چارت دروس روانشناسی بالینی ارشد

 
helpkade
چارت دروس روانشناسی بالینی ارشد
چارت دروس روانشناسی بالینی ارشد

چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

 

الف:دروس پیشنیاز (تمامی دانشجویان ملزم به گذراندن این 4 واحد می باشند(

نام درس پیشنیاز … تعداد واحد

روش تحقیق 2 …

چارت دروس روانشناسی بالینی ارشد

زبان تخصصی … 2

جمع تعداد واحد ها…  ٤

 

ب:دروس جبرانی  (براي تمامی دانشجویانی که داراي مدرك کارشناسی غیر مرتبط می باشند(

نام درس پیشنیاز …تعداد واحد

اصول روانشناسی بالینی… 2

آمار استنباطی 2…

روانشناسی رشد 2…

جمع تعداد واحد ها… ٦

 

ج:دروس تخصصی- اصلی

نام درس …تعداد واحد

روانشناسی رشد پیشرفته 2…

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی… 2

نظریه هاي شخصیت 2…

روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژي… 2

کلیاتی در مورد درمانهاي فیزیکی و دارویی در بیماریهاي تخصصی… 1

استفاده از روشهاي آماري و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی 2…

آزمونهاي شناختی در روانشناسی پیشرفته… 2

آسیب شناسی پیشرفته… 2

آزمونهاي عینی فرافکنی در روانشناسی بالینی… 2

فنون مصاحبه تشخیصی… 2

نظریه هاي روان درمانی… 2

کاربرد روشهاي روان درمانی )کارآموزي فردي( … 2

گروه درمانی… 2

خانواده درمانی… 1

رفتار درمانی… 2

جمع… 28

 

ج: پایان نامه

پایان نامه… 4

 

توضیحات ضروري در خصوص پایان نامه:

88 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی نمره ارزیابی پایان نامه ها در جلسه دفاعیه از 18 نمره می باشد و 2 نمره /10/ 73 مورخ 28 / -1 طبق نامه شماره 398365

مقاله به شرح زیر می باشد:

چارت دروس روانشناسی بالینی ارشد

1 نمره، علمی ترویجی 1 نمره،، علمی تخصصی 5/ نمره. چاپ مقاله / 1 نمره، در مجلات انگلیسی زبان 5 / 2 نمره،، علمی پژوهشی 5 ISI پذیرش یا چاپ در مجلات

در کنفرانس هاي بین المللی و ملی داخل یا خارج کشور 1نمره، چاپ مقاله در کنفرانس هاي منطقه اي 5/ نمره. اکتشاف یا چاپ کتاب مرتبط با پایان نامه 2 نمره.

2.در چاپ مقاله به شرط آنکه استاد راهنما تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی  باشد بایستی استاد راهنما نفر اول و بعد نام دانشجو ذکر گردد.

3 . در مواردیکه استاد راهنما تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی نباشد نمره مقاله براي دانشجو منظور نمی گردد، مگر آنکه اسم دانشجو نفر اول باشد.

4.مهلت ارائه مقاله بعد از دفاع به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه حد اکثر 3 ماه استاگر شما فردی متفکر، مستقل و آرمانگرا هستید؛


اگر به تصمیمات خود اطمینان دارید؛

اگر از درون خود انگیزه می گیرد و در دنیایی از ایده ها به سر می برید؛
اگر شخصیتی پیچیده دارید که شناخت شما به آسانی ممکن نیست؛
و اگر علاقه ای به اختلاف نداشته و تمایل به رسیدن به توافق با دیگران دارید؛
 

روانشناسی بالینی یکی از شاخه های روان شناسی است که بیشتر در مورد شناخت ناهنجاریهای رفتار انسان، تغییر و درمان این ناهنجاریها و راههای پیشگیری از آنها بر اساس علوم روان شناسی سخن می گوید.
دانش آموختگان رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، راههای ارائه خدمات بالینی و پژوهشی و آموزشی پیشرفته و گسترده در مراکز تشخیصی و درمانی موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز توانبخشی و پیشگیری با همکاری و نظارت استادان روان پزشکی را فرا می گیرد.چارت دروس روانشناسی بالینی ارشد

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد های رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه های دارای رشته ارشد روانشناسی بالینی، معرفی رشته های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

تعداد کل واحدها : 38 واحد
دروس اجباری : 32 واحد
سمینار : 2 واحد
پایان نامه : 4 واحد

دروس اجباری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی


نام درس


تعداد واحد


نام درس


تعداد واحد


روان شناسی رشد پیشرفته


2


علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی


2


تاریخچه سیستمها در روان شناسی


2


نظریه های شخصیت


2


روان شناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی


2

کلیاتی درباره درمانهای فیزیکی و دارویی در بیماریهای عصبی و روانی


1

استفاده از روشهای اماری و پژوهشی پیشرفته در روان شناسی بالینی


2


آزمونهای شناختی در روان شناسی بالینی


2


آسیب شناسی پیشرفته


2

آزمونهای عینی فرافکن در روان شناسی بالینی


3


فنون مصاحبه تشخیصی


2


نظریه های روان درمانی


2


کاربرد روشهای روان درمانی


2


گروه درمانی


2

چارت دروس روانشناسی بالینی ارشد


خانواده درمانی


2


جمع


32


رفتار درمانی


2


 

دانشگاههایی که در رشته ارشد روانشناسی بالینی پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 95


دانشگاه اصفهان


دانشگاه الزهرا


دانشگاه تبریز


دانشکاه سمنان


دانشگاه خوارزمی تهران


دانشگاه تهران


دانشگاه شاهد


دانشگاه شهید چمران اهواز


دانشگاه شیراز


دانشگاه فردوسی مشهد


دانشگاه کردستان


دانشگاه علامه طباطبایی


دانشگاه محقق اردبیلی


دانشگاه شهید باهنر


 دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاههایی که در رشته ارشد روانشناسی بالینی پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94


دانشگاه اصفهان


دانشگاه الزهرا


دانشگاه تبریز


دانشکاه سمنان


دانشگاه خوارزمی تهران


دانشگاه تهران


دانشگاه شاهد


دانشگاه شهید چمران اهواز


دانشگاه شیراز


دانشگاه فردوسی مشهد


دانشگاه کردستان


دانشگاه علامه طباطبایی


دانشگاه محقق اردبیلی


دانشگاه شهید باهنر


 


روانشناسی بالینی کودک و نوجوان


روانشناسی خانواده درمانی


روانشناسی صنعتی و سازمانی


روانشناسی عمومی


سنجش و اندازه گیری


روانشناسی اسلامی


روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی


روان شناسی تربیتی


مشاوره در 4 گرایش
 


روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی


روان شناسی اجتماعی


روان شناسی صنعتی و سازمانی


سایبرسایکولوژی


پداگوژیک


روانشناسی تربیتی


روانشناسی بالینی


سنجش و اندازه گیری


روانشناسی سلامت


روانشناسی (بدون گرایش)

همچنین مشاغل زیر، ظرفیت جذب افراد مختلف از تخصص های گوناگون را دارا می باشند. در این مشاغل، هر فرد علاوه بر تسلط بر مهارت های مربوط به آن شغل، لازم است به فراخور صنعت و نوع کسب و کاری که در آن مشغول به کار است، دارای دانش تخصصی مربوطه نیز باشد:              


 


 

دانلود چارت درسی كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

 

چارت دروس روانشناسی بالینی ارشد

 دانلود چارت درسی كارشناسی ارشد روانشناسی بالينی

 

 دانلود چارت درسی كارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

 

 دانلود چارت درسی دکتری روانشناسی سلامت

 

  دانلود چارت درسی دکتری روانشناسی عمومی

 

 

 

كليه حقوق مادى و معنوى اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامى تربت جام مى باشد. (سازگاری با مرورگرها)


دانلود چارت درسی كارشناسی ارشد روانشناسی عمومیDownloads-icon


دانلود چارت درسی كارشناسی ارشد روانشناسی بالينیDownloads-icon


دانلود چارت درسی كارشناسی ارشد روانشناسی تربیتیDownloads-icon


دانلود چارت درسی دکتری روانشناسی سلامتDownloads-icon


  دانلود چارت درسی دکتری روانشناسی عمومیDownloads-icon

%PDF-1.5
%
1 0 obj
>
endobj
2 0 obj
>
endobj
3 0 obj
>
>>
/MediaBox [0 0 842 595]
/Contents 4 0 R
>>
endobj
4 0 obj
>
stream
x^}Mo

)lwEe&{b)J#!AQ,Aow׽v[=?{ѿ~}믮?ܼto~aˏؿˏeZ~Ϸg|{q?8/?’͏@23w[20_/(SAm>ſ|7jcKu
eKBYu%OqH#}Ev-jr;60z64WƏ>RyT_GPK3’kNSDcxlk1/_okO9/Qs3~q)aqrTɚTk2?c7?g6^z$5??zۗ9}0==ݛŋ

 

مدیر گروه: دکتر بیتا نصراللهی

ساختمان علوم انسانی طبقه سوم

 

چارت دروس روانشناسی بالینی ارشد

 

 

دروس (مقطع کارشناسی ارشد)

نشانی:

تهران – انتهای بزرگراه شهید ستاری – میدان دانشگاه – بلوار شهدای حصارک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تلفن:

۴۴۸۶۵۱۷۹-۸۲ – ۴۴۸۶۵۱۵۴-۸

کد پستی:

۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵

صندوق پستی:

۱۴۵۱۵/۷۷۵

واحدهای درسی ارشد روانشناسی بالینی سراسری (بر اساس واحدهای درسی دانشگاه تهران)

عملی

نظری

تعداد واحد

نام دروس

چارت دروس روانشناسی بالینی ارشد

۲

۲

آمار پیشرفته

۲

۲

آسیب شناسی روانی پیشرفته

۲

۲

روان داروشناسی

۲

۲

شخصیت

۲

۲

روش تحقیق

۱

۲

۳

نظریه ها و کاربرد روان درمانی

۲

۲

فنون مصاحبه تشخیصی

۲

۲

دستیاری آموزشی و پژوهشی

۳

۳

کاربرد آزمون های عینی، فرافکن و شاختی

۲

۲

کارورزی

۲

۲

فنون رواندرمانی شناختی رفتاری

۲

چارت دروس روانشناسی بالینی ارشد

۲

فنون روان درمانی پویشی یا خانواده درمانی (اختیاری)

۶

پایان نامه

واحدهای درسی ارشد روانشناسی عمومی سراسری (بر اساس واحدهای درسی دانشگاه تهران)

عملی

نظری

تعداد واحد

نام دروس

۳

۳

روانشناسی عمومی پیشرفته

۲

۲

روانشناسی تجربی

۲

۲

روانشناسی یادگیری

۱

۲

۳

روش های آمار پیشرفته

۳

۳

روش تحقیق پیشرفته

۲

۲

روانشناسی رشد پیشرفته

۲

۲

پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی

۲

۲

مباحث جدید در آسیب شناسی

۲

۲

روانشناسی اجتماعی پیشرفته

۲

۲

نظریه شخصیت

۲

۲

انگیزش و هیجان

۲

۲

روانشناسی کودکان استثنائی

۴

پایان نامه

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی

ما در روان آموز جمعی دوستانه از مدرسان و رتبه های برتر آزمون ارشد و دکترای روانشناسی هستیم که سعی می کنیم با ارایه مشاوره، تالیف و معرفی بهترین منابع، برگزاری دوره های آموزشی حضوری و آنلاین با حضور بهترین اساتید و طراحی نرم افزارهای آموزشی به روز، راه شما را در کسب بهترین رتبه ممکن هموار کنیم.

%PDF-1.5
%
1 0 obj
>>>
endobj
2 0 obj
>
endobj
3 0 obj
>/ExtGState>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.32 841.92] /Contents 4 0 R/Group>/Tabs/S/StructParents 0>>
endobj
4 0 obj
>
stream
x]Y$q~`C=tN&F]3AB]؀kedHYYJؙ(F 8H~?ǿSӧ??r}].Q|Oo^^.O_ȅe嗯?}@.?0″.JE%d@;Ͽ/뺲|ȏ3ogy.bYYe+nպ/+NcER#Mv}!iZ-pQp{}Q/”?Io *B#?$3dV&1fѩuY|_)LL
?KωZ”mkQE”t>m^@bhoW+xVbQU4Lu}m
V/V~HK|`kS

قابل توجه دانشجویان غایب در امتحانات نیمسال دوم 98-99

برنامه حضور کارکنان اداره آموزش دانشکده در مردادماه ۹۹ به صورت شیفتی
ساعت پاسخگویی: ۱۳:۳۰- ۸

جهت مشاهده جزئیات کلیک نمائید

زمان برگزاری آزمون جامع 99/6/26 و 99/6/29 می باشد.

نظر به راه اندازی ارسال گواهی و مدارک پزشکی دانشجویان به صورت غیرحضوری و الکترونیک و جهت جلوگیری از حضور دانشجویانچارت دروس روانشناسی بالینی ارشد

جهت اطلاع از تاریخ امتحانات کلیک نمائید.

جهت مشاهده جدول زمانبندی دفاع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد کلیک نمایید…

جلسه دفاع ازپایان نامه ارشد خانم پرستو کفایی زاد طهرانی دانشجوی رشته روانشناسی بالینی…

جلسه دفاع ازپایان نامه ارشد آقای محمود بهرامی بیدونی دانشجوی رشته روانشناسی بالینی …

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم نسترن سید اسماعیلی قمی دانشجوی رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای شعیب قاسمی دانشجوی رشته سنجش و اندازه گیری

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمد مهدی صالحی دانشجوی رشته فلسفه علیم و تربیت اسلامی

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم ناهید حیدری دانشجوی رشته فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم شیرین دخت حبیب زاده دانشجوی رشته سنجش و اندازه گیری

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مجید سلیمی دانشجوی رشته سنجش و اندازه گیری

فصلنامه ‌فناوری آموزشی، نشریه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی…

معاونت پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با همکاری انجمن علمی دانشجویی روان شناسی تربیتی …

معاونت پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با همکاری انجمن علمی دانشجویی روان شناسی تربیتی برگزار می کند.

کارگاه آموزشی با عنوان مجازی سازی با حضور جناب آقای دکتر نیلی، دکتر جامه بزرگ و …

جهت مشاهده جزئیات کلیک نمایید…

سلسله جلسات ژورنال کلاب انجمن علمی دانشجویی روان شناسی…

نشانی: انتهای همت غرب، دهکده المپیک، میدان دهکده، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

تلفن: 48390000

کد پستی: 1489684511

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علامه طباطبائی می باشد. Powered by Aryanic

چارت دروس روانشناسی بالینی ارشد
چارت دروس روانشناسی بالینی ارشد
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *