چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم

 
helpkade
چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم
چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم

بعضیها مورد علاقه و محبّت قرار می گیرند، مردم به آنها احترام می گذارند و با تمام وجود، دوستشان دارند. بعضی اشخاص با اینکه جوان اند در جمع بزرگان شرکت می کنند و بزرگان جمع، از سخنان چنین فردی بهره می برند و گاهی او را مجبور می کنند که عقایدش را برای جمع بیان کند. آنها شیفته او می شوند و دیگران نیز دوست دارند لحظاتی را با او سپری کنند.

در عبارتی کوتاه می شود گفت که بعضی از انسانها «شخصیت محبوب»(1)

دارند.

چرا بعضی این گونه اند؟ آیا من هم می توانم شبیه آنها و یا یکی از آنها باشم؟

چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم

هر کاری به اندازه ظرفیت و تلاش ما ممکن و شدنی است. در مدتی نه چندان طولانی می توان به حالت ایده ال (مورد پسند) جامعه درآمد. مسیر رودخانه همیشه یکی نیست ؛ می توان آن را تغییر داد، به شرط اینکه مسیر دیگری را جایگزین کرده، راه و جهت اوّل را مسدود کنیم. با کمی صبر و استقامت، مشاهده می شود رودخانه به سمتی جدید، تغییر مسیر داده، راه اصلی خودش را عوض کرده است.

شخصیت را هم می توان تغییر داد ؛ البته با شرایط خاص خودش. شما هم می توانید مورد پسند خانواده و جامعه تان درآیید و دوست داشتنی شوید.

برای رسیدن به این هدف، باید در دو زمینه به اصلاح و یا تقویت رفتار خود بپردازیم که عبارت اند از: رفتار و صفات شخصی و درونْ فردی و دیگری رفتار و صفات بین فردی.

زمینه اوّل، شامل ویژگیهایی است که هر شخص در درون خودش احساس می کند، مانند: نیّت، صداقت، پاکی دل، زندگی هدفمند، اعتماد به نفس، احساس امنیّت و غیره که فرد باید آنها را به درستی داشته باشد، وگرنه توجه جامعه به سوی او جلب نمی شود و او را بی هدف، بی اراده و… می دانند.

در زمینه دوم که برای محبوب شدن، اهمیت دو چندانی دارد، فرد باید به تقویت و یا اصلاح رفتار خویش در جامعه بپردازد، تا دیگران او را دوست داشتنی بدانند و برای او جایگاه مناسبی برگزینند. در یک عبارت کوتاه می شود گفت که: باید در «مهارتهای ارتباطی»،(2)

آگاهی بیشتری داشت و به آنها عمل کرد.

اگر با دیگران ارتباط مناسبی از خود نشان ندهیم، به هیچ وجه کسی جذب حرکات و رفتار و افکار ما نمی شود. قدرت مهارت ارتباطی یکی از مسائلی است که در روانشناسی گاهی با عنوانهایی مانند: «ارتباط میانْ فردی»، «مهندسی رفتار ارتباطی» و… مطرح می شود.

هر انسانی برای خودش احترامی قائل است. زمانی که به عقاید، کارها و سلیقه های افراد، در حدّ و محدوده خودشان احترام بگذاریم و سعی نکنیم همیشه در پی رد کردن آنها برآییم، دیگران ما را به رسمیت می شناسند. اگر هم قصد داریم به رد و اصلاح رفتار و افکار کسی بپردازیم، باید از راه مناسبی استفاده کنیم.

در ابتدا باید به جنبه های شخصیّتی طرف مقابل، تا حدودی آگاه شویم، ظرفیّت او را بسنجیم، آرام آرام او را به اشتباهش آگاه سازیم و در صورت نیاز، راه مناسبی را به او پیشنهاد دهیم. در اینجاست که او را از قصد و نیت نوعدوستی خود، آگاه کرده، خود را برای محبوبیّت آماده می کنیم.

هر کسی برای خودش جهانی دارد مملو از آرا و عقاید و نظرات متعددی که همین عقاید، انسانها را از هم جدا می کند. دنیای هر فردی برای خودش محترم است. اگر شما آن را نادیده بگیرید، برای او محبوبیّتی ندارید.

سعی کنید احترام به انسانها را نامشروط جلوه دهید. «احترام نامشروط بدین معناست که اگر تصمیم گرفتیم با فردی که خطایی از او سر زده و یا باعث ناراحتی ما شده است برخورد کنیم، قادر باشیم در حین برخورد، همچنان وی را یک انسان ارزشمند و قابل احترام بدانیم و این احساس را به او منتقل کنیم. چنین عملی سبب شکل گیری یک رابطه صمیمی، ایمن و اثربخش می گردد و به هنر ترکیب اقتدار و صراحت با صمیمیت و احترام، نمود عینی می بخشد».(3)

بعضی مواقع، مشکلاتی در زندگی ما پدید می آید که فشارهای روحی و حتی جسمی فراوانی برای ما ایجاد می کند. بعضی از این مشکلات، به قدری طاقت فرسایند که حلّ آنها برای بعضی از افراد، دشوار است ؛ درحالی که همین مشکل، برای فردی دیگر، خیلی آسان می نماید. گشایش این گره ها از زندگی دوستان، آشنایان و به عبارتی مردم، باعث شکل گیری محبوبیت می شود.

گاهی همسایه شما برای مقدار کمی پول، دچار مشکل شده است و شما هم نوبت وامتان رسیده و هیچ نیازی به آن ندارید. اگر به اطرافتان با دقت نگاه کنید می توانید نیازمند واقعی آن وام را پیدا کنید و با پرداخت آن، قسمت دیگری از محبوبیّت شما تکامل می یابد. در ارتباطات هم باید دیگران را درک و همدلی کرد.

«فهم و درک دیگران در ارتباطات، توانایی ای است تابع قضاوتهای فردی. به عبارت دیگر، درک دیگران از نظر عمقی و نفوذ، یکسان نیست ؛ بلکه تابع شرایطی است که برخی افراد، استعداد به کارگیری آن را دارند و برای شکل دهی ارتباطات یاری بخش از آن بهره می گیرند و برخی نیز نیازمند آموزش و توجه بیشتری در این زمینه اند.

مراد از این مؤلّفه، حساسیت نشان دادن برای فهم دقیق افکار و احساساتی است که در لحظه لحظه ارتباط در فرد مقابل، ظاهر می شوند. درک و همدلی، تلاش برای حس کردن تجارب فردِ مقابل است. در این حالت، ما سعی می کنیم دنیا را از چشم فرد مقابل ببنیم و از گوش او بشنویم و خود را جای او حس کنیم».(4)

خودتان را جای فرد مقابلتان بگذارید، هرجا متوجّه شُدید مشکلی دارد، به همکاری او بپردازید، که او و هر کسی که متوجه این قضیه بشود، شما را دوست داشتنی می داند ؛ ولی شما سعی کنید این کار را با قصد و نیّت پاکی انجام دهید (تا پاداش خداوند نیز نصیب شما شود).

یکی دیگر از کارهایی که باید با دقت به آن توجه کرد، «هنرِ گوش دادن» است. باید «طوری به دیگران گوش دهیم که احساس کنند داریم از آنها حمایت می کنیم».(5)

با گوش دادن دقیق و مناسب، به دیگران می فهمانید که در پی درک آنها هستید. در عوض، آنها هم شما را مورد اعتماد و دوست داشتنی می دانند.

هنر گوش دادن به این معناست که نباید فقط با گوش، سخنان را شنید و به عبارتی نباید «شبه گوش دادن»(6)

به خود گرفت؛ بلکه باید با چشم، حسّ لامسه، قلب، فکر و تخیّل خویش هم به مخاطب گوش داد. به بیانی دیگر، باید به وسیله کلام و «پاسخدهی»(7)

و «ارتباط غیرکلامی»(8)

گوش داد.

«مارسیا (یکی از دانشجویان) در این زمینه اظهار می کند: همیشه فکر می کردم

شنونده خوبی هستم تا اینکه دو سال در ژاپن زندگی کردم. در فرهنگ ژاپن، گوش دادن، مفهوم بسیار عمیق تری دارد. آن وقت بود که فهمیدم من تا به حال، بیشتر حرفهای دیگران را می شنیده ام. در اغلب موارد، وقتی آنها مشغول صحبت کردن بودند من داشتم به این فکر می کردم که چه پاسخی بدهم. در همان سالها بود که فهمیدم انسان باید با جان و دلش به حرفهای دیگران گوش بدهد».(9)


اولین گام در گوش دادن مناسب، «توجه کردن»(10)

است. توجه کردن یعنی حضور در زمان حال و توجه کامل به آن و خود را از هر حاشیه ای خارج کردن. اگر به دیگران گوش ندهیم، یعنی به آنها و صحبتهایشان بی توجّهیم و این کار، باعث می شود در نگاه مخاطب خود، مثبت دیده نشوید.

دِیْل کارْنِگی می گوید: «به خاطر داشته باشید کسی که شما با او حرف می زنید صد بار بیش از شما به خودش و خواسته هایش و مشکلاتش علاقه دارد. دندان دردی که او دارد برایش خیلی مهم تر است از قحطی چین، که باعث از بین رفتن میلیونها نفر شده . یک دُمَل در گردن، بیش از چهل زلزله در آفریقا، توجه اش را به خود، جلب می کند».(11)

چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم

وی در قسمتی دیگر، اظهار می دارد: «شنونده خوبی باشید و دیگران را تشویق کنید از خود صحبت کنند».(12)

در هنگام گوش دادن باید توجه کامل به مخاطب داشته باشید تا اینکه برای او محبوب باشید و او هم تمام حرفهایش را به شما بگوید و شما را مورد اعتماد خود قرار دهد. توصیه های ذیل را در جریان گوش سپردن به سخن دیگران، مورد توجه قرار دهید.


در آن لحظات،

ذهن خودتان را از هر گونه فکر، عقیده، برنامه و نگرانی خالی کنید.

حواس خود را روی شخصی که در برابر او هستید، متمرکز کنید.

هرگاه احساس کردید مشغول تدوین پاسخ هستید، جلوی آن را بگیرید ؛ چون مانعِ تمرکز شما بر سخنان طرف مقابل می شود.

اگر احساس کردید حواستان پرت شده است، خودتان را به بادِ انتقاد نگیرید.

با پاسخهای غیر کلامی خویش (سر تکان دادن و حالت چهره) به دیگران بفهمانید که با دقت به سخنانش گوش می دهید.

پس از اتمام سخن طرف مقابل، دقّت خود را در گوش دادن، ارزیابی کنید. آیا افکار و احساسات طرف مقابل را درک کرده اید؟».(13)

سعی کنید با توجه کردن و گوش دادن، بفهمانید که برای دیگران ارزش قائلید تا دیگران هم شما را فردی با ارزش و دوست داشتنی قلمداد کنند. اگر نتوانید در این مهم، به طور صحیح برخورد کنید، هیچ وقت در فکر محبوب بودن نباشید و فکر نکنید دیگران به شما روی می آورند. شما در فکر و اندیشه آنها اصلاً فرد مثبتی نیستید که به شما روی بیاورند.

در برخورد با دیگران باید به این نکته توجّه کرد که صداقت و نیّت خیر و هماهنگی رفتار با نیّات، یکی از اصول مهم «محبوبیت» است. اگر کسی پی ببرد که شما فقط در ظاهر به دیگران کمک می کنید و احترام می گذارید، از شما متنفّر می شود. سعی کنید رفتار دروغین نداشته باشید.

مسئله مهم دیگر، این است که سعی نکنید با محبوبیت خود در پی سلطه بر دیگران برآیید.

استفن کاوی می گوید: «اشخاص خودْمحور، احساس می کنند که همه چیز در اختیار آنهاست و می توانند هر کاری را که می خواهند با دیگران بکنند. این طرز برخورد، تنها در کوتاه مدت و به طور موقت، کارساز می شود».(14)

سلطه گری باعث از بین رفتن اعتماد و ایجاد تنفّر می شود. سعی کنید از محبوبیت خود، استفاده نامطلوب نکنید ؛ این کار (سلطه جویی) باعث می شود که محبوبیت قبلی تان هم از بین برود.


«اریک فرم (15)

نیز در مفهومْ سازیهای خود درباره جهتگیریهای خوی، با طرح جهتگیری استثماری تا حدودی الگوی ارتباط سلطه گری را تحلیل و تبیین کرده است. وی معتقد است که جهتگیری استثماری، منبع تمام خوبیها را خارج از خود می داند و با زرنگی سعی می کند آنها را به درونِ مرزهای خود منتقل کند. چنین افرادی محبّت و عاطفه را نیز متاعی خارج از خود در نظر می گیرند که باید آن را با زیرکی به دست آورند و یا از دست دیگران بربایند.

خلاصه اینکه زندگی برای یک فرد سلطه طلب، دریای پرتلاطم و نا ایمنی است که باید با نیرنگ به بقای خود در آن ادامه دهد و خود و انسانهای دیگر را در جهت اهداف قالبی به صورت پنهانی مهار و هدایت نماید».(16)

صفات و ویژگیهای دیگری هم باید مورد توجّه قرار گیرند تا محبوبیّت شما کامل شود. سعی کنید منظّم باشید، لباستان منظم و پاکیزه باشد، ظاهری مناسب داشته باشید و طوری نباشد که از شما دوری بجویند.

«هر موقع از خانه خارج می شوید، چانه و سر را بالا نگاه دارید و نفس عمیق بکشید و پرتوهای خورشید را به خود جذب نمایید و با تبسّم، دوستان و آشنایان را ملاقات نمایید و چون دست می دهید، در آن روح بدهید. از اینکه مورد سوء تفاهم قرار می گیرید، وحشت نکنید و حتی یک دقیقه به دشمنی نیندیشید».(17)

«سعی کنید در جمع، خانواده و جاهای دیگر از دیگران بدگویی نکنید و همیشه نسبت به کسانی که در جمع نیستند، وفادار باشید و اگر حقوقی از آنها نادیده گرفته شده، در حد توان، آن را ادا کنید یا تذکّر دهید.

با قول دادن به دیگران و با ایستادن بر سر آن، روی آنها تأثیر می گذاریم. قول دادن، متعهّد شدن و بر سر قول و قرار خود ایستادن، به اشخاص، احساس خوشایندی نسبت به ما می دهد ؛ امّا اگر نمی توانید بر سر قول خود بایستید، چه بهتر که قول ندهید و متعهّد نشوید!».(18)

چقدر زیباست که شخصیتی دوست داشتنی و زندگی ای لذّت بخش داشته باشیم ؛ زیباتر از آن، این است که نزد خداوند تبارک و تعالی هم محبوب باشیم و او ما را دوست داشته باشد. می توان مراحل گذشته را – که اشاره شد – به قصد قربت به خداوند انجام داد، ولی قبل از آن باید به یک مسئله مهم برای محبوبیّت نزد خداوند، توجه کرد.

در قرآن مجید آمده است که شرط محبوبیّت، پیروی از پیامبر اکرم است.(19)

اگر می خواهیم خداوند ما را دوست بدارد، باید خداوند را دوست بداریم و از فرمانهای پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) پیروی کرده، تقوا را در خودمان تقویت کنیم. در اینجاست که همین ایمان، باعث می شود در میان مردم هم محبوب باشیم. سعی کنیم خداوند را بشناسیم که بهترین راهش «تفکر در عالم طبیعت» است ؛ عشق و محبّت خداوند را در دلمان به وجود آوریم تا محبوب او شویم.

2. Interpersonal communcication competenc.

3. مهندسی رفتار ارتباطی، نیما قربانی، تهران: انتشارات سینه سرخ، 1380، ص 95.

4. همان، ص 98.

5. Listening to Support other

6. pseudolistenin .

7. Responding .

8. Nonverbal – communcation .

9. ارتباطات میان فردی، جولیاتی وود، ترجمه: مهرداد فیروزبخت، تهران: انتشارات مهتاب، 1379، ص 352.

10. Mindfulness .

11. آئین دوست یابی، دیل کارنگی، ترجمه: مهرداد مهرین، تهران: انتشارات اسکندری، ص 145.

12. همان جا.

13. ارتباطات میان فردی، ص 251.

14. انسانهای مؤثر (مدیریت و رهبری مبتنی بر اصول)، استفن کاوی ترجمه: مهدی قراچه داغی، تهران: نشر پیکان، 1377، ص 26.

15. Fromm erich.

16. مهندسی رفتار ارتباطی، ص 53.

17. آیین دوست یابی، ص 117.

18. انسانهای مؤثر (مدیریت و رهبری مبتنی بر اصول)، ص 129.

19. ر.ک به: سوره آل عمران، آیه 34.

بعضیها مورد علاقه و محبّت قرار می گیرند، مردم به آنها احترام می گذارند و با تمام وجود، دوستشان دارند. بعضی اشخاص با اینکه جوان اند در جمع بزرگان شرکت می کنند و بزرگان جمع، از سخنان چنین فردی بهره می برند و گاهی او را مجبور می کنند که عقایدش را برای جمع بیان کند. آنها شیفته او می شوند و دیگران نیز دوست دارند لحظاتی را با او سپری کنند.

@@N@@ در عبارتی کوتاه می شود گفت که بعضی از انسانها «شخصیت محبوب»(1)

دارند.

@@N@@ چرا بعضی این گونه اند؟ آیا من هم می توانم شبیه آنها و یا یکی از آنها باشم؟

@@N@@ هر کاری به اندازه ظرفیت و تلاش ما ممکن و شدنی است. در مدتی نه چندان طولانی می توان به حالت ایده ال (مورد پسند) جامعه درآمد. مسیر رودخانه همیشه یکی نیست ؛ می توان آن را تغییر داد، به شرط اینکه مسیر دیگری را جایگزین کرده، راه و جهت اوّل را مسدود کنیم. با کمی صبر و استقامت، مشاهده می شود رودخانه به سمتی جدید، تغییر مسیر داده، راه اصلی خودش را عوض کرده است.

@@N@@ شخصیت را هم می توان تغییر داد ؛ البته با شرایط خاص خودش. شما هم می توانید مورد پسند خانواده و جامعه تان درآیید و دوست داشتنی شوید.

@@N@@ برای رسیدن به این هدف، باید در دو زمینه به اصلاح و یا تقویت رفتار خود بپردازیم که عبارت اند از: رفتار و صفات شخصی و درونْ فردی و دیگری رفتار و صفات بین فردی.

@@N@@ زمینه اوّل، شامل ویژگیهایی است که هر شخص در درون خودش احساس می کند، مانند: نیّت، صداقت، پاکی دل، زندگی هدفمند، اعتماد به نفس، احساس امنیّت و غیره که فرد باید آنها را به درستی داشته باشد، وگرنه توجه جامعه به سوی او جلب نمی شود و او را بی هدف، بی اراده و… می دانند.

@@N@@ در زمینه دوم که برای محبوب شدن، اهمیت دو چندانی دارد، فرد باید به تقویت و یا اصلاح رفتار خویش در جامعه بپردازد، تا دیگران او را دوست داشتنی بدانند و برای او جایگاه مناسبی برگزینند. در یک عبارت کوتاه می شود گفت که: باید در «مهارتهای ارتباطی»،(2)

آگاهی بیشتری داشت و به آنها عمل کرد.

@@N@@ اگر با دیگران ارتباط مناسبی از خود نشان ندهیم، به هیچ وجه کسی جذب حرکات و رفتار و افکار ما نمی شود. قدرت مهارت ارتباطی یکی از مسائلی است که در روانشناسی گاهی با عنوانهایی مانند: «ارتباط میانْ فردی»، «مهندسی رفتار ارتباطی» و… مطرح می شود.

@@N@@ هر انسانی برای خودش احترامی قائل است. زمانی که به عقاید، کارها و سلیقه های افراد، در حدّ و محدوده خودشان احترام بگذاریم و سعی نکنیم همیشه در پی رد کردن آنها برآییم، دیگران ما را به رسمیت می شناسند. اگر هم قصد داریم به رد و اصلاح رفتار و افکار کسی بپردازیم، باید از راه مناسبی استفاده کنیم.

@@N@@ در ابتدا باید به جنبه های شخصیّتی طرف مقابل، تا حدودی آگاه شویم، ظرفیّت او را بسنجیم، آرام آرام او را به اشتباهش آگاه سازیم و در صورت نیاز، راه مناسبی را به او پیشنهاد دهیم. در اینجاست که او را از قصد و نیت نوعدوستی خود، آگاه کرده، خود را برای محبوبیّت آماده می کنیم.

@@N@@ هر کسی برای خودش جهانی دارد مملو از آرا و عقاید و نظرات متعددی که همین عقاید، انسانها را از هم جدا می کند. دنیای هر فردی برای خودش محترم است. اگر شما آن را نادیده بگیرید، برای او محبوبیّتی ندارید.

@@N@@ سعی کنید احترام به انسانها را نامشروط جلوه دهید. «احترام نامشروط بدین معناست که اگر تصمیم گرفتیم با فردی که خطایی از او سر زده و یا باعث ناراحتی ما شده است برخورد کنیم، قادر باشیم در حین برخورد، همچنان وی را یک انسان ارزشمند و قابل احترام بدانیم و این احساس را به او منتقل کنیم. چنین عملی سبب شکل گیری یک رابطه صمیمی، ایمن و اثربخش می گردد و به هنر ترکیب اقتدار و صراحت با صمیمیت و احترام، نمود عینی می بخشد».(3)

@@N@@ بعضی مواقع، مشکلاتی در زندگی ما پدید می آید که فشارهای روحی و حتی جسمی فراوانی برای ما ایجاد می کند. بعضی از این مشکلات، به قدری طاقت فرسایند که حلّ آنها برای بعضی از افراد، دشوار است ؛ درحالی که همین مشکل، برای فردی دیگر، خیلی آسان می نماید. گشایش این گره ها از زندگی دوستان، آشنایان و به عبارتی مردم، باعث شکل گیری محبوبیت می شود.

@@N@@ گاهی همسایه شما برای مقدار کمی پول، دچار مشکل شده است و شما هم نوبت وامتان رسیده و هیچ نیازی به آن ندارید. اگر به اطرافتان با دقت نگاه کنید می توانید نیازمند واقعی آن وام را پیدا کنید و با پرداخت آن، قسمت دیگری از محبوبیّت شما تکامل می یابد. در ارتباطات هم باید دیگران را درک و همدلی کرد.

@@N@@ «فهم و درک دیگران در ارتباطات، توانایی ای است تابع قضاوتهای فردی. به عبارت دیگر، درک دیگران از نظر عمقی و نفوذ، یکسان نیست ؛ بلکه تابع شرایطی است که برخی افراد، استعداد به کارگیری آن را دارند و برای شکل دهی ارتباطات یاری بخش از آن بهره می گیرند و برخی نیز نیازمند آموزش و توجه بیشتری در این زمینه اند.

@@N@@ مراد از این مؤلّفه، حساسیت نشان دادن برای فهم دقیق افکار و احساساتی است که در لحظه لحظه ارتباط در فرد مقابل، ظاهر می شوند. درک و همدلی، تلاش برای حس کردن تجارب فردِ مقابل است. در این حالت، ما سعی می کنیم دنیا را از چشم فرد مقابل ببنیم و از گوش او بشنویم و خود را جای او حس کنیم».(4)

@@N@@ خودتان را جای فرد مقابلتان بگذارید، هرجا متوجّه شُدید مشکلی دارد، به همکاری او بپردازید، که او و هر کسی که متوجه این قضیه بشود، شما را دوست داشتنی می داند ؛ ولی شما سعی کنید این کار را با قصد و نیّت پاکی انجام دهید (تا پاداش خداوند نیز نصیب شما شود).

@@N@@ یکی دیگر از کارهایی که باید با دقت به آن توجه کرد، «هنرِ گوش دادن» است. باید «طوری به دیگران گوش دهیم که احساس کنند داریم از آنها حمایت می کنیم».(5)

با گوش دادن دقیق و مناسب، به دیگران می فهمانید که در پی درک آنها هستید. در عوض، آنها هم شما را مورد اعتماد و دوست داشتنی می دانند.

@@N@@ هنر گوش دادن به این معناست که نباید فقط با گوش، سخنان را شنید و به عبارتی نباید «شبه گوش دادن»(6)

به خود گرفت؛ بلکه باید با چشم، حسّ لامسه، قلب، فکر و تخیّل خویش هم به مخاطب گوش داد. به بیانی دیگر، باید به وسیله کلام و «پاسخدهی»(7)

و «ارتباط غیرکلامی»(8)

گوش داد.

@@N@@ «مارسیا (یکی از دانشجویان) در این زمینه اظهار می کند: همیشه فکر می کردم

شنونده خوبی هستم تا اینکه دو سال در ژاپن زندگی کردم. در فرهنگ ژاپن، گوش دادن، مفهوم بسیار عمیق تری دارد. آن وقت بود که فهمیدم من تا به حال، بیشتر حرفهای دیگران را می شنیده ام. در اغلب موارد، وقتی آنها مشغول صحبت کردن بودند من داشتم به این فکر می کردم که چه پاسخی بدهم. در همان سالها بود که فهمیدم انسان باید با جان و دلش به حرفهای دیگران گوش بدهد».(9)

@@N@@ اولین گام در گوش دادن مناسب، «توجه کردن»(10)

است. توجه کردن یعنی حضور در زمان حال و توجه کامل به آن و خود را از هر حاشیه ای خارج کردن. اگر به دیگران گوش ندهیم، یعنی به آنها و صحبتهایشان بی توجّهیم و این کار، باعث می شود در نگاه مخاطب خود، مثبت دیده نشوید.

@@N@@ دِیْل کارْنِگی می گوید: «به خاطر داشته باشید کسی که شما با او حرف می زنید صد بار بیش از شما به خودش و خواسته هایش و مشکلاتش علاقه دارد. دندان دردی که او دارد برایش خیلی مهم تر است از قحطی چین، که باعث از بین رفتن میلیونها نفر شده . یک دُمَل در گردن، بیش از چهل زلزله در آفریقا، توجه اش را به خود، جلب می کند».(11)

@@N@@ وی در قسمتی دیگر، اظهار می دارد: «شنونده خوبی باشید و دیگران را تشویق کنید از خود صحبت کنند».(12)

@@N@@ در هنگام گوش دادن باید توجه کامل به مخاطب داشته باشید تا اینکه برای او محبوب باشید و او هم تمام حرفهایش را به شما بگوید و شما را مورد اعتماد خود قرار دهد. توصیه های ذیل را در جریان گوش سپردن به سخن دیگران، مورد توجه قرار دهید.

@@N@@ در آن لحظات،

@@N@@ ذهن خودتان را از هر گونه فکر، عقیده، برنامه و نگرانی خالی کنید.

@@N@@ حواس خود را روی شخصی که در برابر او هستید، متمرکز کنید.

@@N@@ هرگاه احساس کردید مشغول تدوین پاسخ هستید، جلوی آن را بگیرید ؛ چون مانعِ تمرکز شما بر سخنان طرف مقابل می شود.

@@N@@ اگر احساس کردید حواستان پرت شده است، خودتان را به بادِ انتقاد نگیرید.

@@N@@ با پاسخهای غیر کلامی خویش (سر تکان دادن و حالت چهره) به دیگران بفهمانید که با دقت به سخنانش گوش می دهید.

@@N@@ پس از اتمام سخن طرف مقابل، دقّت خود را در گوش دادن، ارزیابی کنید. آیا افکار و احساسات طرف مقابل را درک کرده اید؟».(13)

@@N@@ سعی کنید با توجه کردن و گوش دادن، بفهمانید که برای دیگران ارزش قائلید تا دیگران هم شما را فردی با ارزش و دوست داشتنی قلمداد کنند. اگر نتوانید در این مهم، به طور صحیح برخورد کنید، هیچ وقت در فکر محبوب بودن نباشید و فکر نکنید دیگران به شما روی می آورند. شما در فکر و اندیشه آنها اصلاً فرد مثبتی نیستید که به شما روی بیاورند.

@@N@@ در برخورد با دیگران باید به این نکته توجّه کرد که صداقت و نیّت خیر و هماهنگی رفتار با نیّات، یکی از اصول مهم «محبوبیت» است. اگر کسی پی ببرد که شما فقط در ظاهر به دیگران کمک می کنید و احترام می گذارید، از شما متنفّر می شود. سعی کنید رفتار دروغین نداشته باشید.

@@N@@ مسئله مهم دیگر، این است که سعی نکنید با محبوبیت خود در پی سلطه بر دیگران برآیید.

@@N@@ استفن کاوی می گوید: «اشخاص خودْمحور، احساس می کنند که همه چیز در اختیار آنهاست و می توانند هر کاری را که می خواهند با دیگران بکنند. این طرز برخورد، تنها در کوتاه مدت و به طور موقت، کارساز می شود».(14)

@@N@@ سلطه گری باعث از بین رفتن اعتماد و ایجاد تنفّر می شود. سعی کنید از محبوبیت خود، استفاده نامطلوب نکنید ؛ این کار (سلطه جویی) باعث می شود که محبوبیت قبلی تان هم از بین برود.

@@N@@ «اریک فرم (15)

نیز در مفهومْ سازیهای خود درباره جهتگیریهای خوی، با طرح جهتگیری استثماری تا حدودی الگوی ارتباط سلطه گری را تحلیل و تبیین کرده است. وی معتقد است که جهتگیری استثماری، منبع تمام خوبیها را خارج از خود می داند و با زرنگی سعی می کند آنها را به درونِ مرزهای خود منتقل کند. چنین افرادی محبّت و عاطفه را نیز متاعی خارج از خود در نظر می گیرند که باید آن را با زیرکی به دست آورند و یا از دست دیگران بربایند.

@@N@@ خلاصه اینکه زندگی برای یک فرد سلطه طلب، دریای پرتلاطم و نا ایمنی است که باید با نیرنگ به بقای خود در آن ادامه دهد و خود و انسانهای دیگر را در جهت اهداف قالبی به صورت پنهانی مهار و هدایت نماید».(16)

@@N@@ صفات و ویژگیهای دیگری هم باید مورد توجّه قرار گیرند تا محبوبیّت شما کامل شود. سعی کنید منظّم باشید، لباستان منظم و پاکیزه باشد، ظاهری مناسب داشته باشید و طوری نباشد که از شما دوری بجویند.

@@N@@ «هر موقع از خانه خارج می شوید، چانه و سر را بالا نگاه دارید و نفس عمیق بکشید و پرتوهای خورشید را به خود جذب نمایید و با تبسّم، دوستان و آشنایان را ملاقات نمایید و چون دست می دهید، در آن روح بدهید. از اینکه مورد سوء تفاهم قرار می گیرید، وحشت نکنید و حتی یک دقیقه به دشمنی نیندیشید».(17)

@@N@@ «سعی کنید در جمع، خانواده و جاهای دیگر از دیگران بدگویی نکنید و همیشه نسبت به کسانی که در جمع نیستند، وفادار باشید و اگر حقوقی از آنها نادیده گرفته شده، در حد توان، آن را ادا کنید یا تذکّر دهید.

@@N@@ با قول دادن به دیگران و با ایستادن بر سر آن، روی آنها تأثیر می گذاریم. قول دادن، متعهّد شدن و بر سر قول و قرار خود ایستادن، به اشخاص، احساس خوشایندی نسبت به ما می دهد ؛ امّا اگر نمی توانید بر سر قول خود بایستید، چه بهتر که قول ندهید و متعهّد نشوید!».(18)

@@N@@ چقدر زیباست که شخصیتی دوست داشتنی و زندگی ای لذّت بخش داشته باشیم ؛ زیباتر از آن، این است که نزد خداوند تبارک و تعالی هم محبوب باشیم و او ما را دوست داشته باشد. می توان مراحل گذشته را – که اشاره شد – به قصد قربت به خداوند انجام داد، ولی قبل از آن باید به یک مسئله مهم برای محبوبیّت نزد خداوند، توجه کرد.

@@N@@ در قرآن مجید آمده است که شرط محبوبیّت، پیروی از پیامبر اکرم است.(19)

@@N@@ اگر می خواهیم خداوند ما را دوست بدارد، باید خداوند را دوست بداریم و از فرمانهای پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) پیروی کرده، تقوا را در خودمان تقویت کنیم. در اینجاست که همین ایمان، باعث می شود در میان مردم هم محبوب باشیم. سعی کنیم خداوند را بشناسیم که بهترین راهش «تفکر در عالم طبیعت» است ؛ عشق و محبّت خداوند را در دلمان به وجود آوریم تا محبوب او شویم.

2. Interpersonal communcication competenc.

3. مهندسی رفتار ارتباطی، نیما قربانی، تهران: انتشارات سینه سرخ، 1380، ص 95.

4. همان، ص 98.

5. Listening to Support other

6. pseudolistenin .

7. Responding .

8. Nonverbal – communcation .

9. ارتباطات میان فردی، جولیاتی وود، ترجمه: مهرداد فیروزبخت، تهران: انتشارات مهتاب، 1379، ص 352.

10. Mindfulness .

11. آئین دوست یابی، دیل کارنگی، ترجمه: مهرداد مهرین، تهران: انتشارات اسکندری، ص 145.

12. همان جا.

13. ارتباطات میان فردی، ص 251.

14. انسانهای مؤثر (مدیریت و رهبری مبتنی بر اصول)، استفن کاوی ترجمه: مهدی قراچه داغی، تهران: نشر پیکان، 1377، ص 26.

15. Fromm erich.

16. مهندسی رفتار ارتباطی، ص 53.

17. آیین دوست یابی، ص 117.

18. انسانهای مؤثر (مدیریت و رهبری مبتنی بر اصول)، ص 129.

19. ر.ک به: سوره آل عمران، آیه 34.@@N@@

این مجله مخصوص کودک و نوجوان می باشد.

پیام زن
ویژه مسائل زنان و خانواده

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
محمد جعفری گیلانی
سید ضیاء مرتضوی

3

7733305
7738743
7733305
payam-zan_man@aalulbayt.org

قم، صندوق پستی 371…

پرسمان
فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی

مرکز فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
سید محمدرضا فقیهی
محمد باقر پور امینی
1380
3

7747240
7735473
7743816
info@porseman.net
www.porseman.n…

مبلغان
فرهنگی – تبلیغی
حوزه

1385/6/1
3
mbl

سلام! به اکانت کاربری خود وارد شوید

بازیابی رمز عبور

پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد

پرورش افکار – رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی

چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم

چگونه شخصیت جذاب و دوست داشتنی داشته باشیم

کونتین هاردی ویراستار مقالات فناوری نیویورک تایمز معتقد است:

یکی از سؤالاتی که برخی از افراد از خود میپرسند؛ این است که آیا من خسته کننده هستم؟ پاسخ صادقانه به این سؤال این است که احتمالاً شما شخصیت جذابی دارید ولی میتوانید با رعایت برخی از نکات جذاب تر هم باشید.

شخصیت جذاب داشتن

برای این کار نیاز است مهارت ها، دانش و تجربیات جدید کسب کرده و نحوه اشتراک آنها با دیگران را فرابگیریم. به‌ تازگی برخی از کاربران وب‌ سایت Quora بر طبق تجربیات زندگی شخصی خود در رابطه با اینکه چطور میتوان شخصیت جذاب تری داشت، صحبت کرده اند. در ادامه برخی از سودمندترین این توصیه ها را با هم مرور می کنیم.

۱- مهارت های جدید بیاموزیم

اگر در شرایط مختلف بتوانیم با مهارت های خود کمک حال دیگران باشیم، مطمئنا به شخصیتی جذاب تبدیل خواهیم شد. از همین رو آنتونی لی از کاربران Quora  توصیه میکند تا می توانید مهارت های مختلف یاد بگیرید، از طراحی وب سایت گرفته تا خیاطی.
به این ترتیب ما تبدیل به فردی می شویم که همواره به او رجوع میشود؛ چه دوست ما بخواهد وب‌ سایتی برای تجارت جدید خود راه‌ اندازی کند ،چه بخواهد قسمتی از لباسش را که ناگهان پاره شده است بدوزد.

۲- کنجکاو باشیم

یکی از مواردی که جذاب نبودن ما را تضمین میکند این است که ذهن خود را به روی ایده ها و نظرهای جدید ببندیم. برای اینکه جذاب تر باشیم، باید دائم در جستجوی ایده ها و تجربیات جدیدی باشیم که احساس و افکار ما را تغییر میدهند.
سودهیر دسایی پیشنهاد میکند به یک یادگیرنده همیشگی تبدیل شویم. ذهنِ بازی داشته باشیم؛ کنجکاو باشیم؛ موارد جدید بیاموزیم تا دیدگاه های خود را عمیق تر و گسترده تر کنیم.

۳- یاد بگیریم چطور داستان خوبی تعریف کنیم

شاید تجربه ها و اطلاعات زیادی در ذهن داشته باشیم ولی اگر نتوانیم آنها را با دیگران در میان بگذاریم، فایده ای ندارد. درست به همین علت، مارکوس گیدولد معتقد است ما باید یاد بگیریم چطور داستان گوی خوبی باشیم:
هر چیزی که به ذهنمان میرسد در مکالمات خود استفاده نکنیم. به طرز هدفمندی افکار خود را شکل دهیم که وقتی آنها را به زبان می آوریم، جذاب باشند. زندگی خود را مانند هدیه‌ ای فرض کنیم که می توانیم به دیگران بدهیم، سپس آن را در زیباترین کاغذ کادوی ممکن بپیچیم.
جالب است بدانیم مطالعات جدید هم نشان میدهند که مردانی دارای توانایی داستان گویی بهتر، برای خانم ها جذاب تر هستند. محققان معتقدند داستان گوهای بهتر، بیشتر می توانند مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهند و عنان مکالمه را در دست بگیرند.

۴- سه داستان خوب برای تعریف در چنته داشته باشیم

اینکه بدانیم چطور داستانی را به‌ صورت بداهه تعریف کنیم، یک مهارت واقعاً مفید محسوب میشود. ولی اگر هنگام بداهه گویی کمی عصبی میشویم، خود را به چند داستان از پیش آماده شده مجهز کنیم تا یخ مکالمات را بشکنیم.

دیوش در این مورد میگوید:
وقتی کمدین ها روی صحنه هستند فقط در مورد «همه‌ چیز» صحبت نمی کنند، بلکه نمایش صحبت های خود را هم تمرین کرده اند. همیشه ۳ داستان متفاوت در ذهن داشته باشیم که مخاطب را سرگرم، آگاه یا درگیر کند.

۵- گوش کنیم و اشتیاق خود را نشان دهیم

بکی از راه هایی که میتوان به وسیله آن جذاب بود، این است که طوری عمل کنیم تا دیگران برای ما جذاب باشند. این ایده اولین بار توسط دیل کارنگی در کتاب معروفش “چطور دوست پیدا کنیم و افراد را تحت تأثیر قرار دهیم” در سال ۱۹۳۶ مطرح شد:
تعداد دوستانی که طی ۲ ماه با علاقه مند شدن به دیگران پیدا میکنیم، به‌ مراتب بیشتر از دوستانی است که طی ۲ سال با علاقه‌ مند کردن دیگران به خود پیدا خواهیم کرد.

کونتین هاردی ویراستار مقالات فناوری نیویورک تایمز معتقد است:

با دقت به دیگران گوش کنیم و با اشتیاق حرکات و محرک های آنها را دریابیم. تعداد کمی از ما واقعا در این امر خوب هستیم. اگر به هر کسی با نگرش مثبت گوش کنیم، او به نوعی در تجربه های زندگی خود منحصربه‌ فرد است. کار کردن روی این تکنیک باعث رشد خودمان هم میشود.

۶- سؤالات خوب بپرسیم

۱۱ چیزی که باید در مورد قانون جذب و چگونگی استفاده از آن…

۹ روش از قانون جذب که می تواند زندگی شما را بهبود ببخشد.

۹ تکنیک تجلی قانون جاذب که باید بلد باشید

۷ راه برای اینکه زندگی موفق و بدون محدودیتی داشته باشید

۵ ذهنیتی که شما باید توسعه دهید تا موفق شوید

۱۰ دلیلی که چرا ترک عادات بد خیلی سخت و مشکل است

در یک میهمانی لازم نیست چیز زیادی از خود به حضار بگوییم تا ثابت کنیم جذاب هستیم؛ در عوض آنها را در یک مکالمه عمیق در رابطه با زندگی روزمره خودشان درگیر کنیم.

سؤالات حساب‌ شده در رابطه با آنها، علایق و اولویت‌ هایشان بپرسیم (البته طوری که فضولی در زندگی شخصی مخاطب نباشند). واقعاً به پاسخ ها گوش دهیم. بحث را با سؤالات حساب شده دیگر ادامه دهیم (البته باز هم از فضولی بپرهیزید). تا میهمانی تمام شود، ما به یکی از جذاب ترین افرادی تبدیل شده ایم که آنها تابحال دیده اند.
از پرسیدن سؤالات ساده هم خجالت نکشیم. ایوان راتلیف روزنامه نگاری که در نشریاتی مانند The new Yorker مقالاتی به چاپ رسانده، معتقد است:
تقریباً هیچ سودی در این وجود ندارد که وانمود کنیم چیزی را میدانیم، در حالی که نمیدانیم. با پرسیدن سؤالات ساده، احتمالاً می توانیم روی افرادی که تازه با آنها آشنا می شویم تاثیر بگذاریم.

۷- چیزی که به آن فکر می کنیم به زبان بیاوریم

کت لی معتقد است افرادی که در مورد هیچ‌ چیز نظری ندارند و موافق یا مخالف هیچ‌ چیز نیستند، شخصیت خسته‌ کننده‌ ای دارند. ما احساس میکنیم که هیچ‌ وقت نمی توانیم با آنها مکالمه ای داشته باشیم. باید تمرین کنیم نظر خود را در مورد موضوعات مختلف بگوییم، حتی اگر فرد مقابل خوشش نیاید.

۸- علایق خود را دنبال کنیم

به جای اینکه در مورد موضوعات متنوع و مختلف کسب اطلاع کنیم فقط برای این که انسان “بادانشی” باشیم، حوزه هایی را دنبال کنیم که واقعاً برای ما جذاب هستند. به این ترتیب وقتی در مورد این موضوعات با دیگران صحبت می کنیم، تصویر فردی فعال و پویا از خود نشان میدهیم.

۹- زیاد مطالعه کنیم

چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم

اگر زمان و پول کافی برای جهانگردی داریم که خیلی عالی است، اگر نداریم، هنوز هم میتوانیم با مطالعه در مورد فرهنگ های مختلف و دوره های تاریخی مهم  اطلاعات سودمندی به دست بیاوریم؛ کتاب ها، وبلاگ ها و نشریات دوره ای در این راه به ما کمک میکنند. بر اساس یکی از مقالات تحقیقی در رابطه با تأثیرات مطالعه داستان‌ طی دهه گذشته؛ افرادی که بیشتر کتاب داستانی می خوانند، در همدلی و درک دیگران موفق تر هستند.

۱۰- شوخ طبعی خود را نشان دهیم

آودش سینگ پیشنهاد میکند در تعاملات خود حس شوخ‌ طبعی را توسعه دهیم. یاد بگیریم نیمه پر زندگی را ببینیم و عادت شاد بودن، حتی در شکست ها را در خود توسعه دهیم.
تحقیقات نشان میدهد مردان شوخ طبع، بیشتر برای زنان جذاب هستند؛ احتمالاً به این دلیل که باهوش‌ تر به نظر میرسند.

۱۱- اوقات خود را با افراد جذاب بگذرانیم

افرادی که با آنها وقت می گذرانیم، شخصیت ما را تحت تأثیر قرار میدهند. اگر همراه با افراد خسته کننده، بدخلق یا جدی باشیم؛ احتمالاً خیلی زود مثل آنها می شویم. این امر در مراوده با افراد جذاب هم صادق است. به گروه‌هایی از افراد علاقه مند که به دنبال جستجوی علایق خود هستند، بپیوندیم.

۱۲- یکی از علایق خود را به صورت عمیق و جدی دنبال کنیم

شاید علاقه داشته باشیم که در مورد همه چیز اطلاعات داشته باشیم و مقداری دانش در زمینه های مختلف کسب کنیم. بجای این کار، سعی کنیم که در مورد یک حوزه کاری اطلاعات زیادی داشته باشیم و در آن حوزه تجربه خوبی کسب کنیم.
اپریل فونتی معتقد است افرادی جذاب هستند که یک چیز را با جدیت و علاقه به‌ صورت طولانی‌ مدت پیگیری میکنند. فرقی نمیکند که این افراد دانشمندان موفقی باشند یا افراد پرتلاش عادی.

۱۳- دوره های ارتقای شخصی بگذرانیم

بیل کانولی که یک کمدین است میگوید:
هنر بداهه گویی میتواند مهارتهای ارتباطی ما را در زندگی روزمره توسعه دهد. این هنر باعث خواهد شد ما شنونده های بهتری باشیم و به‌ خوبی روی صحبت‌ های فرد مقابل خود تمرکز کنیم؛ به جای اینکه روی چیزی تمرکز کنیم که در ادامه مکالمه خواهیم گفت.

کن گرِگ معتقد است:
حتی اگر خجالتی هستیم و هیچ‌ تمایلی به رفتارهای جمعی و عمومی نداریم، بداهه گویی کمدی به ما کمک میکند سریعتر فکر کنیم، یاد بگیریم چطور دوباره سرزنده باشیم (چیزی که بسیاری از افراد بالغ فراموش کرده اند) و حس راحت تری هنگام بازیگوشی مقابل دیگران داشته باشیم. این امر به ما کمک میکند که در تعامل با دیگران بهتر عمل کنیم.

۱۴- با جمع‌ های جدید بیرون برویم

شاید یکی از دلایلی که باعث میشود احساس جذاب بودن نداشته باشیم، این است که با افرادی وقت خود را می گذرانیم که ما را تحسین نمی کنند. در اینگونه موارد باید جمعی را پیدا کنیم که به‌ خوبی متوجه ارزش‌ های ما میشوند و جذابیت ما را درک میکنند.
خود را با دیدن انسان های جدید به چالش بکشیم، با جمع های جدید بیرون بروید و انسان های دیگر با نظرات و دیدگاه‌ های متفاوت را تجربه کنیم. بدون تردید افراد جذاب و افرادی که ما را جذاب می پندارند، پیدا میکنیم.

مطلب قبلی

زندگینامه ژول ورن – شاعر و نمایشنامه نویس

مطلب بعدی

عادت های ثروتمندان جوان را بشناسید

چگونه در زندگی موفق شوید: 13 نکته تغییردهنده زندگی

راهنمای اساسی برای روتین های صبحگاهی

چالش 21 روزه: برنامه قانون‌ جذب برای تجلی شادی

چرا تفکر مثبت میتواند سلامت جسمی را بهبود بخشد

شکست را به موفقیت تبدیل کنید: استفاده از قانون جذب برای غلبه…

موفقیت به معنای اتخاذ یک انتخاب بزرگ نیست، بلکه به معنای…

چگونه شروع به استفاده از قانون جذب کنیم؟ 8 موردی که همین…

برای چت کردن با ما روی آیکون مشاور فروش کلیک کنید

سلام! به اکانت کاربری خود وارد شوید

بازیابی رمز عبور

پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد

چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم

برای همه ما مهم است که بدانیم دیگران در مورد ما چه فکری می‌کنند، بخصوص در اولین ملاقات با دیگران دوست داریم به گونه‌ای رفتار کنیم جذاب باشیم و که به دل آن‌ها بنشینیم و حس خوبی در آن‌ها ایجاد کنیم. زبان بدن و کلمات ما در ثانیه‌های اول ملاقات، می‌توانند روی جذابیت ما و در نتیجه در نظر دیگران تاثیر بگذارند. حال ببینیم که چگونه می‌توانیم در کمترین زمان جذاب باشیم و بیشترین تاثیر را روی فرد مقابلمان بگذاریم. (برای مطالعه متن کامل این مقاله روی ادامه مطلب بزنید و مطالعه کنید)

ادامه مطلب

بسیاری از آدم‌ها تلاش می‌کنند تا مهربان، مراقب و دلسوز باشند. اما برای برخی از مردم همیشه این تلاش‌ها نتیجه نمی‌دهد. رفتارها یا عادت‌های بدی وجود دارند که آدم‌ها را غیرجذاب و آزاردهنده نشان می‌دهند و معمولا کسی نمی‌خواهد اطراف این گونه آدم‌ها باشد. به تعدادی از این عادت‌های آسیب‌زا در اینجا اشاره می‌شود. ممکن است است آدم‌ها از وجود چنین ویژگی‌هایی در خودشان آگاه نباشند، اما این دلیل نمی‌شود که دیگران آن را نادیده بگیرند. بنابراین اگر شما هم این عادت‌ها و رفتارها را در خودتان پیدا کردید تلاش کنید آن ها را اصلاح کنید. تلاش کردم که در بخش یک برداشت راه راهایی از دست این ویژگی‌ها را نشان دهم. 
شما هم احتمالا غیرجذاب هستید، اگر…  (برای مطالعه متن کامل این مقاله روی ادامه مطلب بزنید و مطالعه کنید)

ادامه مطلب…

بدن ما زبان مخصوص خودش را دارد و الفاظ آن همیشه محبت‌آمیز نیستند. زبان بدن شما به احتمال زیاد بخش جدایی‌ناپذیر وجود شما است، تا جایی که ممکن است حتی فکرش را هم نکنید که تا چه حد می‌توانید در برداشت دیگران از شخصیت شما و جذابیت‌تان تایر گذار باشد.. پس اگر تاکنون به فکر زبان بدن خود نبوده‌اید، وقت آن رسیده کاری کنید چون ممکن است در حرفه‌تان تاثیر منفی بگذارد. (برای مطالعه متن کامل این مقاله روی ادامه مطلب بزنید و مطالعه کنید)

ادامه مطلب…

بعضی‌ها سعی می‌کنند به خیال خودشان طوری رفتار کنند یا حرف بزنند که نیت قلبی‌شان مشخص نشود، غافل از این که نشانه‌هایی وجود دارند که افراد از روی آن‌ها می‌توانند به راحتی به شخصیت و منش آن‌ها پی ببرند و آن‌ها را به قضاوت بنشینند. اطلاع از ویژگی‌های شخصیتی فرد مقابل می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های مهم زندگی کمک نماید. (برای مطالعه متن کامل این مقاله روی ادامه مطلب بزنید و مطالعه کنید)

ادامه مطلب…

آیا تا کنون حرف‌ها یا عباراتی را گفته‌اید که به سرعت از گفتن آن‌ها پشیمان شده باشید؟ به احتمال زیاد گه‌گاه این اتفاق برای همه ما پیش می‌آید، اما چنین موضوعی برای افراد باهوشی که با دقت کلمات و جملات خود را قبل از بیان آن‌ها برمی‌گزینند، یک اتفاق عادی نیست. باید در کلام هم جذاب بود!
(برای مطالعه متن کامل این مقاله روی ادامه مطلب بزنید و مطالعه کنید)

ادامه مطلب…

ما در زندگی روزمره خود در اجتماع، محل کار یا در میان بستگان با افراد مختلفی در ارتباط هستیم که ممکن است برخی از آنان بسیار به دل ما بنشینند و برخی‌ها را اصلاً دوست نداشته باشیم. ویژگی شخصیتی افراد می‌تواند نقش مهمی در این موضوع داشته باشد. اما زندگی به گونه‌ای‌ است که باید با همه افراد جامعه چه کسانی که رفتارشان را می‌پسندیم و چه کسانی که نمی‌پسنیدم، در ارتباط باشیم. پس بهتر است یاد بگیریم با افرادی که با آن‌ها در تعامل هستیم؛ به‌خصوص کسانی که دوستشان نداریم، چگونه رفتار کنیم تا زندگی راحت‌تر و آرام‌تری داشته باشیم. 

ادامه مطلب…

ما همیشه مجبور نیستم به تمام درخواست‌های دیگران یا چیزهایی که ما را وسوسه می‌کنند یا تمرکزمان را به هم می‌ریزند، بگوییم “بله”. نه گفتن از جمله مهارت‌های زندگی است که آموختن آن می‌تواند در رسیدن به اهدافمان کمک کند.

ادامه مطلب…

برخی انسان‌های ویژگی‌های شخصیتی قوی و قدرتمندی دارند که با بهره‌گیری از آن‌ها توانسته‌اند رهبری عده زیادی را بر عهده بگیرند، متفاوت با دیگران باشند و تغییر و تحولات بزرگی را بیافرینند. حال این ویژگی‌های شخصیتی ممکن است در نگاه بعضی‌ها گستاخانه یا سلطه‌جویانه باشد، در حالی که این‌طور نیست. آن‌ها تنها به درک درستی از خود و اطرافیان‌شان رسیده‌اند.
(برای مطالعه متن کامل این مقاله روی ادامه مطلب بزنید و مطالعه کنید)

ادامه مطلب…

==============================

شاید به این مقالات هم علاقمند باشید:

ماهنامه شبکه را از کجا تهیه کنیم؟
ماهنامه شبکه را می‌توانید از کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور و نیز از دکه‌های روزنامه‌فروشی تهیه نمائید.

ثبت اشتراک نسخه کاغذی ماهنامه شبکه     ثبت اشتراک نسخه آنلاین

چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم

بررسی و مقایسه تجهیزات شبکه

توسعه و پشتیبانی توسط ایران دروپال   |   میزبانی توسط پارس پک

تا به حال به این فکر کرده اید که افراد محبوب و دوست داشتنی چه خصوصیات مشترکی دارند؟ شبیه هم لباس می پوشند؟ مدل موهایشان مثل هم است؟شبیه هم حرف میزنند؟ البته که نه! افراد محبوب زیادی در سراسر دنیا وجود دارند که هر جا می روند از مدرسه گرفته تا محل کار و هر جای دیگری، جایگاه اجتماعی خوبی دارند و دیگران نیز دوستشان دارند. هیچ راه و روش جادویی و خارق العاده ای برای محبوب شدن وجود ندارد که شما را یک دفعه تبدیل به فرد مورد علاقه جمع کند اما می توانید با یادگیری یک سری راه ها، اجتماعی شوید و شانس این را پیدا کنید که هر جا رفتید توجه دیگران را به خودتان جلب کنید و محبوب شوید. اگر دوست دارید این راه ها را بدانید با ما همراه شوید.

راه های ساده و کاربردی برای محبوب شدن

محبوب شدن در مدرسهمحبوب شدن نزد دیگران

چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم

راهکار اول 

هیچ کس کامل نیست. بنابراین شما هم برای محبوب بودن لازم نیست کامل باشید. حتی اگر احساس می کنید که با یک فرد ایده آل خیلی فاصله دارید، باز هم باید بدانید که قدم اول این است که خودتان را باور کنید.

محبوب شدن نزد خانواده شوهرمحبوب شدن در محل کار

جسور و شجاع بودن به این معناست که از منطقه امن و راحتتان بیرون بیایید. اگر محبوب نیستید به این دلیل است که از انجام کارهایی که افراد محبوب انجام می دهند سر باز می زنید. این کارها می توانند شامل موارد زیر باشند:

محبوب شدن بین دوستان

محبوبیت در محیط کار

برای جلب توجه دیگران لازم نیست که موهایتان را صورتی کنید یا تتوهای عجیب روی صورت و بدنتان داشته باشید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که تیپ و استایل مخصوص خودتان را پیدا کنید تا دیگران بفهمند از اینکه خودتان هستید راضی و خوشحالید.

محبوبیت در مدرسهمحبوبیت در بین مردم

برای محبوب شدن، گاهی اوقات باید شرایطی را تحمل کنید که ممکن است زیاد خوشایند نباشند. پس آمادگی جسور بودن را داشته باشید.

محبوبیت در جمعمحبوبیت در میان مردم

اگر طوری رفتار کنید که انگار از همه بهتر و بالاترید، توجه دیگران را به خودتان جلب می کنید اما این توجه خوب و مثبت نیست. درست است که خود شیرینی کردن در کلاس های درس و جواب دادن به همه سوال های معلم خیلی برای دیگران خوشایند نیست، اما فعال بودن در کلاس برخلاف بی تفاوت بودن و یا بی ادبی کردن نسبت به معلم می تواند باعث شود دیگران به شما نگاه مثبتی داشته باشند.

محبوبیت در بین دوستان

راهکار های دوم برای محبوب شدن

سعی نکنید توجه دیگران را جلب کنید بلکه به جای آن، خودتان را علاقمند به رابطه با دیگران نشان دهید. درباره کار، خانواده، مدرسه و مسائل روزمره شان از افراد پرس و جو کنید. با آنها ارتباط برقرار کنید و درباره موقعیت های مشابه با آنها که برای خودتان یا نزدیکتانتان پیش آمده و اینکه چطور از پس مسائل برآمده اند حرف بزنید.

محبوب شدن در مدرسهمحبوب شدن در محل کار

افراد محبوب معمولا با همه به طور دوستانه و مهربانانه رفتار می کنند. نه فقط با همسن و سالانشان، بلکه با معلم ها، ، رئیس هایشان، کارکنان فروشگاه ها، سرایدارها، والدین دوستانشان، بچه ها و هر کس دیگری با مهربانی و دوستانه برخورد می کنند. آنها این توانایی را دارند که با همه افراد گفتگوهای کوتاه و دوستانه ای درباره مسائل روزمره داشته باشند. هیچ دلیلی وجود ندارد که شما هم نتوانید این کار انجام دهید. دوستانه رفتار کردن تلاش زیادی نمی خواهد اما تاثیر زیاد و مثبتی به همراه دارد.

محبوب شدن دربین مردممحبوب شدن در دانشگاه

دوستانه بودن با دخالت کردن در کارهای دیگران فرق می کند. به حریم شخصی دیگران احترام بگذارید و در کارهایشان دخالت نکنید. یاد بگیرید از روی حالات و حرکات شخص متوجه شوید که آیا سوالتان نابه جا بوده و باعث آزار او شده یا نه. اگر دوستتان از شما فاصله گرفته است و تمایلی به ارتباط داشتن با شما ندارد، مدام تلفنتان را چک کنید یا با دوست دیگرتان درباره این موضوع حرف بزنید. شاید الان وقت مناسبی برای صحبت کردن با خود شخص نباشد.

محبوب شدن در خانواده شوهرمحبوب شدن در جامعه

افراد محبوب نه فقط با دوستان و آشنایانشان، بلکه با همه آدمها رفتار خوبی دارند. آنها رفتار خوبشان را به شکل کمک و یاری دیگران بدون اینکه قصد جلب توجه و خودنمایی داشته باشند نشان می دهند، کارهای خدا پسندانه انجام می دهند و زمانی که کسی به کمک نیاز دارد همیشه آماده و حاضرند. آنها آغوششان را به روی کسانی که به کمکشان نیاز دارند باز می کنند و اغلب اوقات با گوش دادن به صحبت های دیگران نشان می دهند به آنها اهمیت می دهند و اگر لازم باشد کمکشان می کنند.

محبوب شدن در جمعمحبوب شدن در محیط کار

ممکن است شعارگونه باشد ولی واقعیت این است که افراد محبوب نگران این نیستند که باید چه کار کنند تا خودشان را در دل دیگران جا کنند. آنها کاری را انجام می دهند که خودشان دوست دارند. شاید پیش خودتان فکر می کنید برای محبوب بودن باید جذاب و با استعداد بود. درست است که این ویژگی ها باعث می شند شانس محبوبیتتان بالاتر برود اما حقیقت این است که بسیاری از افراد با وجود داشتن جذابیت و استعداد فراوان انسانهای محبوبی به شمار نمی روند و از طرف دیگر افراد زیادی هستند که از جذابیت و استعداد متوسطی برخوردارند اما به شدت محبوبند.

محبوب شدن در بین مردم

محبوبیت در اجتماع

تعجب آور است اما باید بگوییم افراد محبوب برای محبوب شدن خیلی تلاش نمی کنند. آنها خیلی ساده و راحت فقط خودشان هستند. اگر از محبوب شدن ناامید شوید دیگران از رفتارتان متوجه می شوند و با خودشان فکر می کنند احتمالا شما تمام این مدت ژست می گرفتید یا بدتر از آن، فردی دمدمی مزاجی هستید. یکی از راههای دوستیابی این است که اگر با گروهی برخورد کردید که علایق و سلایقشان شبیه شماست خیلی راحت می توانید خود واقعیان باشید. و هر چه بیشتر و بیشتر با افراد جدید ملاقات کنید می توانید با خصوصیات افراد مختلف آشنا شوید و شروع به دوستی با آنها کنید.

چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم

روش محبوب شدن نزد دیگران

راهکار های سوم برای محبوب شدن

حتما لازم نیست که بازیکن حرفه ای بسکتبال باشید تا بتوانید در تیم مدرسه تان عضو شوید. ملحق شدن به یک تیم نه تنها راهی عالی برای ورزش کردن و ایجاد احساسات خوب در خودتان است، بلکه باعث می شود دایره دوستی هایتان بزرگ تر شود و با افراد جدیدی دوست شوید. حتی اگر کمی به ورزش علاقمند باشید هم ارزشش را دارد که به تیم های ورزشی مدرسه تان و یا لیگ های محل سکونتتان بپیوندید.

روش محبوب شدن بین مردمروش های محبوب شدن بین دوستان

عضو شدن در یک انجمن نیز راه دیگری برای دیدن افراد جدید و پیدا کردن دوستان تازه است. ممکن است افرادی که در تیم مدرسه تان دیده اید آدمهای مورد علاقه تان نبوده باشند، بنابراین اگر وقتش را دارید می توانید از طریق پیوستن به یک انجمن با افراد بیشتر و جدیدتری آشنا شوید. موضوعات مورد علاقه تان و مواردی که دوست دارید راجع به آنها بیشتر بدانید را پیدا کنید و سعی کنید زمانی که به اندازه کافی با تجربه شدید، رهبری اعضای انجمن را در اختیار بگیرید. بدین ترتیب هم احساس راحتی بیشتری خواهید کرد و هم با افراد جدید بیشتری آشنا خواهید شد.

روش هایی برای محبوب شدنروش های محبوب شدن

لازم نیست که تمام مدت به سوالات معلمتان پاسخ بدهید. فقط سعی کنید رفتار دوستانه ای با همه داشته باشید، به دیگران احترام بگذارید، بدون غرور به سوالات معلمتان جواب بدهید و به طور کلی نشان دهید که بدون توجه به مسائلی که اطرافتان اتفاق می افتد به معلم و سایر دانش آموزان اهمیت می دهید.

روش های محبوب شدن بین مردمروش های محبوب شدن دربین مردم

فقط روی یک موضوع تمرکز نکنید. مثلا فقط به دنبال این نباشید که سوار کار ماهر یا دانش آموز درسخوانی باشید. به جای این کار، از هر چیزی کمی بدانید و علایقتان را گسترده کنید. با این حال لازم نیست انقدر سرتان را شلوغ کنید که نتوانید هیچ کدام از علاقمندی هایتان را دنبال کنید. شرکت کردن در فعالیت های مختلف سبب می شود افراد دیگر با نام و چهره شما آشنا شوند و شما هم با طبقات متلف جامعه برخورد کنید و از نزدیک آنها را بشناسید.

مشارکت کردن با دیگر افراد جامعه نه تنها باعث می شود به افراد نیازمند کمک کنید بلکه به شما نیز یاد می دهد چگونه با افرادی از طبقات مختلف و با سنین و  موقعیت های مالی گوناگون معاشرت کنید. هر چه بیشتر یاد بگیرید که چگونه با افراد مختلف تعامل داشته باشید، با گروهای بیشتری از اعضای جامعه آشنا می شوید و دیگران هنگام برخورد با شما احساس راحتی و خوشحالی می کنند.

 راه محبوب شدن دربین مردمراه های محبوب شدنراه های محبوب شدن در مدرسه

راه های محبوب شدن بین دوستان راه های محبوب شدن نزد دیگران راه های محبوب شدن دربین مردم

منبع wikihow

ترجمه اختصاصی از سایت  دلبرانه 

 بیشتر بخوانید :

حل اختلاف | ۲۰ روش حل اختلافات ( مهارت حل مسئله ) مفید و موثر 

مهارت حل مسئله | ۵ کلید برای داشتن یک رابطه سالم و طولانی

کسب احترام | ۵ راه ساده برای به به دست آوردن احترام دیگران

کسب احترام دیگران | راه های به دست آورن احترام ، اعتماد و محبوبیت در جمع

رفتار محیط کار | دستیابی به احترام و محبوبیت در محل کار با رفتار حرفه ای

چکار کنم پیش خانواده همسرم عزیز شوم ؟ + راه های محبوبیت 

دیدگاه

تصویر امنیتی *

بهینه سازی : دلبرانه

اللــهم صــل علــی محــمد و آل محــمد و عجل فرجهــم کلیه حقوق برای این سایت محفوظ است و کپی برداری فقط باذکر منبع با لینک مربوطه بلامانع است Copyright delbaraneh.com © 2019- Allrights Reserved.

ورود و ثبت نام

وبلاگ

چگونه جذاب و دوست داشتنی باشیم؟ کاریزما چیست و چگونه می توانیم شخصیت کاریزماتیک داشته باشیم؟ بهترین راه تبدیل شدن به یک مرد یا زن جذاب و خواستنی چیست؟ حتما افرادی را می شناسید که در نگاه اول و اولین برخورد بسیار گرم و دوست داشتنی هستند، آیا جذاب بودن ذاتی است یا می توان آنرا آموخت؟ اگر یک دختر یا پسر جوان هستید، حتما این سئوال برای شما پیش آمده که چگونه در نگاه اول جذاب دیده شویم؟

جذابیت و دلربا بودن در سنین مختلف متفاوت است. مثلا یک دختر جوان ملاک های جذابیت را در ظاهر میبیند اما یک زن بالغ شابد در کنار جذابیت های ظاهری، بدنبال محبوبیت و دوست داشته شدن باشد. همچنین در پسران جوان جذابیت فیزیکی و ثروت مد نظر است اما در یک مرد بالغ ملاک هایی مانند کاریزما و قدرت و نفوذ کلام مهمتر است. اغلب دختران و پسران جوان علاقمند هستند خود را در نظر جنس مخالف به بهترین شکل نشان دهند اما مردها و خانم ها علاوه بر این موارد علاقمند به تاثیرگذاری بر جمع دوستان هستند و شاید بتوانند از این مشخصه در پیشرفت شغلی نیز استفاده کنند.

بهرحال ملاک های جذابیت در مردان و زنان در سنین مختلف متفاوت است و ما قصد داریم معیارهای یک شخصیت کاریزمایتک و دوست داشتنی را بررسی کنیم. افرادی که جذابیت ظاهری و شخصیتی دارند، بخوبی می توانند در امر ازدواج و جذب همسر دلخواه و بدست آوردن شغل مناسب بخوبی دیده شوند و شانس بالاتری دارند.

چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم

 

اگر موارد زیر در مورد شما هم صدق می کند، وقت آن رسیده که بر روی جذابیت و محبوبیت خود بیش از پیش تمرکز کنید:

اگر وارد یک جمع جدید می شوید و مورد پذیرش و احترام قرار نمی گیرید.

اگر در پیدا کردن دوستان جدید و حفظ دوستان قبلی دچار مشکل هستید.

اگر در محیط کار بواسطه اخلاق بد، با مدیر و همکاران دچار تنش هستید.

اگر اعضای خانواده و خویشاوندان از بودن در کنار شما لذت نمی برند.

اگر پس از چند دقیقه صحبت با دیگران، یکنواخت و غیر قابل تحمل می شوید.

اگر در هنگام صحبت با تلفن و یا سخنرانی در جمع، از کلمات تکراری و صدایی یکنواخت استفاده می کنید.

اگر در ارتباط با جنس مخالف توانایی برقراری ارتباط موثر را ندارید.

اگر در خلوت مدام خود ار سرزنش می کنید و فکر می کنید فرد محبوبی نیستید.

فهرست مطالب

داستان نوشتن این مقاله از آنجا شروع شد که من در طی سالیانی که در شرکت های متفاوت فعالیت می کردم، به نحوه تعامل مدیران با کارمندان دقت می کردم و می دیدم بسیاری از مدیران علیرغم داشتن سواد و هوش بالا، نمی توانند تاثیر گذار باشند و ارتباط خوبی با کارکنان خود داشته باشند اما افرادی که در سطوح مدیریتی پایین تری قرار داشتند، می توانستند ارتباط خوبی با همکاران خود داشته باشند. همچنین در دوستان و افراد دیگر نیز بدنبال راز موفقیت افراد محبوب گشتم و در ادامه برخی از آنها را ارائه خواهم کرد. اما محبوبیت و جذاب بودن چه مزیت هایی دارد:

– ارتباط سازنده با دیگران و بهره گیری از امکانات بیشتر

– ارتقاء جایگاه شغلی در محیط کار

– تمایل بیشتر مردم برای برقراری ارتباط

– ارتباط بهتر در خانواده

– افزایش فرصت های شغلی

– تنش کمتر در ارتباطات

پیشنهاد ویژه:

دوره بازگرداندن عشق از دست رفته

جالب است بدانید کاریزما بودن ربطی به زیبا و خوش اندام بودن ندارد. بدین معنی که فردی می تواند از نظر ظاهری معمولی باشد اما با شخصیت نافذ و رفتاری مناسب، دیگران را به خود جذب کند. برای داشتن یک شخصیت کاریزماتیک و اثر گذار، تمرینات زیر را انجام دهید:

1- ابتدا خود را بشناسید

افرادی که شخصیت کاریزماتیک و جذاب دارند، بخوبی از توانایی ها و نقاط ضعف خود آگاهند و می دانند در چه موقعیتی چه رفتاری باید از خود نشان دهند. خودشناسی اولین قدم در تبدیل شدن به یک انسان محبوب است. در یک جمله خودشناسی یعنی آگاهی داشتن به تمام کاراکترهای شخصیتی که شامل احساسات، تفکر، باورها و… می باشد.

برای اینکه بهتر بتوانید خود را بشناسید، سئوالات زیر را در برگه ای بنویسید و به آن پاسخ دهید:

من کیستم؟ (در یک جمله خود را تعریف کنید. مثلا من دلسوز هستم، من یک آدم موفق و تلاشگر هستم و…)

علایق من…..

نقاط قوت من ….

نقاط ضعف من ….

ترس های من در زندگی …..

عادت های من ……

2- تمرین پانتومیم

برای اینکه یک شخصیت جذاب داشته باشید، باید زبان بدن خود را بخوبی نشان دهید. برای این کار بطور روزانه پانتومیم بازی کنید و حرکات چهره و بدن خود را زیر نظر بگیرید. سعی کنید یک داستان را با زبان بدن و چهره خود روایت کنید. اگر نمی توانید این کار را در حضور دوستان انجام دهید، می توانید فیلمی از خود تهیه کنید و نقاط ضعف و قوت خود را بررسی کنید. همچنین می توانید از فیلم بازیگران تئاتر و تلویزیون استفاده کنید و احساسات خود را از طریق بازی و پانتومیم انتقال دهید.

3- به دیگران احساس خوبی بدهید

همه انسان ها دوست دارند که مهم جلوه کنند. هنگامی که بتوانید به آنها حس مهم بودن بدهید، در نظر آنها محبوب و جذاب خواهید بود. اگر با کارفرما یا حتی دوستان خود در ارتباط هستید، سعی کنید خود را بالاتر از آنها نبینید و به آنها فرصت اظهار نظر دهید.

چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم

4- صبور باشید

افراد جذاب و کاریزماتیک کمتر دیگران را قضاوت می کنند و شتابزده تصمیم نمی گیرند. آنها منطق را جایگزین هیجانات و احساسات می کنند و قبل از اینکه واکنش نشان دهند، از شما شئوال می کنند تا سوء تفاهم ها برطرف شود. بخاطر همین مشخصه بازر، آنها در سازمان ها به مراتب عالی مدیریت می رسند. برای اینکه تبدیل به فرد صبوری شوید، تمرین زیر را به مدیت دو هفته انجام دهید تا میزان تحمل پذیری شما افزایش یابد:

اگر شما فرد صبوری نیستید و در مشاجرات و تنش ها کنترل خود را از دست می دهید و پس از آن پشیمان می شوید، تمرین زمان خریدن در مشاجرات را انجام دهید. بدین شکل که قبل از اینکه واکنش نابجایی از خود نشان دهید، کف دست خود ار نزدیک صورت خود بگیرید و 6 بار با قدرت تمام روی آن فوت کنید. پس از هربار فوت کردن می توانید به مدت 2 ثانیه نفس گیری کنید و مجددا این کار را گنید. شاید این تمرین به نظر شما راحت بیاید اما در هنگام تنش انجام این کار بسیار مشکل خواهد بود.

5- خنده رو باشید

فقط افرادی می توانند تبسم همیشگی بر لب داشته باشند که اعتماد به نفس بالایی دارند و به توانمندی های خود اعتماد دارند. اگر به ورزشکاران، هنرمندان و سلبریتی های معروف دقت کنید، خواهید دید یک لبخند همیشگی بر لبان آنهاست که اجازه می دهد تا شما هم بتوانید به آنها نزدیک شوید و حس خوبی در کنار آنها داشته باشد. اما افراد معروفی که اخلاق خوبی ندارند، دوست داشتنی نیستند و مردم تمایل برای ارتباط با آنها ندارند.

هنگامی که شما لبخند به لب داشته باشید، دیگران نیز بصورت ناخودآگاه لبخند می زنند. این اصل را اصل رفتار آینه ای می نامند. همه ما انسان ها این رفتارهای آینه ای را بصورت ناخودآگاه اجرا می کنیم. مثلا اگر وارد یک جمعی شوید که همه ناراحت هستند و گریه می کنند، بدون اینکه دلیل آنرا پرسیده باشید، شما هم ناراحت می شوید و برعکس اگر وارد جمعی شوید که همه در حال خندیدن هستند، شما هم بی دلیل می خندید. پس از این اصل استفاده کنید و لبخندی همیشگی بر لب داشته باشید.

6- دیگران را تحسین کنید

افراد جذاب و کاریزماتیک بخوبی نقاط قوت و محاسن دیگران را می بینند اما افراد مغرور از تعریف و تمجید خودداری می کنند و هرکاری می کنند تا دیده شوند. اگر کسی در اطراف شما هست که بدور از هرگونه تملق و چاپلوسی از شما تعریف می کند، او یک فرد خودساخته است که علاقمند به رشد شماست.

معروفیت یا محبوبیت؟

برخی از افراد تلاش دارند تا در فضای مجازی مانند اینستاگرام به معروفیت بالایی برسند تا بدین شکل محبوب شوند اما معروف شدم مساوی با محبوب شدن نیست. برخی از افراد معروف در شبکه های مجازی را می بینید که از محبوبیت در بین مردم برخوردار نیستند. مثلا افرادی که در یک حادثه همسر خود را به قتل رسانده اند و یا کار ناشایستی انجام داده اند، شاید معروف شوند اما محبوب نمی شوند.

اغلب ما خود ار فرد جذابی می دانیم اما میزان محبوبیت و جذابیت ما در برخورد با اطرافیان مشخص می شود. در ابتدا بین عدد 1 تا 10 یک نمره جذابیت به خودتان بدهید. عدد 1 کمترین میزان جذابیت شماست و عدد 10 بیشترین مقدار جذابیت است. برای اینکه صحت این شاخص را اندازه بگیرید، همین سئوال را از اطرافیان خود بپرسید. اگر آنها انتقادهای زیادی از شما داشتند و عدد هایی بین 1 تا 6 دادند، بدانید در تخمین میزان جذابیت خود اشتباه کرده اید.

1- چه زمانی در طول شبانه روز حس خوبی دارید و سرحال هستید؟

الف) صبح

ب) بعد از ظهر

ج) شب

2- نحوه راه رفتن شما چگونه است؟

الف) قدم های بلند بر می دارم و سریع راه می روم.

ب) سریع راه می روم و قدم های کوچک بر می دارم.

ج) با سری بالا و نگاهی به اطراف، نسبتا سریع می روم.

د) کمی سریع و سرم رو به پایین است.

ه) بسیار آرام راه می روم.

3- در هنگام ارتباط با دیگران چگونه هستم؟

الف) معمولا می ایستم و بازوهای خود را می گیرم.

ب) دستهایم را در هم قفل می کنم.

ج) یک یا دو دست را روی پهلوها قرار می دهم.

د) دست کسی که با من صحبت می کنم را می گیرم.

ه) با گوش، مو و چانه ام بازی می کنم.

4- وقتی در حالت آرامش هستید چگونه می نشینید؟

الف) زانوها را خم می کنم و پاهایم را روی یکدیگر می اندازم.

ب) پاها را ری همدیگر می اندازم.

ج) پاها را در کنار همدیگر قرار می دهم.

د) یک پا را جمع می کنم.

5- وقتی مسئله ای برای شما جالب است، چه واکنشی نشان می دهید؟

الف) با صدای بلند می خندم.

ب) بصورت معمولی می خندم.

ج) لبخند بزرگی می زنم.

د) فقط یک تبسم کوچک دارم.

6- وقتی وارد یک میهمانی می شوید…

الف) با سروصدا وارد می شوید و تمایل دارید توجه همه را جلب کنید.

ب) آهسته و بی سروصدا وارد می شوید و بدنبال یک فرد آشنا هستید.

ج) خیلی آرام و بی صدا هستید و توجه کسی را جلب نمی کنید.

7- زمانی که مشغول کاری هستید، اگر کسی مزاحمتان شود…

الف) کارم را ادامه نمی دهم.

ب) خیلی عصبانی می شوم.

ج) پس از چند لحظه مکث به کارم ادامه می دهم.

8- رنگ مورد علاقه شما چیست؟

الف) قرمز یا نارنجی

ب) مشکی

ج) آبی

د) سبز

ه) سفید

و) سورمه ای یا ارغوانی

ی) قهوه ای

9- معمولا چگونه می خوابید؟

الف) به پشت

ب) روی شکم می خوابم

ج) خودم ار در گوشه ای جمع می کنم.

د) سرم را زیر پتو می برم.

10- چه خواب هایی می بینید؟

الف) خواب می بینم دارم از جایی می افتم.

ب) با کسی در جنگ هستم.

ج) بدنبال کسی یا چیزی هستم.

د) شناور در هوا

ه) خوشحال و خندان

 

پس از اینکه به سئوالات پاسخ دادید، طبق الگوی زیر امتیاز سئوالات را باهم جمع کنید.

1- الف)2  /  ب)4 /  ج)6
2- الف)6  /  ب)4 /  ج)7 /  د)2 /  و)1
3- الف)4 /  ب)2 /  ج)5 /  د)7 /  و)6
4- الف)4  /   ب)6 /   ج)2 /  د)1
5- الف)6 /  ب)4  /   ج)3 /   د) 5 /  و)2

6- الف)6 /  ب)4 /   ج)2
7- الف)6  /  ب) 2 /  ج) 4
8- الف)6  /  ب)7 /  ج)5  /  د)4 /   و)3 /   ه)2 /  ی)1
9- الف)7 /  ب)6 /  ج)4 /  د)2  /   و)1
10- الف)4 /  ب) 2 /  ج)3  /   د)5 /  و)6  /   ه)1

تفسیر تست:

امتیاز بیش از 60

اگر جمع امتیازات شما در تعداد 10 تست بیش از 60 شد، شما فردی هستید که می خواهید مورد توجه همه قرار بگیرید و اغلب اطرافیان از کنار شما ماندن لذت می برند. اما در مواردی از نزدیک شد به شما اجتناب می کنند زیرا می ترسند مورد انتقاد قرار گیرند.

امتیاز 51 تا 60

اگر جمع امتیازات شما در تعداد 10 تست بین 51 تا 60 است، شما فردی فعال و پر هیجان هستید. اغلب اوقات تصمیمات شتابزده ای می گیرید که به ضرر شماست. جسارت و ماجراجویی از مشخصات بازر شما است. تجربه کردن را دوست دارید و از کارهای یکنواخت بزارید.

امتیاز 41 تا 50

اینگونه افراد کمرو و خجالتی هستند و در زندگی واقع نگر هستند. دارای حس انسان دوستی هستند و به دیگران کمک می کنند تا در کنار آنها حس خوبی داشته باشند. آنها جذاب و محبوب هستند و این مشخصه بدلیل متانت و انعطاف پذیری  آنهاست.

امتیاز 31 تا 40

افراد باهوش، دور اندیش و با استعدادی هستند که کمتر تمایل دارند تا با دیگران ارتباط نزدیکی داشته باشند.

امتیاز 21 تا 30

فردی دلسوز، محتاط و دور اندیش هستید و جوانب کارها را می سنجید.

امتیاز 11 تا 20

اگر این امتیاز را در تست کسب کرده اید، کمی عصبی و کمرو هستید و تصمیمات خود ار به دیگران محول می کنید.

چرا فکر می کنید جذاب و دوست داشتنی هستید؟

بسیاری از افراد تصور می کنند در بین دوستان و اطرافیان خود از محبوبیت بالایی برخوردارند اما طبق یکی از پیش فرض های nlp واکنش فرد مقابل تعیین کننده کیفیت ارتباط است. این جمله نشان می دهد برای یافتن میزان محبوبیت خود باید به واکنش اطرافیان هم توجه داشته باشد و نقاط ضعف و قوت ارتباطی خود را از آنان بپرسید.

اگر علاقمند هستید بعنوان یک دختر یا یک زن توانمند در محیط کار و زندگی به محبوبیت برسید، موارد زیر را مدتها تمرین کنید تا به توانایی های شما تبدیل شود:

هنر زنانگی: اغلب خانم ها دارای نیروی زنانگی هستند که باعث جذابیت آنها می شود. مواردی چون مهربانی، لطافت، درک متقابل و… بذا اگر بتوانید از این هنر بخوبی استفاده کنید، به فردی محبوب و دوست داشتنی تبدیل خوااهید شد. گاهی یک همدلی و نوازش همسر می تواند بار مشکلات یک مرد را سبک کند.

شادی: یکی دیگر از نیروهای خاص زنان، شادی و سرزندگی است. تقریبا همه انسان ها یک زن شاد و بانشاط را دوست دارند زیرا این حس می تواند شما را به یک مادر، همسر و همکار عالی تبدیل کند. شما از این ویژگی می توانید در تمامی جنبه های زندگی خود استفاده کنید. بیاد داشته باشید یک همسر و مادر شاد می تواند خانواده را شاداب نگه دارد.

آراستگی: اگر فکر می کنید با یک لباس گران قیمت یا آرایش زیاد می توانید دل مردان را ببرید، در اشتباهید زیرا افلب مردان از صورت های ساده و ظاهری منظم و آراسته لذت می برند و کمتر مردی به مارک و برند لباس شما دقت می کند زیرا جذابیت های ظاهری پس از مدتی جای خود را به منش و جذابیت های اخلاقی می دهد. بنابراین به فکر یک تیپ و ظاهر ساده و آرایش متعادل باشید و بر روی افکار و ظرافت های زنانه خود بیشتر متمرکز شوید.

زبان بدن مثبت: هنگامی که ما با فردی وارد ارتباط می شویم و یا در جمع جدیدی وارد می شویم، قبل از اینکه حرفی بزنیم، ظاهر ما و زبان بدن معرف ما خواهند بود. افراد دوست داشتنی قبل از هر چیز ظاهری مثبت و دلنشین دارند و بوسیله زبان بدن خود، ارتعاش مثبت به اطراف ساطع می کنند. بنابراین انرژی خود را روی یادگیری زبان بدن بگذارید. فیلم ها و کتاب های زیادی در زمینه آموزش زبان بدن وجود دارند که می توانید از آنها استفاده کنید.

بطور مثال در هنگام صحبت با مخاطب خود، از قرار دادن دستها روی هم و پنهان کردن آنها خودداری کنید. همچنین دست به سینه بودن و مدام با صورت خود بازی کردن نیز نشانه عدم اعتماد به نفس است. برای داشتن ارتباطی عالی می توانید ارتباط چشمی بهمراه تایید کلامی داشته باشید. کلماتی چون: می فهمم، متوجه شدم، عالیه، ادامه بده، میشه توضیح بدی و…. دیگران را ترغیب می کند تا بیشتر صحبت کنند.

همچنین می توانید در موقع صحبت کمی به سمت جلو خم شوید. این علامت در زیان بدن یعنی من به صحبت های شما تمایل دارم. همچنین تعریف و تمجدید از فرد مقابل بصورت درست می تواند در جذابیت شما تاثیر گذار باشد. هنگامی که از فردی تعریف می کنید با تکان دادن سر و حرکت ملایم دست ها، گفته خود را تایید کنید.

قدرشناس باشید: از آنجایی که خانم ها از طریق صحبت کردن و شنیدن احساس خوبی پیدا می کنند، لذا اگر می خواهید به یک مرد جذاب و محبوب تبدیل شوید، قدردان زحمات اطرافیان بخصوص خانم ها باشد. می توانید پس از خوردن غذا، به اندازه چند جمله از طعم آن تعریف کنید. همچنین می توانید قدردان زحمات همسر خود در سالهایی باشید که عاشقانه در کنار شما بود و در ساختن زندگی کمک کرد.

این اطمینان را به شما می دهم که در روزهای بعد، شما یک شخصیت شاد و عاشق را در کنار خود خواهید دید زیرا قدرشناسی، بهترین انگیزه برای زنان است. همچنین می توانید در کارهای منزل به او کمک کنید و زمانی به او بدهید تا در خلوت خود به کارهای زنانه برسد و از تنهایی خود لذت ببرد.

هنر شنیدن: سکوت به موقع و شنیدن موثر، یکی از جذابترین مشخصات یک مرد است. مردانی که با متانت به حرف های همسر خود گوش می کنند، در نظر آنها یک مرد باشخصیت و مورد اعتماد جلوه می کنند. اگر خانم ها به قدر کافی شنیده شوند، از بهانه جویی و غر زدن دست می کشند و عشق واقعی خود را به شما اعطا می کنند. گوش دادن موثر و فعال می تواند طرف مقابل را به وجد بیاورد.

بنابراین سعی کنید ارتباط چشمی داشته باشید و با تکان دادن سر، حرف های طرف مقابل را تایید کنید. همچنین با پرسیدن سئوالات باز مانند چطور؟ چگونه؟ نظرت در این باره چیست؟ و… می توانید دیرگان را تشویق کنید تا بیشتر در مورد علایق خود صحیت کنند.

استقلال: همه خانم ها مردانی که استقلال رای دارند و بر روی عقاید خود ایمان دارند را دوست دارند. لطفا این واژه را با خود رای بودن و مغرور بودن اشتباه نگیرید. فردی که استقلال شخصیتی دارد، برای رفع یک مشکل با دیگران مشورت می کند اما در نهایت خودش تصمیم گیری می کند و مسئولیت عواقب آنرا به عهده می گیرد. افراد مستقل منتظر نمی مانند تا فردی بیاید و به آنها کمک کند بلکه با تکیه بر توانمندی های خود عمل می کنند.

شوخ طبعی: یک مرد شوخ طبع میتواند در کنار اقتدار خود به یک تعادل رفتاری خوب برسد. کمبود شوخ طبعی و حس طنز می تواند نشان دهنده بدبینی و استرس شما باشد. افراد اخمو و بدبین، یک دیوار بزرگ دور خود کشیده اند و به دیگران این پیام را می دهند که حق وارد شدن به دایره احساسات من را ندارید اما افراد جذاب و کاریزماتیک از احساسات خود با دیگران صحبت می کنند و این کار باعث احساس نزدیکی و صمیمیت به دیگران می دهد.

البته افرادی که شوخ طبعی را با گستاخی و مسخره کردن دیگران اشتباه می گیرند، جایی در میان دوستان خود ندارند و همه افراد از آنها دوری می کنند زیرا به شدت می ترسند تا نقاط ضعف آنها نمایان شود. بنابراین سعی کنید بذله گو باشید و از دایره ادب خارج نشوید.

قدرت: مردان قدرتمند و مقتدر به شدت برای خانم ها جذاب هستند. البته دیکتاتور بودن را قدرتمند بودن استباه نگیرید. افرادی که قدرتمند هستند، بخوبی می توانند از خانواده و همسر خود حمایت کنند و بعنوان حامی در کنارآنها باشند. مردان ضعیف و وابسته نمی توانند بعنوان یک حامی نظر دیگران را جلب کنند. سعی کنید قدرت خود را در مواقع ضروری به دیگران نشان دهید و هربار بر روی این ویژگی تاکید نکنید زیرا مردم از شما دوری خواهند کرد.

نفوذ کلام: اگر می خواهید جذاب و دوست داشتنی باشید، بر روی مهارت های فن بیان و سخنوری خود کار کنید. داشتن صدایی رسا و رعایت کردن فراز و فرودها در صحبت های روزانه، می تواند شما را به شخصیتی محبوب و جذاب تبدیل کند. برای داشتن نفوذ کلام می توانید از خاصیت پرسشگری استفاده کنید. بدین شکل که قبل از قضاوت و پیش داوری، سئوالات مختلفی از طرف مقابل بپرسید. در این شرایط او شما را فردی بالغ و تاثیر گذار می بیند که برای رفع مشکل اقدام کرده اید.

همچنین می توانید از کلمات اطمینان بخش در صحبت های روزانه خود استفاده کنید. مثلا من اطمینان دارم… به نظر من…. من می توانم این کار را انجام دهم و… اما کلمات ممنونع شامل چه چیزهایی هستند؟ از بکار بردن کلمات مبهم بپرهیزید: من شک دارم… فکر میکنم درست باشد… شاید و…

حمایت: حامی بودن برای همه جذاب است. همه مردم و بخصوص خانم ها از حمایت شدن و مورد توجه قرار گرفتن لذت می برند. برای اینکه حمایت شما بهترین نتیجه را داشته باشد، از طرف مقابل بپرسید که در چه زمینه ای نیاز به کمک و حمایت دارد؟ همچنین حمایت از همسر خود در جمع می تواند بسیار مفید و اثرگذار باشد. بنابراین سعی کنید در جمع دوستان و مهمانی ها با قرار گرفتن در کنار همسر خود، میزان حمایت خود را به او نشان دهید.

 

بر روی استعداد خود تمرکز کنید

حتما افرادی را دیده اید که بواسطه یک توانایی خاص، از محبیوبیت و معروفیت بالایی برخوردارند. بنابراین بر روی یکی از توانایی های خود متمرکز شوید و آنرا تا حدی رشد دهید که اطرافیان با این نشانه بشناسند. اگر نمی دانید در چه زمینه ای استعداد دارید، کافیست سئوالات زیر را از اطرافیان خود بپرسید:

من چه کاری را بهتر از همه انجام می  دهم؟

همه دوستان من را به چه مشخصه ای می شناسند؟

من در کودکی به چه مشخصه ای معروف بودم؟

پس از جمع آوری اطلاعات، می توانید وقت کافی بر روی یکی از آنها قرار دهید و پس از مدتی به یک کارشناس در آن زمینه تبدیل شوید. پس از آن خواهید دید افراد زیادی به شما مراجعه می کنند و هر روز بر محبوبیت و کارایی شما افزوده می شود.

 

 

من سجاد زمانی هستم مدرس ان ال پی (NLP)
زمینه فعالیت ما شامل کوچینگ فردی و سازمانی ، آموزش تحلیل رفتار متقابل و توانمندسازی فردی است.
فعالیت من از یک آرزو شروع شد و امروز نام آن آرزو مجموعه ” خانه ان ال پی ایران” است.

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

وقتتون بخیر و تشکر برای مطالب مفیدتون.
عذرخواهی میکنم لینکی ک گذاشتید برای “دوره بازگرداندن عشق از دست رفته” لینک رو باز نمیکنه و مطلب رو نشون نمیده. ممنون میشم اگه پی گیری کنید.
سپاسگزارم

برای تهیه دوره بازگردان عشق با روش nlp میتونید به این لینک مراجعه کنیدhttps://tehrannlp.com/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%b4%d9%82-nlp/

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

خانه ان ال پی ایران توسعه فردی و سازمانی با روش NLP ، تحلیل رفتار متقابل و قانون جذب . مخاطبان اصلی ما افرادی هستند که می خواهند روند زندگی و برنامه ریزی ذهن را تغییر دهند و به رسالت فردی خود در طول سفر زندگی دست یابند. تکنیک های ان ال پی طبق استاندارد جهانی با تدریس سجاد زمانی مربی تحول فردی میباشد.

ورود


نام کاربری:


رمز عبور:دانلود اپلیکیشنDownloads-icon

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فهرست مطلب

چگونه محبوب شویم ؟ همه ما عزیز شدن نزد دیگران را دوست داریم و می خواهیم بدانیم :

می خواهیم در بین اعضای خانواده، دوستان و آشنایان خود فردی دوست داشتنی باشیم.

چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم

اما این کار چگونه ممکن است؟ برای محبوبیت چه کارهایی باید انجام دهید؟

در این مطلب در مورد موارد زیر مفصل توضیح خواهیم داد و راهکارهای عملی ارائه می دهیم

اگر شما به دنبال محبوبیت هستید این مقاله می تونه خیلی زیاد به شما کمک کنه، اما اگر دوست دارید جذابیت را یاد بگیرید بهتون توصیه می کنم مقاله چگونه جذاب باشیم را مطالعه کنید

قبل از هر چیز باید بدانید که محبوبیت داشتن بین اطرافیان و جذاب بودن یک هنر است

و نیاز به آموختن دارد، در دوره جذابیت فردی که در وب سایت زیبا اندیشی هست، شما می توانید این هنر را به خوبی یاد بگیرید

شخصی که دارای شخصیت فردی ست در دو جنیه از شخصیت ش رشد داشته است.

جنبه اول: نوع دیدگاهش در مورد خودش
جنبه دوم: نوع ارتباط ش با دیگران

مطمئن باشید تا زمانی که نگاه تان به خودتان، خوب نباشید، و خودتان را از صمیم قلب دوست نداشته باشید، نخواهید توانست شخصیت جذابی داشته باشید.

چگونه محبوب شویم

راهکارهایی وجود دارد که با اجرای آن می توانید چهره ای دوست داشتنی تر از قبل در نظر دیگران داشته باشید و در هر جمع و مهمانی محبوب تر از قبل بدرخشید.

در زیر ۴ راهکار به شما پیشنهاد داده ام که در زمان های مختلف می توانید از آنها استفاده کنید

لطفا اولین قدم را امروز بردارید و سعی کنید در جهت محبوب شدن خودتان تلاش کنید،

سعی کنید هر روز یکی از این راهکار ها را به کار گیرید و نتایج فوق العاده آن را ببینید

شاید فکر کنید این روش ها خیلی ساده هستند، اما مطمئن باشید تاثیر زیادی روی اطرافیان تان خواهد داشت،

سعی کنید استفاده از این روش ها جزئی از وجودتان شود. و به آنها عادت کنید

هیچگاه برای محبوب شدن و محبوبیت نباید نقش بازی کنید ( فیلم بازی کردن نتیجه عکس خواهد داشت )

پس همین الان شروع کنید.

 

چگونه محبوب شویم ؟ اگر در جمعی نشستید و همه افراد در مورد یک شخص در حال غیبت کردن و بدگویی از او هستند،

شما به جای اینکه دست بر روی نقاط منفی آن شخص بگذارید خصوصیات مثبت او را بازگو کنید.

فرض کنید در یک مهمانی نشسته اید.

همه افراد دارند در مورد دایی شما که خیلی شلخته و بی نظم است بدگویی می کنند.

شما به جای بد گفتن، یک خصوصیت مثبت او را بازگو کنید.

مثلا بگویید: «شاید دایی بی نظم باشد اما بسیار مهربان و دلسوز است.

سال گذشته که در کسب و کارم با مشکلات مالی مواجه شده بودم.

حدود ۵ میلیون تومان به من پول قرض داد که هر کسی در این دوره و زمانه این کار را نمی کند.»

 

داشتن دید مثبت و بیان ویژگی های مثبت یک فرد می تواند ۱۰۰% شما را تبدیل به یک فرد محبوب کند.

دست گذاشتن روی نقاط مثبت دیگران به اطرافیانتان نشان می دهد که شما هیچ وقت فکر بدی نسبت به دیگران ندارید.

با این کار حس اعتماد دیگران را نیز به خود جلب می کنید و همه به این نتیجه می رسند که آبرویشان در دست شما محفوظ خواهد بود.

 

 

چگونه محبوب شویم ؟

همیشه حرف هایی که بر زبان می آورید حتی اگر واقعا درست باشد برای تمام افراد خوشایند نیست و آدم هایی که نظرشان مخالف شما باشد وجود دارد.

چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم

گاهی بیان کردن نظرات و عقاید هیچ سودی ندارد و فقط باعث می شود دیگران حس بدی نسبت به شما پیدا کنند.

فرض کنید در یک جمع همه افراد در مورد ورزش فوتبال در ایران بد می گویند.

اگر نظر شما برعکس آنان باشد و در آن لحظه بخواهید نظر واقعی تان را بگویید همه بر علیه شما می شوند.

بهتر است سکوت کنید.

چون گفتن عقایدتان جز اینکه باعث به وجود آمدن جر و بحث های بیهوده می شود هیچ فایده دیگری ندارد.

هر زمان که احساس کردید دلتان می خواهد در یک بحث شرکت کنید، از خودتان بپرسید: آیا واقعاً لازم است که در همین لحظه، نظر خودم را مطرح کنم؟

اگر احساس می کنید که هیچ گونه الزامی در این کار وجود ندارد، بنابراین قدری بذله گویی کنید و مطرح کردن نظر خود را بگذارید برای یک وقت دیگر.

چگونه محبوب شویم

گاهی مجبور می شوید عقایدتان را که مخالف نظر دیگران هست بیان کنید در این گونه مواقع باید چه کنید؟

اگر اطرافیان نظر مثبتی نسبت به حرفهای شما ندارند، در چنین شرایطی می توانید صحبت هایتان را با قدری شوخی بیامیزید. شوخی و خنده مانند قاشق پر از شکری هستند که به بیمار کمک می کنند یک داروی تلخ را راحت تر بخورد.

 

 

چگونه محبوب شویم ؟

اگر کفرتان بالا آمده، عصبانی شده اید و جمله ای بار مردم کرده اید، شاید از اینکه عقده دلتان را خالی کرده اید احساس سبکی کنید ولی طرف مقابل چه؟

شما اگر جای او بودید چه فکری در مورد طرف مقابل می کردید؟

اگر با مشتهایی گره کرده به سراغ کسی بروید طرف مقابلتان هم به احتمال زیاد مشت هایش را گره خواهد کرد.

به جای این همه خشونت و جنجال بیایید بنشینید، با هم گفتگو کنید و اختلاف نظرهایتان را مطرح کنید.

می بینید با کمی صبر، حوصله، حسن نیت و اشتیاق می توانید در آرامش مشکلاتتان را حل کنید.

اگر دل انسانی را بشکنید، اگر همه قوانین منطقی عالم را هم به کار بگیرید نمی توانید او را متقاعد کنید که مثل شما فکر کند.

والدین سرزنش کننده، زن و شوهرهای نق نقو، مدیران مستبد،

فروشندگان اخمو، کارمند بدخلق، راننده تاکسی عصبانی و … باید تا به حال تشخیص داده باشند که انسانها فکر خود را عوض نمی کنند مگر آنکه خودشان بخواهند.

کسی را نمی شود وادار کرد که با شما موافق باشد ولی اگر حالتی دوستانه و ملایم داشته باشید، شاید بتوانید نظرشان را جلب کنید.

یک ضرب المثل قدیمی می گوید: «یک قطره عسل بیشتر از یک بشکه زهر مگس به دور خود جمع می کند.»

در مورد آدمها هم همین طور است.

اگر می خواهید دیگران را به خود جذب کنید، مثل همان قطره عسل شیرین و جذاب باشید،

همیشه با لحنی دوستانه، مهربانانه و ملایم با دیگران حرف بزنید. با تندی و خشونت نخواهید دیگران را متقاعد کنید.

چگونه محبوب شویم ؟ به این داستان توجه کنید.

فردی تعریف می کرد. صاحبخانه ام یک ساختمان با واحد مسکونی دارد که همه واحدها را اجاره داده بود.

من هم یکی از آن واحدها را اجاره کرده بودم. موعد اجاره ام تمام شده بود و می بایست آپارتمان را خالی می کردم و به دنبال خانه می رفتم، اما دلم می خواست همانجا بمانم.

صاحبخانه من تنها به شرط افزایش اجاره قبول می کرد همانجا بمانیم، اما درآمد من خیلی زیاد نیست و بیشتر از این هم نمی توانستم بهای اجاره خانه را بدهم.

بقیه مستاجرها با او حرف زده بودند اما به نتیجه ای نرسیده بودند.

آنها به من می گفتند: «حرف زدن با چنین آدمی فایده ندارد.

چگونه محبوب شویم

او فردی بی منطق و خودخواه است. گوش به حرف ما نمی دهد.» اما به هر حال من می خواستم شانس خود را امتحان کنم.

نزد صاحبخانه خود رفتم. با حالتی دوستانه، گرم و صمیمی با ایشان سلام و احوالپرسی کردم.

در ابتدا اصلاً اشاره ای به افزایش اجاره نکردم.

فقط از ته دل گفتم که چقدر این آپارتمان را دوست دارم و زندگی در آنجا برایم آسودگی می آورد.

بعد گفتم دوست دارم یک سال دیگر هم بمانم اما پرداخت اجاره ی بیشتر برایم مقدور نیست.

کمی به من نگاه کرد و بعد انگار سر دلش باز شد.

از مسائل و مشکلاتش حرف زد و کلی هم از مستاجران دیگر شکایت کرد.

او می گفت: «وقتی یکی از مستاجران فهمید که می خواهم بهای اجاره را زیاد کنم، به در خانه من آمد با حالتی خشمگین کلی فحش و ناسزا گفت و مرا به بی رحمی و سنگدلی متهم کرد.

من هم لج کردم و گفتم تا پایان این ماه باید خانه را خالی کند.

اما شما با همه آنها فرق دارید. نمی دانید چه نعمت بزرگی است که آدم مستاجری مثل شما داشته باشد.

بعد بدون هیچ تعللی گفت: «اجاره شما را یکسال دیگر بدون هیچ گونه بهای اضافه ای تمدید خواهم کرد.

شما می توانید امسال را هم مثل سال قبل اینجا بمانید.»

اگر من هم برای تمدید اجاره و زیاد نکردن بهای آن شیوه دیگر مستاجران یعنی راه فحش و داد و بیداد را در پیش گرفته بودم، قطعاً به همان نتیجه ­ای می ­رسیدم که آنان رسیدند.

این برخورد دوستانه و ملایم من بود که برنده شد.

ملایمت و دوستی همیشه قوی­ تر از خشم و زور است.

صمیمیت و برخورد مهربانانه می تواند کاری کند که آدمها حتی سرسخت ترین آنها تحت تاثیر این رفتار شما قرار گیرند و جذب شما شوند و خواسته تان را قبول کنند.

اگر می خواهید در زمان در خواست تقاضا از طرف مقابل خواسته تان رد نشود و مورد قبول واقع شود جتما از این روش استفاده کنید.

 

 

یکی از مهم ترین عوامل که باعث محبوبیت در بین دیگران می شود این است که شما خودتان را دوست داشته باشید. به خودتان، استعدادها و توانمندی هایتان باور داشته باشید.

اگر خود را دوست داشته باشید، دیگران هم از همراهی با شما لذت خواهند برد.

خود را سرزنش نکنید.

به خود سرکوفت نزنید.

نگویید: «من بی عرضه ام. از عهده هیچ کاری بر نمی آیم. توانایی انجام یک مسئولیت ساده را هم ندارم. من نمی توانم و …»

 

اگر شما خودتان را باور نداشته باشید، احترام و ارزش برای خود قائل نباشید. خود را حقیر و کوچک ببینید نمی توانید از دیگران توقع داشته باشید که شما را فردی ارزشمند و محبوب بدانند.

 

هیچ‌ انسانی کامل نیست؛ و هر کسی نقاط قوت و ضعف خاص خودش را دارد.

شما هم قطعا استعداد یا قابلیت هایی دارید که دیگران ندارند.

شاید هنوز آن را کشف نکرده اید. شاید نمی دانید چگونه باید توانمندی های ذاتی و دورنی خود را شناسایی کنید.

برای کشف استعداد و قابلیت های دورنی باید راه آن را بلد باشید که در ادامه کمی پایین تر توضیح خواهیم داد.

بنابراین برای محبوب بودن نیازی ندارید فردی کامل  و بی نقص باشید.

باید اعتماد به نفس قوی داشته باشید.

شاید بپرسید: چگونه با اعتماد به نفسی قوی نزد اطرافیان خود شخصیتی محبوب داشته باشید؟

⇐ داشتن شخصیت محبوب به معنا نیست که هر چه دیگران گفتند چشم و گوش بسته قبول کنید تا مبادا به آنها بر نخورد و از دست شما ناراحت نشوند.

⇐ داشتن شخصیت دوست داشتنی به این معنا نیست کارهایی انجام دهید که دیگران دوست دارند اما خودتان به انجام آن کارها هیچ علاقه ای نداشته باشید.

⇐ داشتن شخصیت محبوب یعنی همه از شما به عنوان فردی موفق یاد کنند. همه زندگی شما را الگوی خود قرار دهند.

این امر امکان پذیر نیست مگر اینکه یک زندگی برای خود بسازید که شایسته شماست.

ما در سایت زیبا اندیشی یک امکان بی نظیر را برای شما فراهم کرده ایم.

 

اگر مدام ذهنتان درگیر گذشته باشد.

 اگر در کارهایتان فردی تنبل و پشت گوش انداز باشید.

اگر خودتان را دوست نداشته باشید و توانمندی هایتان را نادیده بگیرید.

اگر هیچ هدفی نداشته باشید و یک زندگی یکنواخت و پوچ داشته باشید.

آیا با این شرایط نزد اطرافیانتان محبوب هستید؟ آیا کسی از شما تعریف و تمجید خواهد کرد؟

بسیاری از افراد موفق ناخودآگاه در نظر مردم محبوب هستند.

یک مجری یا بازیگر موفق در تلویزیون، یک فوتبالیست که بازی خوبی از خود به نمایش می گذارد،

یک مخترع یا مکتشف، یک خواننده که صدای زیبایی دارد،

یک نوازنده که در کارش مهارت دارد، یک مدیر کارخانه که با هدف و برنامه ریزی کارها را به خوبی پیش می برد و …

البته یک فرد موفق به فاکتورهایی همچون مهربانی، صداقت، خوشرویی و … برای محبوب بودن نیاز است.

شما هم می توانید فردی محبوب و موفق باشید فقط باید راه آن را بلد باشید. 

چگونه محبوب شویم

براتون مفید بود این مطلب؟

لطفا به این مطلب ستاره دهید

میانگین امتیاز ۴.۳ / ۵. تعداد امتیاز: ۱۹

شما اولین نفری باشید که امتیاز می دهید

چگونه با پرورش قدرت درونی خود به موفقیت های بزرگ در زندگی دست پیدا کنیم و خود را شکوفا کنیم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

گارانتی پرداخت :

تمام محصولات داخل وب سایت زیبا اندیشی دارای گارانتی برگشت وجه است، چنانچه به هر دلایلی از محصولات ما راضی نبودید کل پول شما بدون هیچگونه توضیح خواستنی برگشت داده می شود، هدف ما پیشرفت و قوی شدن شماست

آموزش کاربردی :

هدف گذاری چیست

دوره آموزشی هدف گذاری

چگونه جذاب باشیم

تماس با ما :

شماره تماس: 25917130 021

ایمیل: info@zibaandishi.com

کانال تــلگرام ما

اینستاگرام مــــا

کلیه حقوق تجاری و معنوی برای سایت زیبا اندیشی محفوظ است


نام کاربری یا آدرس ایمیل *


گذرواژه *

مرا به خاطر بسپار

ورود


گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟


آدرس ایمیل *


گذرواژه *

اطلاعات شخصی شما برای پردازش سفارش شما استفاده می‌شود، و پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، و برای اهداف دیگری که در سیاست حفظ حریم خصوصی توضیح داده شده است.


عضویت

 چگونه فردی جذاب و دوست داشتنی باشیم

قبل از خواندن این مطلب حتما از سایت زیبای زیر دیدن نمایید

     www.takcarpet.com      

حتما از سایت های بالا دیدن نمایید

چگونه جذاب شویم؟

چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم

حتی تصور اینکه جذاب باشیم برای ما شیرین است. اکثر آدم ها دوست دارند جذاب باشند ولی خیلی از ماها نمیدونیم چگونه دیگران را جذب خودمون کنیم و گاه در این راه با مشکل مواجه می شویم.

در متن زیر که از افکار و تجربیات چندین شخصیت برگرفته شده، راه کارهای چگونه جذب کردن را به چندین پارامتر مختلف تقسیم کرده ایم.

 

بارها خداوند رو به خاطر اینکه حس لطیف عاشقیت رو به ما آدم ها داده شکر میکنم.آرزویم اینه که همه عاشق هم باشند و از عاشقیت لذت ببرند.

 

                                           

                               

 

جذابیت ما نشات گرفته از افکار ماست.خود را برای جذاب شدن آماده و افکارتان را روی مجذوب کردن دیگران متمرکز کنید. مطالب زیر به ترتیب نوشته شده پس به ترتیب بخوانید.

 

باور کنید می توانید جذاب باشید:

اول قدم آن است که خود به این باور برسید که می توانید جذاب باشید و در پی آن به این باور برسید که جذاب هستید و تنها مانده که آن را به دیگران ثابت کنید.

 

یافتن و تقویت استعدادهای برترتان:

هر فردی به طور ذاتی استعدادهایی داره که موجب برتری او نسبت به دیگران میشه.شما باید تمام این خصوصیات را در خود پیدا کنید و روی آنها پافشاری کنید و به بهترین شکل ثبتشان کنید.چنان این استعداد ها را تقویت کنید که دیگران شما را بخاطر داشتنشان تحسین کنند.

مثلا اگه صوتی خوبی دارید، این استعدادتان به بهترین شکل تقویت کنید و بگذارید دیگران از استعداد شما لذت ببرید.

 

یادتان نرود رفتارهایتان چقدر مهم هستند:

رفتارها، شخصیت را تشکیل میدهند.همه ما خوب می دانیم افراد محبوب دارای شخصیت های فوق العاده ای هستند، پس مواظب باشید چه می کنید.

از افراد جذابی که می شناسید الگو بگیرید.ببنید چه چیز آنها باعث جذابیتشان می شود! چگونه رفتاری دارند؟ چگونه حرف می زنند؟ و… . همیشه کارهایی انجام دهید که دیگران خوشحال شوند تا از با شما بودن لذت ببرند.

 

نگرش خود را تغییر دهید و عاشق باشید:

انتظارات از شما زیاد خواهد شد. مهربان تر و با گذشت تر از قبل باشید، به دیگران عشق بورزید و عشقتون رو بارها ثابت کنید. باید کارهایی که می کنید بیشتر به نفع دیگران باشد و نباید در مقابل انتظاری داشته باشید  تا محبوبیت شما افزایش پیدا کند.

 

مثل جذاب ها حرف بزنید و مثل جذاب ها بشنوید:

از کارهای مهمی که باعث جذب دیگران به شما میشود، طرز حرف زدنتان است. خلاصه گو باشید تا زیاده گو و پیشنهاد کنید تا انتقاد.

سکوت باعث جذب دیگران نمی شود. همیشه چیزی برای گفتن داشته باشید ولی بگذارید از شما انتظار حرف زدن داشته باشند بعد حرف بزنید. با آرامش حرف بزنید و دیگران را برای شنیدن ادامه کلامتان مشتاق کنید.

 

معمولا افراد فکر می کنند برای جذب دیگران تنها سخنوری خوبی بودن کافی است ولی برای اینکه جذابیت شما بیشتر شود باید شنونده خوبی نیز باشید.

با آرامش در چشمهای طرفتون نگاه کنید، به حرفهایی که می زنه اهمیت بدید و زمان هایی که در وسط حرف زدن چند ثانیه سکوت می کنه تا نفس بگیره و یا یاد مطلبی بیوفته، شما باید ابراز کنید که مایلید ادامه صحبت هاش رو بشنوید و این رو با گفتن کلماتی مثل: چه جالب، ادامه میدی و یا … می تونید بروز بدید. بهش بفهمونین که شنیدن حرفاش لذت می برید.

ضرب المثل قدیمی « مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد »  کلام ما را تثبیت می کند.

 

تکراری نباشید:

معمولا یکنواخت بودن باعث میشه کمتر کسی جذب آدم بشه. سعی کنید متنوع باشید و این تنوع به معنی که باید هر بار شما پیشرفتهای زیادی کرده باشید و مثه دفعه قبلتون نباشید.این پیشرفتها میتونه در هر زمینه ای باشه.  با پیشرفهاتون دیگران مجذوب خود کنید.

 

چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم

آراسته و شیک پوش ، منظم و با شکوه :

دیگر باید خود را یک آدم جذاب تصور کنید. لباس هایی که بهتان می آید تنتان کنید. این مهم نیست با چه کسی ملاقات دارید و یا به کجا می روید، سعی کنید به بهترین شکل حاضر شوید.

صورت خود را شاداب و خندان نگه دارید و برای تائید کلام دیگران از لبخند استفاده کنید.

 

در کارهایتان با برنامه باشید. شما از افراد معمولی برتر هستید، این را به دیگران ثابت کنید.

بگذارید دیگران از نظم و شکوه شما لذت ببرند.

 

غلبه بر احساسات :

هرگز کسی جذب شما نخواهد شد مگر آنکه بتوانید بر احساساتش غلبه کنید. باید چنان در دل طرفتان نفوذ کنید که برای همیشه مجذوب شما بماند.

توانایی آن را پیدا کنید که بتوانید احساسات طرفتان را در دست بگیرید و بهتر است بدانید جذاب ها هرگز از این توانایی سوء استفاده نمی کنند.

 

مواظب باشید کارهایتان باعث تخریبتان نشود:

شما که واقعا قصد جذب اطرافیان را دارید باید بسیاری از نکات را رعایت کنید که ما برخی از مهم ترین ها را ذکر کرده ایم.

هیچ گاه با دروغ نمی توان دیگران را جذب خود کرد.با تخریب دیگران و پشت گویی آنها جذابیت تان بیشتر نخواهد شد. صمیمی و راستگو باشید و دیگر بدقولی را فراموش کنید. عصبی نشوید و به همه احترام بگذارید.

راز نگه دار خوبی باشید و مشکلات خود را نگویید . هرگز از چیزی که هستید مغرور نشوید و از کسی که جذب شما شده سوء استفاده نکنید. بگذارید همه از کنار شما بودن لذت ببرند نه عده ای.

 

 

همه قادر خواهند بود فردی جذاب باشند، تنها کافی است افکار خود را بروی جذب دیگران متمرکز کنید و چندین نکته را که در متن بالا قید شده به کار بگیرید.حال از محبوبیت خود لذت ببرید.

 البته معتقدم که متن نوشته شده کامل نیست به همین دلیل از شما بازدید کننده گرامی خواهشمندم که اگر مطلبی هست که می تونه به کامل شدن مطالب این بخش کمک کنه حتما واسم بزارید تا به اسمتون در وبلاگ به نمایش در بیاد

 

چگونه مردم را به خود جذب کنیم

مقدمه:

شرط مي بندم شما هم كساني را مي شناسيد كه مثل آهن ربا مردم را به خود جذب مي كنند . دليل آن خوش قيافه ، پولدار يا زيرك بودن آنها نيست . كافي است چنين افرادي وارد محفلي ، نا آشنا شوند تا همه نگاه ها به سوي آنها بر گردد . اين نوع اشخاص با ورود به رستوران يا مجلس گفتگو توجه همه را جلب مي كنند و ديگران به طور غريزي احساس مي كنند آنها افرادي سرشناس اند .اگر ايشان مجردند ، همه خواستار دوستي و برقراري ارتباطي نزديك با آنها هستند و اگر متأهل اند ، همسران شان از اين كه شريك زندگي آنها هستند ، به خود مي بالند . چنين افرادي اگر به چيزي نياز داشته باشند ، دوستان وفادارشان براي برآوردن خواسته شان به سختي تلاش مي كنند . ولي اندكي تأمل كنيد! آنها ، همان چيزهايي را دارند كه شما هم داريد ، شايد هم كم تر از آن.پس رمز موفقيت شان در چيست ؟اين همان پرسشي است كه پاسخ آن را در كتاب « چگونه مردم را به خود جذب كنيم » مي يابيد . آشنايي با روش هاي كوچك و آسان براي به دست آوردن موفقيت هاي بزرگ و دشوار ، به شما كمك خواهد كرد تا بتوانيد آنچه را مي خواهيد از هر كسي و در هر رابطه اي اعم از كار ، دوستي يا عشق ، به دست آوريد .همه ما كمابيش با چنين روش هايي آشناييم. اما كساني در زندگي موفق ترند كه بيش از ديگران از اين شيوه ها استفاده كنند.يكي از دوستان من به نام كارن در حرفه خود كه تزيين و مبلمان خانه هاست بسيار ماهر و مورد قبول است. همسر او نيز به همان اندازه در كار خودش كه ارتباطات است، شهرت قابل توجهي دارد. آنها دو پسر كوچك دارند.در محيط كار همه مطيع كارن هستند و براي نظراتش ارزش قائلند. او در اين زمينه فردي سرشناس است.با اين حال هميشه از اين مسئله شكايت دارد كه وقتي مي خواهد در مشكلات كاري همسرش به او كمك كند، يا وقتي درمسائل مربوط به مدرسه بچه هايش شركت كند، هيچ كس به حرف هاي او اعتنا نمي كند.او يك بار از من پرسيد : « چه طور ميتوانم در يك جمع مورد توجه واقع شوم، طوري كه بتوانم نظر افرادي كه مرا نمي شناسند به خود جلب كنم يا حداقل آدم جالبي به نظر برسم؟ » روش هايي كه در اين بخش آمده ، به شما كمك مي كند تا به اين هدف دست يابيد . شما می توانيد با استفاده از اين روش ها درنظر هر كسی ، فردی خاص باشيد و در هر جمعی نظرها را به خود جلب كنيد، حتي اگر در آن جمع فردی بيگانه و ناآشنا باشيد.

بياييد از لبخند زدن شروع كنيم :افراد موفق مي دانند يكی از قوی ترين سلاح ها لبخندشان است. به همين دليل كاری می كنند با اين شيوه بيشترين تأثير را بر بيننده بگذارند.لبخندهاي كوتاه و مصنوعی، امروزه كاربرد چنداني ندارد و در هزارتوي دنيای امروز ديگر هيچ تأثيری را بر جای نمی گذارد. به رهبران بزرگ دنيا، كساني كه سخنرانی های اساسی ايراد مي كنند يا صاحبان شركت های معتبر و مشهور نگاه كنيد. هيچ يك از آنها را در حال لبخند زدن نمی بينيد. افراد با نفوذ و نامي نيز در همه طبقات اجتماعي اين چنين اند ، ولي وقتي خطوط لبخند بر چهره هاي شان نقش مي بندد آن قدر قدرتمند عمل مي كند كه دنيا را به لبخند زدن وا مي دارد .

لبخند اثر بخش :وقتي مي خواهيد با كسي سلام و احول پرسي كنيد، ابتدا لبخند نزنيد، چون ارزش لبخندتان را از بين مي بريد. سعي كنيد لحظه اي به صورت او خيره شويد، سپس مكث كنيد، وضعيت روحي او را به طور كامل بررسي نماييد، آن گاه با لبخندي عميق، گرم و سرشار از توجه و علاقه به او نگاه كنيد. لبخندي كه چشمان تان را هم فرا گيرد .اين لبخند مانند موجي گرم و گيرا مخاطب شما را دربر مي گيرد .با اين تأخير كوتاه مخاطب شما احساس مي كند كه اين لبخند صادقانه و فقط متعلق به اوست.

زبان نگاه :چشمان شما مانند مواد منفجره مي توانند احساسات مردم را به تكاپو و هيجان وا دارند. افراد موفق مي دانند كه نگاه هاي عميق و طولاني مي توانند بسيار مفيد باشند. بخصوص ميان دو جنس مخالف و در كارهاي اداري.حتي زماني كه طرف مقابل از احساسات عاشقانه شما آگاه نيست زبان و نگاهي نيرومند مي تواند تأثيري عميق و نافذ بر زن و مرد بگذاريد. اين نوع نگاه توأم با ادراك و احترام، احساسات دروني شما را القاء خواهد كرد.

زبان نگاه ( براي زنان ) :فكر كنيد چشمانتان با شيريني لذيذ و دلنشيني به چشمان مخاطب تان چسبيده است.حتي بعد از پايان سخنانتان نيز به نگاه هايتان ادامه دهيد. اگر لازم است سويي ديگر را بنگريد، اين كار را به آهستگي و بدون جلب توجه انجام دهيد. آخرين چسبندگي هاي شيريني را آن قدر بكشيد تا سرانجام تمام شود.

زبان نگاه ( براي مردان ) :هنگام حرف زدن با مردان از روش نگاه هاي پرنفوذ استفاده كنيد. ولي زماني كه مي خواهيد درباره مسائل شخصي صحبت كنيد از نگاه هاي كوتاه تري استفاده كنيد تا مخاطب تان احساس نكند مورد تهديد قرار گرفته يا منظور شما را به درستي درك نكرده است.ولي در برخوردهاي روزمره، ارتباط چشمي خود را به تدريج افزايش دهيد و وقتي با زني همكلام شديد، از اين شيوه بيشتر استفاده كنيد.اينك روش مهمي را مطرح مي كنيم كه باعث مي شود شما فرد پر منزلتي جلوه كنيد.

از دندان هاي خود بياويزيد :افراد موفق در زندگي با اطمينان عمل مي كنند، با اعتماد به نفس حركت مي كنند، هميشه لبخندي توأم با غرور بر لب دارند و هيچ ترديدي به خود راه نمي دهند.طرز رفتار شما نشان مي دهد كه شما مرد يا زني هستيد كه برجسته و ممتاز بودن عادت ذاتي شماست.به اين روش تجسمي كه طرز سلوك شما را همچون فردي موفق آشكار مي سازد توجه كنيد. من آن را با اين عبارت مي خوانم: “با دندان هاي خود بياويزيد”.فرض كنيد، يك گيره آهنين كه در سيرك با دندان از آن آويزان مي شوند، به چهار چوب دري كه مي خواهيد از آن عبور كنيد آويخته باشند. آن را با دندان مي گيريد و در حالي كه محكم در ميان دندان هاي خود نگاه داشته ايد شما را به بالاترين نقطه مي رساند. وقتي از دندان هاي خود آويزان باشيد، همه عضلات شما در بهترين حالت خود كشيده مي شوند.حالا آماده ايد تا مردم را در جايي كه مي خواهيد به خود جذب كنيد يا كارهاي روزانه خود را انجام دهيد يا آن جا كه تنها فرد مهمي به نظر برسيد، فرود بياييد.

تكيه گاه بچه هاي بزرگ باشيد :نخستين واكنش شما در برابر فردي كه براي اولين بار او را ملاقات مي كنيد، ذهنيتي به وجود مي آورد كه تمامي روابط شما در آن شكل مي گيرد. اگر از كسي كه تازه با او آشنا شده ايد چيزي مي خواهيد، بايد به او ثابت كنيد كه خاص بودنش رادرك مي كنيد.شيوه اي كه در اين جا به آن اشاره مي كنيم، به شما قدرتي مي بخشد تا بتوانيد هر چه را از ديگران مي خواهيد، به سادگي به دست آوريد. من اين روش را تكيه گاه بچه هاي بزرگ مي نامم.اين نقطه اتكا را در اختيار هر كسي كه ملاقات مي كنيد قرار دهيد. درست در لحظه اي كه به شخص جديدي معرفي مي شويد به او پاداش دهيد. همان لبخند گرمي را كه به بچه بازيگوشي كه از روي پاهاي شما جست و خيز مي كند مي زنيد و همان توجهي را كه نسبت به او داريد، در مورد آشناي جديد خود دلنشين دهان بي دندان بچه را از او تحويل بگيريد. وقتي فرد جديد، بتواند كاملاً به شما تكيه كند، يعني شما خاص بودن او را درك كرده ايد!

دوست قديمي سلام :وقتي با كسي برخورد مي كنيد، تصور كنيد دوست قديمي شماست و ازاين كه فراز و نشيب زندگي، شما رامدت ها از هم دور كرده ناراحت بوده ايد. ولي حالا خدا را شكر مي كنيد كه اين ديدار سبب شده تا به دوست خود برسيد! تجسم اين تجربه لذتبخش، زنجيره اي از واكنش هاي مطلوب را درشما ايجادمي كند. از باز شدن ناخودآگاه گره ابروها گرفته تا حالت قرار گرفتن انگشت هاي پا و يا هر چيزي كه سبب بروز عكس العمل مي شود.اگر مي خواهيد مردم به شما علاقه مند شوند، بايد به آنها نشان دهيد چه قدر دوستشان داريد! وقتي به دوستي قديمي مي رسيم، بدون كمترين تأملي، سرشار از گرمي و محبت با او روبه رو مي شويم، ناخودآگاه خنده بر لب هايمان مي نشيند، حلوتر مي رويم، نگاه هايمان مهربان و دوستانه مي شود و سرانجام براي در آغوش گرفتنش به سويش مي شتابيم. ولي اغلب وقتي با فردي نا آشنا روبه رو مي شويم، با خجالت يا بي تفاوتي، احساس ناخوشايندي را به او منتقل مي كنيم كه باعث سردي رابطه مي شود.به اين شيوه تجسمي توجه كنید. با بكارگيري اين روش مطمئناً در نخستين ملاقات با هر كسي، برخورد گرمي را با او خواهيد داشت.

اينك روش هايي را كه به شما كمك مي كنند تا بتوانيد درنظر همه جلب توجه و خوش برخورد جلوه كنيد را ياد گرفته ايد ، ولي كار هنوز تمام نشده است . علاوه براين كه مي خواهيد مورد علاقه و اقع شويد، بايد مورد اعتماد، باهوش و داراي اعتماد به نفس باشيد.چهار شيوه بعدي به شما كمك مي كنند تا به اين اهداف دست يابيد.

حركات حاكي از بي قراري بروز ندهيد :در برخورد با ديگران ، اگر مي خواهيد مورد اعتماد واقع شويد، همه حركات ناشيانه و غير ضروري خود را سركوب كنيد. حركات حاكي از بي قراري، اين احساس را درمخاطب شما ايجاد مي كند كه در جايي مرتكب اشتباه شده ايد يا دروغ مي گوييد.اين شيوه شما را ياري مي دهد تا كاملاً قابل قبول و مورد اعتماد به نظر برسيد.

حركات غير ضروري را حذف كنيد :وقتي با كسي صحبت مي كنيد به خارش بيني تان كه مي خارد، وزوز گوش تان كه صدا ميكند يا درد پاي تان، توجهي نكنيد. وول نزنيد، به خود نپيچيد، و يا جايي از بدن تان را نخارانيد.از همه مهم تر اين كه دست هاي خود را از صورت تان دور نگاه داريد. حركات دست در نزديکي صورت و حركاتي ازاين قبيل موجب مي شود شنونده در صحت حرف هاي شما ترديد كند.

نيازي نيست كه زبان اشارات را به طور كامل بياموزيد. شما از طريق كسب تجربه و گذر زمان با مهارت هاي رفتاري و ديداري آشنا خواهيد شد. اغلب مردم مي دانند اگر مخاطب بي توجهي كند يا جاي ديگري را نگاه كند، به اين معني است كه حرف هاي گوينده برايش جالب نيست. وقتي مخاطب قادر به تحمل حضور شما نباشد، با دست كشيدن به پشت گردن خود واكنش نشان خواهد داد. وقتي مخاطب به شما احساس برتري كند، با دست هايش بازي خواهد كرد.پس ياد بگيريد هر وقت مخاطب تان خسته شد و شروع به بروز عكس العمل كرد ، بي درنگ كانال سكوت را انتخاب كنيد.

كانال سكوت را انتخاب كنيد :اگر مي خواهيد در نظر مردم فردي باهوش جلوه كنيد، به دقت به آنها بنگريد، سعي كنيد احساس شان را درباره حرف هايي كه مي زنيد درك كنيد و پاسخ خود را مطابق با آن فراهم كنيد.سعي كنيد هميشه در دو جهت سخن بگوييد: احساس خود را بيان كنيد در حالي كه مراقب واكنش مخاطب تان نيز هستيد. به اين ترتيب ، حركت بعدي خود را مطابق با آن طراحي كنيد و همه خواهند فهميد كه شما حواس تان جمع است و از هيچ چيزي غافل و بي خبر نيستيد و در نتيجه آدم باهوشي به نظر خواهيد رسيد.

همه چيز را قبلاً تجربه كنيد :كارشناسان معتقدند اگر قبل از انجام كاري، رفتار خود را در ذهن مجسم كنيم، صداها را در ذهن خود بشنويم و نوع حركات را مرور كنيم، مي توانيم آن فعاليت را بسيار مؤثرتر انجام دهيم.استفاده از قوه تخيل و تجسم در كارها، در انجام هر عملي مؤثر خواهد بود. از جمله در حرفه هاي ارتباطي.به اين روش تجسمي كه در انجام همه فعاليت ها مؤثر است، توجه كنيد. اين روش را قبل از رفتن به مهماني ها، سمينارها يا جلسات مهم به كار ببنديد. همه آنچه را كه قرار است اتفاق بيفتد، قبلاًَ در ذهن خود مجسم كنيد.

 

چگونه فردی جذاب و دوست داشتنی باشیم

جذابیت چیزی سوای زیبای است. شخصی می تواند زیبا اشد ولی هرگز جذاب نباشد و همچنین می تواند جذاب باشد ولی زیبا نباشد طرز سلوک آدمی انتخاب لباسها , حالت های روانی و ….

در این امر, مو است.اگر می خواهید فردی موفق و نافذ در قلب ها باشید و از موفقیت لذت ببرید] نخست باید با خودتان ارتباط صحیح برقرار کنید. زیرا معنی و مفهوم رویداد های زندگی را خودتان تایین می کنید. وقتی تمیز و مرتب باشید این هماهنگی شما را جذاب می کند. آن چه مهم است تمیز و مرتب بودن در عین سادگی است. افرادی که به آراستگی خود توجه ندارند از جذابیت و نفوذ خود بر دیگران می کاهند.بیشتر افراد برای آن که جذاب باشند شلوغ می کنند و مدام حرف می زنند و این بزرگترین اشتباه برای جذاب بودن است. دوستی حرف زیبایی می زد و می گفت:نگفتن صلاح است, کم گفتن طلا است , پر گفتن بلا استسکوت تاثیر روانی فوق العاده ای دارد و شما را با شخصیت تر و عاقل تر و قابل اعتماد تر معرفی می کند که برای ایجاد صمیمیت و تداوم آن زمینه مساعدی است.ولی سکوت نباید ناشی از خجالت و عدم اعتماد به نفس باشد. در این صورت از جذابیت می کاهد. وقتی نرم و با لطافت و متانت صحبت کنید نخستین گام برای جذاب بودن را برداشته اید. داد و فریاد را نیندازید. ادم های عصبی و خشن برای صمیمیت, نا مناسب هستند و هرگز جذاب نخواهد بود. مودب باشید, افراد بی ادب که ظاهری آراسته دارند هرگز مورد علاقه دیگران نخواهند بود.اگر صبح ناراحت و کسل از خواب بیدار شده اید به جای آرامی بروید و به آهستگی با خود تکرار کنید: من خوشحالم, می می خواهم شاد و جذاب باشم. یا در هنگام برخاستن از خواب به راز و نیاز با پروردگارتان بپردازید و در ادامه بگویید : امروز سلامتی , موفقیت شادی زیبایی جذابیت و صمیمیت به من تعلق دارد و آن گاه در طلب این خواسته ها گام بردارید.همیشه تبسم کنید ولی شوخی زیادی از جذابیت می کاهد. در تبسم , سنگینی و متانت است و جذابیت ولی در خنده و شوخی بی مورد سبکی و کاهش جذابیت.قاطع باشید و هدفهای تان را مشخص کنید افراد مصمم و پر تلاش, چون همیشه دارای برنامه ریزی منظمی هستند, دارای جذابیت زیادی می باشند.آن ها با اعتماد به نفس به اینجاد روابط صمیمانه خود ادامه می دهند.هدیه دادن فوران و انفجار صمیمیت است. به ویژه اگر طرف مقابل انتظار این هدیه را نداشته باشد و هرگز اهمیتی ندارد که هدیه چه نوع یا جنسی باشد. مهم اهمیت دادن به طرف مقابل است.مواظب صحبت ها و افکارتان باشید زیرا ذهن نیمه هوشیارتان هر اعتقادی را که به زبان بیاورید, در خود حفظ می کند و آن را می پذیرد با صحبت های شیرین و دلچسب روحیه خود را تقویت و شاد کنید و از واژه های نمی توانم و نمی شود و ….. هرگز استفاده نکنید و به این فکر باشید که می خواهید روز خوبی را در کنار خانواده و دوستان با شادی بگذرانید

 

چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم
چگونه شخصیت محبوبی داشته باشیم
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *