چارت ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

 
helpkade
چارت ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
چارت ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

چارت ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

فایل

آموزش بزرگسالان

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۶/۷/۲

فعال

دانلود

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۷/۲/۲۴

منسوخ

دانلود

تحقیقات آموزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۳/۱۲/۲۱

منسوخ

دانلود

تحقیقات آموزشی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۸/۱/۲۶

فعال

دانلود

روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۶/۱/۲۰

فعال

دانلود

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۴/۱۰/۱۴

چارت ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

فعال

دانلود

روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۱/۳/۳۱

منسوخ

دانلود

روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۶/۲/۱۱

فعال

دانلود

روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۵/۳/۱۳

فعال

دانلود

علوم تربیتی با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۰/۷/۱

منسوخ

دانلود

علوم تربیتی – برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۹/۴/۱۰

فعال

دانلود

علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۲/۶/۲۴

فعال

دانلود

علوم شناختی – روانشناسی شناختی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۴/۱/۲۶

فعال

دانلود

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۲/۲/۱۹

منسوخ

دانلود

مشاوره با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۹/۸/۸

فعال

دانلود

نشانی:

تهران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، نبش تقاطع نصرت شرقی، پلاک ۵۸

پست الکترونیکی:

صندوق پستی:

۱۴۱۵۵-۶۶۱۹


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon

نشانی: بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان تلفن:9-88234162 صندوق پستی: 14155-6456 کد پستی: 1445983861

دروس کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها به ترتیب زیر مصوب گردیده است:

ادبیات کودک و نوجوان.pdf

اقلیم شناسی.pdf

آمار اجتماعی و اقتصادی.pdf

آمار بیمه.pdf

چارت ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

آمار ریاضی.pdf

آموزش ریاضی.pdf

آموزش زبان آلمانی.pdf

آموزش زبان انگلیسی.pdf

آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان.pdf

آموزش و بهسازی منابع انسانی.pdf

ایرانشناسی در سه گرایش.pdf 

ایرانشناسی گرایش اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی.pdf

بازسازی پس از سانحه.pdf

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی.pdf

الهیات و معارف اسلامی در پنج رشته.pdf

ایرانشناسی در سه گرایش.pdf

ایرانشناسی گرایش اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی.pdf

بازسازی پس از سانحه.pdf

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی.pdf

برنامه ریزی شهری.pdf

برنامه ریزی منطقه ای.pdf

پژوهش علوم اجتماعی.pdf

تاریخ با چهار گرایش.pdf

تاریخ با سه گرایش.pdf

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش.pdf

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی.pdf

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی.pdf

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.pdf

جغرافیا و برنامه ریزی شهری.pdf

جغرافیای سیاسی.pdf

جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی.pdf

جغرافیای طبیعی گرایش ژئومرفولوژی در برنامه ریزی محیطی.pdf 

حسابداری.pdf

حقوق اقتصادی.pdf

حقوق بشر.pdf

حقوق بین الملل.pdf

حقوق جزا و جرم شناسی.pdf

حقوق خصوصی.pdf

حقوق عمومی.pdf

چارت ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

حقوق مالکیت فکری.pdf

حقوق محیط زیست.pdf

راهنمایی و مشاوره.pdf

روابط بین الملل.pdf

روانشناسی بالینی.pdf

روانشناسی تربیتی.pdf

روانشناسی خانواده درمانی.pdf

روانشناسی عمومی.pdf

ریاضی در سه شاخه.pdf

ریاضی کاربردی در سه شاخه.pdf

زبان و ادبیات انگلیسی.pdf

زبان و ادبیات عرب.pdf

زبان و ادبیات فارسی.pdf

زبان و ادبیات فرانسه با گرایش ادبی.pdf

زبانشناسی همگانی.pdf

زیست شناسی در هفت رشته.pdf

زیست شناسی دریا با چهار گرایش.pdf

سازه های هوایی.pdf

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی.pdf

سنجش و اندازه گیری (روانسنجی).pdf

شیمی.pdf

طراحی شهری.pdf

طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای.pdf

علوم اقتصادی.pdf

علوم باغبانی.pdf

علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی.pdf

علوم تربیتی- آموزش بزرگسالان.pdf

علوم تربیتی با سه گرایش.pdf

علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزش و برنامه ریزی درسی.pdf

علوم زمین شناسی در هشت رشته.pdf

علوم سیاسی.pdf

علوم کامپیوتر.pdf

علوم کتابداری و اطلاع رسانی.pdf

فتونیک.pdf

فرهنگ و زبان های باستانی.pdf

فلسفه و کلام اسلامی.pdf

فلسفه و کلام.pdf

فلسفه.pdf

فناوری اطلاعات و مدیریت.pdf

فیتوشیمی.pdf

فیزیک در شش شاخه.pdf

کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی).pdf

مترجمی زبان انگلیسی.pdf

مترجمی زبان فرانسه.pdf

مدرسی معارف اسلامی با پنج گرایش.pdf

مدیریت آموزشی.pdf

مدیریت اجرایی.pdf

مدیریت بازرگانی.pdf

مدیریت دولتی.pdf

مدیریت صنعتی.pdf

مدیریت مالی.pdf

مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی.pdf

مشاوره در چهار گرایش.pdf

مطالعات معماری ایران.pdf

مطالعات منطقه ای.pdf

معماری منظر.pdf

معماری کامپیوتر.pdf

مهندسی الکترونیک.pdf

مهندسی پلاسما.pdf

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی.pdf

مهندسی قدرت.pdf

مهندسی مخابرات.pdf

مهندسی معماری.pdf

مهندسی نرم افزار.pdf

مهندسی هوافضا- آیرودینامیک.pdf

مهندسی هوافضا- جلوبرندگی.pdf

مهندسی هوافضا- دینامیک پرواز و کنترل.pdf

مهندسی هوافضا- طراحی سازه های هوافضایی.pdf

مهندسی هوافضا- مهندسی فضایی.pdf

مهندسی کنترل.pdf

نهج البلاغه با سه گرایش.pdf

هوش مصنوعی.pdf

 


ادبیات کودک و نوجوان.pdfDownloads-icon


اقلیم شناسی.pdfDownloads-icon


آمار اجتماعی و اقتصادی.pdfDownloads-icon


آمار بیمه.pdfDownloads-icon


آمار ریاضی.pdfDownloads-icon


آموزش ریاضی.pdfDownloads-icon


آموزش زبان آلمانی.pdfDownloads-icon


آموزش زبان انگلیسی.pdfDownloads-icon


آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان.pdfDownloads-icon


آموزش و بهسازی منابع انسانی.pdfDownloads-icon


ایرانشناسی در سه گرایش.pdfDownloads-icon


ایرانشناسی گرایش اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی.pdfDownloads-icon


بازسازی پس از سانحه.pdfDownloads-icon


برنامه ریزی سیستم های اقتصادی.pdfDownloads-icon


الهیات و معارف اسلامی در پنج رشته.pdfDownloads-icon


ایرانشناسی در سه گرایش.pdfDownloads-icon


ایرانشناسی گرایش اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی.pdfDownloads-icon


بازسازی پس از سانحه.pdfDownloads-icon


برنامه ریزی سیستم های اقتصادی.pdfDownloads-icon


برنامه ریزی شهری.pdfDownloads-icon


برنامه ریزی منطقه ای.pdfDownloads-icon


پژوهش علوم اجتماعی.pdfDownloads-icon


تاریخ با چهار گرایش.pdfDownloads-icon


تاریخ با سه گرایش.pdfDownloads-icon


تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش.pdfDownloads-icon


تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی.pdfDownloads-icon


تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی.pdfDownloads-icon


جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.pdfDownloads-icon


جغرافیا و برنامه ریزی شهری.pdfDownloads-icon


جغرافیای سیاسی.pdfDownloads-icon


جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی.pdfDownloads-icon


جغرافیای طبیعی گرایش ژئومرفولوژی در برنامه ریزی محیطی.pdfDownloads-icon


حسابداری.pdfDownloads-icon


حقوق اقتصادی.pdfDownloads-icon


حقوق بشر.pdfDownloads-icon


حقوق بین الملل.pdfDownloads-icon


حقوق جزا و جرم شناسی.pdfDownloads-icon


حقوق خصوصی.pdfDownloads-icon


حقوق عمومی.pdfDownloads-icon


حقوق مالکیت فکری.pdfDownloads-icon


حقوق محیط زیست.pdfDownloads-icon


راهنمایی و مشاوره.pdfDownloads-icon


روابط بین الملل.pdfDownloads-icon


روانشناسی بالینی.pdfDownloads-icon


روانشناسی تربیتی.pdfDownloads-icon


روانشناسی خانواده درمانی.pdfDownloads-icon


روانشناسی عمومی.pdfDownloads-icon


ریاضی در سه شاخه.pdfDownloads-icon


ریاضی کاربردی در سه شاخه.pdfDownloads-icon


زبان و ادبیات انگلیسی.pdfDownloads-icon


زبان و ادبیات عرب.pdfDownloads-icon


زبان و ادبیات فارسی.pdfDownloads-icon


زبان و ادبیات فرانسه با گرایش ادبی.pdfDownloads-icon


زبانشناسی همگانی.pdfDownloads-icon


زیست شناسی در هفت رشته.pdfDownloads-icon


زیست شناسی دریا با چهار گرایش.pdfDownloads-icon


سازه های هوایی.pdfDownloads-icon


سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی.pdfDownloads-icon


سنجش و اندازه گیری (روانسنجی).pdfDownloads-icon


شیمی.pdfDownloads-icon


طراحی شهری.pdfDownloads-icon


طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای.pdfDownloads-icon


علوم اقتصادی.pdfDownloads-icon


علوم باغبانی.pdfDownloads-icon


علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی.pdfDownloads-icon


علوم تربیتی- آموزش بزرگسالان.pdfDownloads-icon


علوم تربیتی با سه گرایش.pdfDownloads-icon


علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزش و برنامه ریزی درسی.pdfDownloads-icon


علوم زمین شناسی در هشت رشته.pdfDownloads-icon


علوم سیاسی.pdfDownloads-icon


علوم کامپیوتر.pdfDownloads-icon


علوم کتابداری و اطلاع رسانی.pdfDownloads-icon


فتونیک.pdfDownloads-icon


فرهنگ و زبان های باستانی.pdfDownloads-icon


فلسفه و کلام اسلامی.pdfDownloads-icon


فلسفه و کلام.pdfDownloads-icon


فلسفه.pdfDownloads-icon


فناوری اطلاعات و مدیریت.pdfDownloads-icon


فیتوشیمی.pdfDownloads-icon


فیزیک در شش شاخه.pdfDownloads-icon


کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی).pdfDownloads-icon


مترجمی زبان انگلیسی.pdfDownloads-icon


مترجمی زبان فرانسه.pdfDownloads-icon


مدرسی معارف اسلامی با پنج گرایش.pdfDownloads-icon


مدیریت آموزشی.pdfDownloads-icon


مدیریت اجرایی.pdfDownloads-icon


مدیریت بازرگانی.pdfDownloads-icon


مدیریت دولتی.pdfDownloads-icon


مدیریت صنعتی.pdfDownloads-icon


مدیریت مالی.pdfDownloads-icon


مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی.pdfDownloads-icon


مشاوره در چهار گرایش.pdfDownloads-icon


مطالعات معماری ایران.pdfDownloads-icon


مطالعات منطقه ای.pdfDownloads-icon


معماری منظر.pdfDownloads-icon


معماری کامپیوتر.pdfDownloads-icon


مهندسی الکترونیک.pdfDownloads-icon


مهندسی پلاسما.pdfDownloads-icon


مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی.pdfDownloads-icon


مهندسی قدرت.pdfDownloads-icon


مهندسی مخابرات.pdfDownloads-icon


مهندسی معماری.pdfDownloads-icon


مهندسی نرم افزار.pdfDownloads-icon


مهندسی هوافضا- آیرودینامیک.pdfDownloads-icon


مهندسی هوافضا- جلوبرندگی.pdfDownloads-icon


مهندسی هوافضا- دینامیک پرواز و کنترل.pdfDownloads-icon


مهندسی هوافضا- طراحی سازه های هوافضایی.pdfDownloads-icon


مهندسی هوافضا- مهندسی فضایی.pdfDownloads-icon


مهندسی کنترل.pdfDownloads-icon


نهج البلاغه با سه گرایش.pdfDownloads-icon


هوش مصنوعی.pdfDownloads-icon

جهت مشاهده جزئیات کلیک نمائید

زمان برگزاری آزمون جامع 99/6/26 و 99/6/29 می باشد.

نظر به راه اندازی ارسال گواهی و مدارک پزشکی دانشجویان به صورت غیرحضوری و الکترونیک و جهت جلوگیری از حضور دانشجویان

جهت اطلاع از تاریخ امتحانات کلیک نمائید.

جهت مشاهده جزئیات کلیک نمایید.

چارت ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

جهت مشاهده جزئیات کلیک نمایید.

جهت مشاهده جدول زمانبندی دفاع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد کلیک نمایید…

جلسه دفاع ازپایان نامه ارشد خانم پرستو کفایی زاد طهرانی دانشجوی رشته روانشناسی بالینی…

جلسه دفاع ازپایان نامه ارشد آقای محمود بهرامی بیدونی دانشجوی رشته روانشناسی بالینی …

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم نسترن سید اسماعیلی قمی دانشجوی رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای شعیب قاسمی دانشجوی رشته سنجش و اندازه گیری

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمد مهدی صالحی دانشجوی رشته فلسفه علیم و تربیت اسلامی

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم ناهید حیدری دانشجوی رشته فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم شیرین دخت حبیب زاده دانشجوی رشته سنجش و اندازه گیری

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مجید سلیمی دانشجوی رشته سنجش و اندازه گیری

فصلنامه ‌فناوری آموزشی، نشریه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی…

معاونت پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با همکاری انجمن علمی دانشجویی روان شناسی تربیتی …

معاونت پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با همکاری انجمن علمی دانشجویی روان شناسی تربیتی برگزار می کند.

کارگاه آموزشی با عنوان مجازی سازی با حضور جناب آقای دکتر نیلی، دکتر جامه بزرگ و …

جهت مشاهده جزئیات کلیک نمایید…

سلسله جلسات ژورنال کلاب انجمن علمی دانشجویی روان شناسی…

نشانی: انتهای همت غرب، دهکده المپیک، میدان دهکده، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

تلفن: 48390000

کد پستی: 1489684511

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علامه طباطبائی می باشد. Powered by Aryanic

چارت آموزش زبان انگلیسی /Files/14/Content/ زبان انگلیسی.pdf

چارت ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

 

نشانی:

شهرک قدس (غرب سابق) میدان صنعت- ابتدای خ فرحزادی – نرسیده به مجتمع تجاری میلاد نور- ابتدای خیابان سیمای ایران- پلاک ۱

مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص)

تلفن تماس : ۸۸۳۸۵۷۸۰


/Files/14/Content/ زبان انگلیسی.pdfDownloads-icon


/Files/14/Content/ حقوق بین الملل غیر مرتبط.pdfDownloads-icon


/Files/14/Content/ حقوق بین الملل مرتبط.pdfDownloads-icon


/Files/14/Content/ حقوق خصوصی غیر مرتبط.pdfDownloads-icon


/Files/14/Content/ حقوق خصوصی _مرتبط.pdfDownloads-icon


/Files/14/Content/ حقوق عمومی غیر مرتبط.pdfDownloads-icon


/Files/14/Content/ حقوق عمومی غیر مرتبط.pdfDownloads-icon


/Files/14/Content/ حقوق عمومی مرتبط.pdfDownloads-icon


/Files/14/Content/ چارت گروه علوم ارتباطات 1.pdfDownloads-icon


چارت مطالعات زنانDownloads-icon


چارت امور فرهنگی _ گرایش مدیریت امور فرهنگیDownloads-icon


چارت علوم اجتماعی _ گرایش جامعه شناسیDownloads-icon


چارت مطالعات فرهنگی و رسانهDownloads-icon


/file/download/page/1495954169-95-.pdfDownloads-icon


/file/download/page/1495954634-94.pdfDownloads-icon


/file/download/page/1496035726-94-.pdfDownloads-iconاگر شما فردی متفکر، مستقل و آرمانگرا هستید؛


اگر به تصمیمات خود اطمینان دارید؛

اگر از درون خود انگیزه می گیرد و در دنیایی از ایده ها به سر می برید؛
اگر شخصیتی پیچیده دارید که شناخت شما به آسانی ممکن نیست؛
و اگر علاقه ای به اختلاف نداشته و تمایل به رسیدن به توافق با دیگران دارید؛
 

روانشناسی بالینی یکی از شاخه های روان شناسی است که بیشتر در مورد شناخت ناهنجاریهای رفتار انسان، تغییر و درمان این ناهنجاریها و راههای پیشگیری از آنها بر اساس علوم روان شناسی سخن می گوید.
دانش آموختگان رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، راههای ارائه خدمات بالینی و پژوهشی و آموزشی پیشرفته و گسترده در مراکز تشخیصی و درمانی موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز توانبخشی و پیشگیری با همکاری و نظارت استادان روان پزشکی را فرا می گیرد.

چارت ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد های رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه های دارای رشته ارشد روانشناسی بالینی، معرفی رشته های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

تعداد کل واحدها : 38 واحد
دروس اجباری : 32 واحد
سمینار : 2 واحد
پایان نامه : 4 واحد

دروس اجباری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی


نام درس


تعداد واحد


نام درس


تعداد واحد


روان شناسی رشد پیشرفته


2


علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی


2


تاریخچه سیستمها در روان شناسی


2


نظریه های شخصیت


2


روان شناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی


2

کلیاتی درباره درمانهای فیزیکی و دارویی در بیماریهای عصبی و روانی


1

استفاده از روشهای اماری و پژوهشی پیشرفته در روان شناسی بالینی


2


آزمونهای شناختی در روان شناسی بالینی


2


آسیب شناسی پیشرفته


2

آزمونهای عینی فرافکن در روان شناسی بالینی


3


فنون مصاحبه تشخیصی


2


نظریه های روان درمانی


2


کاربرد روشهای روان درمانی


2


گروه درمانی


2

چارت ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران


خانواده درمانی


2


جمع


32


رفتار درمانی


2


 

دانشگاههایی که در رشته ارشد روانشناسی بالینی پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 95


دانشگاه اصفهان


دانشگاه الزهرا


دانشگاه تبریز


دانشکاه سمنان


دانشگاه خوارزمی تهران


دانشگاه تهران


دانشگاه شاهد


دانشگاه شهید چمران اهواز


دانشگاه شیراز


دانشگاه فردوسی مشهد


دانشگاه کردستان


دانشگاه علامه طباطبایی


دانشگاه محقق اردبیلی


دانشگاه شهید باهنر


 دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاههایی که در رشته ارشد روانشناسی بالینی پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94


دانشگاه اصفهان


دانشگاه الزهرا


دانشگاه تبریز


دانشکاه سمنان


دانشگاه خوارزمی تهران


دانشگاه تهران


دانشگاه شاهد


دانشگاه شهید چمران اهواز


دانشگاه شیراز


دانشگاه فردوسی مشهد


دانشگاه کردستان


دانشگاه علامه طباطبایی


دانشگاه محقق اردبیلی


دانشگاه شهید باهنر


 


روانشناسی بالینی کودک و نوجوان


روانشناسی خانواده درمانی


روانشناسی صنعتی و سازمانی


روانشناسی عمومی


سنجش و اندازه گیری


روانشناسی اسلامی


روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی


روان شناسی تربیتی


مشاوره در 4 گرایش
 


روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی


روان شناسی اجتماعی


روان شناسی صنعتی و سازمانی


سایبرسایکولوژی


پداگوژیک


روانشناسی تربیتی


روانشناسی بالینی


سنجش و اندازه گیری


روانشناسی سلامت


روانشناسی (بدون گرایش)

همچنین مشاغل زیر، ظرفیت جذب افراد مختلف از تخصص های گوناگون را دارا می باشند. در این مشاغل، هر فرد علاوه بر تسلط بر مهارت های مربوط به آن شغل، لازم است به فراخور صنعت و نوع کسب و کاری که در آن مشغول به کار است، دارای دانش تخصصی مربوطه نیز باشد:              


 


 

 

مدیر گروه: دکتر بیتا نصراللهی

ساختمان علوم انسانی طبقه سوم

 

چارت ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

 

 

دروس (مقطع کارشناسی ارشد)

نشانی:

تهران – انتهای بزرگراه شهید ستاری – میدان دانشگاه – بلوار شهدای حصارک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تلفن:

۴۴۸۶۵۱۷۹-۸۲ – ۴۴۸۶۵۱۵۴-۸

کد پستی:

۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵

صندوق پستی:

۱۴۵۱۵/۷۷۵


راهنمای درخواست مجوز حضورDownloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon

واحدهای درسی ارشد روانشناسی بالینی سراسری (بر اساس واحدهای درسی دانشگاه تهران)

عملی

نظری

تعداد واحد

نام دروس

چارت ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

۲

۲

آمار پیشرفته

۲

۲

آسیب شناسی روانی پیشرفته

۲

۲

روان داروشناسی

۲

۲

شخصیت

۲

۲

روش تحقیق

۱

۲

۳

نظریه ها و کاربرد روان درمانی

۲

۲

فنون مصاحبه تشخیصی

۲

۲

دستیاری آموزشی و پژوهشی

۳

۳

کاربرد آزمون های عینی، فرافکن و شاختی

۲

۲

کارورزی

۲

۲

فنون رواندرمانی شناختی رفتاری

۲

چارت ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

۲

فنون روان درمانی پویشی یا خانواده درمانی (اختیاری)

۶

پایان نامه

واحدهای درسی ارشد روانشناسی عمومی سراسری (بر اساس واحدهای درسی دانشگاه تهران)

عملی

نظری

تعداد واحد

نام دروس

۳

۳

روانشناسی عمومی پیشرفته

۲

۲

روانشناسی تجربی

۲

۲

روانشناسی یادگیری

۱

۲

۳

روش های آمار پیشرفته

۳

۳

روش تحقیق پیشرفته

۲

۲

روانشناسی رشد پیشرفته

۲

۲

پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی

۲

۲

مباحث جدید در آسیب شناسی

۲

۲

روانشناسی اجتماعی پیشرفته

۲

۲

نظریه شخصیت

۲

۲

انگیزش و هیجان

۲

۲

روانشناسی کودکان استثنائی

۴

پایان نامه

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی

ما در روان آموز جمعی دوستانه از مدرسان و رتبه های برتر آزمون ارشد و دکترای روانشناسی هستیم که سعی می کنیم با ارایه مشاوره، تالیف و معرفی بهترین منابع، برگزاری دوره های آموزشی حضوری و آنلاین با حضور بهترین اساتید و طراحی نرم افزارهای آموزشی به روز، راه شما را در کسب بهترین رتبه ممکن هموار کنیم.


کد تایید *

چارت ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
چارت ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *