مشاور رئیس جمهور آمریکا

 
helpkade
مشاور رئیس جمهور آمریکا
مشاور رئیس جمهور آمریکا

این ۵ زیررده در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۵ زیررده است.

این ۲۵ صفحه در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۲۵ صفحه است.

دستیار رئیس‌جمهور در امور امنیت ملی، که معمولاً به آن مشاور امنیت ملی می‌گویند، مقامی ارشد در دفتر اجرایی رئیس‌جمهور است که به عنوان مشاور اصلی رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در زمینهٔ مسایل امنیت ملی فعالیت می‌کند. این فرد در جلسات شورای ملی امنیت ایالات متحده آمریکا هم شرکت می‌کند و ریاست کمیته سران این شورا را که وزیر دفاع و وزیر امور خارجه معمولاً در آن شرکت می‌کنند بر عهده دارد. دفتر مشاور امنیت ملی در بال غربی کاخ سفید واقع شده‌است.

دفتر اجرایی رئیس‌جمهور ایالات متحده (به انگلیسی: Executive Office of the President of the United States) گروهی مؤثر از مشاوران ارشد رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا است که مستقیماً و بدون واسطه با رئیس‌جمهور کار می‌کنند.

این ستاد برای ارائه مشاوره به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف اجرایی در سال ۱۹۳۷ تأسیس شد تا از یکسو راهکاره‌های اجرایی دولت را ترسیم کند و از سوی دیگر با کنگره ایالات متحده آمریکا و افکار عمومی ارتباط برقرارنماید. این ستاد درحقیقت قلب قوه مجریه به‌شمار می‌آید و از جایگاه ویژه‌ای در نظام تصمیم‌گیری ایالات متحده آمریکا برخوردار است.

ستاد ریاست جمهوری شامل ۱۰ شورا و دفتر است که ریاست آنان را رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند. دفتر معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و ستاد کاخ سفید نیز از زیرمجموعه‌های ستاد ریاست جمهوری بشمار می‌آیند.

وظیفه اصلی شورای امنیت ملی ارائه اطلاعات و مشاوره به رئیس‌جمهور درمسائل نظامی و سیاست خارجی است و به همین دلیل این شورا از نقش مؤثری درترسیم سیاست‌های بین‌المللی و نظامی ایالات متحده آمریکا برخوردار است. همچنین این شورا موظف است راهکاره‌هایی برای حل بحران‌های امنیتی و نظامی بیابد و به مدیریت بحران در عرصه بین‌المللی بپردازد.

اعضاء شورای امنیت ملی عبارت‌انداز: رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع که در اکثر جلسات رئیس ستاد مشترک ارتش نیز حضور دارد. رئیس‌جمهور در زمان معرفی اعضاء کابینه ایالات متحده آمریکا، مشاور امنیت ملی را نیز انتخاب می‌کند تا خط مشی اجرایی این شورا را ترسیم نماید. در بسیاری از مواقع مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور مسئول واقعی سیاست خارجی شمرده می‌شود و اغلب نظرات وی، برنامه‌های وزیر امورخارجه را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. هنری کیسینجر و زیبیگنیو برژینسکی مشاوران امنیت ملی ریچارد نیکسون و جیمی کارتر از جمله مشاوران امنیت ملی بودند که به مراتب بیشتر از وزاری خارجه در تدوین استراتژی ایالات متحده آمریکا در عرصه بین‌المللی نقش ایفا کردند.

مشاور رئیس جمهور آمریکا

اعضای سه نفره شورای مشاوران اقتصادی توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند و وی را در زمینه‌های اقتصادی راهنمایی می‌کنند. این شورا همچنین وظیفه دارد گزارش سالیانه شورای مشاوان اقتصادی را برای رئیس‌جمهور تهیه نماید. تنظیم سیاست‌های کاهش تورم، افزایش نرخ اشتغال و دیگر مباحث و موضوعات اقتصادی از دیگر وظایف شورای مشاوران اقتصادی به‌شمار می‌آید.

دفتر مدیریت و بودجه مهم‌ترین و قوی‌ترین نهاد ستاد ریاست جمهوری به‌شمار می‌آید و برعملکرد مالی دولت نظارت دارد. این دفتر همچنین وظیفه دارد لایحه بودجه دولت را پس از دریافت نظرات وزارتخانه‌ها و دیگر سازمان‌ها تهیه کند تا از طریق رئیس‌جمهور برای تصویب در اختیار کنگره قرار گیرد.
تا سال ۱۹۲۱ هر وزارتخانه یا سازمانی به‌طور مستقل پیشنهاد بودجه مورد نیاز خود را به کنگره ارسال می‌کرد و به همین دلیل در بسیاری از مواقع امکان هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت وجود نداشت. اما در سال ۱۹۲۱ اداره بودجه تأسیس و مأمور تدوین بودجه‌های سالانه شد. این سازمان در سال ۱۹۷۰ به دفتر مدیریت و بودجه تغییر نام داد.

ستاد کاخ سفید دفتر شخصی رئیس‌جمهورایالات متحده به‌شمار می‌آید. مشاوران شخصی، گارد حفاظتی، مسئولین برنامه‌ریزی سفرها، سخنگوی رئیس‌جمهور و مشاورین روابط عمومی ازجمله کارکنان ستاد کاخ سفید هستند که تعداد آنان طی سالیان گذشته روبه افزایش گذاشته‌است. در زمان توماس جفرسون، کارکنان دفتر رئیس‌جمهور که بعدها به ستاد کاخ سفید مشهور گشت تنها ۲ منشی اداری بود. یکصدسال بعد تعداد آنان تنها تا ۱۳ نفر افزایش یافت و بودجه ستاد کاخ سفید ا ز۸۰۰ هزار دلار در سال تجاوز نمی‌کرد. اما اکنون بیش از ۶۰۰ نفر در ستاد کاخ سفید مشغول فعالیت هستند.


دفتر اجرایی رئیس‌جمهور ایالات متحده (به انگلیسی: Executive Office of the President of the United States) گروهی مؤثر از مشاوران ارشد رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا است که مستقیماً و بدون واسطه با رئیس‌جمهور کار می‌کنند.

این ستاد برای ارائه مشاوره به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف اجرایی در سال ۱۹۳۷ تأسیس شد تا از یکسو راهکاره‌های اجرایی دولت را ترسیم کند و از سوی دیگر با کنگره ایالات متحده آمریکا و افکار عمومی ارتباط برقرارنماید. این ستاد درحقیقت قلب قوه مجریه به‌شمار می‌آید و از جایگاه ویژه‌ای در نظام تصمیم‌گیری ایالات متحده آمریکا برخوردار است.

ستاد ریاست جمهوری شامل ۱۰ شورا و دفتر است که ریاست آنان را رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند. دفتر معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و ستاد کاخ سفید نیز از زیرمجموعه‌های ستاد ریاست جمهوری بشمار می‌آیند.

وظیفه اصلی شورای امنیت ملی ارائه اطلاعات و مشاوره به رئیس‌جمهور درمسائل نظامی و سیاست خارجی است و به همین دلیل این شورا از نقش مؤثری درترسیم سیاست‌های بین‌المللی و نظامی ایالات متحده آمریکا برخوردار است. همچنین این شورا موظف است راهکاره‌هایی برای حل بحران‌های امنیتی و نظامی بیابد و به مدیریت بحران در عرصه بین‌المللی بپردازد.

اعضاء شورای امنیت ملی عبارت‌انداز: رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع که در اکثر جلسات رئیس ستاد مشترک ارتش نیز حضور دارد. رئیس‌جمهور در زمان معرفی اعضاء کابینه ایالات متحده آمریکا، مشاور امنیت ملی را نیز انتخاب می‌کند تا خط مشی اجرایی این شورا را ترسیم نماید. در بسیاری از مواقع مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور مسئول واقعی سیاست خارجی شمرده می‌شود و اغلب نظرات وی، برنامه‌های وزیر امورخارجه را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. هنری کیسینجر و زیبیگنیو برژینسکی مشاوران امنیت ملی ریچارد نیکسون و جیمی کارتر از جمله مشاوران امنیت ملی بودند که به مراتب بیشتر از وزاری خارجه در تدوین استراتژی ایالات متحده آمریکا در عرصه بین‌المللی نقش ایفا کردند.

مشاور رئیس جمهور آمریکا

اعضای سه نفره شورای مشاوران اقتصادی توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند و وی را در زمینه‌های اقتصادی راهنمایی می‌کنند. این شورا همچنین وظیفه دارد گزارش سالیانه شورای مشاوان اقتصادی را برای رئیس‌جمهور تهیه نماید. تنظیم سیاست‌های کاهش تورم، افزایش نرخ اشتغال و دیگر مباحث و موضوعات اقتصادی از دیگر وظایف شورای مشاوران اقتصادی به‌شمار می‌آید.

دفتر مدیریت و بودجه مهم‌ترین و قوی‌ترین نهاد ستاد ریاست جمهوری به‌شمار می‌آید و برعملکرد مالی دولت نظارت دارد. این دفتر همچنین وظیفه دارد لایحه بودجه دولت را پس از دریافت نظرات وزارتخانه‌ها و دیگر سازمان‌ها تهیه کند تا از طریق رئیس‌جمهور برای تصویب در اختیار کنگره قرار گیرد.
تا سال ۱۹۲۱ هر وزارتخانه یا سازمانی به‌طور مستقل پیشنهاد بودجه مورد نیاز خود را به کنگره ارسال می‌کرد و به همین دلیل در بسیاری از مواقع امکان هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت وجود نداشت. اما در سال ۱۹۲۱ اداره بودجه تأسیس و مأمور تدوین بودجه‌های سالانه شد. این سازمان در سال ۱۹۷۰ به دفتر مدیریت و بودجه تغییر نام داد.

ستاد کاخ سفید دفتر شخصی رئیس‌جمهورایالات متحده به‌شمار می‌آید. مشاوران شخصی، گارد حفاظتی، مسئولین برنامه‌ریزی سفرها، سخنگوی رئیس‌جمهور و مشاورین روابط عمومی ازجمله کارکنان ستاد کاخ سفید هستند که تعداد آنان طی سالیان گذشته روبه افزایش گذاشته‌است. در زمان توماس جفرسون، کارکنان دفتر رئیس‌جمهور که بعدها به ستاد کاخ سفید مشهور گشت تنها ۲ منشی اداری بود. یکصدسال بعد تعداد آنان تنها تا ۱۳ نفر افزایش یافت و بودجه ستاد کاخ سفید ا ز۸۰۰ هزار دلار در سال تجاوز نمی‌کرد. اما اکنون بیش از ۶۰۰ نفر در ستاد کاخ سفید مشغول فعالیت هستند.


دفتر اجرایی رئیس‌جمهور ایالات متحده (به انگلیسی: Executive Office of the President of the United States) گروهی مؤثر از مشاوران ارشد رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا است که مستقیماً و بدون واسطه با رئیس‌جمهور کار می‌کنند.

این ستاد برای ارائه مشاوره به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف اجرایی در سال ۱۹۳۷ تأسیس شد تا از یکسو راهکاره‌های اجرایی دولت را ترسیم کند و از سوی دیگر با کنگره ایالات متحده آمریکا و افکار عمومی ارتباط برقرارنماید. این ستاد درحقیقت قلب قوه مجریه به‌شمار می‌آید و از جایگاه ویژه‌ای در نظام تصمیم‌گیری ایالات متحده آمریکا برخوردار است.

ستاد ریاست جمهوری شامل ۱۰ شورا و دفتر است که ریاست آنان را رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند. دفتر معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و ستاد کاخ سفید نیز از زیرمجموعه‌های ستاد ریاست جمهوری بشمار می‌آیند.

وظیفه اصلی شورای امنیت ملی ارائه اطلاعات و مشاوره به رئیس‌جمهور درمسائل نظامی و سیاست خارجی است و به همین دلیل این شورا از نقش مؤثری درترسیم سیاست‌های بین‌المللی و نظامی ایالات متحده آمریکا برخوردار است. همچنین این شورا موظف است راهکاره‌هایی برای حل بحران‌های امنیتی و نظامی بیابد و به مدیریت بحران در عرصه بین‌المللی بپردازد.

اعضاء شورای امنیت ملی عبارت‌انداز: رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع که در اکثر جلسات رئیس ستاد مشترک ارتش نیز حضور دارد. رئیس‌جمهور در زمان معرفی اعضاء کابینه ایالات متحده آمریکا، مشاور امنیت ملی را نیز انتخاب می‌کند تا خط مشی اجرایی این شورا را ترسیم نماید. در بسیاری از مواقع مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور مسئول واقعی سیاست خارجی شمرده می‌شود و اغلب نظرات وی، برنامه‌های وزیر امورخارجه را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. هنری کیسینجر و زیبیگنیو برژینسکی مشاوران امنیت ملی ریچارد نیکسون و جیمی کارتر از جمله مشاوران امنیت ملی بودند که به مراتب بیشتر از وزاری خارجه در تدوین استراتژی ایالات متحده آمریکا در عرصه بین‌المللی نقش ایفا کردند.

مشاور رئیس جمهور آمریکا

اعضای سه نفره شورای مشاوران اقتصادی توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند و وی را در زمینه‌های اقتصادی راهنمایی می‌کنند. این شورا همچنین وظیفه دارد گزارش سالیانه شورای مشاوان اقتصادی را برای رئیس‌جمهور تهیه نماید. تنظیم سیاست‌های کاهش تورم، افزایش نرخ اشتغال و دیگر مباحث و موضوعات اقتصادی از دیگر وظایف شورای مشاوران اقتصادی به‌شمار می‌آید.

دفتر مدیریت و بودجه مهم‌ترین و قوی‌ترین نهاد ستاد ریاست جمهوری به‌شمار می‌آید و برعملکرد مالی دولت نظارت دارد. این دفتر همچنین وظیفه دارد لایحه بودجه دولت را پس از دریافت نظرات وزارتخانه‌ها و دیگر سازمان‌ها تهیه کند تا از طریق رئیس‌جمهور برای تصویب در اختیار کنگره قرار گیرد.
تا سال ۱۹۲۱ هر وزارتخانه یا سازمانی به‌طور مستقل پیشنهاد بودجه مورد نیاز خود را به کنگره ارسال می‌کرد و به همین دلیل در بسیاری از مواقع امکان هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت وجود نداشت. اما در سال ۱۹۲۱ اداره بودجه تأسیس و مأمور تدوین بودجه‌های سالانه شد. این سازمان در سال ۱۹۷۰ به دفتر مدیریت و بودجه تغییر نام داد.

ستاد کاخ سفید دفتر شخصی رئیس‌جمهورایالات متحده به‌شمار می‌آید. مشاوران شخصی، گارد حفاظتی، مسئولین برنامه‌ریزی سفرها، سخنگوی رئیس‌جمهور و مشاورین روابط عمومی ازجمله کارکنان ستاد کاخ سفید هستند که تعداد آنان طی سالیان گذشته روبه افزایش گذاشته‌است. در زمان توماس جفرسون، کارکنان دفتر رئیس‌جمهور که بعدها به ستاد کاخ سفید مشهور گشت تنها ۲ منشی اداری بود. یکصدسال بعد تعداد آنان تنها تا ۱۳ نفر افزایش یافت و بودجه ستاد کاخ سفید ا ز۸۰۰ هزار دلار در سال تجاوز نمی‌کرد. اما اکنون بیش از ۶۰۰ نفر در ستاد کاخ سفید مشغول فعالیت هستند.


دفتر اجرایی رئیس‌جمهور ایالات متحده (به انگلیسی: Executive Office of the President of the United States) گروهی مؤثر از مشاوران ارشد رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا است که مستقیماً و بدون واسطه با رئیس‌جمهور کار می‌کنند.

این ستاد برای ارائه مشاوره به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف اجرایی در سال ۱۹۳۷ تأسیس شد تا از یکسو راهکاره‌های اجرایی دولت را ترسیم کند و از سوی دیگر با کنگره ایالات متحده آمریکا و افکار عمومی ارتباط برقرارنماید. این ستاد درحقیقت قلب قوه مجریه به‌شمار می‌آید و از جایگاه ویژه‌ای در نظام تصمیم‌گیری ایالات متحده آمریکا برخوردار است.

ستاد ریاست جمهوری شامل ۱۰ شورا و دفتر است که ریاست آنان را رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند. دفتر معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و ستاد کاخ سفید نیز از زیرمجموعه‌های ستاد ریاست جمهوری بشمار می‌آیند.

وظیفه اصلی شورای امنیت ملی ارائه اطلاعات و مشاوره به رئیس‌جمهور درمسائل نظامی و سیاست خارجی است و به همین دلیل این شورا از نقش مؤثری درترسیم سیاست‌های بین‌المللی و نظامی ایالات متحده آمریکا برخوردار است. همچنین این شورا موظف است راهکاره‌هایی برای حل بحران‌های امنیتی و نظامی بیابد و به مدیریت بحران در عرصه بین‌المللی بپردازد.

اعضاء شورای امنیت ملی عبارت‌انداز: رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع که در اکثر جلسات رئیس ستاد مشترک ارتش نیز حضور دارد. رئیس‌جمهور در زمان معرفی اعضاء کابینه ایالات متحده آمریکا، مشاور امنیت ملی را نیز انتخاب می‌کند تا خط مشی اجرایی این شورا را ترسیم نماید. در بسیاری از مواقع مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور مسئول واقعی سیاست خارجی شمرده می‌شود و اغلب نظرات وی، برنامه‌های وزیر امورخارجه را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. هنری کیسینجر و زیبیگنیو برژینسکی مشاوران امنیت ملی ریچارد نیکسون و جیمی کارتر از جمله مشاوران امنیت ملی بودند که به مراتب بیشتر از وزاری خارجه در تدوین استراتژی ایالات متحده آمریکا در عرصه بین‌المللی نقش ایفا کردند.

مشاور رئیس جمهور آمریکا

اعضای سه نفره شورای مشاوران اقتصادی توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند و وی را در زمینه‌های اقتصادی راهنمایی می‌کنند. این شورا همچنین وظیفه دارد گزارش سالیانه شورای مشاوان اقتصادی را برای رئیس‌جمهور تهیه نماید. تنظیم سیاست‌های کاهش تورم، افزایش نرخ اشتغال و دیگر مباحث و موضوعات اقتصادی از دیگر وظایف شورای مشاوران اقتصادی به‌شمار می‌آید.

دفتر مدیریت و بودجه مهم‌ترین و قوی‌ترین نهاد ستاد ریاست جمهوری به‌شمار می‌آید و برعملکرد مالی دولت نظارت دارد. این دفتر همچنین وظیفه دارد لایحه بودجه دولت را پس از دریافت نظرات وزارتخانه‌ها و دیگر سازمان‌ها تهیه کند تا از طریق رئیس‌جمهور برای تصویب در اختیار کنگره قرار گیرد.
تا سال ۱۹۲۱ هر وزارتخانه یا سازمانی به‌طور مستقل پیشنهاد بودجه مورد نیاز خود را به کنگره ارسال می‌کرد و به همین دلیل در بسیاری از مواقع امکان هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت وجود نداشت. اما در سال ۱۹۲۱ اداره بودجه تأسیس و مأمور تدوین بودجه‌های سالانه شد. این سازمان در سال ۱۹۷۰ به دفتر مدیریت و بودجه تغییر نام داد.

ستاد کاخ سفید دفتر شخصی رئیس‌جمهورایالات متحده به‌شمار می‌آید. مشاوران شخصی، گارد حفاظتی، مسئولین برنامه‌ریزی سفرها، سخنگوی رئیس‌جمهور و مشاورین روابط عمومی ازجمله کارکنان ستاد کاخ سفید هستند که تعداد آنان طی سالیان گذشته روبه افزایش گذاشته‌است. در زمان توماس جفرسون، کارکنان دفتر رئیس‌جمهور که بعدها به ستاد کاخ سفید مشهور گشت تنها ۲ منشی اداری بود. یکصدسال بعد تعداد آنان تنها تا ۱۳ نفر افزایش یافت و بودجه ستاد کاخ سفید ا ز۸۰۰ هزار دلار در سال تجاوز نمی‌کرد. اما اکنون بیش از ۶۰۰ نفر در ستاد کاخ سفید مشغول فعالیت هستند.


خبرها را در تلگرام تابناک دنبال کنید:

تازه ترین آمار ابتلا به کرونا در جهان (کلیک کنید)

لوازم التحریر در سال جاری چقدر گران شد؟ (کلیک کنید)

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،  مشاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در گفتگو با پایگاه خبری المعلومه تاکید کرد که کاخ سفید تا این لحظه هیچ موعد خاصی را برای دیدار ترامپ با الکاظمی نخست وزیر عراق مشخص نکرده است.

«گابریل صوما» مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه اظهار داشت: ترامپ هنوز برنامه زمانی خاصی را برای دیدار با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به منظور بررسی تحولات اخیر خاورمیانه تعیین نکرده است.

پیشتر «احمد ملا طلال» سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق از دیدار قریب الوقوع دونالد ترامپ و مصطفی الکاظمی در واشنگتن خبر داده بود. وی تاکید کرد که این دیدار مرحله دوم از سلسله گفتگوهای استراتژیک و سازنده میان بغداد و واشنگتن است.

انتهای پیام/

 

بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور) سازمانی مردم‌نهاد است که در سال 1384 به‌منظور تبیین پرونده تروریسم در ایران تأسیس شده است.

رئیس گروه پارلمانی ایران در اتحادیه بین المجالس ضمن تاکید بر…

رضا قزوینی‌غرابی نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی می‌گوید: منافق…

مشاور رئیس جمهور آمریکا

بنیاد هابیلیان با هدف مبارزه با تروریسم و احساس همدردی با خ…

جانباز شهید آیت‌الله حاج‌صادق احسان‌بخش 3اردیبهشت1309 در خ…

شهید سيد‌ناصر محسن‌پور سال ۱۳۴۳ در گیلان متولد شد. دانش‌آ…

رئیسی: مگر می‌شود امروز در دنیا ظالمان و مستکبران با تکیه بر …

این پرسش به ویژه در حوزه‌های حساسی مانند پرونده‌های سیاست خارجی و امنیتی و رویکرد ترامپ به این مسائل جدی‌تر می‌شود. بدون تردید پرونده ایران جایگاه ویژه و بارزی در سیاست خارجی ترامپ در سال‌های ریاست جمهوری او تاکنون داشته است.

اتخاذ رویه سخت در مواجهه با ایرانی‌ها که خروج از برنامه جامع اقدام مشترک، تحریم‌های سخت و بی‌سابقه اقتصادی، همکاری مشترک با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای مواجهه با ایران و تحریک آنها و در نهایت ترور سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، از بارزترین آنها بوده است.

یکی از آشکارترین خطاهای ترامپ در حوزه سیاست خارجی را باید نزدیک کردن بیش از اندازه مخالفان سیاسی نظام ایران و برخی گروه‌های تروریستی ایرانی به خود و حلقه پیرامونی دانست.

ترامپ به جای برگزیدن افراد مناسب و شخصیت‌های علمی به عنوان مشاور خود در زمینه ایران، به سمت و سوی استفاده از مخالفان سیاسی یا گروه‌های تروریستی رفت. طبیعی است که این گونه از شخصیت‌ها به دلیل اهداف و منافع شخصی یا گروهی که دارند به جای ارائه تحلیل‌های کارشناسی و دقیق، تلاش می‌کنند تا از زاویه دید خود و اهداف براندازانه شان سمت و سوی تصمیم گیری‌های کاخ سفید را به آنگونه که خودشان تمایل دارند هدایت کنند بنابراین میتوان انتظار داشت که چه حجم قابل توجهی از اطلاعات غلط و جهت‌دار در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته شده است.

نکته جالب توجه در بررسی افراد حلقه ترامپ نشان می‌دهد که یک اشتراک قابل توجه در میان بسیاری از آنها وجود دارد و آن نزدیکی و ارتباط آنها با سازمان مجاهدین خلق (منافقین) است. گروه مخالف حکومت ایران که سال‌ها در لیست‌های متعدد تروریستی آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا قرار داشت.

موضوع اینجاست که تعداد افراد عضو حلقه ترامپ که با این گروه ارتباط دارند و از آن پول گرفته‌اند کم نیست. در یک پژوهش صورت گرفته توسط یک مرکز مطالعات تروریسم، نام 13 تن از مقامات شناخته شده نزدیک به ترامپ آورده شده است که نشان می‌دهد همه آنها با منافقین در ارتباط هستند.

جان بولتون، رودی جولیانی، نیوت گینگریچ، الین چائو، تام کاتن، میشل بکمن، جو لیبرمن، جان اشکرافت، کن بلک ول، لی زلدین، کلر لوپز، لیندسی گراهام و ولید فارس، حلقه 13 نفره یاران ترامپ را تشکیل می‌دهند که همگی با مجاهدین خلق در ارتباطند. علاوه بر این 13 نفر افراد دیگری نیز هستند که در زمان به ثمر رسیدن این پژوهش، دیگر در حلقه ترامپ نبوده‌اند.

 

این تعداد از افرادی که هوادار یک گروه مخالف و تروریستی هستند و در پیرامون یک رئیس جمهور حلقه زده‌اند یک فاجعه است. چگونه می‌توان اطمینان داشت که مشاوره‌های این افراد به رئیس جمهور درباره ایران یا تصمیمات آنها بدون تأثیرپذیری از آن گروه بوده است؟

به ویژه آنکه بر اساس ده‌ها گزارش منتشر شده بین‌المللی و آمریکایی، منافقین پول‌های کلانی را برای لابی‌های خود هزینه می‌کند. از آن سو گروهک منافقین نیز حضور پر رنگی در رسانه‌ها دارند تا از این طریق به ارائه چهره‌ای قابل قبول از خود، پس از سال‌ها حضور در فهرست‌های تروریستی بپردازند.

دیلی بیست به این تلاش گروهک اشاره می‌کند و می‌نویسد: ((مجاهدین خلق یک راهبرد روابط عمومی برای اثرگذاری بر سیاست‌های ترامپ در قبال ایران دنبال می‌کند که عبارت است از حضور در رسانه‌ها و شبکه‌های مورد علاقه ترامپ مانند فاکس‌نیوز، فاکس بیزینس و وان آمریکا نیوز)).

در واقع منافقین برای اثرگذاری روی سیاست خارجی ترامپ در خصوص ایران از همه ابزار‌های موجود یعنی سیاستمداران نزدیک به ترامپ و رسانه‌های مورد علاقه وی استفاده می‌کنند تا حداکثر آنچه را که می‌خواهند به رئیس جمهور منتقل کنند.

ارتباط غیرمتعارف مقامات آمریکایی تنها به این گروه محدود نشده است. گروه‌های دیگری نیز از مخالفان سیاسی مسلح ایران هستند که با مقامات آمریکایی در ارتباط هستند. کومله، حرکة النضال بخشی از این گروه‌ها هستند. نامه هفته گذشته مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا به دیپلمات‌های آمریکایی سراسر جهان که در آن دستور می‌دهد ارتباطات خود را با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران قطع کنند و بدون هماهنگی با وزارت خارجه به درخواست‌های ارتباط این گروه‌ها پاسخ ندهند نشان می‌دهد دولت ترامپ و دیپلمات‌های وی تا چه اندازه به گروه‌های تروریستی مخالف ایران نزدیک بوده‌اند.

 

این دستور پامپئو، پیش از پاسخ موشکی ایران در هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق صادر شده و بیان‌گر آن است که واشنگتن از سطح گسترده ارتباطات خود با این گروه‌ها و تأثیر احتمالی آن بر خشم تهران و سطح واکنش نظامی آن به واشنگتن ترسیده است و این خواسته را نمی‌توان جز برای فرونشاندن خشم ایران از واشنگتن تعبیر کرد.

به طور آشکار مخالفان ایرانی در سال‌های اخیر با شناختی که از روحیه افراط‌گرا و جنگ‌طلب ترامپ و حلقه نزدیک به او پیدا کرده‌اند، اقداماتی را برای نزدیک شدن به حلقه پیرامونی وی با هدف اثرگذاری بر تصمیمات وی در سیاست خارجی و مسائل مربوط به ایران اتخاذ کردند. گروه‌هایی که تقریبا همه آنها سابقه اقدامات سخت و تروریستی در داخل ایران داشته‌اند و به هیچ وجه نمی‌توان آنها را نیروهایی دمکراتیک و قابل اعتماد دانست.

تاریخ این را خواهد نوشت که گروه‌های رادیکال و تروریستی، در دولت ترامپ بودند که به عنوان مشاور در کنار دوستان و مقاماتش قرار گرفتند و سیاست خارجی جنگ طلبانه آمریکا را به خصوص در منطقه غرب آسیا ترسیم کردند و این منطقه را به آتش کشاندند.

به گزارش آرانیوز،به نقل از نیویورک تایمز، «جان بولتون» مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در کتاب جنجالی خود که قرار است هفته آینده منتشر شود، مواردی از بی‌اطلاعی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور درباره ساده‌ترین مسائل جهان را فاش کرده است.

بولتون در کتاب خود که کاخ سفید تلاش می‌کند از انتشارش جلوگیری کند، نوشته است: «… مثلاً به نظر می‌رسید که آقای ترامپ نمی‌داند که بریتانیا یک قدرت هسته‌ای است و یک بار هم پرسید که آیا فنلاند بخشی از روسیه است. حتی مشاوران ارشد آقای ترامپ که همواره خود را وفادارترین افراد به او نشان می‌دادند، پشت سرش او را مسخره می‌کردند.»

مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در خصوص تمسخر ترامپ از سوی مشاوران ارشد و سایر اعضای کابینه‌اش گفته است: «در سال 2018 در جریان دیدار آقای ترامپ با رئیس کره شمالی، مایک پامپئو وزیر امور خارجه یادداشتی را به دست من داد که روی آن نوشته بود: او کاملاً مزخرف می‌گوید.»

جان بولتون در بخش دیگری از کتاب خود فاش کرده است که دونالد ترامپ در جلسات توجیهی که برای آگاه شدن او از آخرین مسائل اطلاعاتی برگزار می‌شده، بیش از آن‌که شنونده باشد، گوینده بوده و به همین دلیل اغلب این جلسات صرفاً اتلاف وقت بوده‌اند.

به گفته این مقام سابق دولت آمریکا، دونالد ترامپ علاقه به ایجاد تقابل و اختلاف بین اعضای کابینه خود داشته و حتی یک بار به او [جان بولتون] گفته است که رکس تیلرسون [وزیر خارجه سابق] با استفاده از الفاظ زشت و توأم با تبعیض جنسیتی، نیکی هیلی [نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل] را مورد خطاب قرار داده است.

مشاور رئیس جمهور آمریکا

جان بولتون در بخشی از کتاب خود با اشاره به انتقادات شدید ترامپ از نحوه اداره ناتو، فاش کرده است که دولت ترامپ بیش از آنچه به نظر می‌رسیده، به خروج از ناتو نزدیک بوده است.

وی همچنین در کتاب خود نوشته است که  ترامپ به‌طور آشکار سیاست خارجی آمریکا را به آینده سیاسی خود گره زده بوده است. به گفته مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، ترامپ سال گذشته در اجلاس گروه 20 از «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین خواسته است که با خریداری حجم زیادی از محصولات کشاورزی از آمریکا موافقت کند تا از این طریق پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از طریق جذب آرای شهروندان ایالت‌هایی که اقتصادشان وابسته به کشاورزی است، تضمین شود.

بولتون که از سیاستمداران نومحافظه‌کار آمریکا محسوب می‌شود، از آوریل 2018 (فروردین 97) در کابینه دونالد ترامپ به‌عنوان مشاور امنیت ملی مشغول فعالیت شده بود. وی در سپتامبر سال گذشته میلادی (شهریور 98)  به‌دلیل اختلاف نظر با دونالد ترامپ از سمت خود برکنار شد و جای خود را به «رابرت اوبرایان» داد.

مشاور رئیس جمهور آمریکا
مشاور رئیس جمهور آمریکا
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *