناسی به صورت غیر حضوری و به شیوه ارتباط تلفنی و یا اینترنتی انجام می شود، گفت: با توجه به اینکه قرنطینه و رعایت فاصله اجتماعی در زمان شیوع بیماری های همه گیر احتمال ابتلا به افسردگی، اضطراب، اختلال در خواب و مشکلات خانوادگی را افزایش می دهد، امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه هفت تبریز زمینه ارائه خدمات مشاوره رایگان را برای خانواده های سطح منطقه فراهم کرده است.

وی با تاکید بر اینکه حفظ سلامت روحی و روانی شهروندان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و از دغدغه های مهم مجموعه شهرداری منطقه است، اظهار داشت: هراس از ابتلا به بیماری همه گیر، احساس استیصال، بی حوصلگی، نگرانی از پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع این بیماری و نگرانی از قحطی از جمله عواملی هستند که احتمال آسیب های روحی در دوران قرنطینه یا رعایت فاصله اجتماعی را افزایش می دهند، از این رو در تمام دوران شیوع ویروس کرونا در کنار شهروندان منطقه بوده و سعی در ارائه خدمات مناسب شرایط آنها داریم که مشاوره رایگان تلفنی و آن لاین در این راستا است.

پورخردمند یاد آور شد: این طرح در راستای خدمت رسانی آنلاین و تلفنی در روزهای قرنطینه خانگی با هدف کاهش آسیب های خانوادگی، افزایش سازگاری همسران و راهنمایی و مشاوره تحصیلی در ایام قرنطینه بوده و شهروندان عزیز می توانند در صورت نیاز برای هماهنگی با مشاوران با شماره۶۱-۳۴۴۰۸۳۶۰ تماس حاصل کنند.

تمامی حقوق این سایت برای شهریار نیوز محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

یا نام متخصص را جستجو کنید

روانشناس کیست؟

روانشناس کسی است که فرایندهای ذهنی و رفتار انسان‌ها را از طریق مشاهده، تفسیر و ثبت نحوه ارتباط افراد با یکدیگر و محیط پیرامون‌شان، بررسی می‌کند. روانشناسان سعی دارند که سلامت و رفاه ذهنی همه افراد، اعم از خانواده‌ها، گروه‌ها و جوامع مختلف را تضمین کنند.

روانشناس، یک متخصص آموزش‌دیده است که در زمینه تحقیقات، آزمایشات و رسیدگی به چالش‌های عاطفی و روانی بیماران فعالیت می‌کند. مشاور و روانشناس خوب در هر زمینه ای می تواند خدمات خود را در مراکز مشاوره، بیمارستان ها یا مطب متخصص ارائه کنند. برخی مراکز به شکل اختصاصی مرکز مشاوره ازدواج هستند.

روانشناسان خدمات متنوعی را به مردم ارائه می‌کنند:صدای مشاور رایگان تبریز

تحصیلات و مدرک روانشناسان

اخذ مجوز کار، مستلزم داشتن مدرک دکترا (Ph.D. ،Psy.D. و Ed.D.) و گذراندن یک دوره دو ساله در یک مرکز خدمات بالینی است. روانشناسان، بیش از هر متخصص دیگری در زمینه روانشناسی و خدمات روان درمانی، تحصیل کرده و آموزش می‌بینند. دکتر روانشناس خوب می تواند با تخصص خود مسائل زیادی را حل کند.

از زیرشاخه های اصلی روانشناسی در ایران، می‏توان روانشناسی بالینی و روانشناسی عمومی و روانشناسی کودکان استثنائی را نام برد.

روانشناس بالینی

فعالیت اصلی روانشناسان بالینی شامل تست‏ های روانشناسی، ارزیابی و تشخیص مشکلات روانی، روان درمانی، تحقیق در زمینه کشف راه‌های بهبود سلامتی، تدریس و مشاوره می‌شود. روانشناسان بالینی در اماکن مختلف، از جمله بیمارستان‎ها، کلینیک‌های بهداشت روانی، مطب‌ها، مدارس ابتدایی و متوسطه، برنامه‌های توانبخشی کارکنان و شرکت‌ها فعالیت دارند. روانشناسان بالینی می‏توانند در زمینه های کودک و نوجوان و یا خانواده، آموزش‏ های تخصصی لازم را ببیند و در هر یک از این حیطه ها، تخصصا مشغول به کار درمان شوند.

سایت پزشک خوب با استفاده از بهترین روانشناس در هر شهر، مشاوره روانشناسی را برای حل معضلات و اختلالات مراجعان به کار می گیرد. در همین راستا لیست روانشناسان در هر شهر قابل مشاهده و انتخاب است.

مریم صادقی 

فاطمه عظیمی 

دکتر احد آهنگر 

شفیقه طالب زاده 

دکتر رباب بشارت 

معصومه پورآقایی دیزجی 

فروغ فرخ زاده 

دکتر پرستو امیری 

دکتر حسین قلی زاده 

رباب فرج زاده 

تمامی آدرس ها را بر روی نقشه می توانید مشاهده کنید

loading…

جستجو بر حسب نام متخصص

لیست تخصص ها

آیا شما یک پزشک خوب هستید؟

تمامی حقوق این وب‌سایت محفوظ است و انتشار مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می‌باشد

صدای مشاور رایگان تبریز
صدای مشاور رایگان تبریز
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *