چطور به همسر خود محبت کنیم

 
helpkade
چطور به همسر خود محبت کنیم
چطور به همسر خود محبت کنیم

توصيه اي به آقايان !اينکه چگونه قلب همسرخود را از عشق سيراب سازند.رژيمي ابداع کرده ام به نام «رژيم عشق»!و آن را بدين منظور طراحي کرده ام تا روش ساده اي باشد براي اينکه قلب نامزد/همسر خود را از عشق و محبت سيراب کنيد و بتوانيد بيرون از اتاق خواب نيز معشوقي مطلوب باشيد. اين روش ساده، عملي و لذت بخش مي تواند تفاوتهاي بزرگي را در ازدواج شما ايجاد کند.

هنگامي که دانش تغذيه را مطالعه مي کنيد درمي يابيد که غذاها شامل چند گروه اصلي هستند:سبزيجات، غلات، پروتئين ها و لبنيات. در ضمن حايز کمال اهميت است که هر روز حتماً يک عضو متعلق به هريک از اين گروه هاي اصلي را در برنامه ي غذايي خود داشته باشيد. خب، نيازهاي احساسي و عاطفي انسان نيز دقيقاً به همين صورت هستند.تغذيه ي قلب نامزد/همسرتان و سيراب ساختن او به اين معناست که حتماً هر روز مقاديري از هريک از نيازهاي پايه و اساسي او را تأمين کنيد. اين نيازهاي پايه شامل سه گروه اند: توجه، محبت و قدرداني.اين سه جزء اصلي و حياتي، فرمول اصلي اکسيرعشق را تشکيل مي دهند که در واقع سيراب کننده دل و جان نامزد/همسر شما يا به عبارتي غذاي روح اوست. بدين ترتيب بايد به معشوق خود توجه کنيد، به او محبت نشان دهيد و مراتب تشکر و قدرداني خود را از او اعلام کنيد.

سه عنصر سازنده ي اکسير عشق01 توجه02 محبت03 تشکر و قدرداني

 

چطور به همسر خود محبت کنیم

چنانچه از شما بپرسند که به چند وعده غذا در روز نياز داريد احتمالاً پاسخ خواهيد داد:سه وعده اصلي به انضمام چندين ميان وعده ي کوچک و سبک. در اينجا از شما مي خواهم که براي غذا دادن به روح زن زندگي خود و تسخیر قلب زنان، همين تعداد وعده ها و ميان وعده ها را با رعايت فرمول هاي ارائه شده در زير تکرار کنيد:

وعده هاي اصلي: نامزد/همسر شما به سه وعده ي اصلي از اکسير عشق در طول روز نيازمند است. اما اکسير عشق چيست؟ اکسير عشق تشکيل شده است از سه مورد ليست غذايي صفحه ي پيش بايد روزي سه بار، هر بار به ميزان سه دقيقه يک، دو يا سه عنصر سازنده ي اکسير عشق را به نامزد/همسر خود بخورانيد!توجه، محبت، قدرداني. من اين فرمول را به 3×3 مي نامم. بدين معنا که روزي سه بار هر بار به مدت سه دقيقه. مي توانيد آن را سه دقيقه ي صميميت و نزديکي نيز بناميد.زمان وعده ها را نيز مي توانيد صبح پيش از آنکه از بستر خارج شويد، ظهر، و سرانجام شب پس از آنکه بچه ها به خواب رفتند، در نظر بگيريد: سه دقيقه صبح هنگامي که با هم بيدار مي شويد، سه دقيقه ظهر تلفني هنگامي که در محل کار خود هستيد و سه دقيقه شب پيش از خواب.اينها وعده هاي اصلي هستند. درست مانند صبحانه، ناهار و شام.

ميان وعده ها: حتي با اينکه سه وعده در روز غذا مي خوريد، اما با اين حال، گهگاهي نيز نياز داريد تنقلات يا خوراکي هاي سبک ديگري را نيز مصرف کنيد. اينطور نيست؟ به هر طرز مشابهي نظير همين فرمول را بايد در رژيم عشق نيز رعايت کنيد. بدين معنا که علاوه بر فرمول 3×3 بايد چند ميان وعده ي کوچک و سبک را نيز به دل و جان همسر خود بخورانيد.

اما ميان وعده چيست؟*بوسه اي کوچک از گونه هاي همسرتان هنگامي که از کنار او عبور مي کنيد.*يک تلفن کوتاه که فقط بگوييد:«دوستت دارم»*تعريف، تمجيد يا تحسيني کوچک.براي نمونه: «خيلي خوشگل شدي.»امروز چقدر زيبا به نظر مي رسي»*نگاه يا لبخندي محبت آميز که حاوي تمام عشق تان باشد.*يک پيغام يا يادداشت کوتاه و مختصر که بر روي تلفن همراه يا کيف پول او مي گذاريد.حال که اصول کلي و اصلي رژيم عشق را آموختيد، وقت آن رسيده است تا در باره ي سه عنصر سازنده ي اکسيرعشق، توجه، محبت و قدرداني، اندکي صحبت کنيم.

 

01 توجهيکي از رايج ترين اشتباهاتي که در تشنه نگه داشتن نامزد/همسرمان مرتکب مي شويم آن است که به او توجه کافي نشان نمي دهيم.توجه کردن به نامزد/همسرتان يکي از مؤثرترين روش هاي سيراب سازي قلب زن زندگي شما و توليد احساس محبوبيت در اوست و همانگونه که ديديد نيز اولين عنصر اصلي سازنده ي اکسير عشق است.

توجه کردن به معناي 100 درصد حضور داشتن شماست در لحظه ي اکنون، آن هم در کنارنامزد/همسرتان. ممکن است بگوييد:«خب، من که هميشه اين کار را مي کنم.ما اوقات زيادي را با هم مي گذرانيم، اما حقيقت آن است که با هم بودن و در کنار همسرتان بودن لزوماً به اين معنا نيست که توجه خود را تمام و کمال به او داده ايد. ممکن است سرگرم صحبت با او باشيد اما در عين حال با گربه تان بازي کنيد. ممکن است کنار او نشسته باشيد اما مشغول تماشاي برنامه ي مورد علاقه تان از تلويزيون باشيد. اين ها توجه کردن نيستند.مطمئناً نامزد/همسرتان نيز آن را احساس خواهد کرد. شايد بتوان اين قبيل توجهات را يک ميان وعده در نظر گرفت اما مطمئناً وعده ي اصلي نخواهد بود.

توجه کردن به نامزد/همسرتان به اين معناست که تمام کمال و با تمامي وجود خود در کنارش و با او باشيد، مشغول هيچ کار ديگري نباشيد.تلويزيون تماشا نکنيد، مشغول باز کردن صندوق پستي کامپيوتري خود نباشيد. مشغول ور رفتن با کامپيوتر خود نباشيد، و تمامي توجه خودتان را فقط صرف او کنيد.چگونه؟ به چشمان او نگاه کنيد. حالش را از او بپرسيد. شنونده ي خوبي باشيد و او را به خود نزديک کنيد. اين توجهات قلب او را چنان سيراب خواهند کرد که تصور آن را هم نمي توانيد بکنيد. توجه شما آن هم به اين طريق به نامزد/همسرتان، به اومي گويد که براي شما مهم است و شما براي او ارزش قائل ايد. گويي براي مدت سه دقيقه آن هم سه بار در روز. او تنها چيزي است که در کل اين دنيا برايتان مهم است. هرگاه دربست و تمام و کمال توجه مي کنيد، لحظات گرانقدر و ارزشمند صميميت مي توانند ايجاد شوند. اينگونه توجه کردن از بهترين اشکال «پيش نوازش» محسوب مي شود.

02 محبتدر مطالعات و تحقيقاتي که ظرف پنج سال گذشته از هزاران هزار زن به عمل آمده است از آنها پرسيده شده که آيا دوست دارند تماس جنسي و «دخول» را با شوهرشان تجربه کنند يا اينکه صرفاً فقط او را در آغوش بگيرند.حدود 80 درصد از زنان پاسخ داده بودند که دوست دارند فقط ناز و نوازش شده و درآغوش گرفته شوند بدون اينکه دخول جنسي اي در کار باشد. اين در حالي است که مردها همگي از اين آمار و ارقام متعجب و حيران مانده بودند.اما اين نتايج براي زن ها چندان هم تعجب آور نبود. به طوري که همگي آن را خوب درک مي کردند.به زبان ساده: اغلب زن ها، بيشتر تشنه ي محبت جسماني، اما غير جنسي از جانب شوهرشان هستند.

محبت دومين عنصر اصلي سازنده ي اکسير عشق است. محبت يعني که روزي سه بار، هر بار به مدت سه دقيقه به لحاظ جسماني با همسر خود ارتباط برقرار کنيد.دستش را بگيريد، او را به خود نزديک کنيد، او را ببوسيد، موهايش را نوازش کنيد، و از نظر جسماني و فيزيکي با او صميمي بشويد. هرگاه به همسرتان محبت جسماني مي کنيد، انرژي هاي خود را در بعدي فيزيکي و جمساني به يکديگر مرتبط کرده جريان واحدي را بين قلب هاي خود برقرار مي سازيد.تحقيقات انجام شده در پرورشگاه ها و يافته هاي آنان در رابطه با قدرت التيام بخش محبت و نوازش جسماني را به ياد داريد؟ هرگاه به همسر خود محبت جسماني مي کنيد قلب او را عميقاً سيراب مي سازيد.

چرا برخي از مردها با محبت کردن مشکل دارند؟ اين قبيل مردها که به سختي مي توانند به لحاظ جسماني و فيزيکي به همسرشان محبت نشان دهند چيزي در خود دارند که من آن را سندرم «يا هيچ يا همه چيز» مي نامم.اين باوري است که مي گويد:«چنانچه امکان آن را نداشته باشم که تمام و کمال انجامش دهم پس اصلاً انجامش نمي دهم!» و در ضمن برخواسته از اين باور غلط و سوءتفاهم است که تمامي احساسات جنسي بايد به «ارگاسم يا همان اوج لذت جنسي يا به عبارتي به انزال ختم شوند. ذهنيت بسياري از مردها اين است که چنانچه به لحاظ جنسي تحريک شوند، بايد فوراً دست به کار شده ارتباط جنسي «دخول» برقرار کنند. لذا چنانچه امکان کافي براي به اتمام بردن آن را نداشته باشند اجازه نمي دهند حتي تحريک شوند.زيرا احساس مي کنند اين کار تلف کردن يا به هدر دادن انرژي شان است.براي نمونه،زن و شوهري در کنار هم خوابيده اند. صبح که زن بيدار مي شود نزديک مي آيد تا شوهرش را در آغوش بگيرد. مرد احساس مي کند که مي خواهد تحريک شود ناگهان به ياد مي آورد که تا پنج دقيقه ي ديگر بايد براي رفتن به سر کار حاضر شود و گرنه ديرش خواهد شد. از اين رو همسرش را پس مي زند و مي گويد: «الآن نه عزيزم. بايد بلند شوم.» زن احساس طردشدگي و عدم محبوبيت مي کند و مي رنجد و نمي تواند بفهمد که چرا شوهرش تا اين حد نسبت به او سرد و بي محبت است. اما مرد احساس نمي کند که مرتکب اشتباهي شده باشد.بعداً همان شب که مرد حال و حوصله و نيز وقت ارتباط جنسي را دارد، زن سرد، بي علاقه و بي تفاوت است و اين بار اين مرد است که نمي تواند بفهمد چرا.

آنچه در اينجا اتفاق مي افتد سندرم «يا هيچ يا همه چيز» است. مرد احساس مي کند وقت آن را ندارد که همه چيز را خوب اجرا کند و سنگ تمام بگذارد.از اين رو هيچ کاري نمي کند و حتي از يک بوسه يا نزديک شدن ساده نيز سر باز مي زند. چرا که احساس مي کند منجر به همه چيز [دخول] نخواهد شد. اما مردان عزيز، توجه داشته باشيد که محبت جسماني هميشه نبايد به مقصد خاصي بيانجامد. بلکه به خودي خود تجربه اي است از صميميت. به علاوه اين وعده و ميان وعده هاي عشق تأثيرات مثبت و بسزايي بر روي زندگي جنسي شما نيز خواهد گذاشت. چنانچه به ياد داشته باشيد، همان گونه که در مبحث مربوط به حساب جنسي و عاطفي نيز گفتيم هر بار که به لحاظ جسماني نسبت به همسرتان از خود محبتي نشان مي دهيد در واقع مقاديري را به حساب مشترک خود با همسرتان واريز کرده ايد. اين کار چه تأثيري بر روابط جنسي شما خواهد گذاشت؟ همانگونه که بعداً نيز خواهيم ديد هرچه موجودي حساب عشق و صميميت زني بالاتر باشد، بيشتر به لحاظ جنسي تحريک مي شود و تمايل بيشتري به همبسترشدن با شما خواهد داشت.

03 تشکر و قدرداني«مي دانم دوستم دارد اما هيچوقت از من تشکر و قدرداني نمي کند.» اين گله و شکايتي است که زن ها هميشه از نامزد/شوهرشان دارند و علت آن نيز اين است که بيشتر زن ها تشنه ي تشکر و قدرداني از مرد زندگي شان هستند. هنگامي که مردها اين شکايت زن ها را مي شنوند گيج مي شوند:«چگونه مي تواند بگويد که من از او قدرداني نمي کنم؟ من سخت مشغول کار هستم تا زندگي او و بچه ها را تأمين کنم؛ نسبت به او وفادارم. براي او زيرزمين خانه را مجدداً بازسازي و تعمير کردم.من همه کار مي کنم تا قدرداني خود را نسبت به او نشان دهم.»

مردان عزيز:آنچه شما از آن صحبت مي کنيد تشکر و قدرداني از زن ها به وسيله ي کارهايي است که انجام مي دهيد. اما آنچه قلب زن ها به راستي به آن نياز دارد، شنيدن تشکر و قدرداني شما در قالب الفاظ و عبارات است.

بيشتر زن ها به مراتب حراف تر و خوش صحبت تر از مردها هستند. بيشتر اوقات چيزها براي ما زن ها خيلي واقعي نيستند مگر اينکه به زبان آورده شوند.دانستن اينکه شما از ما قدرداني مي کنيد، هميشه کافي نيست.ما نياز داريم آن را از زبان شما بشنويم.ما به کلمات و گفتار شما احتياج داريم. ابراز کلمات عاشقانه و نيز تعريف و تحسين کلامي و گفتاري شما همانند جواهرات براي ما ارزشمند و گرانقدر هستند.ما آنها را جمع مي کنيم و گرامي مي داريم. آنها موجب مي شوند احساس ارزشمند بودن و غني بودن کنيم.آنها به ما احساس خوشبختي و رضايت مي دهند.

چگونه بايد تشکر و قدرداني خود را ابراز کنيم؟*به ما بگوييد از چه چيز ما خوش تان مي آيد.*به ما بگوييد کداميک از کارهايي را که براي شما و خانواده مان انجام مي دهيم دوست داريد و براي آن از ما متشکر هستيد.*براي ما بگوييد که چه چيزي از ما را تحسين مي کنيد و به آن افتخار مي کنيد.*به ما بگوييد براي نقشي که در زندگي شما ايفا مي کنيم از ما قدرداني مي کنيد.*به ما بگوييد که به واسطه چه چيز ما احساس غرور مي کنيد.

بيشتر مردها احساس مي کنند که از نامزدشان تشکر و قدرداني لازم را به عمل آورده اند (حتي تشکر و قدرداني کلامي)اما آنچه متوجه آن نيستند اين است که ممکن است از چيزهايي که به راستي براي نامزد/همسرشان مهم است قدرداني نکرده باشند.در مصاحبه ها و تحقيقاتي که پيش از نگارش اين مقاله انجام دادم تمامي زن ها به ويژه نياز داشتند که مرد زندگي شان براي نگهداري و بزرگ کردن بچه ها و انجام دادن کارهاي خانه از آنها تشکر و قدرداني کنند. بسياري از زن ها گفته بودند که نياز دارند شوهرشان صرفاً براي آنکه مادرهاي بسيار خوبي هستند يا از خانه به خوبي مراقبت و نگهداري مي کنند يا پيراهن هاي شوهرشان را هميشه شسته شده و اتو شده نگه مي دارند يا غذاهاي مورد علاقه ي او را تهيه مي کنند از آنها متشکر و ممنون باشند.مادران شاغل به ويژه نياز داشتند که شوهرانشان از آنها براي مراقبت از بچه ها و انجام کارهاي خانه و درعين حال داشتن يک شغل نيمه وقت يا تمام وقت تشکر و قدرداني کنند.به ياد دارم زني يکبار براي من نوشت:«نياز دارم شوهرم به من بگويد که مادري خوب و زني فوق العاده هستم . دوست دارم به اين دليل که پس از روزي نه يا ده ساعت کار باز هم در خانه آشپزي مي کنم و غذاي مورد علاقه ي او را براي شام درست مي کنم از من قدرداني کند. دوست دارم به اين دليل که در کنار اين همه مشغله به امور جزئي خانه مثل کوتاه کردن چمن ها، بردن ماشين به مکانيکي و دخترمان به دکتر نيز توجه و رسيدگي مي کنم از من تشکر کند.»

به تجربه دريافته ام که واقعيت اين نيست که مردها براي انجام اين کارها از نامزد/همسرشان متشکر و ممنون نيستند.بلکه داستان از اين قرار است که زن ها چنان در انجام امور متفرقه و جانبي بويژه انجام چند کار به طور همزمان مهارت دارند که اين کارها برايشان بسيار ساده و به طور خودکار صورت مي گيرد. لذا مردها نيز اين حالت ما را مشاهده مي کنند و آن را بسيار ساده و بديهي مي پندارند و تصور مي کنند که اصلاً براي انجام اين همه کار تلاشي صرف نکرده يا متحمل زحمتي نيز نشده ايم.مردان عزيز: ممکن است که ظاهراً ساده به نظر برسد اما در واقع چنين نيست.نمي توانيد تصور کنيد شنيدن عبارات يا جملاتي نظير:عزيزم، براي شما متشکرم» يا: «امروز صبح براي شرکت در مراسم مذهبي چه لباس هاي زيبايي بر تن بچه ها پوشاندي»واقعاً از تو متشکرم. چقدر ما را خوشحال کرده قلب مان را از عشق و محبت سيراب مي کند.

تنقلات پيش از خواب: تشکر و قدردانيوعده هاي اصلي و ميان وعده هاي رژيم عشق را به ياد داريد؟ حال وعده ي آخري را نيز پيش از خواب به آن اضافه مي کنيم و آن را:«تنقلات پيش از خواب»مي ناميم:روشي ساده و در عين حال بسيار نيرومند که قلب همسرتان را با تشکر و قدرداني تغذيه کنيد.نحوه ي انجام آن نيز بدين صورت است که تشکر و قدرداني خود را از کاري که همسرتان در همان روز انجام داده است پيش از خواب هنگامي که به بستر مي رويد به او اعلام مي کنيد:«متشکرم که بچه ها را نگه داشتي تا من بتوانم به سالن ورزش بروم.»«متشکرم که شام مورد علاقه ي من را درست کردي.»«متشکرم که شانه هايم را امشب پس از کار ماساژ دادي واقعاً بهش احتياج داشتم.»«متشکرم که امروز صبح خيلي با من صبور بودي. از اينکه من خيلي غرغر کردم معذرت مي خوام.»بسيار عالي و فوق العاده است چنانچه چنين تنقلاتي را پيش از خواب نثار هم کنيد. از اين که چه تعداد چيزهايي وجود دارند که مي توانيد براي آنها از همسرتان متشکر و ممنون باشيد.تعجب خواهيد کرد؛ تنها چنانجه توجه کافي مبذول داريد. به علاوه چنانچه اين آخرين وعده به ميان وعده ي فيزيکي و جسماني ديگري نيز انجاميد، تعجب نکنيد.چرا که عشق و محبت بهترين پيش نوازشي است که وجود دارد… .

سيراب سازي قلب فرزندانتان با اکسير عشقدرست به همان ميزان که نامزد/همسرتان به توجه، محبت و قدرداني نياز دارد فرزندانتان نيز به اين سه عنصراکسير عشق براي سيراب سازي دل و جان شان نياز دارند.اکسير عشق فرمولي است بسيار ساده براي سيراب سازي قلب کودکانتان از عشقي که بدان نياز دارند. سعي کنيد حتماً هر روز چند دقيقه از هر سه عنصر توجه، محبت و قدرداني به فرزندان خود بدهيد. بدين معنا که چند دقيقه تمام و کمال منحصراً فقط به آنان توجه کنيد به طوري که واقعاً حضور شما را احساس کنند.آنان را در آغوش بگيريد و ببوسيد (آن هم نه فقط صبح يا شب که به آنها صبح به خير يا شب به خير مي گوييد) بلکه اين کارها را در بين روز نيز بارها تکرار کنيد و تشکر و قدرداني خود را از آنها نيز اعلام داريد. به اين معنا که بگوييد به آنها افتخار مي کنيد، بگوييد از چه چيز آنها خوشتان مي آيد و هر بار که شما را خوشحال مي کنند از آنها تشکر کنيد.

يکي از روش هايي که به ويژه مؤثر واقع مي شود اين است که درست پيش از خواب اين کارها را با آنها بکنيد.درست همانگونه که توصيه کردم اين کار را با همسرتان بکنيد:«از اينکه امروز اتاقت را مرتب کردي متشکرم.«از اينکه در شستن ظرفها به مامان کمک کردي از تو متشکرم» با اين روش فرزندان با قلب و دلي آکنده از شادي، عشق و احساس محبوبيت به خواب خواهند رفت.

آنچه عشق را پژمرده مي سازد و آنچه در مقابل آن را بالنده و شکوفا مي کندهيچ يک از اعمال شما خنثي نيستند.يک يک تمامي رفتارها و حرکات شما يا نامزد/همسرتان را سيراب مي سازد و يا آن را محروم نگاه مي دارد.تمامي افعال شما يا ميان شما صميميت ايجاد مي کند يا آن را پژمرده مي سازد. يا شمارا به يکديگر نزديک تر مي کند يا از هم دور مي سازد. اما بارها اين مهم را فراموش مي کنيم که آنچه مي گوييم يا نمي گوييم، مي کنيم يا نمي کنيم تأثيرات عميق و بسزايي را بر فردي که دوستش داريم به جا مي گذارد.

در سمينارهايم معمولاً از حضار کمک مي گيرم تا به همراه يکديگر بر روي تخته سياه فهرستي از مواردي را که عشق را شکوفا و بالنده مي کند و نيز مواردي که آن را پژمرده و محروم مي سازند، تهيه کنيم.اين راه مؤثري است، براي درک تأثيراتي که گفته ها يا کرده هاي ما بر روي روابط مان مي گذارند.در زير نمونه اي از اين ليست نوشته شده است:

 

آنچه موجب پژمردگي و مردن عشق مي گردد:نگه داشن و بيرون نريختن احساساتانتقاد و نکوهشگرم گرفتن و زياد از حد تحويل گرفتن و چشم چراني با ديگرانبديهي پنداشتن نامزد/همسرتانتنهايي طلبي ـ تک رويجمع شدن انزجار و عصبانيتپس کشيدن، دور گرفتنزياد کارکردنسرزنش کردن و ديگران را مسئول دانستن

آنچه موجب شکوفاي و بالندگي عشق مي گردد:ابراز و بيان افکار و احساساتتعريف، تحسين و تمجيدپاي بندي و وفاداري به همسرتشکر و قدردانيمهرطلبي، با هم يک تيم بودنحل و فصل کردن مسائل و مشکلاتنزديکي، صميميتبا هم بودنپذيرفتن مسئوليت اعمال و رفتار

طبيعتاً موارد زياد ديگري نيز وجود دارند که مي توان به فهرست فوق افزود. بسيار مفيد است اين فهرست را به همراه نامزد/همسرتان مطالعه کنيد. سپس درباره ي موارد ذکر شده در آن با يکديگر مذاکره کنيد و ببينيد که با کداميک موافق يا مخالفيد.در واقع، توصيه ي من اين است که شما فهرست جداگانه و شخصي خودتان را حال به تنهايي و يا ترجيحاً به کمک نامزد/همسرتان ترتيب دهيد و ببينيد که چه مواردي موجب شکوفايي عشق و روابط شما شده و چه مواردي آن را سرد و خاموش مي کنند.افزودن اين موارد به فهرست نوشته شده، پياده کردن آنها را به مراتب ساده تر خواهد کرد. زوجي را مي شناسم که فهرست خود را بر روي يخچال آشپزخانه شان زده بودند يعني درست جايي که بتوانند هر روز آن را ببينند. بعدها براي من نوشتند که روابط شان به طرز فوق العاده اي دگرگون شده و بهبود يافته بود تنها به اين دليل که نسبت به مواردي که موجب شکوفايي يا پژمرده شدن روابط و ازدواج شان مي شده آگاهي يافته و خودآگاه تر شده بودند.من فرمول اکسير عشق را به اين دليل ابداع کردم که مردها اغلب به من مي گفتند:«مي خواهم شوهر بهتري باشم اما نمي دانم چه کار کنم.» يا «مي دانم نامزدم به توجه بيشتري از جانب من احتياج دارد، اما درست نمي دانم چگونه اين خواسته اش را به او بدهم.» اکسير عشق پاسخ به اين پرسش هار ا بسيار ساده کرده است: يکي را انتخاب کنيد: توجه، محبت يا قدرداني، و مطمئن باشيد که حتماً درست عمل کرده ايد.(به عبارت ديگرمحال است اشتباه کنيد!)با وجود اين اگر مي خواهيد خيلي مطمئن شويد هر سه را با هم ترکيب کنيد تا اکسير

عشق 3×3 را به همسر خود خورانده باشيد!سيراب ساختن قلب نامزد/همسرتان با اکسيرعشق مانند آن است که ازدواج خود را بيمه کرده باشيد.آيا مي دانيد در تحقيقاتي که به عمل آمده است چنين اثبات شده که علت اکثريت روابط نامشروع خارج از ازدواج نه به دليل گرسنگي جنسي، بلکه به دليل محروميت از توجه، محبت و قدرداني است؟ در تحقيقات انجام شده از زن هايي که به شوهر خود خيانت کرده بودند در ارتباط با دلايل روابط نامشروع شان سؤال شده بود و در کمال تعجب تنها عده ي بسيار معدودي از آنها گرسنگي يا نياز جنسي را به عنوان دليل اين نوع روابط ذکر کرده بودند. هرگز زني پاسخ نداده بود که:«زيرا مردي را با اندام و هيکلي زيبا ديدم.» يا:«به اين دليل، با مربي يوگاي خود همبستر شدم که بدني ورزيده و در عين حال نرم و انعطاف پذير داشت.»بيشتر اين زن ها دليل خيانت خود را کمبود و محروميت از توجه، محبت و قدرداني ذکر کرده بودند.به همين دليل در جاي ديگري به جست و جوي آن رفته بودند.

اين گفته ادعايي سطحي يا بي پايه و اساس نيست، بلکه حقيقتي محض است که چنانچه نامزد/همسر خود را به دفعات کافي با وعده ها و ميان وعده ها سير کنيد، ديگر از گرسنگي به اين سو وآن سو سرک نخواهد کشيد تا خود را سير کند.

چنانچه با کسي رابطه داريد اميدوارم رژيم عشق را از همين امروز به کار ببنديد.خود را متعهد سازيد که تنها به مدت يک هفته سه بار در روز هر بار به مدت سه دقيقه اکسير عشق (توجه، محبت و قدرداني)را در سه وعده ي اصلي و نيز ميان وعده هاي نامزد/همسر خود بگنجانيد و نتايج حيرت انگيز آن را مشاهده کنيد. نامزد/همسرتان از عشق خواهد درخشيد و شما نيز عشق بيشتري به او در خود احساس خواهيد کرد.منبع:رازهايي درباره زنان نويسنده: باربارادي آنجليس

 

دانستنیهای قبل و بعد از ازدواج


ست های لباس زیر جذاب و لاکچری


بدون خجالت محصولات جنسی را آنلاین بخر

ساخت و تعمیر دندانهای مصنوعی با قیمت مناسب

چطور به همسر خود محبت کنیم

بهترین مراکزآموزشی بابالاترین میزان بازدهی


قاعدگی دردناک زنان و دختران

قبل ازخرید،فرش مورد نظرت رو تو دکورتست کن

تور ارزان کیش با رزرواسیون بهترین هتل ها


کلکسیون فرشهای مدرن و کلاسیک برای خرید


مشاوره و مراقبت‌های قبل از بارداری

طرح فروش اقساط(بدون پیش پرداخت)لوازم خانگی


لوازم خونگیت رو اقساطی نو کن!


درمان گیاهی فشار خون بالا در بارداری


تعیین جنسیت پیش از بارداری


خرید دستگاه تصفیه آب با شرایط اقساطی

Makan Inc.| All Rights Reserved – © 2013 – 2021

ابراز دلتنگی نسبت به همسر یکی از راههای محبت کردن به همسر می باشد

 

همه ما همسرمان را دوست داریم و دلمان برایش تنگ می‌شود و گفتن این به او یک راه عالی برای ابراز محبتمان است، اما نه تنها راه.

بعد از مدتی «دوستت دارم» و «دلم برات تنگ شده» کهنه و قدیمی می‌شود و دیگر مفهوم خود را برای همسرمان از دست می‌دهد.خوشبختانه شما برای ابراز محبت فقط محدود به این دو جمله نیستید. راه‌های مفرح‌تر و جالب‌تر دیگری هم وجود دارد که بتوانید یک زن را تحسین کنید و به او بگویید که چقدر برایتان ارزش دارد.ازاینرو، اینجا ۱۰ روش برای ابراز محبت به شما پیشنهاد می‌کنیم که قلب او را لمس کرده و شما را به جذاب‌ترین مرد روی زمین برای او تبدیل می‌کند.۱. نمی‌تونم بهت فکر نکنم.این تحسین مخصوصاً در مکالمات از راه دور بسیار موثر است. این جمله در واقع به او می‌فهماند که چقدر دلتنگش هستید. نیازی نیست که بارها و بارها جمله «دلم برات تنگ شده» را تکرار کنید تا این را بفهمد. همین یک خط همه چیز را تمام می‌کند.می‌توانید آن را کمی طولانی‌تر کرده و بگویید، «با من چیکار کردی؟ نمیتونم بهت فکر نکنم.»۲. خیلی من رو تحریک می‌کنی.گفتن این جمله با صدایی گرم و نگاه کردن به چشمان همسرتان بهترین تحسینی است که یک زن می تواند بشنود. مخصوصاً اگر بتوانید «کی» و «چرا»ی آن را برایش توضیح دهید که هیجان‌زده‌ترش می‌کند.مثلاً می‌توانید به او بگویید، «وقتی اینطوری نگام میکنی، خیلی تحریکم میکنی.» یا «با این لباس خیلی تحریکم می‌کنی» یا کمی بازیگوشانه‌تر بگویید، «وقتی این موقع روز بهم زنگ میزنی، خیلی تحریکم میکنی» تا باعث شوید بیشتر به شما زنگ بزند.۳. با تو احساس مردانگیم چندبرابر میشه.با گفتن این نشان می‌دهید که زنانگی او را می‌فهمید و به او این حس را می‌دهید که همسر شما بودن را خیلی خوب انجام می‌دهد.مطمئنم اگر شما هم از او بشنوید که «تو به من احساس زن بودن می‌دهی» احساس فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنید.۴. چقدر خوش‌شانسم که تو توی زندگیمی.نمی‌دانید شنیدن این از کسی که عاشقش هستید چه حسی دارد. این یک راه بسیار زیبا برای این است که به او نشان دهید تا چه اندازه برایتان ارزش دارد.

چطور به همسر خود محبت کنیم

این تحسین را می‌توانید بیشتر استفاده کنید، هربار که کار خوبی برایتان انجام می‌دهد، وقتی در جمعی هستید و او حرف قشنگی درمورد شما می‌زند، وقتی با هم خوش می‌گذرانید.۵. تو دیوونم میکنی.این تحسین اگر با لحن درست گفته شود، دقیقاً این مفهوم را می‌رساند که او شما را دیوانه خودش کرده است. با بودن او حس می‌کنید عاشق و زنده‌اید. و اگر اینطور است، حتماً این را به او بگویید. ۶. واقعاً تحسین‌برانگیزی.این شیرین‌ترین تحسینی نیست که بتوان به یک زن گفت؟ فکر می‌کنم اینطور باشد. مطمئناً نظر همسرتان هم همین است.پس برای گفتن آن خجالت نکشید. و البته در زمان درست مثل وقتی که لبخند خجالتی روی صورت او می‌بینید یا وقتی چیزی عالی برایتان آماده کرده است این کار را بکنید.با این تحسین، به او حس شاهزاده بودن بدهید.

محبت مثل غذا می‌ماند. اگر بیش‌ازاندازه به همسر غذا بدهید، معده او درد خواهد گرفت

 

۷. هیچکس به اندازه تو خوشحالم نمیکنه.با این تحسین، او را با زنان دیگری که قبلاً در زندگیتان بوده‌اند مقایسه کرده و او را بالاتر از آنها می‌برید. و واقعیت این است که زنان حس رقابت بسیار قوی بین خودشان دارند، به همین دلیل اگر به او بگویید که او بهترین همسر برای شما بوده است، یک تحسین بزرگ برای او قلمداد می‌شود. ۸. تو شیرین‌تری دختری هستی که تابحال دیدم.این هم یک راه آسان دیگر برای اینکه به او احساس خاص بودن بدهید. این تعریف کردن اگر در زمان مناسب و با لحن و صدایی آرام و گرم گفته شود، بسیار اثرگذار خواهد بود.این را هم درست مثل «من خیلی خوش‌شانس هستم که تو رو دارم» می‌توانید بیشتر استفاده کنید تا به او یادآور شوید که چقدر تحسینش می‌کنید.همچنین تحسینی مثل این را می‌توانید برای تشویق او در کاری که خوب انجام داده است، استفاده کنید. ۹. تو واقعاً ایدآلی!برای مناسبت های خاص می‌توانید با یک علامت تعجب بزرگ به او بگویید «خدای من، تو واقعاً ایدآلی، هیچ چیز کم نداری!»با اینکار به او نشان می‌دهید که هر کاری که انجام داده است تاثیر پررنگی روی شما داشته و شما می‌دانید چطور باید یک زن خوب را تحسین کنید.اما دقت کنید که زیاد از حد از این جمله استفاده نکنید چون ممکن است آن را جدی بگیرد!۱۰. خواهش میکنم اینقدر دوست‌داشتنی نباش.و آخر اینکه، این یکی از محبوب‌ترین راه‌ها برای سربه‌سر گذاشتن و تحسین کردن او در آن واحد است. این یک راه مفرح و بازیگوشانه است که به یک مکالمه عادی، کمی محبت اضافه می‌کند.خوب حالا ۱۰ روش برای ابراز محبت به همسرتان بلد هستید که به او احساس دوست‌داشتنی‌ و خاص بودن بدهید. یکبار دیگر آنها را مرور کنید و به خاطر بسپارید و سر وقت مناسب آنها را یکی‌یکی استفاده کنید. مطمئن باشید با این کارتان عاشقتان خواهد ماند.هشدار!ولی یک چیز باید روشن شود. همان اندازه که دوست داریم همسرمان احساس دوست داشته شدن کند، به همان اندازه نباید در این کار افراط کنیم. محبت مثل غذا می‌ماند. اگر بیش‌ازاندازه به او غذا بدهید، معده او درد خواهد گرفت. اگر او را محبت‌باران کنید، نادیده‌تان خواهد گرفت و لذتی هم از این کار شما نخواهد برد.بنابراین بروید و همسرتان را خوشحال کنید اما افراط نکنید.منبع:مردمان 

 

دانستنیهای قبل و بعد از ازدواج


هرگز ناامید نشوید!درمان زوج نابارور


جراحی زیبایی سینه و شکم


گیفت کارت ارزان/تحویل آنی وپشتیبانی


دندان هات رو درست کن و3ساله پرداخت کن!!


به مقصد دلخواهت با کمترین هزینه سفر کن


ست حلقه نقره هدیه برای زوجین

کتابهایی که باعث رشد فکری فرزندتان میشود


پد تاخیری مردانه با استفاده سریع و آسان

طرح فروش اقساط(بدون پیش پرداخت)لوازم خانگی


ارسال فوری و محرمانه انواع کاندوم


سوالات پیش از ازدواج به تفکیک جلسه

انواع گن وفرم دهنده بدن اورجینال و باکیفیت

اینجا یکی از هتلهای کیشه! همین حالارزروکن


به تماشای کیفیتی بی حاشیه!

Makan Inc.| All Rights Reserved – © 2013 – 2021

خانم ها و آقایان هر کدام موارد و انتظارات خاصی را از یکدیگر دارند اما تفاوت هایی کلیدی بین خواسته های آنان وجود دارد که نباید نسبت به آن ها بی تفاوت بود.

اگر شما هم جزء آن دسته از آقایانی هستید که دوست دارید برای همسرتان تمام و کمال باشید و تمام تفاوت های او را با خودتان به خوبی مدیریت کنید ، از این قسمت نمناک غافل نشوید . در این مقاله چیزهایی را به شما معرفی می کنیم که خانم ها دوست دارند از شوهرانشان ببینند.

شنیدن جمله دوستت دارم

همه افراد دوست دارند که به خوبی از طرف شخصی که دوستشان دارند، شناخته شوند و از طرفی دوست دارند که توسط آن فرد نیز دوست داشته شوند . شاید با خودتان فکر کنید که شما با وجود شناخت تمام ویژگی های منفی و مثبت همسرتان باز هم او را دوست دارید اما این تنها کافی نیست . این دوست داشتن را باید در اقدامات متفاوتی به او نشان دهید که یکی از آن ها بیان جمله ساده دوستت دارم می باشد که برای همسرتان بسیار خوشایند خواهد بود .

چطور به همسر خود محبت کنیم

درک کردن و بخشش

روزهایی در زندگی هر زوج وجود دارد که هر کدام مرتکب خطاهایی می شوند که در این روزها دوام آوردن و یا تحمل کردن شرایط کار راحتی نیست اما باید این موضوع را در نظر بگیرید که هیچ کس کامل نیست . همسرتان از شما انتظار دارد که او را بفهمید، ارزش او را بدانید و او را ببخشید و مطمئن باشید که زندگی شما با بخشش دوام می آورد .

خانم ها معمولا نوسانات هورمونی بالایی را در طول ماه تجربه می کنند که در این شرایط هرگز نباید طوری عکس العمل نشان دهید که انگار او دیوانه شده است . او در این زمان ها مهربانی ، درک و دلسوزی شما را می خواهد.

اعطای حس استقلال

درست مثل مردان زنان هم نیاز دارند گاهی تنها باشد و این ممکن است برای مردان ناراحت کننده باشد چراکه مردان وابستگی خاصی به همسرشان دارند با تنها ماندن از سوی او دچار کلافگی می شوند برای همین است که دوست دارند با کنترل همسرشان با او در ارتباط باشند و اگر این ارتباط کم شود آنها دچار کلافگی و البته نگرانی خواهند شد اما این را باید دانستن که زنان نیاز به زمانی برای تنهایی دارند و یکی از محبت های مرد نسبت به همسرش شاید ایجاد حس استقلال در او و فراهم کردن شرایط مناسب برای تنها بودنش باشد.

آقایان باید بدانند وقتی زن می خواهد تنها باشد دلیل کم شدن محبتش نیست بلکه نیاز به استقلال در خود را ابراز می کند و حتی سعی دارد از خودش همراه بهتری برای زندگی مشترک بسازد.

مکالمه واقعی

اجازه ندهید که مکالمات شما با همسرتان به بحث تبدیل شود. از طرفی هرگز از مکالمه و صحبت های دو نفره دوری نکنید. در مورد هر چیزی مثل شغل، کودکان، آب و هوا و هر موضوع دیگری با یکدیگر صحبت کنید و تبادل نظر داشته باشید و البته باید مراقب باشید که مکالمات شما مصنوعی و از سر اجبار و وظیفه نباشد و سعی کنید که احساسات خود را در کمال صداقت با او به اشتراک بگذارید . خانم ها اغلب از شنیدن صحبت ها و مشورت شما بسیار خوشحال می شوند.

بله شنیدن به جای نه شنیدن

گاهی اوقات همسرتان درخواست هایی از شما دارد که واقعا نمی توانید آن ها را برآورده کنید یا این که در همان لحظه نمی توانید آن را به مرحله اجرا در بیاورید . مراقب این رد کردن خواسته ها باشید ، چرا که همسرتان دوست دارد تعداد دفعات “بله” گفتن شما از “نه” گفتنتان بیشتر باشد و اگر مدام به او نه بگویید ، کم کم انگیزه و شادی او را از بین می برید اما منظور ما اصلا این نیست که ” بله ” بگویید و به آن عمل نکنید اما سعی کنید که قبل از نه گفتن کمی فکر کنید و حداقل دلایل منطقی بیاورید تا همسرتان دلخور نشود که با این کار صمیمیت بین شما نیز افزایش خواهد یافت.

سپری کردن زمان با کیفیت در کنار همسر و فرزندان

اینکه در کنار خانواده باشید با این که زمان با کیفیتی را در کنار آن ها سپری کنید، کاملا متفاوت است. باید زمانی که در کنار آن ها هستید را به یک زمان خاطره انگیز در زندگی همسر و فرزندانتان تبدیل کنید و روابط خود را با آن ها صمیمانه نگه دارید و آن ها را در اولویت قرار دهید.

همچنین به یاد داشته باشید زنی که با شما ازدواج کرده ، فقط مادر بچه ها نیست و پس هرگز از قرارهای عاشقانه بین خود و همسرتان صرف نظر نکنید و این کار را بی اهمیت نشمارید . انجام دادن فعالیت های مشترک با یکدیگر می تواند روابط شما را مستحکم کند.

اظهار نظر مثبت و انرژی بخش

آقایان بر خلاف خانم ها چندان در قید و بند نظرات مثبت و منفی دیگران نیستند برای همین شاید متوجه اهمیت این مسئله در زنان نشوند اما باید بدانید که یک زن به این اظهار نظرات اهمیت بسیاری داده و با آنها انرژی گرفته یا شاید هم دلسرد شود پس در این مورد آقایان با حواس جمع تری باید عمل کنند. پس برای خوشحال کردن همسرتان گاهی به او بگویید که مثل ” این مدل مویت خیلی زیباست ” یا ” چقدر این رنگ لباس به تو می آید”.

بهبود مهارت های شنیداری

برای خانم ها بسیار لذت بخش است که بتوانند با همسر خود درد و دل کنند و نگرانی های خود را با او به اشتراک بگذارند که در چنین شرایطی باید مراقب باشید و اگر شنونده خوبی برای صحبت های او نباشید ، نباید انتظار مهربانی و یا شادابی را در همسر خود داشته باشید.

سعی کنید که همیشه دو گوش شنوا برای همسر تان داشته باشید تا او نیز به شما علاقمند تر شود و البته مجبور نیستید که با تمام حرف های او موافقت کنید . خانم ها فقط به شنوا بودن شما و توجهتان دقت می کنند، حتی اگر با آن ها عقیده کاملا متفاوتی داشته باشید.

مهربانی و محبت

آخرین بار چه زمانی از لغاتی مثل ” لطفا ” ، ” متشکرم ” برای همسرتان استفاده کردید ؟ آخرین بار چه زمانی یک بوسه غیر منتظره را به او هدیه دادید ؟ متاسفانه بسیاری از زوج ها این موارد کوچک اما پر اهمیت را فراموش می کنند .

این اقدامات جزء مواردی است که باعث پایداری بیشتر روابط بعد از ازدواج می شود . قطعا اگر به اوایل ازدواج خود فکر کنید ، متوجه می شوید که به مرور زمان چه کارهایی را کنار گذاشته اید.

کمک در امور خانه و مسئولیت نگهداری از فرزندان

یکی از اصلی ترین دلایل جنگ و جدل بین خانواده ها این است که وظایف امور داخل خانه تنها بر عهده یکی از آنان می باشد که آن یک نفر هم خانم خانه است .

پیش از این هم در نمناک گفته شد که این کار هرگز مسئولیت زن نیست و از طرفی امور مربوط به فرزندان نیز معمولا به زن ها سپرده می شود و حال اگر به عنوان یک مرد دوست دارید که برگ برنده ای در مقایسه با دیگر مردان در دست داشته باشید ، می توانید در این مسائل به همسر خود کمک کنید یا این که خودتان بخش عظیمی از مسئولیت ها را به عهده بگرید که مطمئنا همسرتان قدردان این کمک های شما خواهد بود.

یک روز مرخصی

هرگز به همسرتان خرده نگیرید که یک روز را به امور خودش رسیدگی می کند و از کار منزل یا همسرداری مرخصی گرفته است . او با این کار می خواهد که انرژی تازه و دوباره ای را برای انجام امور بگیرد و او لایق و نیازمند این مرخصی است و شما نیز باید او را تشویق به این کار کنید.

طرز فکر سالم در مورد سلامتی

مردانی که به فکر سلامتی خانم هایشان هستند ، جذابیت بیشتری نسبت به بقیه آقایان دارند و از طرفی هرگز نباید سلامت خود را نادیده بگیرند. به این معنا که برای اینکه باب میل همسرتان رفتار کنید، حتما چکاپ های پزشکی و دندانپزشکی را انجام دهید و سلامت و قدرت مردانه را در اولویت قرار دهید تا همسرتان بیش از همیشه به شما عشق بورزد .

اهمیت رعایت نکات همسرداری در دوام زندگی مشترک توام با عشق همیشه قابل توجه بوده است. اگر شما هم می خواهید با عشق به همسرتان زندگی آرامی را تجربه کنید این راهکارها را در زندگی خود پیاده کنید.

عشق به همسر بسیاری از زنان در برقراری ارتباط عاطفی با همسرانشان از باورهای غلطی پیروی می کنند که در برخی از مواقع نه تنها موجب نزدیکی آنها به همسرشان نمی شود بلکه آنها را از یکدیگر دور می سازد و به احساس تنهایی، غمگینی و جدا شدن از مرد دلخواه شان منجر می شود.

اگر احساس می کنید که در روابط خود با همسرتان دچار مشکل هستید و نمی دانید با شوهرتان چگونه رفتار کنید، رعایت نکات این بخش از نمناک می تواند به شما کمک کند.

بزرگ ترین اشتباه برخی از زنان در زندگی این است که حرف های دل خود را با همسرشان در میان نمی گذارند و رابطه خود را اینگونه تخریب می کنند . با حرف نزدن و نگه داشتن آن ها در دل خود تا زمان زیادی دوام نمی آورید و بالاخره جایی منفجر می شوید.

چطور به همسر خود محبت کنیم

بنابراین به جای مخفی کردن نیاز هایتان، آن ها را با همسر خود در میان بگذارید مطرح کنید. اجازه دهید او نیز تا او همه خواسته ها و نیازهای شما را بداند و بتواند شما را بهتر درک کند و تلاش بیشتری برای برآورده کردن نیازهایتان انجام دهد.

به همسرتان مانند کسی که مسئول همه چیز است ننگرید و او را به عنوان یک مرد بپذیرید و به شخصیتش احترام بگذارید. دانش و آگاهی خود برای شناخت دنیای مردانه را بالا ببرید تا بتوانید همسرتان را بهتر بشناسید. شخصیت شوهرتان را بررسی کنید و دلایل تمایز او از سایرین را مورد توجه و تحسین قرار دهید.

باور اشتباهی که در بین زنان وجود دارد این است که آنان همیشه نقش یک دهنده را بازی می کنند و همسرشان فقط مصرف کننده است. این زنان می پندارند همیشه برای جذب همسرشان و گرفتن عشق و عاطفه بیشتر از او باید به او محبت و توجه کنند، در گوش او کلمات عاشقانه بگویند هدایایی برای مردشان بخرند و بهترین غذاها را برای او تهیه نمایند.

این رفتارهای اشتباه باعث نمی شود تا مردتان بیشتر شما را دوست داشته باشد زیرا در هر رابطه ای باید قانون دادن و گرفتن وجود داشته باشد.

وقتی که همسرتان با مشکلی روبرو است و در فشار عصبی قرار دارد ، اجازه دهید کمی تنها باشد و از لحاظ احساسی به او نزدیک نشوید چون این کار شما او را عصبی تر می کند و از او دور می سازد . نگران نباشید همسرتان بعد از گذراندن این دوره دوباره به سمت شما می آید و به عادی بر می گردد.

زمانی که شما متوجه قصور خود در بروز مشکلات زندگی شدید آن را با همسرتان در میان بگذارید تا عشق و محبت دوباره در زندگیتان شکوفا شود. اگر شما این کار را انجام دهید همسرتان نیز راحت تر تقصیرات خود را در به وجود آمدن مشکلات زندگی می پذیرد و با کمک شما درصدد رفع مشکل بر می آید.

برای اینکه همسرتان با شما روراست باشد، او را درک کنید و برای افکار و احساساتش ارزش قائل شوید . اگر حرف ها و گفته های همسرتان مغایر با نظرات شماست ، واکنش تند از خود نشان ندهید زیرا سبب بی اعتمادی همسرتان می شود. هنگام درد دل کردن همسرتان با شما احساسات او را بپذیرید و او را درک کنید.

بیشتر مردها عاشق زنانی می شوند که به آنها احتیاج دارند زیرا آنها دوست دارند برای همسرشان هر کاری انجام دهند تا جایگاه خود را نزد او یابند. برآورده ساختن نیازهای زن از طرف مرد به آن ها حس قدرت و عشق می بخشد.

زنانی که بیشتر وقت خود را به ابراز محبت به مرد و در رابطه می گذرانند و از او توقعی جز عشق ندارند در خطر نادیده گرفته شدن قرار دارند چرا که به قول قدیمی ها مردها مانند سایه هستند و هر چه قدر به آنها نزدیک شوید از شما دور می شوند.

باید به این نکته توجه کنید که اگر شما هیچ نیازی نداشته باشید، از خود مراقبت نکنید یا احساسات خود را نادیده بگیرید، مرد نمی تواند شما را آنگونه که شایسته دوست داشتن هستید، دوست داشته باشد.

انتقاد مداوم از همسر سبب می شود که شوهرتان از شما فاصله بگیرد پس به طور مداوم از شوهرتان انتقاد نکنید. در مواقع مناسب با لحن ملایم در مورد نیاز های همسرتان از او سوال کنید تا بتوانید نیازهای واقعی شوهرتان را دریابید همچنین از او بخواهید دیدگاه های واقعی اش را به زندگیتان بیان کند ، پس از بیان دیدگاه او ، بدون انتقاد و جبهه گیری نظرات او را بپذیرید.

نقش یک زن حساس و شکننده را برای همسر خود بازی نکنید زیرا این کار شما را در ذهن شوهرتان ضعیف و بی طاقت جلوه می دهد. پس سعی میکند با شما کمتر حرف بزند چرا که می پندارد شما تحمل پذیرفتن حرف را ندارید و اگر چیزی بگوید باعث رنجش تان می شود.

از کارهایی که همسرتان برای به دست آوردن محبت شما انجام می دهد انتقاد نکنید، مثلا اگر همسرتان برای جلب محبت شما به شیوه ای ابراز محبت می کند آن را بیش از اندازه لوس ندانید.

همسرتان را به شیوه خود دوست نداشته باشید بلکه به شیوه همسرتان در محبت کردن دقت کنید و گاهی آنطور رفتار نمایید. اگر برای سالگرد ازدواج تان، می خواهید هدیه ای به همسرتان دهید از قبل درباره هدیه مورد علاقه اش اطلاعاتی به دست آورید. 

جستجو در سایت

یک زن چطور به شوهر خود ابراز علاقه کند؟ چطور به مردان ابراز علاقه کنیم ؟ مواردی هستند که در این مقاله به آن می پردازیم

ابراز علاقه به همسر یکی از راه های داشتن یک زندگی زناشویی محکم، استوار و عاشقانه است. در این مقاله قصد داریم شما را با روشهای زنانه ای آشنا کنیم که برای ابراز علاقه به همسرتان می توانید استفاده کنید.

 

چطور به همسر خود محبت کنیم

بودن در یک رابطه به این معنا نیست که ۲۴ ساعت روز و هفت روز هفته به‌ هم‌ بچسبید. بگذارید به علائق‌اش بپردازد و با دوستان‌اش بیرون برود. نشان‌ دادن این‌ که به او اعتماد دارید باعث می‌شود قدردان‌ تان باشد و به شما و رابطه‌تان اعتماد کند.

او را حمایت‌ کنید به خواسته‌هایش در زندگی برسد. کمک‌اش کنید و به او اعتماد‌به نفس بدهید تا قابلیت‌هایش را ببیند. او را محدود نکنید. این‌گونه می‌توانید عشق و توجه‌ تان را به او نشان بدهید. این چیزی است که رابطه و عشق او به شما را محکم‌تر خواهد کرد.

یادداشتی تهیه‌ کنید از چیزهایی که او دوست دارد یا انجام‌ می‌دهد، مثلا این‌ که قهوه‌اش را چه‌ طور می‌خورد یا چه‌چیزی برای تماشا کردن یا مطالعه‌ دوست دارد. این چیزهای کوچک نشان می‌دهند شما به او علاقمند هستید و توجه دارید و به رابطه‌تان معنا و ارزش می‌دهند؛ چون همین چیزهای کوچک بسیار تاثیرگذار هستند.

ما زنان عادت‌ داریم به مردان اجازه بدهیم به ما بگویند و نشان بدهند چه‌قدر دوست‌مان دارند، اما چند نفر از ما درباره‌ این‌که چه‌طور می‌توانیم عشق‌مان را به مردها نشان بدهیم، فکر کرده‌ایم. مهم است که ما زنان برای ساختن رابطه‌ای محکم، قابل‌احترام و بلندمدت به مرد‌مان نشان بدهیم دوست‌اش داریم و قدرش را می‌دانیم.

پیدا کردن کلمات مناسب برای گفتن آن‌چه در قلب‌تان دارید، گاهی بسیار دلهره آور است. این فرآیند را جالب و عشوه‌گرانه کنید، این‌کار به شما کمک ‌می‌کند بتوانید به او بگویید که چه احساسی به او دارید. نترسید و یک تصویر بامزه به یادداشت‌تان اضافه کنید- این‌کاراو را شگفت‌زده خواهد کرد و خنده بر لبان‌اش خواهدآورد.

گرفتار این تصور نشوید که او می‌داند شما چه احساسی درباره‌اش دارید. اجازه‌ بدهید مردتان بداند چه احساسی به او دارید و چه احساسی را در شما ایجاد می‌کند. این‌کار باعث می‌شود اعتماد به نفس او بالا ‌برود و او متوجه بشود که عاشق‌اش هستید و قدرش را می‌دانید.

می‌گویند راه ورود به قلب مرد، شکم او است. بنابراین کیک یا غذای مورد علاقه‌اش را برایش بپزید. این باعث می‌شود او احساس خاص بودن بکند، چون می‌داند شما به خاطر او این همه زحمت کشیده‌اید.

پوشیدن لباسی که می‌دانید او دوست دارد بر تن‌تان ببیند، نه‌تنها به شما احساس خاص بودن می‌دهد بلکه باعث خواهد شد او حس کند تنها مرد حاضر است. زمانی که بداند شما کوشیده‌اید فقط به‌خاطر او خود را بیارایید، عشق و اعتمادش نسبت به شما افزایش خواهدیافت.

به او بگویید عاشق کدام ویژگی‌های‌اش هستید و کدام کارهایی که برای‌تان انجام می‌دهد شما را به تحسین وا‌ می‌دارد. با دل گرم کردن‌ اش او را از احساس‌ تان نسبت به خودش مطمئن می‌کنید و باعث خواهید شد که او احساس کند محبوب و با ارزش است.

به او فرصت بدهید قهرمان شما باشد. با گفتن نگرانی‌های زندگی‌تان از او مشورت بخواهید. او عاشق این است که فرصتی برای کمک به شما داشته‌باشد و به شما نشان بدهد چقدر دوست‌دارد از شما حمایت کند و دردهای‌تان را ازبین ببرد

منبع : سایت پارسینه

چطور وشهرم را عاشق خودم کنم

مردان چطور تحریک می شوند

چکار کنم شوهرم بهم وفادار بمونه

ویژگیهای زنانه که باعث جذب مردان می شود

امکانات فوق شامل خریدارای سی دی مقالات سایت و مجموعه آموزشی زوج خوشبخت نیز می شودبخش مشاوره و پرسش و پاسخ

چطور به همسر خود محبت کنیم

شناسه کاربری 

رمز عبور             


  

عضویت در سایت


دسته بندی مطالب

مطالب روابط جنسی و زناشویی

مطالب دوران قبل از ازدواج

مطالب پزشکی و سلامت

مطالب تربیت فرزندان

مطالب احکام شرعی

مطالب روانشناسی

مطالب اجتماعی

مطالب صوتی

ویدئو

خدمات عمومی


 


 افراد آنلاین :


4641


بازدید امروز:


43893


بازدید دیروز:


232553696


آمار کل:

مشاوره
ازدواج و مشاوره زناشویی تنظیم خانواده ،کلیه حقوق مادی و
معنوی مروبط به مطالب اختصاصی ثبت شده و ترجمه شده در این
سایت برای پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده محفوظ است.

همان‌طور که گفتیم، زن نیز باید علاقه خود را به شوهرش ابراز کند. اولین راه ابراز محبت با زبان و گفتار است. خانم محترم، چه مانع دارد گاه گاه به شوهرت بگویی: «عزیزم واقعاً تو را دوست دارم». اگر در بیرون خانه است به او تلفن بزن و حالش را بپرس؛ اگر از موقع معمول دیرتر به خانه آمد، اظهار کن: «خیلی منتظرت بودم تا بیای، از دیرآمدنت دلتنگ شدم؛» اگر از سفر آمده به او بگو: «خوب شد آمدی دلم برایت تنگ شده بود.» در ادامه، چند راه دیگر ابراز علاقه زن به شوهرش را ذکر می‌کنیم.

1. با شوهرتان سازگار باشیدبرخورد بین دو انسان ـ‌زن و شوهر‌ـ که دارای دیدگاه‌های متفاوت هستند باعث پیدایش بیشتر مشکلات زندگی می‌شود. این دیدگاه‌ها اگر به‌طور اتفاقی با یکدیگر همسو باشند، موجب بروز مشکلات خیلی اندک و گذرا خواهد بود در غیر این صورت، این اتفاق دیدگاه‌ها باعث ایجاد برخورد می‌شود.برای مثال، شما مایلید به دانشگاه بروید و به تحصیل ادامه دهید، اما شوهرتان می‌خواهد شما در خانه بنشینید و به خانه‌داری و رسیدگی به همسر و فرزندان بپردازید. یا در مورد دیگر، شوهر شما پس از کار روزانه، عصر هنگام به خانه می‌آید تا شبی آرام را در خانه بگذراند، اما شما که تمام روز را در خانه به سر برده‌اید مایلید برای گردش یا مهمانی از خانه خارج شوید. در اینجاست که یک برخورد بین زن و شوهر پدید می‌آید و هر یک با دلایلی که برای خودش قانع کننده است، خواسته خود را فریاد می‌زند.

چطور به همسر خود محبت کنیم

تمام زوج‌ها این مسائل را دارند. برای رفع اختلافاتی که میان زن و شوهر پیش می‌آید چه باید کرد؟

ناگزیر باید یکی از آن ‌دو از خواسته خود بگذرد. به نظر بسیاری از روان‌شناسان و مشاوران خانواده، در این‌گونه موارد لازم است زن کوتاه بیاید و از شوهر خود اطاعت کند. زن باید خود را با زندگی شوهرش سازگار کند. اسلام نیز این نظر را مورد تأیید قرار می‌دهد. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «یا معاشر النساء… و أطعن أزواجکنَ؛[1] ای بانوان… از شوهرانتان اطاعت کنید.»مرد و زن هر چند از لحاظ انسان بودن یکسان هستند، اما از حیث وظیفه و کارکرد با یکدیگر تفاوت دارند. خداوند بر اساس ویژگی‌های جسمی و روحی مرد و زن، مقرر داشت که مرد، رئیس خانواده و زنش معاون او باشد. هر سازمانی یک رئیس دارد و واحد خانواده نیز از این قائده مستثنی نیست.وقتی به شوهرتان این امکان را می‌دهید که رئیس خانواده باشد، کار درستی انجام می‌دهید که به صلاح خود شما خواهد بود. ممکن است بپرسید آیا این روش، یعنی اطاعت از شوهر و وفق دادن خود با او، یک زن را بردة شوهرش نمی‌کند؟!

یک زن شایسته، یک برده نیست؛ او بزرگوارانه تصمیم می‌گیرد که خود را با زندگی شوهرش سازگار کند، هر چند گاهی اوقات ممکن است این کار بسیار سخت باشد. مرد نیز باید برای سپاس‌گزاری از همسرش، فداکاری او را جبران و خواسته‌هایش را برآورده ‌کند.مرد هنگامی عاشق همسرش می‌شود که زن، تمام زندگی‌اش را وقف شوهرش کند و به او احترام بگذارد و دوستش بدارد و خود را آمادة خدمت‌گزاری او کند. در این وضعیت است که زن به راستی در چشم شوهرش زیبا می‌شود و به صورت گوهری گران‌بها در می‌آید که شوهرش حاضر نیست او را با هیچ ثروتی عوض کند.

2. به شوهرتان احترام بگذاریدهر انسانی به شخصیت خویش علاقه‌مند است و از خدشه‌دار شدن آن می‌رنجد. رعایت نکردن این امر مهم، باعث بریدن رشته محبت و ایجاد فاصله میان افراد می‌شود. حفظ حرمت و شخصیت دیگران در گرو احترامی است که در برخوردها از انسان نمایان می‌شود. رعایت این مسأله به‌ ویژه از سوی کسانی که با هم انس و الفتی دارند، باعث استحکام دوستی و گرمی روابط آنان خواهد شد. زن و شوهر به دلیل ارتباط بسیار نزدیکی که با هم دارند، بیش از همه موظف به رعایت احترام متقابل و حراست از شأن و منزلت یکدیگر هستند.

در این راستا، احترام گذاشتن به مرد یکی از مهم‌ترین راه‌های ابراز محبت به او از سوی همسرش است. وقتی زن، هنگام ورود شوهر به منزل، با لبی خندان و چهره‌ای گشاده به استقبال همسرش می‌رود، به او سلام می‌کند، به او خوش آمد می‌گوید، از او پذیرایی می‌کند، مؤدبانه کنار او می‌نشیند، به صحبت‌هایش گوش می‌دهد، مهم‌ترین کارها را در جلب محبت و رضایت شوهرش انجام داده است.

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «حق الرجل علی المراة إنارة ‌السراج و إصلاح الطعام و أن تستقبله عند باب بیتها فترحب؛[2] حق مرد بر زن آن است که چراغ خانه را روشن کند، غذا را آماده کند و هنگام ورود مرد به خانه، تا جلوی در، به استقبال او برود و به او خوش‌آمد بگوید.»

3. به شوهرتان توجه کنیدمردها نیازمند آنند که از سوی همسرشان مورد توجه قرار گیرند. می‌خواهند همسرشان آنان را در مقایسه با دیگران، به‌خصوص فرزندان، در اولویت قرار دهند و آن‌ها را مهم‌ترین شخص زندگی خود بدانند. مردها می‌خواهند همسرشان به خواسته‌ها و نیازهای آنان توجه کنند؛ اگر خسته‌اند اسباب استراحت آنان را فراهم کنند، اگر گرسنه یا تشنه‌اند نیازشان را برطرف کنند و اگر بیمارند و نیاز به مراقبت دارند، از آنان مراقبت و پرستاری کنند.یکی از مهم‌ترین کارهایی که زن می‌تواند برای شوهرش انجام دهد این است که به او فرصت دهد با او درد دل کند و مسائلی را که قادر نیست با کسی در میان بگذارد، به او بگوید. زن‌هایی که به این وظیفه عمل می‌کنند باعث موازنه و تقویت احساس تعادل روحی در مرد و خوشبختی و کامیابی در ازدواج هستند. گوش دادن به درد دل و حرف‌های شوهر، بدون آنکه اظهار نظر یا اندرزی به او داده شود، روشی است برای محبت کردن به مرد؛ که موجبات محبوبیت زن را نیز فراهم می‌آورد.

4. شوهرتان را همان‌گونه که هست بپذیریدیک مرد نیاز دارد همان‌گونه که هست، پذیرفته شود؛ دقیقاً همان‌طوری که هست (با همة عادات خوب یا بدی که دارد). این نوع پذیرش کامل و همه جانبه، وی را متقاعد می‌کند که شما به راستی او را دوست دارید. همسر شما نیاز دارد که احساس کند از اهمیت برخوردار است، دوستش می‌دارند و وی را می‌پذیرند. اگر شما ویژگی‌های فردی او را نپذیرید پس چه کسی باید پذیرای آن‌ها شود؟

یک زن شایسته، به علائق خاص شوهرش توجه می‌کند؛ خواه این علاقه‌ها یک غذای خاص، روابط جنسی، یا کوهنوردی با دوستان باشد. یک زن کامل، به شوهرش امکان می‌دهد که از پذیرشی بی‌قید و شرط برخوردار شود. بنابراین:الف. هیچ‌گاه غر نزنید. مرتب اشکال گرفتن از کارهای شوهر و غر زدن برای چیزهای بی‌اهمیت فقط او را از محیط خانه بیزار می‌کند. تأثیر غر زدن، درست برعکس پذیرش وضعیت شوهر است.

ب. هرگز او را با مرد دیگری مقایسه نکنید. مردهای دیگر را به رخ شوهرتان نکشید. این کار به او احساس ناشایستگی می‌دهد و اعتماد به نفس را از او می‌گیرد. هر مردی دوست دارد بابت توانایی‌ها و محاسنش از سوی همسر مورد تحسین قرار گیرد. به او اجازه دهید همان مرد شایسته‌ای باشد که هست. بدانید اگر به هر کسی آزادی بدهید که خودش باشد، او بهترین فرد خواهد شد.

5. شوهرتان را تحسین کنیدبه عنوان یک زن، شما آرزو دارید که مورد عشق و علاقه همسرتان باشید. در مقابل، شوهر شما هم به عنوان یک مرد آرزو دارد که شما وی را تحسین کنید. این نخستین نیاز او در خانه است. شما همان شخصی هستید که شوهرتان نیاز داردکه احساس کند در نظر شما فرد خاصی است و جایگاه ویژه‌ای دارد. او با شما ازدواج کرد زیرا فکر می‌کرد که شما بهترین همسر دنیا هستید. در مقابل، او به حمایت و تحسین شما نیاز دارد. او برای آنکه همیشه با شور و نشاط باشد به تحسین‌تان نیاز دارد وگرنه به خانواده‌اش بی‌رغبت می‌شود.

از همین حالا تصمیم بگیرید که وجود شوهر خود را در منزل جدی بگیرید و محبت به شوهر را در برنامه رفتاری قرار دهید.. هنگامی که صحبت می‌کند تحسینش کنید. به چیزی که می‌گوید توجه کنید. اجازه دهید که احساس کند شما خیلی به او اهمیت می‌دهید. به صفات تحسین برانگیز او توجه کنید. همة مردها صفات قابل‌تحسینی دارند. از شوهرتان که عادت دارد با کلمات شیرین خود، دل شما را شاد کرده، به وجدتان آورد، تعریف و تمجید کنید. ممکن است شوهر شما اندام خود را دوست داشته باشد. او از شما می‌خواهد که جسمش را دوست بدارید و تحسین کنید. تنها راهی که برای این کار وجود دارد این است که به او بگویید اندام هیکلش را دوست دارید. همچنین می‌توانید از هوش و عقل و درایتش، از اخلاق خوبش، از وقت‌شناس بودنش و… تعریف و تمجید کنید.

منظور از این سخنان این نیست که شما برای اینکه در شوهرتان یک احساس غرور و شخصیت پدید آورید، به دروغ و نیرنگ متوسل شوید. همة افراد، تفاوت میان تحسین و تملّق را درک می‌کنند. بلکه منظور این است که شوهرتان نیاز عمیقی به تحسین واقعی دارد. درصدد یافتن تحسین‌های تازه برآیید. نقاط قوتی را که شوهرتان دارد و شاید خودش هم به دارا بودن آن صفات توجه ندارد، پیدا کنید و او را به خاطر داشتن آن‌ها تحسین کنید.

6. خود را برای شوهرتان بیاراییدیکی از نیازهای اساسی شوهر شما این است که از نظر جسمانی برای او جذاب باشید. او عاشق اندام شماست. سر و وضع آراسته، همان چیزی است که شوهرتان از شما می‌خواهد. او می‌خواهد وقتی به خانه می‌آید همسرش با تمام لطافت‌های زنانگی منتظر او باشد. اگر لباس شما بد و کهنه باشد و خسته به نظر برسید، او را

 


マイリストに追加


【【訳あり】】 別注 / il ◎Mc 【セール】 il フェアアイルジャカード MEN / LAUREN per ショールカーディガン(カーディガン/ボレロ)|BRILLA gusto(ブリッラペルイルグースト)のファッション – カーディガン/ボレロ – moshaverkade.comtoggle navigation

چطور به همسر خود محبت کنیم

人在りて我在り、他を思いやり、慈しむ心。これ即「仁」。

scroll down

外来担当医表休診・変更情報outpatient

read more

初めて受診される方へfirst visit

read more

当院の新型コロナウイルスに関する対応についてwith corona

read more

初めて受診される方へfirst visit

read more

外来担当医表休診・変更情報outpatient

read more

当院の新型コロナウイルスに関する対応についてwith corona

read more

がん診療

cancer treatment

read more

手術用ロボット「ダヴィンチ」

da vinci surgical system

read more

高精度放射線治療装置「トモセラピー」

tomotherapy hi·art treatment

read more

疾患から診療科を探す

facilities

چطور به همسر خود محبت کنیم

read more

ご相談窓口

consulting service

read more

スタッフブログ

staff blog

read more


一覧はこちら

新型コロナウイルス感染拡大防止への取り組みについて(更新日:9月8日)

当院における新型コロナウイルスに関するお知らせ(更新日:8月31日)

電話再診による定期処方箋発行のご案内(更新日:5月18日)

2020年9月11日(金) トピックス

スタッフブログを更新しました

2020年9月8日(火) 重要トピックス医療関係の皆さま向け

「発熱予約外来」のご案内(更新)

2020年9月3日(木) トピックス

当ホームページ一時停止に関するお詫び

2020年9月1日(火) トピックス

医師の就任のお知らせ(常勤医師のみ)

2020年8月25日(火) トピックス

結核発生のお知らせ

2020年9月1日(火) イベント情報ご来院の皆さま向け

病児・病後児保育室「みつばち・うらやす」新規登録会のお知らせ

2020年8月4日(火) イベント情報ご来院の皆さま向け

第95回 市民公開講座web開催のご案内

2020年6月18日(木) イベント情報医療関係の皆さま向け

第65回地域連携フォーラムweb開催のご案内

2020年3月30日(月) イベント情報医療関係の皆さま向け

【中止のお知らせ】緩和ケア研修会

2020年2月20日(木) イベント情報医療関係の皆さま向け

【延期のお知らせ】第29回 ハートセンターフォーラム


一覧はこちら

臨床研修医採用

cancer treatment

看護師採用

nurse

順天堂サイトにて救急診療科の森川 美樹特任准教授が紹介されました

順天堂サイト「co-core」にて腎・高血圧内科 鈴木 仁先任准教授が紹介されました

「best doctors in japan 2020-2021」に永仮邦彦医師が選ばれました

「best doctors in japan 2020-2021」に坂本直人医師が選ばれました

「best doctors in japan 2020-2021」に辻村晃医師が選ばれました

当院医師が開発した「s-oクリップ」を用いた内視鏡的切開剥離術について

日本造血細胞移植学会認定移植施設に認定されました

「best doctors in japan 2020-2021」に須賀康医師が選ばれました

「best doctors in japan 2020-2021」に稲木紀幸医師が選ばれました

日本肝胆膵外科学会より「肝胆膵外科高度技能専門医修練施設b」に認定されました

多目的血管撮影装置を導入しました

「best doctors in japan 2020-2021」に湯浅崇仁医師が選ばれました

047-353-3111

〒279-0021 千葉県浦安市富岡2丁目1番1号

copyright (c) 2019 juntendo university urayasu hospital all rights reserved.

【タイムセール開催中!1/11(月)24時まで】今だけ!表示されているお得なタイムセール価格で販売中です。タイムセール価格でお買い求めの際は終了日時までに決済をお済ませください。

※他のキャンペーンにより、期間中に価格が変動する場合があります。

※セールは予告なく終了させていただく場合もあります。

タイムセール対象商品一覧はコチラ

オリーブ

インディゴブルー

ابراز عشق و محبت به همسر از جمله رفتارهایی است که می‌توان آن را در یک ازدواج موفق مشاهده کرد. نحوه ارتباط هر زوجی منحصر به فرد بوده و به روش‌های متفاوتی به یکدیگر محبت می‌کنند. اما نوع ارتباط به هر نحوی که باشد، زوجین برای بقای رابطه و داشتن یک خانواده سالم به حفظ محبت همسر خود نیاز دارند. زوجینی که به یکدیگر محبت می‌کنند، در مواقع سختی نیز می‌توانند به همکاری و درک همسر خود اطمینان داشته باشند. اما محبت به همسر برای همه افراد آسان نیست؛ بسیاری از زن و شوهرها مهارت‌های کافی برای ارتباط با یکدیگر را ندارند. اگر شما هم احساس می‌کنید که در این زمینه به کسب مهارت بیشتری نیاز دارید، با مطالعه این مقاله و یا دریافت مشاوره روانشناسی می‌توانید آگاهی خود را افزایش دهید.

محبت و ابراز علاقه به همسر در زندگی مشترک نقش بسیار مهمی داشته و فواید بسیار زیادی دارد. ابراز محبت به همسر باعث افزایش حس اعتماد در آنان و آرامش روح و روان هردو می‌شود. تمام اعضای خانواده‌ای که دو رکن اصلی آن یعنی زن و شوهر به یکدیگر محبت کنند، از سلامت روانی بالایی برخوردارند و در نتیجه سلامت جامعه نیز افزایش می‌یابد. محبت به همسر از عوامل اصلی در کاهش آمار طلاق است. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خانواده سالم کلیک کنید. 

ممکن است شما قلبا علاقه زیادی به همسر خود داشته باشید، اما آن را به طور مناسب ابراز نکنید. باید بدانید اگر احساسات شما به رفتار تبدیل نشوند، نمی‌توانید همسرتان را تحت تاثیر قرار دهید. حتی اگر در این کار استعداد زیادی نداشته باشید، با افزایش آگاهی و تمرین می‌توانید بهترین روش‌های محبت به همسر خود را بیابید. پس برای داشتن یک ازدواج موفق، نیاز به یادگیری مهارت‌های لازم دارید. برای کسب اطلاع از مهارت های ازدواج موفق کلیک کنید.

در ادامه برای کمک به شما چند راهکار ساده را پیشنهاد می کنیم.

چطور به همسر خود محبت کنیم

محبت و ابراز علاقه خود را به مسائل مادی و یا برآورده کردن خواسته‌هایتان وابسته نکنید. برای مثال بسیاری از خانم‌ها تنها در صورت دریافت هدیه یا پول از همسرشان به او ابراز علاقه می‌کنند. این رفتار باعث می‌شود که مهربانی شما به تدریج مورد توجه همسرتان قرار نگیرد. به او نشان دهید که دوست داشتن شما به اموال و شرایط او وابسته نیست. برای آگاهی بیشتر در زمینه ابراز عشق در خانواده کلیک کنید.

خیلی از زوجین در دوران نامزدی یا دوستی‌های قبل از ازدواج، رابطه‌ای بسیار صمیمی با یکدیگر دارند اما قرار گرفتن زیر یک سقف مشترک برای آن‌ها به قیمت پایان روزهای عاشقانه تمام می‌شود. نگهداری از هر چیز گران قیمتی، تلاش و توجه بسیاری می‌طلبد؛ پس اگر عشق برای شما اهمیت دارد باید از آن مراقبت کرده و برای ایجاد تنوع وقت بگذارید و تلاش کنید. یادتان باشد همیشه راه‌های یکسانی را برای ابراز علاقه انتخاب نکنید. شما حتی در نحوه بوسیدن و آمیزش جنسی باآگاهی از علاقه مندی‌های همسرتان می‌توانید تنوع ایجاد کرده و از یکنواختی دوری کنید. برای آگاهی بیشتر از دوستی های قبل از ازدواج و فواید بوسیدن همسر کلیک کنید.

برای ابراز محبت به همسرتان از رفتارهای غیر کلامی نیز استفاده کنید. گاه رفتارهای ساده‌ای مانند گوش دادن مشتاقانه، همسرتان را به زندگی دلگرم می‌کند. هنگام مکالمه به همسرتان توجه کنید. وقتی همسرتان حرف می‌زند و شما بی حوصله مشغول به انجام کارهایتان یا چک کردن تلفن همراه خود هستید از طریق زبان بدنتان این پیام را می‌رسانید که علاقه‌ای به او و حرف هایش ندارید. برای کسب اطلاع بیشتر از مهارت گوش دادن کلیک کنید.

حتما شما هم متوجه این موضوع شده‌اید که زندگی در صفحات مجازی چقدر به زندگی واقعی شما لطمه می‌زند. در واقع با اینکه در کنار عزیزانتان قرار دارید، نمی‌توانید با آنان ارتباط برقرار کرده و لذت ببرید. برای جلوگیری از این آسیب‌ها می‌توانید برای خودتان قواعد خاصی وضع نمایید. برای مثال استفاده از گوشی را در رختخواب ممنوع کنید. چرخیدن در صفحات مجازی در تمام مدتی که کنار همسرتان هستید، هرگز حس خوبی به او نمی‌دهد.

به علایق و مسائل مهم برای همسرتان، احترام بگذارید. حتی اگر ممکن است گاهی همراه با او آن‌ها را تجربه کنید. سر زدن به کتاب‌های مورد علاقه ی همسرتان، یا دیدن فیلم و برنامه‌ای که او دوست دارد،  شما را در طول زمان بیشتر به هم نزدیک می‌کند. همچنین به شما این فرصت را می‌دهد تا گاهی دنیا را از دریچه چشم او ببینید و بیشتر درکش کنید. برای اطلاع بیشتر از ازدواج موفق کلیک کنید.

بسیاری از زوجین وقتی در جلسات مشاوره خانواده روابط خود را توضیح می‌دهند، مشخص می‌شود که اصلا در طول روز مکالمه طولانی و یا جدا از حرف‌های روزمره با یکدیگر ندارند. شاید این مساله برای شما بدیهی و پیش پا افتاده به نظر آید، اما خوب است بدانید که بسیاری از مشکلات خانوادگی به خاطر نداشتن مکالمات طولانی و با کیفیت است. بنابراین سعی کنید احساسات و مشکلات خود را به زبان بیاورید. همسرتان تنها از رفتار شما قادر به درکتان نخواهد بود، چنین توقعی فقط باعث سرد شدن زندگی مشترک می‌شود. توصیه می کنیم برای جلوگیری از چنین وضعیتی حتما مقاله رفتارهای عاشقانه با همسر را نیز مطالعه کنید.

اگر رابطه شما در طول زمان آسیب دیده و هیچ کدام از روش‌هایی که برای ابراز محبت به همسر خود به کار می‌بندید تاثیری بر کیفیت زندگی شما نمی‌گذارد، بهتر است مسائل خود را با یک متخصص در زمینه ازدواج به اشتراک بگذارید. روانشناس به شما کمک می‌کند تا ریشه مشکلات خود در رابطه را شناسایی کرده و با رفع آنان و آموزش مهارت‌های لازم، کیفیت رابطه زناشویی خود را افزایش دهید. مرکز مشاوره حامی هنر زندگی با کادری مجرب در زمینه مشاوره ازدواج آماده ارائه خدمات به شما می‌باشد. برای کسب اطلاع بیشتر از مشاوره ازدواج کلیک کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه محبت به همسر می توانید با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی حامی هنر زندگی از طریق شماره 02122018502 و یا از طریق تلفن ثابت از کل کشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگیرید.

هنر زندگی اولین سامانه مشاوره روانشناسی تخصصی کشور با مجرب ترین مشاوران روانشناسی پاسخگوی سوالات و مشکلات شما در زمینه های مشاوره خانواده ، ازدواج ، طلاق ، تربیت کودک ، جوانان ، مهارت های ارتباطی ، ترک اعتیاد ، مشاوره روانشناسی ، روان درمانی و … می باشد. به امید زندگی شاد و سالم برای یکایک مردم ایران…

با عضویت در خبرنامه، از جدیدترین و بهترین کتاب ها و مقالات روانشناسی اطلاع پیدا کنید…

© کلیه حقوق برای حامی هنر زندگی محفوظ می باشد. انتشار مقالات با ذکر منبع بلامانع می باشد.

چطور به همسر خود محبت کنیم
چطور به همسر خود محبت کنیم
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *