پروفایل روانشناس بالینی

 
helpkade
پروفایل روانشناس بالینی
پروفایل روانشناس بالینی

روان‌شناسی بالینی شاخه‌ای از روان‌شناسی است که به درک، پیش‌بینی و درمان نابهنجاری، ناتوانی و آشفتگی‌های شناختی، هیجانی، زیست‌شناختی، روان‌شناختی، اجتماعی و رفتاری کمک می‌کند و در گستره وسیعی از جمعیت‌های در جستجوی درمان کاربرد دارد. (رزنیک، ۱۹۹۱).
نقش‌های شش‌گانه آن عبارت است از: ارزیابی و تشخیص، مداخله و درمان، مشاوره، آموزش و نظارت بر کار روان‌درمانگرها، پژوهش و مدیریت. غالب کارهای روانشناس بالینی در راستای درمان و تشخیص، آموزش و پژوهش است (دادستان و منصور، ۱۳۶۶).

بیشترین شمار روان‌شناسان در این رشته کار می‌کنند، یعنی رشته‌ای که سر و کارش با کاربرد اصول روان شناختی در امر تشخیص و درمان مشکلات عاطفی و رفتاری است. مثلاً بیماری روانی، بزهکاری نوجوانان، رفتار جرم‌آفرین، اعتیاد دارویی، عقب‌ماندگی ذهنی، کشمکش‌های زناشویی و خانوادگی، و سایر مشکلات خفیف سازگاری.

روان‌شناسی بالینی می‌تواند در بیمارستان‌های روانی، دادگاه‌های کودکان یا سازمان‌های نظارت بر بزهکاران، درمانگاه‌های بهداشت روانی، مدارس، نهادهای ویژه با روان‌پزشکی، ارتباط نزدیک داشته باشد.[۱]

چهار مرحله تاریخی برجسته برای روانشناسی بالینی در جهان وجود دارد:

بعد از کسب مدرک دانشگاهی روانشناسان بالینی در مراکزی همچون دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز مشابه مشغول به کار می‌شوند. معمولاً روانشناس بالینی در درمان اختلال یا بیماری روانی خاصی تبحر دارد و در آن زمینه مشغول به فعالیت می‌شود. از پیش نیازهای رشته روانشناسی بالینی می‌توان به خلاقیت و ابتکار، حس دگر دوستی و علاقه به مطالعه و تحقیق را نام برد.
پروفایل روانشناس بالینی

مصاحبه از تمام روش‌های متعددی که به منظور ارزیابی شخصیت افراد استفاده برده می‌شود، اهمیت بیش تری دارد؛ زیرا به وسیلهٔ آن می‌توان به مطالبی دست یافت که از هیچ روش دیگری به دست نمی‌آید؛ و از آنجا که در مصاحبه به هیچ نوع وسیلهٔ خاصی نیاز نیست، از این‌رو این روش همیشه و به آسانی در دسترس روان شناسان است. آنچه در مصاحبه به دست می‌آید، هنگامی اهمیت می‌یابد که تفسیر شود. در تفسیر می‌توان متوجه اشتباهات قابل ملاحظهٔ مصا حبه‌کننده شد. البته در این مرحله ممکن است روان شناسان به علل گوناگونی مانند تعصبات شخصی، تئوری‌های نادرست و گرایش‌های مختلف عاطفی، در تعبیر نتایج مصاحبه، راه اشتباه را بپیماید. روان‌شناس نه تنها به مطالبی که مصاحبه‌شونده بیان می‌کند نیاز دارد، بلکه نحوهٔ ادای مطالب و واکنش‌های عاطفی که مصاحبه‌شونده از خود نشان می‌دهد و نیز رابطهٔ عاطفی و فکری که مصاحبه‌کننده با مصاحبه‌شونده دارد، مهم است و مورد مطالعه قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود که از کتاب اوتمر جهت تکمیل اطلاعات خود استفاده کنید.

در ایران از اوایل دهه ۱۳۵۰ اولین دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در بیمارستان روزبه گشایش یافت (شاملو ۱۳۷۰، ص ۲۳). از سال ۱۳۶۵ و به دنبال تعطیلی دوره فوق انستیتو روانپزشکی تهران عهده‌دار آن شد و در ۱۳۸۰ انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران در آن دایرشد. آقای دکتر نورمحمد بخشانی اولین دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی ایران در ۱۳۸۱ از انستیتو دانش‌آموخته شد (احمدرضامحمدپور، ۱۳۸۳، خبرنامه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران ص، ۱۲- ) ایشان در حال حاضر با رتبه پروفسوری( استاد تمامی) در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اشتغال دارند و سردبیر مجله بین المللی رفتارهای پرخطر و اعتیاد( International Journal of High Risk Behaviors and Addiction ) می باشد.

روان‌شناسی بالینی شاخه‌ای از روان‌شناسی است که به درک، پیش‌بینی و درمان نابهنجاری، ناتوانی و آشفتگی‌های شناختی، هیجانی، زیست‌شناختی، روان‌شناختی، اجتماعی و رفتاری کمک می‌کند و در گستره وسیعی از جمعیت‌های در جستجوی درمان کاربرد دارد. (رزنیک، ۱۹۹۱).
نقش‌های شش‌گانه آن عبارت است از: ارزیابی و تشخیص، مداخله و درمان، مشاوره، آموزش و نظارت بر کار روان‌درمانگرها، پژوهش و مدیریت. غالب کارهای روانشناس بالینی در راستای درمان و تشخیص، آموزش و پژوهش است (دادستان و منصور، ۱۳۶۶).

بیشترین شمار روان‌شناسان در این رشته کار می‌کنند، یعنی رشته‌ای که سر و کارش با کاربرد اصول روان شناختی در امر تشخیص و درمان مشکلات عاطفی و رفتاری است. مثلاً بیماری روانی، بزهکاری نوجوانان، رفتار جرم‌آفرین، اعتیاد دارویی، عقب‌ماندگی ذهنی، کشمکش‌های زناشویی و خانوادگی، و سایر مشکلات خفیف سازگاری.

روان‌شناسی بالینی می‌تواند در بیمارستان‌های روانی، دادگاه‌های کودکان یا سازمان‌های نظارت بر بزهکاران، درمانگاه‌های بهداشت روانی، مدارس، نهادهای ویژه با روان‌پزشکی، ارتباط نزدیک داشته باشد.[۱]

چهار مرحله تاریخی برجسته برای روانشناسی بالینی در جهان وجود دارد:

بعد از کسب مدرک دانشگاهی روانشناسان بالینی در مراکزی همچون دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز مشابه مشغول به کار می‌شوند. معمولاً روانشناس بالینی در درمان اختلال یا بیماری روانی خاصی تبحر دارد و در آن زمینه مشغول به فعالیت می‌شود. از پیش نیازهای رشته روانشناسی بالینی می‌توان به خلاقیت و ابتکار، حس دگر دوستی و علاقه به مطالعه و تحقیق را نام برد.
پروفایل روانشناس بالینی

مصاحبه از تمام روش‌های متعددی که به منظور ارزیابی شخصیت افراد استفاده برده می‌شود، اهمیت بیش تری دارد؛ زیرا به وسیلهٔ آن می‌توان به مطالبی دست یافت که از هیچ روش دیگری به دست نمی‌آید؛ و از آنجا که در مصاحبه به هیچ نوع وسیلهٔ خاصی نیاز نیست، از این‌رو این روش همیشه و به آسانی در دسترس روان شناسان است. آنچه در مصاحبه به دست می‌آید، هنگامی اهمیت می‌یابد که تفسیر شود. در تفسیر می‌توان متوجه اشتباهات قابل ملاحظهٔ مصا حبه‌کننده شد. البته در این مرحله ممکن است روان شناسان به علل گوناگونی مانند تعصبات شخصی، تئوری‌های نادرست و گرایش‌های مختلف عاطفی، در تعبیر نتایج مصاحبه، راه اشتباه را بپیماید. روان‌شناس نه تنها به مطالبی که مصاحبه‌شونده بیان می‌کند نیاز دارد، بلکه نحوهٔ ادای مطالب و واکنش‌های عاطفی که مصاحبه‌شونده از خود نشان می‌دهد و نیز رابطهٔ عاطفی و فکری که مصاحبه‌کننده با مصاحبه‌شونده دارد، مهم است و مورد مطالعه قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود که از کتاب اوتمر جهت تکمیل اطلاعات خود استفاده کنید.

در ایران از اوایل دهه ۱۳۵۰ اولین دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در بیمارستان روزبه گشایش یافت (شاملو ۱۳۷۰، ص ۲۳). از سال ۱۳۶۵ و به دنبال تعطیلی دوره فوق انستیتو روانپزشکی تهران عهده‌دار آن شد و در ۱۳۸۰ انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران در آن دایرشد. آقای دکتر نورمحمد بخشانی اولین دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی ایران در ۱۳۸۱ از انستیتو دانش‌آموخته شد (احمدرضامحمدپور، ۱۳۸۳، خبرنامه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران ص، ۱۲- ) ایشان در حال حاضر با رتبه پروفسوری( استاد تمامی) در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اشتغال دارند و سردبیر مجله بین المللی رفتارهای پرخطر و اعتیاد( International Journal of High Risk Behaviors and Addiction ) می باشد.

روان‌شناسی بالینی شاخه‌ای از روان‌شناسی است که به درک، پیش‌بینی و درمان نابهنجاری، ناتوانی و آشفتگی‌های شناختی، هیجانی، زیست‌شناختی، روان‌شناختی، اجتماعی و رفتاری کمک می‌کند و در گستره وسیعی از جمعیت‌های در جستجوی درمان کاربرد دارد. (رزنیک، ۱۹۹۱).
نقش‌های شش‌گانه آن عبارت است از: ارزیابی و تشخیص، مداخله و درمان، مشاوره، آموزش و نظارت بر کار روان‌درمانگرها، پژوهش و مدیریت. غالب کارهای روانشناس بالینی در راستای درمان و تشخیص، آموزش و پژوهش است (دادستان و منصور، ۱۳۶۶).

بیشترین شمار روان‌شناسان در این رشته کار می‌کنند، یعنی رشته‌ای که سر و کارش با کاربرد اصول روان شناختی در امر تشخیص و درمان مشکلات عاطفی و رفتاری است. مثلاً بیماری روانی، بزهکاری نوجوانان، رفتار جرم‌آفرین، اعتیاد دارویی، عقب‌ماندگی ذهنی، کشمکش‌های زناشویی و خانوادگی، و سایر مشکلات خفیف سازگاری.

روان‌شناسی بالینی می‌تواند در بیمارستان‌های روانی، دادگاه‌های کودکان یا سازمان‌های نظارت بر بزهکاران، درمانگاه‌های بهداشت روانی، مدارس، نهادهای ویژه با روان‌پزشکی، ارتباط نزدیک داشته باشد.[۱]

چهار مرحله تاریخی برجسته برای روانشناسی بالینی در جهان وجود دارد:

بعد از کسب مدرک دانشگاهی روانشناسان بالینی در مراکزی همچون دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز مشابه مشغول به کار می‌شوند. معمولاً روانشناس بالینی در درمان اختلال یا بیماری روانی خاصی تبحر دارد و در آن زمینه مشغول به فعالیت می‌شود. از پیش نیازهای رشته روانشناسی بالینی می‌توان به خلاقیت و ابتکار، حس دگر دوستی و علاقه به مطالعه و تحقیق را نام برد.
پروفایل روانشناس بالینی

مصاحبه از تمام روش‌های متعددی که به منظور ارزیابی شخصیت افراد استفاده برده می‌شود، اهمیت بیش تری دارد؛ زیرا به وسیلهٔ آن می‌توان به مطالبی دست یافت که از هیچ روش دیگری به دست نمی‌آید؛ و از آنجا که در مصاحبه به هیچ نوع وسیلهٔ خاصی نیاز نیست، از این‌رو این روش همیشه و به آسانی در دسترس روان شناسان است. آنچه در مصاحبه به دست می‌آید، هنگامی اهمیت می‌یابد که تفسیر شود. در تفسیر می‌توان متوجه اشتباهات قابل ملاحظهٔ مصا حبه‌کننده شد. البته در این مرحله ممکن است روان شناسان به علل گوناگونی مانند تعصبات شخصی، تئوری‌های نادرست و گرایش‌های مختلف عاطفی، در تعبیر نتایج مصاحبه، راه اشتباه را بپیماید. روان‌شناس نه تنها به مطالبی که مصاحبه‌شونده بیان می‌کند نیاز دارد، بلکه نحوهٔ ادای مطالب و واکنش‌های عاطفی که مصاحبه‌شونده از خود نشان می‌دهد و نیز رابطهٔ عاطفی و فکری که مصاحبه‌کننده با مصاحبه‌شونده دارد، مهم است و مورد مطالعه قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود که از کتاب اوتمر جهت تکمیل اطلاعات خود استفاده کنید.

در ایران از اوایل دهه ۱۳۵۰ اولین دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در بیمارستان روزبه گشایش یافت (شاملو ۱۳۷۰، ص ۲۳). از سال ۱۳۶۵ و به دنبال تعطیلی دوره فوق انستیتو روانپزشکی تهران عهده‌دار آن شد و در ۱۳۸۰ انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران در آن دایرشد. آقای دکتر نورمحمد بخشانی اولین دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی ایران در ۱۳۸۱ از انستیتو دانش‌آموخته شد (احمدرضامحمدپور، ۱۳۸۳، خبرنامه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران ص، ۱۲- ) ایشان در حال حاضر با رتبه پروفسوری( استاد تمامی) در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اشتغال دارند و سردبیر مجله بین المللی رفتارهای پرخطر و اعتیاد( International Journal of High Risk Behaviors and Addiction ) می باشد.

روان‌شناسی بالینی شاخه‌ای از روان‌شناسی است که به درک، پیش‌بینی و درمان نابهنجاری، ناتوانی و آشفتگی‌های شناختی، هیجانی، زیست‌شناختی، روان‌شناختی، اجتماعی و رفتاری کمک می‌کند و در گستره وسیعی از جمعیت‌های در جستجوی درمان کاربرد دارد. (رزنیک، ۱۹۹۱).
نقش‌های شش‌گانه آن عبارت است از: ارزیابی و تشخیص، مداخله و درمان، مشاوره، آموزش و نظارت بر کار روان‌درمانگرها، پژوهش و مدیریت. غالب کارهای روانشناس بالینی در راستای درمان و تشخیص، آموزش و پژوهش است (دادستان و منصور، ۱۳۶۶).

بیشترین شمار روان‌شناسان در این رشته کار می‌کنند، یعنی رشته‌ای که سر و کارش با کاربرد اصول روان شناختی در امر تشخیص و درمان مشکلات عاطفی و رفتاری است. مثلاً بیماری روانی، بزهکاری نوجوانان، رفتار جرم‌آفرین، اعتیاد دارویی، عقب‌ماندگی ذهنی، کشمکش‌های زناشویی و خانوادگی، و سایر مشکلات خفیف سازگاری.

روان‌شناسی بالینی می‌تواند در بیمارستان‌های روانی، دادگاه‌های کودکان یا سازمان‌های نظارت بر بزهکاران، درمانگاه‌های بهداشت روانی، مدارس، نهادهای ویژه با روان‌پزشکی، ارتباط نزدیک داشته باشد.[۱]

چهار مرحله تاریخی برجسته برای روانشناسی بالینی در جهان وجود دارد:

بعد از کسب مدرک دانشگاهی روانشناسان بالینی در مراکزی همچون دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز مشابه مشغول به کار می‌شوند. معمولاً روانشناس بالینی در درمان اختلال یا بیماری روانی خاصی تبحر دارد و در آن زمینه مشغول به فعالیت می‌شود. از پیش نیازهای رشته روانشناسی بالینی می‌توان به خلاقیت و ابتکار، حس دگر دوستی و علاقه به مطالعه و تحقیق را نام برد.
پروفایل روانشناس بالینی

مصاحبه از تمام روش‌های متعددی که به منظور ارزیابی شخصیت افراد استفاده برده می‌شود، اهمیت بیش تری دارد؛ زیرا به وسیلهٔ آن می‌توان به مطالبی دست یافت که از هیچ روش دیگری به دست نمی‌آید؛ و از آنجا که در مصاحبه به هیچ نوع وسیلهٔ خاصی نیاز نیست، از این‌رو این روش همیشه و به آسانی در دسترس روان شناسان است. آنچه در مصاحبه به دست می‌آید، هنگامی اهمیت می‌یابد که تفسیر شود. در تفسیر می‌توان متوجه اشتباهات قابل ملاحظهٔ مصا حبه‌کننده شد. البته در این مرحله ممکن است روان شناسان به علل گوناگونی مانند تعصبات شخصی، تئوری‌های نادرست و گرایش‌های مختلف عاطفی، در تعبیر نتایج مصاحبه، راه اشتباه را بپیماید. روان‌شناس نه تنها به مطالبی که مصاحبه‌شونده بیان می‌کند نیاز دارد، بلکه نحوهٔ ادای مطالب و واکنش‌های عاطفی که مصاحبه‌شونده از خود نشان می‌دهد و نیز رابطهٔ عاطفی و فکری که مصاحبه‌کننده با مصاحبه‌شونده دارد، مهم است و مورد مطالعه قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود که از کتاب اوتمر جهت تکمیل اطلاعات خود استفاده کنید.

در ایران از اوایل دهه ۱۳۵۰ اولین دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در بیمارستان روزبه گشایش یافت (شاملو ۱۳۷۰، ص ۲۳). از سال ۱۳۶۵ و به دنبال تعطیلی دوره فوق انستیتو روانپزشکی تهران عهده‌دار آن شد و در ۱۳۸۰ انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران در آن دایرشد. آقای دکتر نورمحمد بخشانی اولین دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی ایران در ۱۳۸۱ از انستیتو دانش‌آموخته شد (احمدرضامحمدپور، ۱۳۸۳، خبرنامه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران ص، ۱۲- ) ایشان در حال حاضر با رتبه پروفسوری( استاد تمامی) در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اشتغال دارند و سردبیر مجله بین المللی رفتارهای پرخطر و اعتیاد( International Journal of High Risk Behaviors and Addiction ) می باشد.

0/47%خطر اتوماسیون

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی به ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی در بیماران مبتلا به اختلالات روانی و گروه‌های هدف (بیماران، خانواده بیماران، افراد در معرض خطر) پرداخته و مراقبت از بیماران مبتلا به اختلالات روانی و ارائه خدمات به بیماران مبتلا به ناتوانایی‌های یادگیری و مشکلات ادراکی، رفتاری و احساسی و راهنمایی و مشاوره فردی از طریق ارزیابی اختلالات روانی و احساسی اشخاص با مشاهده، مصاحبه و آزمون‌های روان‌شناسی و مشارکت در اجرای برنامه‌های درمانی می‌پردازد.

مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از رشته‌های روان‌شناسی عمومی، روانشناسی بالینی، روان‌شناسی اصلاح و تربیت، روانشناسی کودکان استثنایی، مشاوره و راهنمایی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، سنجش و اندازه‌گیری و روان‌سنجی، علوم تربیتی (آموزش و پرورش کودکان عقب‌مانده ذهنی)، روانشناسی سلامت، روانشناسی شخصیت، کاردرمانی با گرایش روانی، علوم شناختیپروفایل روانشناس بالینی

مهارت اجرای تست‌های روانی، مهارت تشخیص اختلالات ذهنی (خلقی– شخصیتی- روانی)، مهارت به یادسپاری، مهارت مدیریت موارد بحرانی، مهارت مذاکره مهارت برنامه‌ریزی، مهارت برداشت آگاهانه از اطلاعات، مهارت تهیه اصولی مقاله علمی و پژوهشی، مهارت سخنرانی علمی، مهارت گزارش‌نویسی، مهارت مصاحبه با بیماران

آشنایی با آخرین طبقه‌بندی اختلالات ذهنی DSM(Code)، آشنایی با آخرین روش‌های انجام آزمون اختلالات روانی، شناخت درمانی

کارها و فعالیت‌های روزمره‌ای که روانشناس بالینی انجام می‌دهد (دسته‌بندی‌شده بر اساس ماهیت فعالیت)

روانشناس بالینی با چالش‌ها و سختی‌های مدیریتی و اجرایی زیر روبروست:

مخاطرات شغلی روانشناس بالینی:

شرایط محیط کار روانشناس بالینی:

تمایلات شغلی روانشناس بالینی (بر مبنای تیپ‌های شخصیتی هالند):

شغل‌های مناسب افراد پژوهشگر و علمی غالباً شامل کار با ایده‌ها بوده و نیازمند تفکر بسیار زیادی هستند. این‌گونه افراد عموماً در جستجوی حقایق و کشف راه‌حل مسائل به‌صورت ذهنی هستند.

مشاغل مناسب برای افراد اجتماعی و امدادگر معمولاً نیاز به کار با مردم، تعامل با آن‌ها و آموزش آن‌ها دارند. این مشاغل متضمن کمک و یا خدمات‌رسانی به دیگران هستند.

مشاغل مناسب افراد هنری و خلاق اغلب شامل کار با فرم‌ها، طرح‌ها و الگوها هستند. این‌گونه مشاغل معمولاً نیاز به سطوح بالایی از خودابزارگری و تصریح خصوصیات و عقاید فرد شاغل داشته و غالباً بدون پیروی از قواعد خاص و سفت‌وسخت قابل انجام هستند.

شغل‌های مناسب افراد ریسک‌پذیر و کارآفرین دربرگیرنده راه‌اندازی و اجرای پروژه‌ها است. این مشاغل می‌تواند توان رهبری و تصمیم‌گیری افراد را به چالش بکشند. سطح ریسک‌پذیری در این‌گونه مشاغل بالاست و اغلب با تجارت سروکار دارند.

شغل‌هایی که مناسب افراد سنتی و منظم هستند، قاعده‌مند بوده و مستلزم پیروی از روش‌های جاافتاده و فعالیت‌های جاافتاده هستند. در این‌گونه مشاغل سروکار فرد بیشتر با اطلاعات مفصل و داده‌های دقیق است تا ایده‌ها؛ و معمولاً از اصول و قواعد مشخصی پیروی می‌کنند.

مشاغل مناسب افراد واقع‌گرا و عمل‌گرا معمولاً دربرگیرنده فعالیت‌های کاری با چالش‌ها و راهکارهای عملی هستند. به‌طورمعمول این‌گونه مشاغل با گیاهان، حیوانات و مواد مورداستفاده در دنیای واقعی مانند چوب، ابزارآلات و ماشین‌آلات سروکار دارند. بسیاری از این مشاغل به کار در فضای آزاد نیاز دارند و چندان با کاغذبازی و همکاری نزدیک با دیگران سروکار ندارند.

شغل روانشناس بالینی ارزش‌های حرفه‌ای زیر را در فرد برآورده می‌سازد:

مشاغلی که این ارزش کاری را برای فرد برآورده می‌کنند، امکان ارائه خدمت به دیگران و کار با همکاران در محیطی غیررقابتی و دوستانه را برای فرد فراهم می‌کند. نیازهای مربوط به این ارزش کاری شامل همکاری با همکاران، ارزش‌های اخلاقی و ارائه خدمات اجتماعی است.

مشاغلی که این ارزش کاری را برای فرد برآورده می‌کنند به کارکنان اجازه می‌دهند مستقلاً به انجام کار و تصمیم‌گیری بپردازند. این ارزش کاری نیاز به خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و استقلال دارد.

مشاغلی که این ارزش کاری را برای فرد برآورده می‌کنند، مشاغلی نتیجه محور هستند و کارکنان را قادر می‌سازد تا از بالاترین توانایی‌های خود در کار استفاده کنند و از این طریق به احساس کمال دست یابند. نیازهای مربوطه برای این ارزش کاری عبارت‌اند از استفاده از قابلیت‌ها و توانایی‌ها و دستیابی به نتیجه.

در مشاغلی که این ارزش کاری را برای فرد برآورده می‌کنند، امنیت شغلی و شرایط خوب کاری ارائه می‌گردد. الزامات برآورده سازی این ارزش کاری شامل فعالیت، جبران خدمت (درآمد)، استقلال، امنیت، تنوع و شرایط کاری است.

مشاغلی که این ارزش کاری را برای فرد برآورده می‌کنند، امکان پیشرفت و پتانسیل دستیابی به سطوح مدیریت ارشد و رهبری سازمانی را در بر دارند و اغلب جزو مشاغل دارای اعتبار و پرستیژ بالا محسوب می‌گردند. نیازهای این ارزش کاری توان پیشرفت، اقتدار، به رسمیت شناخته شدن و اجتماعی بودن است.

در مشاغلی که این ارزش کاری را برای فرد برآورده می‌کنند حمایت مدیریت سازمان از کارکنان مشهود است. نیازهای مربوط به این ارزش کاری شامل سیاست‌های شرکت/سازمان، نظارت بر روابط انسانی و نظارت بر امور فنی است.

سبک‌های کاری، ویژگی‌های شخصی هستند که بر کارایی فرد در یک شغل تأثیرگذارند. شغل روانشناس بالینی سبک‌های کاری زیر را در بر دارد:

شغل نیاز به صداقت کامل و پایبندی به اصول اخلاقی دارد.

این شغل نیاز به کارکنانی قابل‌اعتماد، مسئولیت‌پذیر و قابل‌اتکا و پایبند به تعهدات دارد.

شغل نیاز به توجه هم‌زمان به جزئیات و کلیات به‌منظور تکمیل وظایف دارد.

در این شغل لازم است نسبت به نیازها و احساسات دیگران حساس بوده و درک و همراهی متقابل در محیط کار داشت.

این شغل مستلزم ترجیح دادن کار گروهی (در مقایسه با کار فردی) و ارتباط شخصی با دیگران در محیط کار است.

در این شغل لازم است در محیط کار با دیگران به نرمی و ملایمت رفتار کرد و دیدگاهی صحیح و نیتی خوب از خود نشان داد.

شغل نیاز به انتقادپذیری، تحمل فشار و برخورد مؤثر و توام با آرامش در شرایط استرس بالا دارد.

شغل نیاز به حفظ آرامش، کنترل احساسات، کنترل خشم، و اجتناب از رفتار تهاجمی، حتی در شرایط بسیار دشوار دارد.

شغل نیاز به پذیرش انواع تغییر (مثبت یا منفی) و تنوع در حد قابل‌توجه در محیط کار دارد.

شغل نیاز به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و استفاده از منطق برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مربوط به کار دارد.

شغل نیاز به خلاقیت و فکر باز برای پروراندن ایده‌های جدید و پاسخ به مشکلات مربوط به کار دارد.

این شغل مستلزم تمایل فرد به انجام مسئولیت‌ها و مقابله با چالش‌ها است.

شغل مستلزم پافشاری، سماجت و ایستادگی در مواجهه با موانع است.پروفایل روانشناس بالینی

شغل نیاز به تعریف اهداف قابل‌دسترسی برای به چالش کشیدن فرد و تلاش او برای انجام وظایف دارد.

این شغل نیاز به قدرت تصمیم‌گیری برای انجام مستقل کارها، هدایت دیگران بدون (یا با حداقل) نظارت، و اتکا به خود برای انجام فعالیت‌ها دارد.

شغل نیاز به تمایل فرد به مدیریت، بر عهده گرفتن مسئولیت و ارائه نظرات و هدایت دارد.

مهارت‌های کاربردی (مهارت‌های نرم)، ظرفیت‌های توسعه‌یافته در افراد هستند که به روند یادگیری و انجام‌وظیفه در یک شغل کمک می‌کنند.
روانشناس بالینی به‌منظور کار در این حرفه نیاز به تقویت مهارت‌های زیر در خود دارد:

توجه کامل به گفته‌های مردم، وقت گذاشتن برای درک نکات مطرح‌شده، پرسیدن سؤالات مناسب، قطع نکردن حرف دیگران در زمان نامناسب

سخن گفتن با دیگران برای انتقال مفید اطلاعات و فهماندن منظور

درک جملات و عبارات نوشته‌شده در نامه‌ها، اسناد و مدارک مرتبط با کار

انتقال درست منظور از طریق نوشتن

استفاده از قوانین و روش‌های علمی برای حل مسئله

استفاده از علم ریاضیات برای حل مشکلات

آگاهی از واکنش‌ها و رفتارهای دیگران و فهمیدن اینکه چرا چنین عکس‌العمل‌هایی را نشان می‌دهند

توجه به مشکلات و نیازهای مردم، شناسایی و تلاش برای حل مشکلات و راه‌انداختن کار مردم

توجیه و متقاعد کردن دیگران با هدف تغییر نگرش، دیدگاه‌ها و رفتار آن‌ها

یاد دادن و آموزش نحوه انجام کارها به سایرین

گرد هم آوردن افراد و صحبت به منظور ایجاد توافق و سازش در میان افراد

تنظیم و هماهنگ کردن فعالیت‌ها بسته به نیاز

استفاده از منطق و استدلال برای شناخت، نقد و تحلیل نقاط ضعف و قوت راهکارها و راه‌حل‌های مطرح‌شده در مواجهه با مسائل

آموختن و درک مفاهیم اطلاعات جدید برای حل مسائل یا تصمیم‌گیری

نظارت و سنجش کارایی اشخاص یا سازمان‌ها با هدف بهبود

انتخاب و استفاده از شیوه‌ها و روش‌های مناسب آموزشی برای موقعیت‌ها و شرایط متفاوت

شناخت مسائل پیچیده، بررسی اطلاعات مرتبط با راهکارها، ارائه پیشنهادات برای حل مسائل و اجرای راهکارها

انتخاب بهترین راهکار با در نظر گرفتن هزینه‌ها و منافع ناشی از اجرای آن‌ها

شناخت اینکه چگونه یک سیستم باید کار کند، یا چگونه می‌توان حالت‌ها یا عملکرد یک سیستم را تغییر داد؛ و نیز شناخت اینکه چگونه محیط بر خروجی سیستم‌ها تأثیر می‌گذارد

شناخت ویژگی‌های عملکرد یک سیستم به منظور انتخاب راهکارهای موردنیاز برای بهبود یا اصلاح عملکرد آن

برنامه‌ریزی و به‌کارگیری آگاهانه زمان خود و دیگران

توانایی ایجاد انگیزش در افراد، توسعه نیروی انسانی و هدایت آن‌ها در کارها و نیز تشخیص بهترین افراد مناسب برای استخدام

تعیین چگونگی پرداخت پول در برابر کار انجام شده و حسابداری هزینه‌ها

تهیه اموال، دستگاه‌ها، امکانات و مواد لازم برای انجام کار و نظارت بر استفاده صحیح از آن‌ها

تحلیل نیازها و الزامات یک محصول برای برآورده کردن نیازهای کاربر

اجرای تست‌ها و بازرسی از محصولات، خدمات یا فرآیندها برای ارزیابی کیفیت یا عملکرد

تحت نظر گرفتن داشبوردهای مدیریتی، درجه‌ها و سایر نشانگرهای ابزارهای کنترلی، برای اطمینان از صحبت کارکرد صحیح دستگاه

تعیین علت خطاها و اشتباهات عملیاتی و تصمیم‌گیری برای رفع آن‌ها

طراحی تجهیزات و ابزارها با استفاده از تکنولوژی برای برآورده کردن نیازهای مردم

نوشتن برنامه‌های کامپیوتری برای اهداف مختلف

تعمیر ماشین‌ها یا سیستم‌ها با استفاده از ابزار لازم

کنترل عملکرد تجهیزات و سیستم‌ها

اجرای عملیات نگهداری منظم بر روی تجهیزات و تعیین اینکه چه زمانی، چه نوع نگهداری مورد نیاز است

تعیین و انتخاب نوع ابزار و تجهیزات لازم برای انجام یک شغل

نصب تجهیزات، ماشین‌آلات، سیم‌کشی، برنامه‌ریزی و راه‌اندازی، بر اساس مشخصات مورد نظر

فهرست نرم‌افزارهایی که اکثر شاغلین روانشناس بالینی نیاز به آشنایی یا تبحر در کار با آن‌ها دارند:

روانشناس بالینی برای انجام بهتر وظایف خود نیاز به اطلاعات عمومی در زمینه‌های زیر دارد:

شناخت رفتار و عملکرد انسانی، تفاوت‌های فردی در زمینه توانایی‌ها، شخصیت، علائق، یادگیری و انگیزش، روش‌های مطالعات روان‌شناختی و نیز سنجش و درمان اختلالات رفتاری عاطفی

شناخت رفتار گروه‌ها و پویایی‌های آن‌ها، روندهای اجتماعی و تأثیرپذیری‌هایشان، مهاجرت، فرهنگ‌ها و خلق و خویی‌ها، تاریخچه و سرمنشأ پیدایش آن‌ها

علم محاسبات، جبر، هندسه، حساب دیفرانسیل و انتگرال، آمار و کاربردهای آن‌ها

دانش جانداران گیاهی و حیوانی،‌ بافت‌ها و سلول‌ها و کارکردهای آن‌ها،‌ وابستگی‌های متقابل،‌ و برهم‌کنش‌های آن‌ها با یکدیگر و با محیطشان

دانش ترکیب شیمیایی، ساختارها و ویژگی‌های مواد و فرایندها و دگرگونی‌های شیمیایی مواد؛ کاربردها، برهمکنش‌ها، فنون تولید و روش‌های دفع مواد شیمیایی

دانش اصول و روش‌های تشریح ویژگی‌های عوارض زمین، دریا و توده‌های هوایی، ازجمله مشخصات فیزیکی، موقعیت، روابط متقابل و پوشش گیاهی و جانوری و زیست انسانی

شناخت و پیش‌بینی اصول و قوانین فیزیکی و روابط متقابل آن‌ها و کاربرد در فهم پویایی‌های اتمسفری و ساختارها و فرایندهای مکانیکی، الکتریکی، اتمی و درون اتمی

شناخت اصول، روش‌ها و رویه‌های مناسب برای تشخیص عیوب، درمان آن‌ها، توان‌بخشی معلولین جسمی و ذهنی و مشاوره و راهنمایی مسیر شغلی افراد

آشنایی با اطلاعات و فنون موردنیاز برای تشخیص طبی و درمان جراحت‌ها، بیماری‌ها و آسیب‌های انسانی و نقایص بدو تولد، علائم بیماری، راهکارهای درمانی، خصوصیات و واکنش‌های داروها و راهکارهای مراقبت بهداشتی پیشگیرانه

شناخت ساختار و محتوای زبان فارسی، ازجمله معانی و املای واژگان و قواعد ترکیب و دستور زبان

شناخت ادیان و نظام‌های فلسفی گوناگون؛ اصول پایه، ارزش‌ها، اصول اخلاقی، روش‌های تفکری، آداب‌ورسوم، شرعیات و تأثیر این موارد بر فرهنگ انسان‌ها

آگاهی از وقایع تاریخی و علل و شاخصه‌های آن‌ها و نیز تأثیر آن‌ها بر فرهنگ و تمدن

دانش ساختار و محتوای زبان‌های خارجی مشتمل بر معانی و املای کلمات و نیز قواعد ترکیب‌ها و گرامر و طرز تلفظ

دانش به‌کارگیری اصول نظری و فنون موردنیاز برای ترکیب، تولید و اجرای موسیقی، حرکات موزون،‌ هنرهای بصری، نمایشنامه و مجسمه

اصول و فرایندهای خدمت‌رسانی به مشتریان؛ شامل ارزیابی و سنجش نیاز مشتری، شناخت و به‌کارگیری استانداردهای کیفیت در خدمات و ارزیابی رضایت مشتری

دانش کسب‌وکار و مدیریت اصول مرتبط با برنامه‌ریزی راهبردی، تخصیص منابع، مدل‌سازی منابع انسانی، فنون رهبری، تکنیک‌ها و شیوه‌های تولید و هماهنگ‌سازی افراد و منابع

دانش اصول و رویه‌های جذب کارکنان، گزینش، کارآموزی، حقوق و مزایا، مذاکره، روابط نیروی کار و سیستم‌های اطلاعات کارکنان

دانش رویه‌ها و سیستم‌های اداری و مدیریتی مانند کار با نرم‌افزارهای واژه‌پردازی، کار با پرونده‌ها و سوابق، تندنویسی و نسخه‌برداری، طراحی فرم‌ها و آشنایی با ادبیات اداری

شناخت اصول و روش‌های مناسب برای عرضه، ترویج و فروش خدمات و محصولات، راهبردها و فنون بازاریابی، به نمایش گذاشتن محصولات، مهارت‌ها و شیوه‌های فروش و سیستم‌های کنترل فروش

دانش اصول و تکنیک‌های اقتصاد و حسابداری، بازارهای مالی، بانکداری و نیز تحلیل و گزارش‌گیری از داده‌های مالی

دانش قوانین، دستورالعمل‌های حقوقی، رویه‌های قضایی و دادرسی، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی، قوانین وکالت و فرایندهای سیاسی مردم‌سالارانه

شناخت راهبردها، رویه‌ها، سیاست‌ها و تجهیزات مناسب جهت ترویج اقدامات امنیتی در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی به شکلی کارآمد و با هدف حفاظت از افراد، دارایی‌ها، مؤسسات و اطلاعات

دانش اصول و روش‌های برنامه‌ریزی درسی و طراحی دوره‌های تعلیمی، تدریس و راهنمایی افراد و گروه‌ها و نیز سنجش اثربخشی آموزش‌ها

دانش تخته‌مدارها، پردازشگرها، تراشه‌ها، وسایل الکترونیکی، سخت‌افزار و نرم‌افزار، مشتمل بر برنامه‌های کاربردی و برنامه‌نویسی

دانش کاربردهای علوم و فناوری‌های مهندسی، به‌کارگیری اصول، فنون، رویه‌ها و تجهیزات جهت طراحی و تولید محصولات و خدمات متنوع

دانش فنون طراحی، ابزارها و اصول تولید مدل‌ها، نقشه‌های فنی، نقشه‌ها و طرح‌های فنی دقیق

شناخت ماشین‌ها و ابزارها است که نحوه طراحی، استفاده، تعمیر و نگهداری آن‌ها

دانش مواد، روش‌ها و ابزارهای دخیل در احداث و تعمیر ساختمان‌ها و یا دیگر سازه‌ها از قبیل راه‌آهن و جاده‌ها

دانش تولیدات رسانه‌ای، ارتباطات و فنون و شیوه‌های انتشار محتوا؛ روش‌های جایگزین برای آگاه‌سازی و سرگرمی از طریق رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری

شناخت فنون و روش‌های انتشار و پخش، سوئیچینگ، کنترل و بهره‌برداری از سیستم‌های ارتباط راه دور

شناخت اصول و شیوه‌های مناسب برای جابجا کردن افراد و مواد از طریق هوا، راه‌آهن، دریا و جاده با در نظر گرفتن هزینه‌ها و منافع مربوطه

دانش مواد خام، فرآیندهای تولیدی، کنترل کیفیت، هزینه‌ها و سایر تکنیک‌ها برای حداکثرسازی ساخت و توزیع کالاهای مؤثر

دانش فنون و تجهیزات کشت گیاهان و پرورش و برداشت محصول غذایی (اعم از گیاهی و حیوانی)؛ مشتمل بر فنون ذخیره‌سازی و تبدیل محصولات غذایی

میانگین توزیع شاغلان روانشناس بالینی بر مبنای سطح تحصیلات:

درجه دکترا

فوق دکترا

کارشناسی ارشد

زیر دیپلم

دیپلم متوسطه

گواهی پس از دوره متوسطه

در حال تحصیل در دانشگاه

کاردانی

کارشناسی

گواهینامه های تخصصی کارشناسی

گواهینامه های تخصصی کارشناسی ارشد

مدرک تخصصی اولیه

توانایی‌ها ویژگی‌های پایدار فکری و جسمی فرد هستند که بر عملکرد او در شغل تأثیر می‌گذارد. روانشناس بالینی به توانایی‌های زیر نیاز دارد.

توانایی شناسایی و کشف اشکالات و مسائل موجود در کار

توانایی شنیدن و فهم اطلاعات و نظرات گوینده از میان واژه‌ها و جملات

توانایی خواندن و درک اطلاعات و نظرات نوشته‌شده

توانایی انتقال اطلاعات و نظرات در گفتگوها به‌گونه‌ای که دیگران بتوانند آن‌ها را درک کنند

توانایی انتقال اطلاعات و نکات در قالب نوشته، به‌نحوی‌که برای دیگران قابل درک باشد

توانایی بهره‌گیری از قواعد کلی جهت یافتن جواب‌های معقول برای مسائل خاص

توانایی ترکیب اجزا یا اطلاعات متفاوت برای کشف و شناسایی قواعد عمومی، ازجمله ربط دادن اتفاقات در ظاهر بی‌ربط

توانایی خلق ایده‌های متفاوت و متنوع درخصوص یک موضوع

توانایی خلق ایده‌های ناب، جدید یا هوشمندانه پیرامون یک موضوع یا موقعیت خاص برای حل خلاقانه یک مشکل

توانایی شناخت یا تشخیص یک الگوی شناخته‌شده (یک شکل، جسم، کلمه یا صدا) اما پنهان در بین موارد گمراه‌کننده

توانایی تمرکز بر یک فعالیت در یک بازه زمانی، بدون حواس‌پرتی

توانایی مرتب‌سازی اجسام و یا فعالیت‌ها با ترتیب یا الگویی خاص، مطابق با قاعده یا قواعد مشخص

توانایی ایجاد و به‌کارگیری مجموعه‌های متفاوتی از قواعد برای ترکیب یا طبقه‌بندی اجسام به روش‌های متفاوت

توانایی درک، ترکیب و سازمان‌دهی سریع اطلاعات در قالب الگوهای معنی‌دار و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از آن‌ها

توانایی به‌خاطرسپاری و یادآوری اطلاعاتی چون کلمات، اعداد، تصاویر و کارها

توانایی مقایسه سریع و دقیق شباهت‌ها و تفاوت‌ها در بین مجموعه‌های نوشتاری، اعداد، اشیاء، تصاویر یا الگوها

توانایی تقسیم زمان برای توجه و تمرکز متناوب بر دو یا چند کار یا سیگنال مثل صداها، محرک‌ها و …

توانایی انتخاب و استفاده از شیوه‌ها و فرمول‌های صحیح ریاضی برای حل یک مسئله

توانایی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم سریع و دقیق

توانایی تصور اینکه شیئی پس از چرخش یا جابجایی برخی از اجزای آن، چه شکلی خواهد شد

توانایی شناخت موقعیت مکانی در محیط پیرامون، یا شناخت موقعیت اشیاء اطراف نسبت به خودمان

توانایی واضح صحبت کردن به‌گونه‌ای که دیگران بتوانند منظور ما را بفهمند

توانایی تشخیص و درک گفتار دیگران

توانایی دیدن جزئیات از نزدیک (در چند قدمی)

توانایی دیدن جزئیات از فواصل دور

توانایی تمرکز روی یک منبع صوتی خاص علیرغم وجود صداهای گیج‌کننده دیگر

توانایی تفکیک رنگ‌های متفاوت، ماتی و برّاقی و درجات مختلف رنگ‌ها

توانایی تشخیص و بیان تفاوت بین اصواتی که از نظر تن و بلندی (رسایی) با هم متفاوت هستند

توانایی تشخیص فاصله اجسام و یا دوری و نزدیکی آنها نسبت به هم

توانایی دیدن در نور کم

توانایی دیدن اجسام یا حرکت آن‌ها در اطراف در زمان نگاه مستقیم به جلو

توانایی دیدن اشیا در نور شدید و آزاردهنده

توانایی تشخیص جهت منبع تولید صدا

توانایی حرکت هماهنگ و دقیق انگشتان برای گرفتن یا کار کردن با اشیاء بسیار کوچک

توانایی ثابت نگه‌داشتن دست و بازو جهت انجام کاری دقیق

توانایی حرکت سریع دست‌ها و بازوها برای گرفتن اجسام، انجام کارهای ظریف، یا سر هم کردن اشیای ریز

توانایی کنترل یک ماشین یا خودرو به‌صورت سریع و مکرر

توانایی هماهنگ کردن دو یا چند عضو بدن با همدیگر، ضمن نشستن، برخاستن یا خوابیدن

سرعت انتخابِ جهتِ حرکت در واکنش به محرک‌های مختلف نوری، صوتی یا تصویری

توانایی زمان‌بندی تحرک بدن یا اجسام،‌ مطابق با تغییراتی که انتظار می‌رود در سرعت و یا جهت حرکت اجسام روی دهد

توانایی پاسخ سریع از طریق دست، انگشت یا پا به محرک‌هایی چون صدا، نور یا تصویر

توانایی حرکت دادن سریع، آسان و مکرر انگشتان، مچ و دست

توانایی حرکت سریع بازوها و پاها

توانایی استفاده از ماهیچه‌های شکم و کمر در یک فاصله زمانی، به‌طور مکرر یا مداوم، بدون کوفتگی

استفاده از حداکثر قدرت ماهیچه‌ها برای بالا بردن، هل دادن، کشیدن یا حمل اشیاء

توانایی تخلیه حداکثر نیروی ماهیچه‌ای در زمان کوتاه برای دویدن و یا پرتاب کردن چیزی

توانایی به کار گرفتن نیروهای ماهیچه‌ای به‌طور مدام و مکرر در یک دوره زمانی و تحمل خستگی آن‌ها

توانایی صرف نیرو به مدت طولانی بدون خسته شدن و قطع نفس

قابلیت خمش، کشش و پیچش بدن، دست‌ها و پاها

توانایی خم شدن، کشیده شدن و پیچ خوردن دست‌ها و پاها و سایر اجزای بدن، به‌دفعات زیاد و با سرعت مناسب

توانایی هماهنگ‌سازی حرکات دست‌ها و پاها و بالاتنه درحالی‌که تمام بدن در حرکت است

توانایی حفظ تعادل بدن و یا قائم ایستادن در وضعیت ناپایدار

میانگین تجربه کاری شاغلان روانشناس بالینی:

1-2 سال

4-6 سال

بیش از 10 سال

2-4 سال

6-8 سال

3-6 ماه

فاقد تجربه کاری

کمتر از 1 ماه

1-3 ماه

6-12 ماه

8-10 سال

میانگین آموزش‌های کارگاهی موردنیاز روانشناس بالینی:

کمتر از 1 ماه

6-12 ماه

فاقد آموزش

1-2 سال

بیش از 10 سال

1-3 ماه

3-6 ماه

2-4 سال

4-10 سال

میانگین آموزش حین خدمت موردنیاز برای اشتغال روانشناس بالینی:

کمتر از 1 ماه

6-12 ماه

فاقد آموزش

1-2 سال

1-3 ماه

بیش از 10 سال

3-6 ماه

2-4 سال

4-10 سال

پروفایل‌سنتر نسل جدید مشاوره تحصیلی شغلی و پلتفرمی برای تصمیم‌گیری و انتخاب آگاهانه مسیر زندگی است. ابزارهای پروفایل‌سنتر شامل کشف استعدادهای تحصیلی-شغلی، مشاوره و هدایت تحصیلی، سنجش سازگاری شغلی و انتخاب رشته تحصیلی، مبتنی بر علوم روان‌شناختی، هوش مصنوعی و استاندارد بین‌المللی مشاغل o*net هستند. با استفاده از خدمات آنلاین پروفایل‌سنتر می‌توانید به شناختی دقیق از خود، مشاغل مناسب و مسیرهای تحصیلی مناسب دست یابید.

آیا نوبت پذیرش در تاریخ ساعت برای شما ثبت شود؟

فوق تخصص روانپزشکی روان- جنسی، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، فوق تخصص روانپزشکی سالمندان، ، فلو شیپ تخصصی اعتیاد، فلوشیپ روان-تنی، فلوشیپ روان-درمانی، فلوشیپ روانپزشکی نظامی

اسکیزوئید، اسکیزوافکتیو، افسردگی، بای پلار(دوقطبی)، اسکیزوفرنی، اختلالات خوردن، اختلالات جنسی، اضطراب، هذیان، توهم، خشم، اعتیاد، جنون، خودکشی، وسواس، ، اوتیسم، اختلالات حافظه، اختلالات یادگیری، اختلالات تمرکز، ناتوانی ذهنی و اختلالات خواب

تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری های روانی، معاینات معمول روانپزشکی، ، توصیه های تغذیه ای، ورزشی و تغییر سبک زندگی، درمان ها و مشاوره های روانکاوی، تجویز دارو، درمان های محرک مغزی مثل شوک ECT

به سادگی از بین پزشک های متخصص و فوق تخصص سامانه نوبت دهی اینترنتی طبینجا ، در هر ساعت از شبانه روز نوبت خود را آنلاین دریافت کنید
ما لیست بهترین کلینیک های تخصصی را در اختیار شما قرار داده ایم تا بر اساس نظرات بیماران ، بهترین دکتر تخصص مورد نظرتان را پیدا کنید
پروفایل روانشناس بالینی

طبینجا یک سامانه نوبت دهی اینترنتی مراکز درمانی است که با هدف ارتقای سطح کیفیت نوبت دهی آنلاین در حوزه پزشکی و صرفه جویی در زمان بیمار و پزشک فعالیت خود را آغاز کرده است.

آیا نوبت پذیرش در تاریخ ساعت برای شما ثبت شود؟

فوق تخصص روانپزشکی روان- جنسی، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، فوق تخصص روانپزشکی سالمندان، ، فلو شیپ تخصصی اعتیاد، فلوشیپ روان-تنی، فلوشیپ روان-درمانی، فلوشیپ روانپزشکی نظامی

اسکیزوئید، اسکیزوافکتیو، افسردگی، بای پلار(دوقطبی)، اسکیزوفرنی، اختلالات خوردن، اختلالات جنسی، اضطراب، هذیان، توهم، خشم، اعتیاد، جنون، خودکشی، وسواس، ، اوتیسم، اختلالات حافظه، اختلالات یادگیری، اختلالات تمرکز، ناتوانی ذهنی و اختلالات خواب

تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری های روانی، معاینات معمول روانپزشکی، ، توصیه های تغذیه ای، ورزشی و تغییر سبک زندگی، درمان ها و مشاوره های روانکاوی، تجویز دارو، درمان های محرک مغزی مثل شوک ECT

به سادگی از بین پزشک های متخصص و فوق تخصص سامانه نوبت دهی اینترنتی طبینجا ، در هر ساعت از شبانه روز نوبت خود را آنلاین دریافت کنید
ما لیست بهترین کلینیک های تخصصی را در اختیار شما قرار داده ایم تا بر اساس نظرات بیماران ، بهترین دکتر تخصص مورد نظرتان را پیدا کنید
پروفایل روانشناس بالینی

طبینجا یک سامانه نوبت دهی اینترنتی مراکز درمانی است که با هدف ارتقای سطح کیفیت نوبت دهی آنلاین در حوزه پزشکی و صرفه جویی در زمان بیمار و پزشک فعالیت خود را آغاز کرده است.

پروفایل روانشناس بالینی
پروفایل روانشناس بالینی
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *