چگونه نوار قلب بخوانیم

 
helpkade
چگونه نوار قلب بخوانیم
چگونه نوار قلب بخوانیم

تفسیر نوار قلب یا «الکتروکاردیوگرام» (Electrocardiogram) در پنج مرحله انجام می‌شود که در هر مرحله یک مولفه قلبی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به موج‌های موجود در نوار قلب و تفسیر آن‌ها پزشک قادر به تشخیص نوع عارضه و مشکلات قلبی بیمار خواهد بود.

الکتروکاردیوگرام (ECG یا EKG) آزمایشی است که با اندازه‌گیری فعالیت الکتریکی قلب، عملکرد قلب بیمار را بررسی می‌کند. با هر ضربان قلب، یک پالس الکتریکی (یا موج الکتریکی) از طریق قلب عبور می‌کند. این موج باعث می‌شود ماهیچه‌های قلب فشرده شده و خون به سراسر بدن پمپاژ شود.

تست نوار قلب فعالیت الکتریکی که از قلب عبور می‌کند را اندازه‌گیری و ثبت می‌کند. پزشک می‌تواند تشخیص دهد که آیا این فعالیت الکتریکی طبیعی است یا مشکلاتی در عملکرد قلب وجود دارد. اگر در حال تجربه آریتمی یا ضربان نامنظم قلبی، درد قفسه سینه یا تپش قلب هستید، ممکن است پزشک انجام تست نوار قلب را برای شما توصیه کند. یک نوار قلب با نتایج غیرطبیعی می‌تواند نشان دهنده تعداد زیادی از مشکلاتی قلبی در فرد باشد.

تفسیر نوار قلب در چند مرحله انجام می‌شود که در هر مرحله آن برخی از عوارض قلبی قابل تشخیص هستند. در ادامه به بررسی برخی از این مرحله تفسیر نوار قلب می‌پردازیم.

تعداد ضربان قلب در افراد سالم در حدود ۶۰ تا ۱۰۰ تپش در هر دقیقه است. در دو ناهنجاری تند تپشی یا «تاکی ‌کاردی» (Tachycardia) و کند تپشی یا «بردای ‌کاردی» (Bradycardia) تعداد ضربان قلب به ترتیب بیش از ۱۰۰ و کمتر از ۶۰ ضربان در دقیقه اندازگیری شده است.

چگونه نوار قلب بخوانیم

براساس داده‌های حاصل و تفسیر نوار قلب می‌توان تعداد ضربان قلب را به دست آورد. به طور کلی تعیین ضربان قلب با استفاده از نوار قلب به سه روش انجام می‌شود:

این روش به دلیل سادگی و سرعت انجام یکی از رایج‌ترین روش‌های محاسبه تعداد ضربان قلب از روی تفسیر نوار قلب به شمار می‌آید. در این روش از ۳۰ مربع بزرگ (برابر با ۶ ثانیه) نوار قلب استفاده می‌شود و تعداد کمپلکس‌های QRS درون این ۳۰ مربع بزرگ مورد شمارش قرار می‌گیرد. با ضرب کردن تعداد به دست آمده در ۱۰ می‌توان ضربان قلب بیمار را تعیین کرد.

با توجه به این که هر مربع بزرگ نشان دهنده ۲ ثانیه بر روی نوار قلب است، با محاسبه تعداد مربع‌های بزرگ بین دو کمپلکس QRS و تقسیم  ۳۰۰ بر آن‌ها، تعداد ضربان قلب بیمار به دست می‌آید.

در نوار قلب مربع‌های کوچک معادل با ۰٫۴ ثانیه در نظر گرفته می‌شوند. با شمارش مربع‌های کوچک بین دو کمپلکس QRS و تقسیم  ۱۵۰۰ بر آن‌ها، میزان ضربان قلب به دست می‌آید.

در ادامه با یک مثال تعداد ضربان قلب در یک نوار قلب طبیعی با ریتم قلب منظم را محاسبه می‌کنیم.

اگر بیمار دارای ریتم منظم قلبی باشد، ضربان قلب او با روش‌ زیر قابل اندازه‌گیری است:

به عنوان مثال اگر ۲ مربع‌ بزرگ بین دو موج R وجود داشته باشند، ضربان قلب بیمار ۱۵۰ ضربه در دقیق محاسبه می‌شود.

اگر قلب بیماری دچار بی نظمی در ریتم باشد روش فوق محاسبه ضربان قلب برای آن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد (از آنجا که فاصله R – R در کل ECG به طور قابل توجهی متفاوت است). در نتیجه، برای محاسبه تعداد ضربان قلب از روش متفاوتی باید استفاده کرد:

به عنوان مثال اگر ۱۰ کمپلکس بر روی نوار ریتم قرار داشته باشد ۱۰ در ۶ ضرب می‌شود، بنابراین تپش قلب بیمار ۶۰ ضربان در دقیقه محاسبه می‌شود. ضربان قلب بیمار می‌تواند منظم یا نامنظم باشد. در حالت کلی ریتم‌های نامنظم هم می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

برای تشخیص بی‌نظمی ریتم قلبی، چندین فاصله متوالی R – R را روی یک بخش از کاغذ نوار قلبی مشخص کنید، سپس آن‌ها را در امتداد نوار ریتم حرکت دهید تا بررسی کنید که فاصله‌های بعدی مشابه هستند یا خیر.

نکته: اگر شک دارید که برخی از بلوک‌های دهلیزی (بلوک AV) وجود دارند، ریتم‌های دهلیزی و ریتم‌های بطن را جداگانه مشخص کنید (یعنی امواج P و امواج R را مشخص کنید). وقتی در امتداد نوار ریتم حرکت می‌کنید، می‌توانید تغییر فواصل PR را شناسایی کنید، اگر کمپلکس‌های QRS از دست رفته یا عدم تفکیک کامل بین آن‌ها وجود داشته باشد نیز در این بررسی مشخص می‌شود.

محور قلبی جهت یابی کلی انتشار امواج الکتریکی را دورن قلب مشخص می‌کند. در یک فرد سالم، جهت محور باید از محل ساعت ۱۱ تا ساعت ۵ قرار گیرد. برای تعیین محور قلبی به بررسی لیدهای I،II و III نیاز دارید.

در یک الکتروکاردیوگرام عادی برای یافتن محور قلبی نرمال باید لیدها مورد بررسی قرار گیرند، به عنوان مثال، لید II بیشترین انحراف مثبت را در مقایسه با لیدهای I  و III نشان می‌دهد.

در یک الکتروکاردیوگرام برای پیدا کردن انحراف راست محور قلبی می‌توان لید III بررسی کرد. در این حالت لید III بیشترین انحراف مثبت را دارد و لید I باید انحراف منفی نشان دهد. انحراف به راست محور قلبی با بیماری هیپوتروفی بطنی یا افزایش ضخامت بطن قلب در ارتباط است.

در انحراف به چپ محور قلبی لید I بیشترین میزان انحراف مثبت را نشان می‌دهد و لیدهای II و III هر دو انحراف منفی نشان می‌دهند.

انحراف به چپ محور قلبی با برخی از ناهنجاری‌ها و بیماری‌های قلبی در ارتباط است.

فاصله PR باید اندازه‌ای بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلی‌ثانیه (معادل ۳ تا ۵ مربع کوچک) باشد.

فاصله طولانی PR (در حدود ۰٫۲ ثانیه) نشان دهنده تاخیر دهلیزی (Atrioventricular Delay) است.

تمام فواصل PR در طول نوار قلبی در حالت طبیعی باید مساوی باشد.

برای ارزیابی و تفسیر نوار قلب از روی کمپلکس QRS باید ویژگی‌های زیر را مد نظر قرار داد:

طول این کمپلکس می‌تواند باریک (در حدود ۰٫۱۲ ثانیه) باشد و در برخی مواقع طول آن ممکن است، بزرگ‌تر شود (بیش از ۰٫۱۲ ثانیه).

در تفسیر نوار قلب ارتفاع این کمپلکس به دو صورت بلند و کوتاه یا به عنوان SMALL یا TALL توصیف می‌شوند:

در تفسیر نوار قلب برای ارزیابی مورفولوژی کمپلکس QRS، باید هر یک از امواج Q ،R و S به تنهایی مورد بررسی قرار بگیرند.

موج دلتا بخشی از کمپلکس QRS است که در ابتدای این موج بعد از فرورفتگی Q اتفاق می‌افتد.

موج دلتا نشانه‌ای از این اتفاق است که بطن‌ها زودتر از حالت نرمال خود از جایگاه گره دهلیزی – بطنی فعال شده‌اند. در این حالت QRS زودتر شروع می‌شود و و ارتفاع آن کوتاه‌تر شده و فاصله PR نیز کم می‌شود. به چنین شرایطی سندرم «ولف پارکینسون وایت» (Wolf Parkinson White) می‌گویند. وجود موج دلتا به تنهایی نشان دهنده ابتلا فرد به سندرم ولف پارکینسون وایت نیست، بلکه برای تشخیص قطعی نیاز به شواهد و انجام آزمایش‌های دیگری نیز وجود دارد.

گاهی در نوار قلبی موج دلتا دیده نمی‌شود و ممکن است کمپلکس QRS به شکل باریکی روی نوار قلب قابل مشاهده باشد که در این حالت «تند تپشی اورتودرومیک» (Orthodromic Tachycardia) اتفاق می‌افتد.

این موج زمانی که به صورت منفرد باشد، در حالت طبیعی و نرمال قرار دارد. موج Q در حالت وجود یک ناهنجاری در عملکرد قلب، بیشتر از ۲۵ درصد اندازه موج R را در بر می‌گیرد که بیش از ۲ میلی‌متر ارتفاع و ۴۰ میلی‌ثانیه طول دارد. وجود تنها یک موج Q در این حالت، اغلب نشانه خطر نیست و باید در نوار قلب به دنبال سایر موج‌های Q بود که شواهدی اولیه بر وجود عارضه انفارکتوس یا سکته قلبی است.

موج T در تفسیر نوار قلب نشان دهنده رپلاریزاسیون بطن‌ها است.

زمانی که در لیدهای اندامی ارتفاع این موج بیشتر از ۵ میلی‌متر و در لیدهای سینه‌ای بیشتر از ۱۰ میلی‌متر باشد، موج T به عنوان موجی بلند شناخته می‌شود.

موج‌های بلند T می‌توانند نشانه‌هایی از بیماری‌های «هیپرکالمی» (Hyperkalaemia) (افزایش سطح پتاسیم خون) و انفارکتوس میوکارد حاد (Hyperacute STEMI) باشد.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

شکوفه دلخواهی (+)

شکوفه دلخواهی کارشناس ارشد نانوبیوتکنولوژی است. فعالیت‌های علمی و کاری او در زمینه تکنیک‌های زیست فناوری و طراحی نانوزیست‌حسگر بوده و اکنون در مجله فرادرس آموزش‌های زیست‌شناسی می‌نویسد.

بر اساس رای 129 نفر

چگونه نوار قلب بخوانیم

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود.

فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید.
مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

© فرادرس ۱۳۹۹

تفسیر نوار قلب یا «الکتروکاردیوگرام» (Electrocardiogram) در پنج مرحله انجام می‌شود که در هر مرحله یک مولفه قلبی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به موج‌های موجود در نوار قلب و تفسیر آن‌ها پزشک قادر به تشخیص نوع عارضه و مشکلات قلبی بیمار خواهد بود.

الکتروکاردیوگرام (ECG یا EKG) آزمایشی است که با اندازه‌گیری فعالیت الکتریکی قلب، عملکرد قلب بیمار را بررسی می‌کند. با هر ضربان قلب، یک پالس الکتریکی (یا موج الکتریکی) از طریق قلب عبور می‌کند. این موج باعث می‌شود ماهیچه‌های قلب فشرده شده و خون به سراسر بدن پمپاژ شود.

تست نوار قلب فعالیت الکتریکی که از قلب عبور می‌کند را اندازه‌گیری و ثبت می‌کند. پزشک می‌تواند تشخیص دهد که آیا این فعالیت الکتریکی طبیعی است یا مشکلاتی در عملکرد قلب وجود دارد. اگر در حال تجربه آریتمی یا ضربان نامنظم قلبی، درد قفسه سینه یا تپش قلب هستید، ممکن است پزشک انجام تست نوار قلب را برای شما توصیه کند. یک نوار قلب با نتایج غیرطبیعی می‌تواند نشان دهنده تعداد زیادی از مشکلاتی قلبی در فرد باشد.

تفسیر نوار قلب در چند مرحله انجام می‌شود که در هر مرحله آن برخی از عوارض قلبی قابل تشخیص هستند. در ادامه به بررسی برخی از این مرحله تفسیر نوار قلب می‌پردازیم.

تعداد ضربان قلب در افراد سالم در حدود ۶۰ تا ۱۰۰ تپش در هر دقیقه است. در دو ناهنجاری تند تپشی یا «تاکی ‌کاردی» (Tachycardia) و کند تپشی یا «بردای ‌کاردی» (Bradycardia) تعداد ضربان قلب به ترتیب بیش از ۱۰۰ و کمتر از ۶۰ ضربان در دقیقه اندازگیری شده است.

چگونه نوار قلب بخوانیم

براساس داده‌های حاصل و تفسیر نوار قلب می‌توان تعداد ضربان قلب را به دست آورد. به طور کلی تعیین ضربان قلب با استفاده از نوار قلب به سه روش انجام می‌شود:

این روش به دلیل سادگی و سرعت انجام یکی از رایج‌ترین روش‌های محاسبه تعداد ضربان قلب از روی تفسیر نوار قلب به شمار می‌آید. در این روش از ۳۰ مربع بزرگ (برابر با ۶ ثانیه) نوار قلب استفاده می‌شود و تعداد کمپلکس‌های QRS درون این ۳۰ مربع بزرگ مورد شمارش قرار می‌گیرد. با ضرب کردن تعداد به دست آمده در ۱۰ می‌توان ضربان قلب بیمار را تعیین کرد.

با توجه به این که هر مربع بزرگ نشان دهنده ۲ ثانیه بر روی نوار قلب است، با محاسبه تعداد مربع‌های بزرگ بین دو کمپلکس QRS و تقسیم  ۳۰۰ بر آن‌ها، تعداد ضربان قلب بیمار به دست می‌آید.

در نوار قلب مربع‌های کوچک معادل با ۰٫۴ ثانیه در نظر گرفته می‌شوند. با شمارش مربع‌های کوچک بین دو کمپلکس QRS و تقسیم  ۱۵۰۰ بر آن‌ها، میزان ضربان قلب به دست می‌آید.

در ادامه با یک مثال تعداد ضربان قلب در یک نوار قلب طبیعی با ریتم قلب منظم را محاسبه می‌کنیم.

اگر بیمار دارای ریتم منظم قلبی باشد، ضربان قلب او با روش‌ زیر قابل اندازه‌گیری است:

به عنوان مثال اگر ۲ مربع‌ بزرگ بین دو موج R وجود داشته باشند، ضربان قلب بیمار ۱۵۰ ضربه در دقیق محاسبه می‌شود.

اگر قلب بیماری دچار بی نظمی در ریتم باشد روش فوق محاسبه ضربان قلب برای آن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد (از آنجا که فاصله R – R در کل ECG به طور قابل توجهی متفاوت است). در نتیجه، برای محاسبه تعداد ضربان قلب از روش متفاوتی باید استفاده کرد:

به عنوان مثال اگر ۱۰ کمپلکس بر روی نوار ریتم قرار داشته باشد ۱۰ در ۶ ضرب می‌شود، بنابراین تپش قلب بیمار ۶۰ ضربان در دقیقه محاسبه می‌شود. ضربان قلب بیمار می‌تواند منظم یا نامنظم باشد. در حالت کلی ریتم‌های نامنظم هم می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

برای تشخیص بی‌نظمی ریتم قلبی، چندین فاصله متوالی R – R را روی یک بخش از کاغذ نوار قلبی مشخص کنید، سپس آن‌ها را در امتداد نوار ریتم حرکت دهید تا بررسی کنید که فاصله‌های بعدی مشابه هستند یا خیر.

نکته: اگر شک دارید که برخی از بلوک‌های دهلیزی (بلوک AV) وجود دارند، ریتم‌های دهلیزی و ریتم‌های بطن را جداگانه مشخص کنید (یعنی امواج P و امواج R را مشخص کنید). وقتی در امتداد نوار ریتم حرکت می‌کنید، می‌توانید تغییر فواصل PR را شناسایی کنید، اگر کمپلکس‌های QRS از دست رفته یا عدم تفکیک کامل بین آن‌ها وجود داشته باشد نیز در این بررسی مشخص می‌شود.

محور قلبی جهت یابی کلی انتشار امواج الکتریکی را دورن قلب مشخص می‌کند. در یک فرد سالم، جهت محور باید از محل ساعت ۱۱ تا ساعت ۵ قرار گیرد. برای تعیین محور قلبی به بررسی لیدهای I،II و III نیاز دارید.

در یک الکتروکاردیوگرام عادی برای یافتن محور قلبی نرمال باید لیدها مورد بررسی قرار گیرند، به عنوان مثال، لید II بیشترین انحراف مثبت را در مقایسه با لیدهای I  و III نشان می‌دهد.

در یک الکتروکاردیوگرام برای پیدا کردن انحراف راست محور قلبی می‌توان لید III بررسی کرد. در این حالت لید III بیشترین انحراف مثبت را دارد و لید I باید انحراف منفی نشان دهد. انحراف به راست محور قلبی با بیماری هیپوتروفی بطنی یا افزایش ضخامت بطن قلب در ارتباط است.

در انحراف به چپ محور قلبی لید I بیشترین میزان انحراف مثبت را نشان می‌دهد و لیدهای II و III هر دو انحراف منفی نشان می‌دهند.

انحراف به چپ محور قلبی با برخی از ناهنجاری‌ها و بیماری‌های قلبی در ارتباط است.

فاصله PR باید اندازه‌ای بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلی‌ثانیه (معادل ۳ تا ۵ مربع کوچک) باشد.

فاصله طولانی PR (در حدود ۰٫۲ ثانیه) نشان دهنده تاخیر دهلیزی (Atrioventricular Delay) است.

تمام فواصل PR در طول نوار قلبی در حالت طبیعی باید مساوی باشد.

برای ارزیابی و تفسیر نوار قلب از روی کمپلکس QRS باید ویژگی‌های زیر را مد نظر قرار داد:

طول این کمپلکس می‌تواند باریک (در حدود ۰٫۱۲ ثانیه) باشد و در برخی مواقع طول آن ممکن است، بزرگ‌تر شود (بیش از ۰٫۱۲ ثانیه).

در تفسیر نوار قلب ارتفاع این کمپلکس به دو صورت بلند و کوتاه یا به عنوان SMALL یا TALL توصیف می‌شوند:

در تفسیر نوار قلب برای ارزیابی مورفولوژی کمپلکس QRS، باید هر یک از امواج Q ،R و S به تنهایی مورد بررسی قرار بگیرند.

موج دلتا بخشی از کمپلکس QRS است که در ابتدای این موج بعد از فرورفتگی Q اتفاق می‌افتد.

موج دلتا نشانه‌ای از این اتفاق است که بطن‌ها زودتر از حالت نرمال خود از جایگاه گره دهلیزی – بطنی فعال شده‌اند. در این حالت QRS زودتر شروع می‌شود و و ارتفاع آن کوتاه‌تر شده و فاصله PR نیز کم می‌شود. به چنین شرایطی سندرم «ولف پارکینسون وایت» (Wolf Parkinson White) می‌گویند. وجود موج دلتا به تنهایی نشان دهنده ابتلا فرد به سندرم ولف پارکینسون وایت نیست، بلکه برای تشخیص قطعی نیاز به شواهد و انجام آزمایش‌های دیگری نیز وجود دارد.

گاهی در نوار قلبی موج دلتا دیده نمی‌شود و ممکن است کمپلکس QRS به شکل باریکی روی نوار قلب قابل مشاهده باشد که در این حالت «تند تپشی اورتودرومیک» (Orthodromic Tachycardia) اتفاق می‌افتد.

این موج زمانی که به صورت منفرد باشد، در حالت طبیعی و نرمال قرار دارد. موج Q در حالت وجود یک ناهنجاری در عملکرد قلب، بیشتر از ۲۵ درصد اندازه موج R را در بر می‌گیرد که بیش از ۲ میلی‌متر ارتفاع و ۴۰ میلی‌ثانیه طول دارد. وجود تنها یک موج Q در این حالت، اغلب نشانه خطر نیست و باید در نوار قلب به دنبال سایر موج‌های Q بود که شواهدی اولیه بر وجود عارضه انفارکتوس یا سکته قلبی است.

موج T در تفسیر نوار قلب نشان دهنده رپلاریزاسیون بطن‌ها است.

زمانی که در لیدهای اندامی ارتفاع این موج بیشتر از ۵ میلی‌متر و در لیدهای سینه‌ای بیشتر از ۱۰ میلی‌متر باشد، موج T به عنوان موجی بلند شناخته می‌شود.

موج‌های بلند T می‌توانند نشانه‌هایی از بیماری‌های «هیپرکالمی» (Hyperkalaemia) (افزایش سطح پتاسیم خون) و انفارکتوس میوکارد حاد (Hyperacute STEMI) باشد.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

شکوفه دلخواهی (+)

شکوفه دلخواهی کارشناس ارشد نانوبیوتکنولوژی است. فعالیت‌های علمی و کاری او در زمینه تکنیک‌های زیست فناوری و طراحی نانوزیست‌حسگر بوده و اکنون در مجله فرادرس آموزش‌های زیست‌شناسی می‌نویسد.

بر اساس رای 129 نفر

چگونه نوار قلب بخوانیم

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود.

فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید.
مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

© فرادرس ۱۳۹۹

تفسیر نوار قلب یا «الکتروکاردیوگرام» (Electrocardiogram) در پنج مرحله انجام می‌شود که در هر مرحله یک مولفه قلبی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به موج‌های موجود در نوار قلب و تفسیر آن‌ها پزشک قادر به تشخیص نوع عارضه و مشکلات قلبی بیمار خواهد بود.

الکتروکاردیوگرام (ECG یا EKG) آزمایشی است که با اندازه‌گیری فعالیت الکتریکی قلب، عملکرد قلب بیمار را بررسی می‌کند. با هر ضربان قلب، یک پالس الکتریکی (یا موج الکتریکی) از طریق قلب عبور می‌کند. این موج باعث می‌شود ماهیچه‌های قلب فشرده شده و خون به سراسر بدن پمپاژ شود.

تست نوار قلب فعالیت الکتریکی که از قلب عبور می‌کند را اندازه‌گیری و ثبت می‌کند. پزشک می‌تواند تشخیص دهد که آیا این فعالیت الکتریکی طبیعی است یا مشکلاتی در عملکرد قلب وجود دارد. اگر در حال تجربه آریتمی یا ضربان نامنظم قلبی، درد قفسه سینه یا تپش قلب هستید، ممکن است پزشک انجام تست نوار قلب را برای شما توصیه کند. یک نوار قلب با نتایج غیرطبیعی می‌تواند نشان دهنده تعداد زیادی از مشکلاتی قلبی در فرد باشد.

تفسیر نوار قلب در چند مرحله انجام می‌شود که در هر مرحله آن برخی از عوارض قلبی قابل تشخیص هستند. در ادامه به بررسی برخی از این مرحله تفسیر نوار قلب می‌پردازیم.

تعداد ضربان قلب در افراد سالم در حدود ۶۰ تا ۱۰۰ تپش در هر دقیقه است. در دو ناهنجاری تند تپشی یا «تاکی ‌کاردی» (Tachycardia) و کند تپشی یا «بردای ‌کاردی» (Bradycardia) تعداد ضربان قلب به ترتیب بیش از ۱۰۰ و کمتر از ۶۰ ضربان در دقیقه اندازگیری شده است.

چگونه نوار قلب بخوانیم

براساس داده‌های حاصل و تفسیر نوار قلب می‌توان تعداد ضربان قلب را به دست آورد. به طور کلی تعیین ضربان قلب با استفاده از نوار قلب به سه روش انجام می‌شود:

این روش به دلیل سادگی و سرعت انجام یکی از رایج‌ترین روش‌های محاسبه تعداد ضربان قلب از روی تفسیر نوار قلب به شمار می‌آید. در این روش از ۳۰ مربع بزرگ (برابر با ۶ ثانیه) نوار قلب استفاده می‌شود و تعداد کمپلکس‌های QRS درون این ۳۰ مربع بزرگ مورد شمارش قرار می‌گیرد. با ضرب کردن تعداد به دست آمده در ۱۰ می‌توان ضربان قلب بیمار را تعیین کرد.

با توجه به این که هر مربع بزرگ نشان دهنده ۲ ثانیه بر روی نوار قلب است، با محاسبه تعداد مربع‌های بزرگ بین دو کمپلکس QRS و تقسیم  ۳۰۰ بر آن‌ها، تعداد ضربان قلب بیمار به دست می‌آید.

در نوار قلب مربع‌های کوچک معادل با ۰٫۴ ثانیه در نظر گرفته می‌شوند. با شمارش مربع‌های کوچک بین دو کمپلکس QRS و تقسیم  ۱۵۰۰ بر آن‌ها، میزان ضربان قلب به دست می‌آید.

در ادامه با یک مثال تعداد ضربان قلب در یک نوار قلب طبیعی با ریتم قلب منظم را محاسبه می‌کنیم.

اگر بیمار دارای ریتم منظم قلبی باشد، ضربان قلب او با روش‌ زیر قابل اندازه‌گیری است:

به عنوان مثال اگر ۲ مربع‌ بزرگ بین دو موج R وجود داشته باشند، ضربان قلب بیمار ۱۵۰ ضربه در دقیق محاسبه می‌شود.

اگر قلب بیماری دچار بی نظمی در ریتم باشد روش فوق محاسبه ضربان قلب برای آن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد (از آنجا که فاصله R – R در کل ECG به طور قابل توجهی متفاوت است). در نتیجه، برای محاسبه تعداد ضربان قلب از روش متفاوتی باید استفاده کرد:

به عنوان مثال اگر ۱۰ کمپلکس بر روی نوار ریتم قرار داشته باشد ۱۰ در ۶ ضرب می‌شود، بنابراین تپش قلب بیمار ۶۰ ضربان در دقیقه محاسبه می‌شود. ضربان قلب بیمار می‌تواند منظم یا نامنظم باشد. در حالت کلی ریتم‌های نامنظم هم می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

برای تشخیص بی‌نظمی ریتم قلبی، چندین فاصله متوالی R – R را روی یک بخش از کاغذ نوار قلبی مشخص کنید، سپس آن‌ها را در امتداد نوار ریتم حرکت دهید تا بررسی کنید که فاصله‌های بعدی مشابه هستند یا خیر.

نکته: اگر شک دارید که برخی از بلوک‌های دهلیزی (بلوک AV) وجود دارند، ریتم‌های دهلیزی و ریتم‌های بطن را جداگانه مشخص کنید (یعنی امواج P و امواج R را مشخص کنید). وقتی در امتداد نوار ریتم حرکت می‌کنید، می‌توانید تغییر فواصل PR را شناسایی کنید، اگر کمپلکس‌های QRS از دست رفته یا عدم تفکیک کامل بین آن‌ها وجود داشته باشد نیز در این بررسی مشخص می‌شود.

محور قلبی جهت یابی کلی انتشار امواج الکتریکی را دورن قلب مشخص می‌کند. در یک فرد سالم، جهت محور باید از محل ساعت ۱۱ تا ساعت ۵ قرار گیرد. برای تعیین محور قلبی به بررسی لیدهای I،II و III نیاز دارید.

در یک الکتروکاردیوگرام عادی برای یافتن محور قلبی نرمال باید لیدها مورد بررسی قرار گیرند، به عنوان مثال، لید II بیشترین انحراف مثبت را در مقایسه با لیدهای I  و III نشان می‌دهد.

در یک الکتروکاردیوگرام برای پیدا کردن انحراف راست محور قلبی می‌توان لید III بررسی کرد. در این حالت لید III بیشترین انحراف مثبت را دارد و لید I باید انحراف منفی نشان دهد. انحراف به راست محور قلبی با بیماری هیپوتروفی بطنی یا افزایش ضخامت بطن قلب در ارتباط است.

در انحراف به چپ محور قلبی لید I بیشترین میزان انحراف مثبت را نشان می‌دهد و لیدهای II و III هر دو انحراف منفی نشان می‌دهند.

انحراف به چپ محور قلبی با برخی از ناهنجاری‌ها و بیماری‌های قلبی در ارتباط است.

فاصله PR باید اندازه‌ای بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلی‌ثانیه (معادل ۳ تا ۵ مربع کوچک) باشد.

فاصله طولانی PR (در حدود ۰٫۲ ثانیه) نشان دهنده تاخیر دهلیزی (Atrioventricular Delay) است.

تمام فواصل PR در طول نوار قلبی در حالت طبیعی باید مساوی باشد.

برای ارزیابی و تفسیر نوار قلب از روی کمپلکس QRS باید ویژگی‌های زیر را مد نظر قرار داد:

طول این کمپلکس می‌تواند باریک (در حدود ۰٫۱۲ ثانیه) باشد و در برخی مواقع طول آن ممکن است، بزرگ‌تر شود (بیش از ۰٫۱۲ ثانیه).

در تفسیر نوار قلب ارتفاع این کمپلکس به دو صورت بلند و کوتاه یا به عنوان SMALL یا TALL توصیف می‌شوند:

در تفسیر نوار قلب برای ارزیابی مورفولوژی کمپلکس QRS، باید هر یک از امواج Q ،R و S به تنهایی مورد بررسی قرار بگیرند.

موج دلتا بخشی از کمپلکس QRS است که در ابتدای این موج بعد از فرورفتگی Q اتفاق می‌افتد.

موج دلتا نشانه‌ای از این اتفاق است که بطن‌ها زودتر از حالت نرمال خود از جایگاه گره دهلیزی – بطنی فعال شده‌اند. در این حالت QRS زودتر شروع می‌شود و و ارتفاع آن کوتاه‌تر شده و فاصله PR نیز کم می‌شود. به چنین شرایطی سندرم «ولف پارکینسون وایت» (Wolf Parkinson White) می‌گویند. وجود موج دلتا به تنهایی نشان دهنده ابتلا فرد به سندرم ولف پارکینسون وایت نیست، بلکه برای تشخیص قطعی نیاز به شواهد و انجام آزمایش‌های دیگری نیز وجود دارد.

گاهی در نوار قلبی موج دلتا دیده نمی‌شود و ممکن است کمپلکس QRS به شکل باریکی روی نوار قلب قابل مشاهده باشد که در این حالت «تند تپشی اورتودرومیک» (Orthodromic Tachycardia) اتفاق می‌افتد.

این موج زمانی که به صورت منفرد باشد، در حالت طبیعی و نرمال قرار دارد. موج Q در حالت وجود یک ناهنجاری در عملکرد قلب، بیشتر از ۲۵ درصد اندازه موج R را در بر می‌گیرد که بیش از ۲ میلی‌متر ارتفاع و ۴۰ میلی‌ثانیه طول دارد. وجود تنها یک موج Q در این حالت، اغلب نشانه خطر نیست و باید در نوار قلب به دنبال سایر موج‌های Q بود که شواهدی اولیه بر وجود عارضه انفارکتوس یا سکته قلبی است.

موج T در تفسیر نوار قلب نشان دهنده رپلاریزاسیون بطن‌ها است.

زمانی که در لیدهای اندامی ارتفاع این موج بیشتر از ۵ میلی‌متر و در لیدهای سینه‌ای بیشتر از ۱۰ میلی‌متر باشد، موج T به عنوان موجی بلند شناخته می‌شود.

موج‌های بلند T می‌توانند نشانه‌هایی از بیماری‌های «هیپرکالمی» (Hyperkalaemia) (افزایش سطح پتاسیم خون) و انفارکتوس میوکارد حاد (Hyperacute STEMI) باشد.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

شکوفه دلخواهی (+)

شکوفه دلخواهی کارشناس ارشد نانوبیوتکنولوژی است. فعالیت‌های علمی و کاری او در زمینه تکنیک‌های زیست فناوری و طراحی نانوزیست‌حسگر بوده و اکنون در مجله فرادرس آموزش‌های زیست‌شناسی می‌نویسد.

بر اساس رای 129 نفر

چگونه نوار قلب بخوانیم

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود.

فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید.
مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

© فرادرس ۱۳۹۹

تفسیر نوار قلب یا «الکتروکاردیوگرام» (Electrocardiogram) در پنج مرحله انجام می‌شود که در هر مرحله یک مولفه قلبی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به موج‌های موجود در نوار قلب و تفسیر آن‌ها پزشک قادر به تشخیص نوع عارضه و مشکلات قلبی بیمار خواهد بود.

الکتروکاردیوگرام (ECG یا EKG) آزمایشی است که با اندازه‌گیری فعالیت الکتریکی قلب، عملکرد قلب بیمار را بررسی می‌کند. با هر ضربان قلب، یک پالس الکتریکی (یا موج الکتریکی) از طریق قلب عبور می‌کند. این موج باعث می‌شود ماهیچه‌های قلب فشرده شده و خون به سراسر بدن پمپاژ شود.

تست نوار قلب فعالیت الکتریکی که از قلب عبور می‌کند را اندازه‌گیری و ثبت می‌کند. پزشک می‌تواند تشخیص دهد که آیا این فعالیت الکتریکی طبیعی است یا مشکلاتی در عملکرد قلب وجود دارد. اگر در حال تجربه آریتمی یا ضربان نامنظم قلبی، درد قفسه سینه یا تپش قلب هستید، ممکن است پزشک انجام تست نوار قلب را برای شما توصیه کند. یک نوار قلب با نتایج غیرطبیعی می‌تواند نشان دهنده تعداد زیادی از مشکلاتی قلبی در فرد باشد.

تفسیر نوار قلب در چند مرحله انجام می‌شود که در هر مرحله آن برخی از عوارض قلبی قابل تشخیص هستند. در ادامه به بررسی برخی از این مرحله تفسیر نوار قلب می‌پردازیم.

تعداد ضربان قلب در افراد سالم در حدود ۶۰ تا ۱۰۰ تپش در هر دقیقه است. در دو ناهنجاری تند تپشی یا «تاکی ‌کاردی» (Tachycardia) و کند تپشی یا «بردای ‌کاردی» (Bradycardia) تعداد ضربان قلب به ترتیب بیش از ۱۰۰ و کمتر از ۶۰ ضربان در دقیقه اندازگیری شده است.

چگونه نوار قلب بخوانیم

براساس داده‌های حاصل و تفسیر نوار قلب می‌توان تعداد ضربان قلب را به دست آورد. به طور کلی تعیین ضربان قلب با استفاده از نوار قلب به سه روش انجام می‌شود:

این روش به دلیل سادگی و سرعت انجام یکی از رایج‌ترین روش‌های محاسبه تعداد ضربان قلب از روی تفسیر نوار قلب به شمار می‌آید. در این روش از ۳۰ مربع بزرگ (برابر با ۶ ثانیه) نوار قلب استفاده می‌شود و تعداد کمپلکس‌های QRS درون این ۳۰ مربع بزرگ مورد شمارش قرار می‌گیرد. با ضرب کردن تعداد به دست آمده در ۱۰ می‌توان ضربان قلب بیمار را تعیین کرد.

با توجه به این که هر مربع بزرگ نشان دهنده ۲ ثانیه بر روی نوار قلب است، با محاسبه تعداد مربع‌های بزرگ بین دو کمپلکس QRS و تقسیم  ۳۰۰ بر آن‌ها، تعداد ضربان قلب بیمار به دست می‌آید.

در نوار قلب مربع‌های کوچک معادل با ۰٫۴ ثانیه در نظر گرفته می‌شوند. با شمارش مربع‌های کوچک بین دو کمپلکس QRS و تقسیم  ۱۵۰۰ بر آن‌ها، میزان ضربان قلب به دست می‌آید.

در ادامه با یک مثال تعداد ضربان قلب در یک نوار قلب طبیعی با ریتم قلب منظم را محاسبه می‌کنیم.

اگر بیمار دارای ریتم منظم قلبی باشد، ضربان قلب او با روش‌ زیر قابل اندازه‌گیری است:

به عنوان مثال اگر ۲ مربع‌ بزرگ بین دو موج R وجود داشته باشند، ضربان قلب بیمار ۱۵۰ ضربه در دقیق محاسبه می‌شود.

اگر قلب بیماری دچار بی نظمی در ریتم باشد روش فوق محاسبه ضربان قلب برای آن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد (از آنجا که فاصله R – R در کل ECG به طور قابل توجهی متفاوت است). در نتیجه، برای محاسبه تعداد ضربان قلب از روش متفاوتی باید استفاده کرد:

به عنوان مثال اگر ۱۰ کمپلکس بر روی نوار ریتم قرار داشته باشد ۱۰ در ۶ ضرب می‌شود، بنابراین تپش قلب بیمار ۶۰ ضربان در دقیقه محاسبه می‌شود. ضربان قلب بیمار می‌تواند منظم یا نامنظم باشد. در حالت کلی ریتم‌های نامنظم هم می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

برای تشخیص بی‌نظمی ریتم قلبی، چندین فاصله متوالی R – R را روی یک بخش از کاغذ نوار قلبی مشخص کنید، سپس آن‌ها را در امتداد نوار ریتم حرکت دهید تا بررسی کنید که فاصله‌های بعدی مشابه هستند یا خیر.

نکته: اگر شک دارید که برخی از بلوک‌های دهلیزی (بلوک AV) وجود دارند، ریتم‌های دهلیزی و ریتم‌های بطن را جداگانه مشخص کنید (یعنی امواج P و امواج R را مشخص کنید). وقتی در امتداد نوار ریتم حرکت می‌کنید، می‌توانید تغییر فواصل PR را شناسایی کنید، اگر کمپلکس‌های QRS از دست رفته یا عدم تفکیک کامل بین آن‌ها وجود داشته باشد نیز در این بررسی مشخص می‌شود.

محور قلبی جهت یابی کلی انتشار امواج الکتریکی را دورن قلب مشخص می‌کند. در یک فرد سالم، جهت محور باید از محل ساعت ۱۱ تا ساعت ۵ قرار گیرد. برای تعیین محور قلبی به بررسی لیدهای I،II و III نیاز دارید.

در یک الکتروکاردیوگرام عادی برای یافتن محور قلبی نرمال باید لیدها مورد بررسی قرار گیرند، به عنوان مثال، لید II بیشترین انحراف مثبت را در مقایسه با لیدهای I  و III نشان می‌دهد.

در یک الکتروکاردیوگرام برای پیدا کردن انحراف راست محور قلبی می‌توان لید III بررسی کرد. در این حالت لید III بیشترین انحراف مثبت را دارد و لید I باید انحراف منفی نشان دهد. انحراف به راست محور قلبی با بیماری هیپوتروفی بطنی یا افزایش ضخامت بطن قلب در ارتباط است.

در انحراف به چپ محور قلبی لید I بیشترین میزان انحراف مثبت را نشان می‌دهد و لیدهای II و III هر دو انحراف منفی نشان می‌دهند.

انحراف به چپ محور قلبی با برخی از ناهنجاری‌ها و بیماری‌های قلبی در ارتباط است.

فاصله PR باید اندازه‌ای بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلی‌ثانیه (معادل ۳ تا ۵ مربع کوچک) باشد.

فاصله طولانی PR (در حدود ۰٫۲ ثانیه) نشان دهنده تاخیر دهلیزی (Atrioventricular Delay) است.

تمام فواصل PR در طول نوار قلبی در حالت طبیعی باید مساوی باشد.

برای ارزیابی و تفسیر نوار قلب از روی کمپلکس QRS باید ویژگی‌های زیر را مد نظر قرار داد:

طول این کمپلکس می‌تواند باریک (در حدود ۰٫۱۲ ثانیه) باشد و در برخی مواقع طول آن ممکن است، بزرگ‌تر شود (بیش از ۰٫۱۲ ثانیه).

در تفسیر نوار قلب ارتفاع این کمپلکس به دو صورت بلند و کوتاه یا به عنوان SMALL یا TALL توصیف می‌شوند:

در تفسیر نوار قلب برای ارزیابی مورفولوژی کمپلکس QRS، باید هر یک از امواج Q ،R و S به تنهایی مورد بررسی قرار بگیرند.

موج دلتا بخشی از کمپلکس QRS است که در ابتدای این موج بعد از فرورفتگی Q اتفاق می‌افتد.

موج دلتا نشانه‌ای از این اتفاق است که بطن‌ها زودتر از حالت نرمال خود از جایگاه گره دهلیزی – بطنی فعال شده‌اند. در این حالت QRS زودتر شروع می‌شود و و ارتفاع آن کوتاه‌تر شده و فاصله PR نیز کم می‌شود. به چنین شرایطی سندرم «ولف پارکینسون وایت» (Wolf Parkinson White) می‌گویند. وجود موج دلتا به تنهایی نشان دهنده ابتلا فرد به سندرم ولف پارکینسون وایت نیست، بلکه برای تشخیص قطعی نیاز به شواهد و انجام آزمایش‌های دیگری نیز وجود دارد.

گاهی در نوار قلبی موج دلتا دیده نمی‌شود و ممکن است کمپلکس QRS به شکل باریکی روی نوار قلب قابل مشاهده باشد که در این حالت «تند تپشی اورتودرومیک» (Orthodromic Tachycardia) اتفاق می‌افتد.

این موج زمانی که به صورت منفرد باشد، در حالت طبیعی و نرمال قرار دارد. موج Q در حالت وجود یک ناهنجاری در عملکرد قلب، بیشتر از ۲۵ درصد اندازه موج R را در بر می‌گیرد که بیش از ۲ میلی‌متر ارتفاع و ۴۰ میلی‌ثانیه طول دارد. وجود تنها یک موج Q در این حالت، اغلب نشانه خطر نیست و باید در نوار قلب به دنبال سایر موج‌های Q بود که شواهدی اولیه بر وجود عارضه انفارکتوس یا سکته قلبی است.

موج T در تفسیر نوار قلب نشان دهنده رپلاریزاسیون بطن‌ها است.

زمانی که در لیدهای اندامی ارتفاع این موج بیشتر از ۵ میلی‌متر و در لیدهای سینه‌ای بیشتر از ۱۰ میلی‌متر باشد، موج T به عنوان موجی بلند شناخته می‌شود.

موج‌های بلند T می‌توانند نشانه‌هایی از بیماری‌های «هیپرکالمی» (Hyperkalaemia) (افزایش سطح پتاسیم خون) و انفارکتوس میوکارد حاد (Hyperacute STEMI) باشد.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

شکوفه دلخواهی (+)

شکوفه دلخواهی کارشناس ارشد نانوبیوتکنولوژی است. فعالیت‌های علمی و کاری او در زمینه تکنیک‌های زیست فناوری و طراحی نانوزیست‌حسگر بوده و اکنون در مجله فرادرس آموزش‌های زیست‌شناسی می‌نویسد.

بر اساس رای 129 نفر

چگونه نوار قلب بخوانیم

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود.

فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید.
مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

© فرادرس ۱۳۹۹

تفسیر نوار قلب یا «الکتروکاردیوگرام» (Electrocardiogram) در پنج مرحله انجام می‌شود که در هر مرحله یک مولفه قلبی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به موج‌های موجود در نوار قلب و تفسیر آن‌ها پزشک قادر به تشخیص نوع عارضه و مشکلات قلبی بیمار خواهد بود.

الکتروکاردیوگرام (ECG یا EKG) آزمایشی است که با اندازه‌گیری فعالیت الکتریکی قلب، عملکرد قلب بیمار را بررسی می‌کند. با هر ضربان قلب، یک پالس الکتریکی (یا موج الکتریکی) از طریق قلب عبور می‌کند. این موج باعث می‌شود ماهیچه‌های قلب فشرده شده و خون به سراسر بدن پمپاژ شود.

تست نوار قلب فعالیت الکتریکی که از قلب عبور می‌کند را اندازه‌گیری و ثبت می‌کند. پزشک می‌تواند تشخیص دهد که آیا این فعالیت الکتریکی طبیعی است یا مشکلاتی در عملکرد قلب وجود دارد. اگر در حال تجربه آریتمی یا ضربان نامنظم قلبی، درد قفسه سینه یا تپش قلب هستید، ممکن است پزشک انجام تست نوار قلب را برای شما توصیه کند. یک نوار قلب با نتایج غیرطبیعی می‌تواند نشان دهنده تعداد زیادی از مشکلاتی قلبی در فرد باشد.

تفسیر نوار قلب در چند مرحله انجام می‌شود که در هر مرحله آن برخی از عوارض قلبی قابل تشخیص هستند. در ادامه به بررسی برخی از این مرحله تفسیر نوار قلب می‌پردازیم.

تعداد ضربان قلب در افراد سالم در حدود ۶۰ تا ۱۰۰ تپش در هر دقیقه است. در دو ناهنجاری تند تپشی یا «تاکی ‌کاردی» (Tachycardia) و کند تپشی یا «بردای ‌کاردی» (Bradycardia) تعداد ضربان قلب به ترتیب بیش از ۱۰۰ و کمتر از ۶۰ ضربان در دقیقه اندازگیری شده است.

چگونه نوار قلب بخوانیم

براساس داده‌های حاصل و تفسیر نوار قلب می‌توان تعداد ضربان قلب را به دست آورد. به طور کلی تعیین ضربان قلب با استفاده از نوار قلب به سه روش انجام می‌شود:

این روش به دلیل سادگی و سرعت انجام یکی از رایج‌ترین روش‌های محاسبه تعداد ضربان قلب از روی تفسیر نوار قلب به شمار می‌آید. در این روش از ۳۰ مربع بزرگ (برابر با ۶ ثانیه) نوار قلب استفاده می‌شود و تعداد کمپلکس‌های QRS درون این ۳۰ مربع بزرگ مورد شمارش قرار می‌گیرد. با ضرب کردن تعداد به دست آمده در ۱۰ می‌توان ضربان قلب بیمار را تعیین کرد.

با توجه به این که هر مربع بزرگ نشان دهنده ۲ ثانیه بر روی نوار قلب است، با محاسبه تعداد مربع‌های بزرگ بین دو کمپلکس QRS و تقسیم  ۳۰۰ بر آن‌ها، تعداد ضربان قلب بیمار به دست می‌آید.

در نوار قلب مربع‌های کوچک معادل با ۰٫۴ ثانیه در نظر گرفته می‌شوند. با شمارش مربع‌های کوچک بین دو کمپلکس QRS و تقسیم  ۱۵۰۰ بر آن‌ها، میزان ضربان قلب به دست می‌آید.

در ادامه با یک مثال تعداد ضربان قلب در یک نوار قلب طبیعی با ریتم قلب منظم را محاسبه می‌کنیم.

اگر بیمار دارای ریتم منظم قلبی باشد، ضربان قلب او با روش‌ زیر قابل اندازه‌گیری است:

به عنوان مثال اگر ۲ مربع‌ بزرگ بین دو موج R وجود داشته باشند، ضربان قلب بیمار ۱۵۰ ضربه در دقیق محاسبه می‌شود.

اگر قلب بیماری دچار بی نظمی در ریتم باشد روش فوق محاسبه ضربان قلب برای آن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد (از آنجا که فاصله R – R در کل ECG به طور قابل توجهی متفاوت است). در نتیجه، برای محاسبه تعداد ضربان قلب از روش متفاوتی باید استفاده کرد:

به عنوان مثال اگر ۱۰ کمپلکس بر روی نوار ریتم قرار داشته باشد ۱۰ در ۶ ضرب می‌شود، بنابراین تپش قلب بیمار ۶۰ ضربان در دقیقه محاسبه می‌شود. ضربان قلب بیمار می‌تواند منظم یا نامنظم باشد. در حالت کلی ریتم‌های نامنظم هم می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

برای تشخیص بی‌نظمی ریتم قلبی، چندین فاصله متوالی R – R را روی یک بخش از کاغذ نوار قلبی مشخص کنید، سپس آن‌ها را در امتداد نوار ریتم حرکت دهید تا بررسی کنید که فاصله‌های بعدی مشابه هستند یا خیر.

نکته: اگر شک دارید که برخی از بلوک‌های دهلیزی (بلوک AV) وجود دارند، ریتم‌های دهلیزی و ریتم‌های بطن را جداگانه مشخص کنید (یعنی امواج P و امواج R را مشخص کنید). وقتی در امتداد نوار ریتم حرکت می‌کنید، می‌توانید تغییر فواصل PR را شناسایی کنید، اگر کمپلکس‌های QRS از دست رفته یا عدم تفکیک کامل بین آن‌ها وجود داشته باشد نیز در این بررسی مشخص می‌شود.

محور قلبی جهت یابی کلی انتشار امواج الکتریکی را دورن قلب مشخص می‌کند. در یک فرد سالم، جهت محور باید از محل ساعت ۱۱ تا ساعت ۵ قرار گیرد. برای تعیین محور قلبی به بررسی لیدهای I،II و III نیاز دارید.

در یک الکتروکاردیوگرام عادی برای یافتن محور قلبی نرمال باید لیدها مورد بررسی قرار گیرند، به عنوان مثال، لید II بیشترین انحراف مثبت را در مقایسه با لیدهای I  و III نشان می‌دهد.

در یک الکتروکاردیوگرام برای پیدا کردن انحراف راست محور قلبی می‌توان لید III بررسی کرد. در این حالت لید III بیشترین انحراف مثبت را دارد و لید I باید انحراف منفی نشان دهد. انحراف به راست محور قلبی با بیماری هیپوتروفی بطنی یا افزایش ضخامت بطن قلب در ارتباط است.

در انحراف به چپ محور قلبی لید I بیشترین میزان انحراف مثبت را نشان می‌دهد و لیدهای II و III هر دو انحراف منفی نشان می‌دهند.

انحراف به چپ محور قلبی با برخی از ناهنجاری‌ها و بیماری‌های قلبی در ارتباط است.

فاصله PR باید اندازه‌ای بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلی‌ثانیه (معادل ۳ تا ۵ مربع کوچک) باشد.

فاصله طولانی PR (در حدود ۰٫۲ ثانیه) نشان دهنده تاخیر دهلیزی (Atrioventricular Delay) است.

تمام فواصل PR در طول نوار قلبی در حالت طبیعی باید مساوی باشد.

برای ارزیابی و تفسیر نوار قلب از روی کمپلکس QRS باید ویژگی‌های زیر را مد نظر قرار داد:

طول این کمپلکس می‌تواند باریک (در حدود ۰٫۱۲ ثانیه) باشد و در برخی مواقع طول آن ممکن است، بزرگ‌تر شود (بیش از ۰٫۱۲ ثانیه).

در تفسیر نوار قلب ارتفاع این کمپلکس به دو صورت بلند و کوتاه یا به عنوان SMALL یا TALL توصیف می‌شوند:

در تفسیر نوار قلب برای ارزیابی مورفولوژی کمپلکس QRS، باید هر یک از امواج Q ،R و S به تنهایی مورد بررسی قرار بگیرند.

موج دلتا بخشی از کمپلکس QRS است که در ابتدای این موج بعد از فرورفتگی Q اتفاق می‌افتد.

موج دلتا نشانه‌ای از این اتفاق است که بطن‌ها زودتر از حالت نرمال خود از جایگاه گره دهلیزی – بطنی فعال شده‌اند. در این حالت QRS زودتر شروع می‌شود و و ارتفاع آن کوتاه‌تر شده و فاصله PR نیز کم می‌شود. به چنین شرایطی سندرم «ولف پارکینسون وایت» (Wolf Parkinson White) می‌گویند. وجود موج دلتا به تنهایی نشان دهنده ابتلا فرد به سندرم ولف پارکینسون وایت نیست، بلکه برای تشخیص قطعی نیاز به شواهد و انجام آزمایش‌های دیگری نیز وجود دارد.

گاهی در نوار قلبی موج دلتا دیده نمی‌شود و ممکن است کمپلکس QRS به شکل باریکی روی نوار قلب قابل مشاهده باشد که در این حالت «تند تپشی اورتودرومیک» (Orthodromic Tachycardia) اتفاق می‌افتد.

این موج زمانی که به صورت منفرد باشد، در حالت طبیعی و نرمال قرار دارد. موج Q در حالت وجود یک ناهنجاری در عملکرد قلب، بیشتر از ۲۵ درصد اندازه موج R را در بر می‌گیرد که بیش از ۲ میلی‌متر ارتفاع و ۴۰ میلی‌ثانیه طول دارد. وجود تنها یک موج Q در این حالت، اغلب نشانه خطر نیست و باید در نوار قلب به دنبال سایر موج‌های Q بود که شواهدی اولیه بر وجود عارضه انفارکتوس یا سکته قلبی است.

موج T در تفسیر نوار قلب نشان دهنده رپلاریزاسیون بطن‌ها است.

زمانی که در لیدهای اندامی ارتفاع این موج بیشتر از ۵ میلی‌متر و در لیدهای سینه‌ای بیشتر از ۱۰ میلی‌متر باشد، موج T به عنوان موجی بلند شناخته می‌شود.

موج‌های بلند T می‌توانند نشانه‌هایی از بیماری‌های «هیپرکالمی» (Hyperkalaemia) (افزایش سطح پتاسیم خون) و انفارکتوس میوکارد حاد (Hyperacute STEMI) باشد.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

شکوفه دلخواهی (+)

شکوفه دلخواهی کارشناس ارشد نانوبیوتکنولوژی است. فعالیت‌های علمی و کاری او در زمینه تکنیک‌های زیست فناوری و طراحی نانوزیست‌حسگر بوده و اکنون در مجله فرادرس آموزش‌های زیست‌شناسی می‌نویسد.

بر اساس رای 129 نفر

چگونه نوار قلب بخوانیم

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود.

فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید.
مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

© فرادرس ۱۳۹۹

نوار قلب چیست؟
الکتروکاردیوگرام (Electrocardiogram) یا نوار قلب, به نمودار ثبت ‌شده ی تغییرات پتانسیل الکتریکی ناشی از تحریک عضله قلب گفته می‌شود. معمولاً با مخفف ECG یا EKG (مورد دوم مخفف کلمه ی آلمانی Elektrokardiogramm) مشخص می‌شود.
دستگاه الکتروکاردیوگراف، این نمودار را بر روی نوار کاغذی خط کشی شده‌ای به طور پیوسته ضبط می‌کند. اطلاعاتی که روی الکتروکاردیوگرام ضبط می‌شود نشان دهنده امواج الکتریکی محرک قلب می‌باشد. این امواج نمایشگر مراحل مختلف تحریکات قلبی هستند.

بدین صورت که الکترودهای فلزی کوچکی بر روی مچ دست ، قوزک پا و سینه افراد قرار داده می شود. سیگنالهای الکتریکی از الکترودها و از طریق سیم هایی به دستگاه نوار قلب منتقل می شوند و این دستگاه سیگنالها را بصورت امواج نمایش می دهد. امواج مختلف نمایانگر نواحی متفاوتی از قلب هستند که جریان الکتریکی از آنها عبور می کند. جریانهای الکتریکی ماهیچه قلب را منقبض و منبسط می کنند. امواج ECG بر روی کاغذی که در طول دستگاه نوار قلب حرکت می کند ضبط می شود و سرعت و ریتم قلب را نشان می دهد. الگوی امواج در مورد آسیب وارده به عضله قلب و یا التهاب غشاء دور قلب ( پریکاردیوم ) نشانه های مهمی ارائه می دهند. در بسیاری از موارد نوار قلب اصلی 10-5 دقیقه وقت می گیرد و در مطب پزشک، آزمایشگاه و بیمارستان قابل انجام شدن است.
الکتروکاردیوگرام طبیعی از یک موجP, یک کمپلکس  QRS و یک موجT تشکیل شده است. کمپلکس QRS غالبا, اما نه همیشه, دارای سه موج مجزای Q, R و S است. موج P حاصل پتانسیل های الکتریکی دپلاریزاسیون( حرکت به سمت پتانسیل مثبت) دهلیزها قبل از شروع انقباض آنها و نمایانگر جریان الکتریکی در حفرات بالائی قلب ( دهلیزها ) است. کمپلکس QRS هم حاصل پتانسیل های الکتریکی  دپلاریزاسیون بطن ها پیش از انقباض آنها و نشاندهنده جریان الکتریکی در حفرات پائینی قلب (بطن ها) می باشد, یعنی زمانی که موج دپلاریزاسیون در حال گسترش در بطن هاست. بنابراین هم موجP و هم اجزا ی کمپلکس QRS امواج دپلاریزاسیون هستند. موج T هم نمایانگر دوره استراحت کوتاه قلب است ، زمانی که بین دو ضربان قلب دوباره شارژ می شود.
موج p => دپلاریزه شدن دهلیزها
کمپلکس QRS => دپلاریزه شدن بطن ها + رپلاریزاسیون دهلیزها
موج T => رپلاریزاسیون بطن ها
این آموزش همراه با تفسیر نوار EKG ، توسط سرکار خانم دکتر توکلی متخصص قلب و عروق در روز شنبه مورخ 12/12/91 ویژه کارد پرستاری و مامایی در آمفی تاتر بیمارستان انجام شد.

آدرس:
تهران- بزرگراه رسالت – خیابان باغدارنیا (رشید شمالی)- نبش کوچه 162

تلفن:
02177883284-6

ایمیل:

hosp_arash@tums.ac.ir

شماره پیامک:
300064053

۱۳۸۹/۱۲/۲۸ | مبانی الکتروکاردیوگرافی | ۲۳ نظرات

امواج الکتریکی قلب توسط دستگاه الکتروکاردیوگراف بر روی کاغذ مخصوصی ترسیم می‌شوند. این کاغذ شطرنجی بوده و از تعدادی مربع ریز و درشت تشکیل شده است. هر ضلع مربع‌های ریز، یک میلی‌متر طول دارد. هر ۵ مربع ریز، با یک خط تیره از هم جدا شده‌اند، در نتیجه هر ۲۵ مربع ریز تشکیل یک مربع درشت‌تر را می‌دهند. هر ضلع مربع‌های بزرگ ۵ میلی‌متر طول دارد. بر روی کاغذ الکتروکاردیوگرام، محور افقی نشان دهنده‌ی زمان و محور عرضی نشان دهنده‌ی دامنه ولتاژ است.

 

دستگاه الکتروکاردیوگراف به طور استاندارد با سرعت ۲۵ میلی‌متر در ثانیه وقایع الکتریکی قلب را ثبت می‌کند. پس هر مربع یک میلی‌متری بر روی محور افقی، معادل ۰۴/۰ ثانیه، و هر مربع ۵ میلی‌متری معادل ۲/۰ ثانیه می‌باشد.

 

چگونه نوار قلب بخوانیم

دستگاه الکتروکاردیوگراف به طور استاندارد، به نحوی تنظیم شده است که یک جریان الکتریکی با دامنه ولتاژ یک میلی‌ولت، موجی به اندازه‌ی ۱۰ میلی‌متر بر روی کاغذ الکتروکاردیوگرام ترسیم خواهد کرد. بدین ترتیب هر مربع کوچک بر روی محور عرضی، معادل ۱/۰ میلی‌ولت و هر مربع بزرگ معادل ۵/۰ میلی‌ولت می‌باشد.

 

اگر هیچ انرژی الکتریکی وجود نداشته باشد دستگاه الکتروکاردیوگرام یک خط صاف را ترسیم می‌کند، این خط خط ایزوالکتریک نامیده می‌شود. امواج مثبت به شکل انحراف رو به بالا از خط ایزوالکتریک، و امواج منفی به شکل انحراف رو به پایین از خط ایزوالکتریک نمایش داده می‌شوند.

الکتروکاردیوگرام یک فرد طبیعی به شکل زیر بر روی کاغذ الکتروکاردیوگرام نقش می‌بندد:

 

 

هر کدام از اجزای مشاهده شده بر روی شکل، نشان دهنده‌ی بخشی از فعالیت الکتریکی سلول‌های قلب می‌باشند. این اجزا به صورت قراردادی نام‌گذاری شده‌اند و در تمام دنیا به همین نام‌ها معروف هستند.

 

 

موج P: عبور جریان الکتریکی از دهلیزها، اولین موج ECG را ایجاد می‌کند. این موج P نام‌دارد. موج P در حالت طبیعی گرد، صاف و قرینه بوده و نشان دهنده‌ی دپولاریزاسیون دهلیزهاست.

 

فاصله‌ی PR: از ابتدای موج P تا شروع کمپلکس QRS به این نام خوانده می‌شود. این فاصله نشان دهنده‌ی زمان سپری شده برای رن موج دپولاریزاسیون از دهلیزها به بطن‌ها است. قسمت عمده‌ی این فاصله به علت وقفه‌ی ایمپالس در گره‌ی AV شکل می‌گیرد.

 

کمپلکس QRS: از مجموع سه موج تشکیل شده است و مجموعاً نشان دهنده‌ی دپلاریزاسیون بطن‌ها است. اولین موج منفی بعد از P، موج Q نام دارد. اولین موج مثبت بعد از P را موج R ، و اولین موج منفی بعد از R را S می‌نامند. چون هر سه موج ممکن است با هم دیده نشوند، مجموع این سه موج را با هم یک کمپلکس QRS می‌نامند.

 

قطعه‌ی ST: از انتهای کمپلکس QRS تا ابتدای موج T را قطعه‌ی ST نام‌گذاری کرده‌اند. این قطعه نشان‌دهنده‌ی مراحل ابتدایی رپولاریزاسیون بطن‌ها است.

 

موج T: موجی گرد و مثبت می‌باشد که بعد از QRS ظاهر می‌شود. این موج نشان دهنده‌ی مراحل انتهایی رپولاریزاسیون بطن‌ها است.

 

فاصله‌ی QT: از ابتدای کمپلکس QRS تا انتهای موج T می‌باشد و نشان دهنده‌ی زمان لازم برای مجموع فعالیت بطن‌ها در طی یک چرخه‌ی قلبی است.

 

موج U: موجی گرد و کوچک می‌باشد که بعد از T ظاهر می‌شود. این موج همیشه دیده نمی‌شود.

 

 

 

 

همانطور که متوجه شده‌اید، هر گونه انحراف از خط ایزوالکتریک را یک موج می‌نامند. بخشی از خط ایزوالکتریک که بین دو موج قرار می‌گیرد، قطعه (segment) و به مجموع یک قطعه و حداقل یک موج فاصله (interval) گفته می‌شود.

 

 

به یاد سپاری اندازه‌های طبیعی هر کدام از اجزای الکتروکاردیوگرام برای تشخیص اختلالات ECG ضروری است. این اندازه‌ها در جدول زیر نشان داده شده‌اند:

چگونه نوار قلب بخوانیم

برای تفسیر و اصطلاحاً خواندن یک ریتم قلبی، مساله‌ی مهم توجه به تمام اجزا، امواج، قطعات و فواصل موجود بر روی نوار ریتم، قبل از قضاوت در مورد آن، می‌باشد. جهت جلوگیری از سردرگمی، شما می‌بایست یک توالی منطقی را در ذهن خود ترسیم، و در مواجهه با هر ریتم قلبی، از آن توالی پیروی کنید. ما روش ۵ مرحله‌ای زیر را پیشنهاد می‌کنیم:

 

قدم اول: سرعت ضربان قلب را محاسبه کنید.

قدم دوم: نظم را پیدا کنید.

قدم سوم: امواج P را نگاه کنید.

قدم چهارم: به فواصل PR توجه کنید.

قدم پنجم: عرض کمپلکس‌های QR را مورد توجه قرار دهید.

 

برای تعیین سرعت ضربان قلب از روی الکتروکاردیوگرام، روش‌های متعددی وجود دارند. ۴ روش شایع، در زیر معرفی می‌شوند.

روش اول: روش ۶ ثانیه‌ای

روش دوم: روش مربع‌های بزرگ

روش سوم: روش مربع‌های کوچک

روش چهارم: روش ترتیبی

 

روش ۶ ثانیه‌ای

این روش ساده‌ترین، سریع‌ترین و فراوان‌ترین روش اندازه‌گیری سرعت ضربان قلب از روی الکتروکاردیوگرام می‌باشد؛ که برای محاسبه‌ی ریتم‌های نامنظم و برادیکارد، نسبت به سه روش دیگر اولویت دارد. در این روش، ۶ ثانیه از یک نوار ریتم انتخاب می‌شود (۳۰ مربع بزرگ)، و سپس تعداد کمپلکس‌های QRS در این فاصله‌ی ۶ ثانیه‌ای شمرده و در عدد ۱۰ ضرب می‌شود تا تعداد ضربان قلب در یک دقیقه به دست آید.

 

 

روش مربع‌های بزرگ

چنانچه گفته شد، هر مربع برگ بر روی محور افقی معادل ۲/۰ ثانیه است. با این پیش زمینه، در این روش تعداد مربع‌های برگ بین دو کمپلکس QRS متوالی شمرده شده و بر عدد ۳۰۰ تقسیم می‌شود.

 

 

روش‌ مربع‌های کوچک

چنانچه گفته شد، هر مربع کوچک بر روی محور افقی معادل ۰۴/۰ ثانیه است. با این پیش زمینه، در این روش تعداد مربع‌های کوچک بین دو کمپلکس QRS متوالی شمرده و بر عدد ۱۵۰۰ تقسیم می‌شود.

 

روش ترتیبی (sequential)

در این روش یک موج  را که دقیقاً بر روی یک خط تیره‌ی بزرگ قرار گرفته است پیدا کنید. خطوط تیره‌ی بعدی به ترتیب معرّف ۳۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰، ۷۵، ۶۰ و ۵۰ هستند. یعنی اگر موج R بعدی روی خط تیره‌ی بعد افتاده باشد، تعداد ضربان قلب ۳۰۰ و اگر روی خط تیره‌ی دوم افتاده باشد، تعداد ضربان قلب ۱۵۰ است، الی آخر. در بسیاری از موارد چون موج R بعدی دقیقاً روی خط تیره واقع نمی‌شود، این روش یک محاسبه‌ی تخمینی است؛ اما چون به محاسبه‌ی خاصی احتیاج ندارد، روشی بسیار پرطرفدار می‌باشد.

 

 

 

تعداد ضربان طبیعی قلب بین ۶۰ تا ۱۰۰ ضربه در دقیقه می‌باشد. اگر تعداد ضربان قلب از ۶ ضربه در دقیقه کم‌تر باشد، ریتم مورد نظر برادیکاردی (bradycardia) و اگر از ۱۰۰ ضربه در دقیقه بیش‌تر باشد، تاکیکاردی (tachycardia) نام دارد.

 

در این مرحله به فواصل R-R نگاه کنید. ۴ وضعیت زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 

۱- کاملاً منظم:

 

 

۲- گاهی نامنظم:

 

 

۳- بی‌نظمی منظم:

 

 

۴- کاملاً نامنظم:

 

 

در این مرحله ۴ سوال زیر را از خود بپر:

 

۱- آیا امواج P دیده می‌شوند؟

۲- آیا شکل تمام امواج P به هم شبیه هستند؟

۳- آیا فواصل P-P منظم هستند؟

۴- آیا قبل از هر کمپلکس QRS یک موج P دیده می‌شود؟

 

 

در این مرحله دو مورد زیر را بررسی کنید:

 

۱- فاصله‌ی PR چقدر است؟ (به یاد داشته باشید نرمال این فاصله ۲/۰- ۱۲/۰ ثانیه است)

۲- آیا فواصل PR در تمام نوار ریتم ثابت هستند؟

 

 

در این مرحله عرض کمپلکس QRS اندازه‌گیری می‌شود. این فاصله می‌بایست به طور طبیعی ۰۴/۰ تا ۲/۰ ثانیه باشد. علاوه بر این ببینید آیا این اندازه در تمام کمپلکس‌های QRS هم‌اندازه‌اند؟

 

 

اکنون اطلاعات مربوط به هر ۵ مرحله را جمع‌بندی کنید. با کنار هم گذاشتن این اطلاعات تشخیص و تفسیر ریتم‌ها از روی نوار قلب دیگر کار مشکلی نیست. فقط توجه داشته باشید اطلاعاتی را از قلم نینداخته باشید:

 

قدم اول: تعیین سرعت ضربان قلب

نرمال

برادیکاردی

تاکی‌کاردی

 

 

قدم دوم: تعیین نظم

کاملاً منظم

گاهی نامنظم

بی‌نظمی منظم

کاملاً نامنظم

 

 

قدم سوم: بررسی امواج P

آیا امواج P وجود دارند؟

آیا شکل تمام امواج P به هم شبیه هستند؟

آیا فواصل P-P منظم‌اند؟

یا قبل از هر کمپلکس QRS یک موج P وجود دارد؟

 

 

قدم چهارم: تعیین فاصله‌ی PR

فاصله‌ی PR چقدر است؟

آیا فاصله‌ی PR در تمام طول استریپ ثابت است؟

 

قدم پنجم: تعیین عرضQRS

عرض کمپلکس QRS چقدر است؟

آیا این اندازه‌ در تمام QRSها ثابت است؟

منبع:ecglearning.persiangig.com

What a great web log. I spend hours on the net reading blogs, about tons of various subjects. I have to first of all give praise to whoever created your theme and second of all to you for writing what i can only describe as an fabulous article. I honestly believe there is a skill to writing articles that only very few posses and honestly you got it. The combining of demonstrative and upper-class content is by all odds super rare with the astronomic amount of blogs on the cyberspace.

عالی بود ممنون

خواهش می‌کنم
موفق باشید.

خیلی مفید بود متشکر

@z.a,
خوشحالم که براتون مفید بوده.

سلام دوست عزیز.من روی پروژه دستگاه ECG کار میکنم.مطالب شما فوق العاده بود.من وبلاگ شما رو از فروم ECA پیدا کردم.موفق باشید.

سلام دوست و همکار عزیز
از این که مطالبم برای شما مفید بوده خوشحالم و در صورت امکان حتما بنده رو در در جریان نتایج پروژه قرار بدید.
با تشکر.

سلام :
من تو یاد گرفتن نوار قلب خیلی تنبل بودم وبه نکات سخت می رسیدم کتاب رو می بستم ویک کتاب دیگه اگه به چشمم می خورد می گرفتم با این سایت تصادفی آشنا شدم ولی برای رفتن تو این سایت بسیار خوشحال بودم وبا انگیزه و از اینکه تو این سایت مطالب به این سادگی توضیح داده شده بسیار از شما ممنونم استاد نشدم ولی به راحتی با دیدن یک نوارقلبی قادر به تشخیص آریتمی ها می باشم

سلام دوست گرامی.
از این که این نوشته مورد توجه شما قرار گرفته خیلی خوشحالم.
براتون آرزوی موفیت دارم.

سپاس فروان

دستت درد نکنه. ایشالله عروسیت جبران میکنم.

واقعاااا ممنون…حیر دنیا و اخرت ببینید انشالله

سلام .ببخشید یه سوال داشتم .اگر قسمت t یه مقدار بیشتر از قسمتی که در شکل هست باشه ایا مشکل جدی هست

سلام دوست عزیز. بهتره این سوال رو از یک متخصص قلب و عروق بپرسید.

بسیار ممنون و تشکر. مفید بود

سلام
باتشکر از زحمت شما
مطالب را بسیار مفید و ساده بیان کردید.

فقط لازم بذکر است که در پاراگراف اول جایی که نوشته شده :
“و محور عرضی نشان دهنده‌ی شدت جریان الکتریکی است.”
بایستی بجای “شدت جریان” از عبارت: “دامنه ولتاژ” استفاده میشد.
البته این نکته از ارزش کارتون برای ما کم نمیکنه.

با سلام.
از نکته بینی دقیقتون متشکرم. این اشتباه اصحیح شد.

با تشکر از مطلب خوب و آموزنده تان
به نظر می آید که در تعریف فاصله QT (فاصله‌ی QT: از ابتدای کمپلکس QRS تا انتهای موج P می‌باشد) باید متن به این صورت اصلاح شود که
فاصله‌ی QT: از ابتدای کمپلکس QRS تا انتهای موج T می‌باشد

همچنین احتمالا در بخش “خصوصیات امواج الکتروکاردیوگرام” تصویر مربوطه جابجا شده و بالاتر از پاراگراف اصلی قرار داده شده است.
باز هم از مطلب ساده و مفیدتون متشکرم

ممنون از توضیحاتتون. متن اصلاح شد.

من خیلی وقت میشد که دنبال چنین مطالب آموختن گراف قلب بودم
ممنونم آموختم

سلام. عالی بود. ممنون

سلام بسیار عالی بود

با سلام.از شما ممنون هستم بابت توضیحات شفاف و کامل

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

For security, use of Google’s reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

© کلیه حقوق وبسایت متعلق به سید حمیدرضا رضائی می‌باشد. | طراحی شده توسط ریرا وب

پزشک می تواند از نوارقلب برای مشاهده الگوهای میان ضربانات قلبی و ریتم آن برای تشخیص شرایط مختلف قلب استفاده کند. نوار قلبی روشی غیر تهاجمی، تستی بدون درد با نتایج سریع است. پزشک ممکن است در مورد نتایج نوار قلب با شما در همان روز انجام تست و یا روز بعد آن صحبت کند.

نوارقلب روش غیرتهاجمی بدون درد، برای تشخیص انواع بسیاری از مشکلات قلبی معمول است. پزشک ممکن است از نوار قلب برای تشخیص موارد زیر استفاده کند:

اگر شما سابقه خانوادگی بیماری های قلبی دارید ، پزشک ممکن است نوارقلب را به عنوان یک تست غربالگری اولیه پیشنهاد دهد، حتی اگر شما هیچ علایمی نداشته باشید. معلوم نیست که چگونه الکترو کاردیوگرام ها در غربالگری افرادی که هیچ نشانه ای ندارند، کمک کننده هستند.

نوارقلب یک روش بی خطر است. شما ممکن است یک ناراحتی جزئی، شبیه به از برداشتن چسب پانسمان، زمانی که الکترود های ثبت کننده از قفسه سینه تان برداشته می شوند، احساس کنید. گاهی ممکن است بدن به نوار الکترود حساس باشد و سبب قرمزی یا تورم بر روی پوست شما شود.

چگونه نوار قلب بخوانیم

در یک تست استرس ، در حالی که شما ورزش می کنید و یا بعد از مصرف داروهایی که اثراتی شبیه به فعالیت بدنی دارند، ECG یا نوار قلب برداشته می شود که ممکن است باعث ضربان قلب نامنظم یا به ندرت، یک حمله قلبی شوند . این عوارض جانبی توسط ورزش و یا دارو، نه خود ECG ایجاد می شوند.

هر گونه خطر برق گرفتگی در طول انجام نوارقلبی وجود ندارد. الکترودهای قرار داده شده بر روی بدن شما تنها فعالیت الکتریکی قلب را ثبت می کنند. الکترودها برق را ساطع نمی کنند.

آماده سازی ویژه ای لازم نیست. با این حال، پزشک در مورد داروها و یا مکمل های که مصرف می کنید، با شما صحبت خواهد کرد. برخی از داروها و مکمل ها ممکن است بر روی نتیجه نوار قلب شما تاثیر بگذارند.

نوارقلب می تواند در مطب پزشک یا بیمارستان انجام شود و اغلب توسط یک تکنسین اینکار صورت می گیرد. پس از تغییر به یک لباس بیمارستان، شما بر روی یک تخت بررسی دراز می کشید.

الکترودها که اغلب ۱۲ تا ۱۵ تا هستند، به دست ها، پاها و قفسه سینه متصل خواهند شد. الکترودها پدهای چسبنده اعمال شده با ژل یا نوار برای کمک به تشخیص و هدایت جریان الکتریکی قلب شما می باشد. اگر شما در قسمت های بدن خود که در آن الکترودها قرار داده خواهد شد، مو داشته باشید، تکنسین ممکن است برای چسبیدن صحیح الکترودها، مقداری از موها را بتراشد.

شما می توانید به طور معمول در طول انجام نوار قلب نفس بکشید. با این حال، اطمینان حاصل کنید که شما برای دراز کشیدن آماده هستید. حرکت کردن، صحبت کردن و یا تکان خوردن ممکن است بر روی نتایج تست الکتروکاردیوگرام شما تاثیر گذارد. نوار قلب استاندارد فقط چند دقیقه طول می کشد.

همانطور که شما بر روی تخت دراز کشیده اید، الکترودها پالس هایی را ثبت خواهند کرد که ضربان قلب شما را ایجاد می کنند. این پالس ها به شکل امواج بر روی نمایشگر رایانه ثبت و یا بر روی کاغذ چاپ می شوند. پزشک با مشاهده امواج حرکت های نرمال پالس ها را خواهد دید.

اگر شما یک بی نظمی ضربان قلب که گهگاه رخ می دهند داشته باشید، ممکن است فرآیند انجام نوار قلب یا ECG بیشتر از چند دقیقه زمان برد. در چنین شرایطی پزشک ممکن است انواع دیگری از ECG را توصیه کند که در ادامه معرفی شده اند.

هولتر مانیتورینگ ضربان قلب به عنوان یک مانیتور ECG سیار شناخته می شود، یک مانیتور هولتر ریتم قلب شما را برای یک دوره ۲۴ ساعته ثبت می کند. سیم هایی از الکترود بر روی قفسه سینه به یک دستگاه ثبت کننده با باطری وارد شده و در جیب شما و یا بر روی یک تسمه یا بند حمل می گردند. در حالی که شما این مانیتور را می پوشید، تمام فعالیت ها و علائم خود را در طی روز یادداشت خواهید کرد. پزشک یادداشت های شما را با اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه مقایسه کرده تا علت علایم شما را بفهمد.

اگر علایم شما اغلب رخ نمی دهند، ممکن است پوشیدن یک دستگاه ثبت کننده رویداد به شما توصیه شود . این دستگاه شبیه به یک مانیتور هولتر است، اما اجازه می دهد تا شما ثبت ریتم قلب خود را تنها زمانی که علائم اتفاق می افتد، انجام دهید . شما می توانید یافته های ECG را از طریق خط تلفن برای پزشک خود ارسال کنید.

اگر مشکلات قلبی شما اغلب در طول ورزش رخ می دهد، پزشک ممکن است بخواهد در طول یک ECG شما بر روی تردمیل راه بروید و یا بر روی دوچرخه ثابتی پدال بزنید. این یک تست استرس یا تست ورزش نامیده می شود. اگر شما مبتلا به یک وضعیت پزشکی می باشید که برای شما راه رفتن را مشکل می کند، ممکن است به شما دارویی برای تقلید اثر ورزش بر قلبتان تزریق شود .

معمولا، پزشک قادر است به شما نتایج ECG تان را در همان روز انجام آن توضیح بدهد. اگر نوارقلبی شما طبیعی است، شما ممکن است به آزمایش دیگری نیاز نداشته باشید. اگر نتایج نشان دهنده وجود یک مشکل قلبی در شماست، شما ممکن است به تکرار ECG و یا سایر آزمایشات تشخیصی مانند اکوکاردیوگرافی نیاز داشته باشید. درمان بستگی به چیزی دارد که باعث ایجاد علائم و نشانه ها در شما می شود. شما می توانید فعالیت های عادی روزانه خود را پس از انجام نوار قلب از سر بگیرید.

داشتن یک ضربان قلب سریع ، آهسته و یا نامنظم سرنخ هایی در مورد بیماری قلبی به پزشک می دهد از جمله:

به طور معمول، ضربان قلب را می توان با چک کردن نبض اندازه گیری کرد. اما اگر نبض به دشواری احساس می شود و یا برای شمارش دقیق خیلی سریع یا خیلی نامنظم است، نوار قلب یا ECG ممکن است کمک کننده باشد.

نوار قلب می تواند به پزشکتان در شناسایی ضربان قلب غیر معمول سریع یا تاکی کاردی ، ضربان قلب کندتر از معمول یا برادی کاردی و بی نظمی های دیگر ریتم قلب یا آریتمی کمک کند. این شرایط ممکن است هنگامی رخ دهد که هر بخشی از سیستم الکتریکی قلب دچار اختلال در عملکرد شود. در موارد دیگر، داروها، مانند مسدود کننده های بتا همچون بتا بلوکرها ، داروهای روان گردان یا آمفتامین، می توانند آغاز کننده آریتمی باشند.

نوار قلب، اغلب می تواند شواهدی از یک حمله قلبی در گذشته یا یک سکته قلبی در حال پیشرفت را نشان دهد. الگوهای موجود در ECG ممکن است نشان دهنده آسیب دیدن بخشی از عضله قلب و همچنین میزان آسیب باشند.

نوار قلب می تواند زمانی انجام شود که شما علائمی دارید و می تواند به پزشکتان در تعیین اینکه آیا درد قفسه سینه توسط کاهش جریان خون به عضله قلب از جمله درد قفسه سینه با آنژین ناپایدار ایجاد شده، کمک کننده باشد.

نوار قلب می تواند سرنخ هایی در مورد بزرگ شدگی حفره ها و یا دیواره های قلب، نقایص قلبی و سایر مشکلات قلبی فراهم کند. اگر متخصص قلب و عروق هر گونه بی نظمی در ریتم قلب شما پیدا کرد، ممکن است دیگر روش های تشخیص بیماری های قلبی عروقی را برای شما تجویز کند.

دکتر قلب محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق در تهران و فوق تخصص آنژیوپلاستی در تهران

شما نیز می توانید از طریق قسمت پرسش از دکتر سوالات خود را مطرح نمایید.

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

سلام

این کار هیچ تاثیری نداره

برای کنترل اصطراب باید با روان پزشک مشورت کنید

سلام متاسفانه بدون معاینه نمیشه اظهار نظر کرد باید معاینه شوید

 سلام

فایل هاتون ارسال نشده

دردهای تیرکشنده معمول قلبی نیست

اما با توجه به این‌که دیابت و فشار خون دارند بدون معاینه اصلا نمیشه اظهار نظر کرد و بیمار باید معاینه شود و نوار قلب گرفته شود

سلام

تعداد ضربان کمی پایینه

سایر موارد طبیعیه

خواهش میکنم

سلام

توی این شرایط معمولاً امکان تغییر پزشک یا بیمارستان نیست

چگونه نوار قلب بخوانیم

چون بیمارستان دیگری بعیده  که به شما پذیرش بده

رزیدنت ها هستند می تونید از رزیدنت مربوطه شان سوال کنید

💚 دکتر محمدحسین نجفی متخصص قلب و عروق

💚 فلوشیپ فوق تخصص آنژیوپلاستی

💚 مدیر گروه قلب آکادمی ملی فوتبال (ایفمارک)

💚 عضو انجمن قلب و انجمن پزشکی هسته ای آمریکا

 

دسترسی سریع

دسترسی سریع

ویزیت آنلاین

پزشک می تواند از نوارقلب برای مشاهده الگوهای میان ضربانات قلبی و ریتم آن برای تشخیص شرایط مختلف قلب استفاده کند. نوار قلبی روشی غیر تهاجمی، تستی بدون درد با نتایج سریع است. پزشک ممکن است در مورد نتایج نوار قلب با شما در همان روز انجام تست و یا روز بعد آن صحبت کند.

نوارقلب روش غیرتهاجمی بدون درد، برای تشخیص انواع بسیاری از مشکلات قلبی معمول است. پزشک ممکن است از نوار قلب برای تشخیص موارد زیر استفاده کند:

اگر شما سابقه خانوادگی بیماری های قلبی دارید ، پزشک ممکن است نوارقلب را به عنوان یک تست غربالگری اولیه پیشنهاد دهد، حتی اگر شما هیچ علایمی نداشته باشید. معلوم نیست که چگونه الکترو کاردیوگرام ها در غربالگری افرادی که هیچ نشانه ای ندارند، کمک کننده هستند.

نوارقلب یک روش بی خطر است. شما ممکن است یک ناراحتی جزئی، شبیه به از برداشتن چسب پانسمان، زمانی که الکترود های ثبت کننده از قفسه سینه تان برداشته می شوند، احساس کنید. گاهی ممکن است بدن به نوار الکترود حساس باشد و سبب قرمزی یا تورم بر روی پوست شما شود.

چگونه نوار قلب بخوانیم

در یک تست استرس ، در حالی که شما ورزش می کنید و یا بعد از مصرف داروهایی که اثراتی شبیه به فعالیت بدنی دارند، ECG یا نوار قلب برداشته می شود که ممکن است باعث ضربان قلب نامنظم یا به ندرت، یک حمله قلبی شوند . این عوارض جانبی توسط ورزش و یا دارو، نه خود ECG ایجاد می شوند.

هر گونه خطر برق گرفتگی در طول انجام نوارقلبی وجود ندارد. الکترودهای قرار داده شده بر روی بدن شما تنها فعالیت الکتریکی قلب را ثبت می کنند. الکترودها برق را ساطع نمی کنند.

آماده سازی ویژه ای لازم نیست. با این حال، پزشک در مورد داروها و یا مکمل های که مصرف می کنید، با شما صحبت خواهد کرد. برخی از داروها و مکمل ها ممکن است بر روی نتیجه نوار قلب شما تاثیر بگذارند.

نوارقلب می تواند در مطب پزشک یا بیمارستان انجام شود و اغلب توسط یک تکنسین اینکار صورت می گیرد. پس از تغییر به یک لباس بیمارستان، شما بر روی یک تخت بررسی دراز می کشید.

الکترودها که اغلب ۱۲ تا ۱۵ تا هستند، به دست ها، پاها و قفسه سینه متصل خواهند شد. الکترودها پدهای چسبنده اعمال شده با ژل یا نوار برای کمک به تشخیص و هدایت جریان الکتریکی قلب شما می باشد. اگر شما در قسمت های بدن خود که در آن الکترودها قرار داده خواهد شد، مو داشته باشید، تکنسین ممکن است برای چسبیدن صحیح الکترودها، مقداری از موها را بتراشد.

شما می توانید به طور معمول در طول انجام نوار قلب نفس بکشید. با این حال، اطمینان حاصل کنید که شما برای دراز کشیدن آماده هستید. حرکت کردن، صحبت کردن و یا تکان خوردن ممکن است بر روی نتایج تست الکتروکاردیوگرام شما تاثیر گذارد. نوار قلب استاندارد فقط چند دقیقه طول می کشد.

همانطور که شما بر روی تخت دراز کشیده اید، الکترودها پالس هایی را ثبت خواهند کرد که ضربان قلب شما را ایجاد می کنند. این پالس ها به شکل امواج بر روی نمایشگر رایانه ثبت و یا بر روی کاغذ چاپ می شوند. پزشک با مشاهده امواج حرکت های نرمال پالس ها را خواهد دید.

اگر شما یک بی نظمی ضربان قلب که گهگاه رخ می دهند داشته باشید، ممکن است فرآیند انجام نوار قلب یا ECG بیشتر از چند دقیقه زمان برد. در چنین شرایطی پزشک ممکن است انواع دیگری از ECG را توصیه کند که در ادامه معرفی شده اند.

هولتر مانیتورینگ ضربان قلب به عنوان یک مانیتور ECG سیار شناخته می شود، یک مانیتور هولتر ریتم قلب شما را برای یک دوره ۲۴ ساعته ثبت می کند. سیم هایی از الکترود بر روی قفسه سینه به یک دستگاه ثبت کننده با باطری وارد شده و در جیب شما و یا بر روی یک تسمه یا بند حمل می گردند. در حالی که شما این مانیتور را می پوشید، تمام فعالیت ها و علائم خود را در طی روز یادداشت خواهید کرد. پزشک یادداشت های شما را با اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه مقایسه کرده تا علت علایم شما را بفهمد.

اگر علایم شما اغلب رخ نمی دهند، ممکن است پوشیدن یک دستگاه ثبت کننده رویداد به شما توصیه شود . این دستگاه شبیه به یک مانیتور هولتر است، اما اجازه می دهد تا شما ثبت ریتم قلب خود را تنها زمانی که علائم اتفاق می افتد، انجام دهید . شما می توانید یافته های ECG را از طریق خط تلفن برای پزشک خود ارسال کنید.

اگر مشکلات قلبی شما اغلب در طول ورزش رخ می دهد، پزشک ممکن است بخواهد در طول یک ECG شما بر روی تردمیل راه بروید و یا بر روی دوچرخه ثابتی پدال بزنید. این یک تست استرس یا تست ورزش نامیده می شود. اگر شما مبتلا به یک وضعیت پزشکی می باشید که برای شما راه رفتن را مشکل می کند، ممکن است به شما دارویی برای تقلید اثر ورزش بر قلبتان تزریق شود .

معمولا، پزشک قادر است به شما نتایج ECG تان را در همان روز انجام آن توضیح بدهد. اگر نوارقلبی شما طبیعی است، شما ممکن است به آزمایش دیگری نیاز نداشته باشید. اگر نتایج نشان دهنده وجود یک مشکل قلبی در شماست، شما ممکن است به تکرار ECG و یا سایر آزمایشات تشخیصی مانند اکوکاردیوگرافی نیاز داشته باشید. درمان بستگی به چیزی دارد که باعث ایجاد علائم و نشانه ها در شما می شود. شما می توانید فعالیت های عادی روزانه خود را پس از انجام نوار قلب از سر بگیرید.

داشتن یک ضربان قلب سریع ، آهسته و یا نامنظم سرنخ هایی در مورد بیماری قلبی به پزشک می دهد از جمله:

به طور معمول، ضربان قلب را می توان با چک کردن نبض اندازه گیری کرد. اما اگر نبض به دشواری احساس می شود و یا برای شمارش دقیق خیلی سریع یا خیلی نامنظم است، نوار قلب یا ECG ممکن است کمک کننده باشد.

نوار قلب می تواند به پزشکتان در شناسایی ضربان قلب غیر معمول سریع یا تاکی کاردی ، ضربان قلب کندتر از معمول یا برادی کاردی و بی نظمی های دیگر ریتم قلب یا آریتمی کمک کند. این شرایط ممکن است هنگامی رخ دهد که هر بخشی از سیستم الکتریکی قلب دچار اختلال در عملکرد شود. در موارد دیگر، داروها، مانند مسدود کننده های بتا همچون بتا بلوکرها ، داروهای روان گردان یا آمفتامین، می توانند آغاز کننده آریتمی باشند.

نوار قلب، اغلب می تواند شواهدی از یک حمله قلبی در گذشته یا یک سکته قلبی در حال پیشرفت را نشان دهد. الگوهای موجود در ECG ممکن است نشان دهنده آسیب دیدن بخشی از عضله قلب و همچنین میزان آسیب باشند.

نوار قلب می تواند زمانی انجام شود که شما علائمی دارید و می تواند به پزشکتان در تعیین اینکه آیا درد قفسه سینه توسط کاهش جریان خون به عضله قلب از جمله درد قفسه سینه با آنژین ناپایدار ایجاد شده، کمک کننده باشد.

نوار قلب می تواند سرنخ هایی در مورد بزرگ شدگی حفره ها و یا دیواره های قلب، نقایص قلبی و سایر مشکلات قلبی فراهم کند. اگر متخصص قلب و عروق هر گونه بی نظمی در ریتم قلب شما پیدا کرد، ممکن است دیگر روش های تشخیص بیماری های قلبی عروقی را برای شما تجویز کند.

دکتر قلب محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق در تهران و فوق تخصص آنژیوپلاستی در تهران

شما نیز می توانید از طریق قسمت پرسش از دکتر سوالات خود را مطرح نمایید.

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

سلام

این کار هیچ تاثیری نداره

برای کنترل اصطراب باید با روان پزشک مشورت کنید

سلام متاسفانه بدون معاینه نمیشه اظهار نظر کرد باید معاینه شوید

 سلام

فایل هاتون ارسال نشده

دردهای تیرکشنده معمول قلبی نیست

اما با توجه به این‌که دیابت و فشار خون دارند بدون معاینه اصلا نمیشه اظهار نظر کرد و بیمار باید معاینه شود و نوار قلب گرفته شود

سلام

تعداد ضربان کمی پایینه

سایر موارد طبیعیه

خواهش میکنم

سلام

توی این شرایط معمولاً امکان تغییر پزشک یا بیمارستان نیست

چگونه نوار قلب بخوانیم

چون بیمارستان دیگری بعیده  که به شما پذیرش بده

رزیدنت ها هستند می تونید از رزیدنت مربوطه شان سوال کنید

💚 دکتر محمدحسین نجفی متخصص قلب و عروق

💚 فلوشیپ فوق تخصص آنژیوپلاستی

💚 مدیر گروه قلب آکادمی ملی فوتبال (ایفمارک)

💚 عضو انجمن قلب و انجمن پزشکی هسته ای آمریکا

 

دسترسی سریع

دسترسی سریع

ویزیت آنلاین

پزشک می تواند از نوارقلب برای مشاهده الگوهای میان ضربانات قلبی و ریتم آن برای تشخیص شرایط مختلف قلب استفاده کند. نوار قلبی روشی غیر تهاجمی، تستی بدون درد با نتایج سریع است. پزشک ممکن است در مورد نتایج نوار قلب با شما در همان روز انجام تست و یا روز بعد آن صحبت کند.

نوارقلب روش غیرتهاجمی بدون درد، برای تشخیص انواع بسیاری از مشکلات قلبی معمول است. پزشک ممکن است از نوار قلب برای تشخیص موارد زیر استفاده کند:

اگر شما سابقه خانوادگی بیماری های قلبی دارید ، پزشک ممکن است نوارقلب را به عنوان یک تست غربالگری اولیه پیشنهاد دهد، حتی اگر شما هیچ علایمی نداشته باشید. معلوم نیست که چگونه الکترو کاردیوگرام ها در غربالگری افرادی که هیچ نشانه ای ندارند، کمک کننده هستند.

نوارقلب یک روش بی خطر است. شما ممکن است یک ناراحتی جزئی، شبیه به از برداشتن چسب پانسمان، زمانی که الکترود های ثبت کننده از قفسه سینه تان برداشته می شوند، احساس کنید. گاهی ممکن است بدن به نوار الکترود حساس باشد و سبب قرمزی یا تورم بر روی پوست شما شود.

چگونه نوار قلب بخوانیم

در یک تست استرس ، در حالی که شما ورزش می کنید و یا بعد از مصرف داروهایی که اثراتی شبیه به فعالیت بدنی دارند، ECG یا نوار قلب برداشته می شود که ممکن است باعث ضربان قلب نامنظم یا به ندرت، یک حمله قلبی شوند . این عوارض جانبی توسط ورزش و یا دارو، نه خود ECG ایجاد می شوند.

هر گونه خطر برق گرفتگی در طول انجام نوارقلبی وجود ندارد. الکترودهای قرار داده شده بر روی بدن شما تنها فعالیت الکتریکی قلب را ثبت می کنند. الکترودها برق را ساطع نمی کنند.

آماده سازی ویژه ای لازم نیست. با این حال، پزشک در مورد داروها و یا مکمل های که مصرف می کنید، با شما صحبت خواهد کرد. برخی از داروها و مکمل ها ممکن است بر روی نتیجه نوار قلب شما تاثیر بگذارند.

نوارقلب می تواند در مطب پزشک یا بیمارستان انجام شود و اغلب توسط یک تکنسین اینکار صورت می گیرد. پس از تغییر به یک لباس بیمارستان، شما بر روی یک تخت بررسی دراز می کشید.

الکترودها که اغلب ۱۲ تا ۱۵ تا هستند، به دست ها، پاها و قفسه سینه متصل خواهند شد. الکترودها پدهای چسبنده اعمال شده با ژل یا نوار برای کمک به تشخیص و هدایت جریان الکتریکی قلب شما می باشد. اگر شما در قسمت های بدن خود که در آن الکترودها قرار داده خواهد شد، مو داشته باشید، تکنسین ممکن است برای چسبیدن صحیح الکترودها، مقداری از موها را بتراشد.

شما می توانید به طور معمول در طول انجام نوار قلب نفس بکشید. با این حال، اطمینان حاصل کنید که شما برای دراز کشیدن آماده هستید. حرکت کردن، صحبت کردن و یا تکان خوردن ممکن است بر روی نتایج تست الکتروکاردیوگرام شما تاثیر گذارد. نوار قلب استاندارد فقط چند دقیقه طول می کشد.

همانطور که شما بر روی تخت دراز کشیده اید، الکترودها پالس هایی را ثبت خواهند کرد که ضربان قلب شما را ایجاد می کنند. این پالس ها به شکل امواج بر روی نمایشگر رایانه ثبت و یا بر روی کاغذ چاپ می شوند. پزشک با مشاهده امواج حرکت های نرمال پالس ها را خواهد دید.

اگر شما یک بی نظمی ضربان قلب که گهگاه رخ می دهند داشته باشید، ممکن است فرآیند انجام نوار قلب یا ECG بیشتر از چند دقیقه زمان برد. در چنین شرایطی پزشک ممکن است انواع دیگری از ECG را توصیه کند که در ادامه معرفی شده اند.

هولتر مانیتورینگ ضربان قلب به عنوان یک مانیتور ECG سیار شناخته می شود، یک مانیتور هولتر ریتم قلب شما را برای یک دوره ۲۴ ساعته ثبت می کند. سیم هایی از الکترود بر روی قفسه سینه به یک دستگاه ثبت کننده با باطری وارد شده و در جیب شما و یا بر روی یک تسمه یا بند حمل می گردند. در حالی که شما این مانیتور را می پوشید، تمام فعالیت ها و علائم خود را در طی روز یادداشت خواهید کرد. پزشک یادداشت های شما را با اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه مقایسه کرده تا علت علایم شما را بفهمد.

اگر علایم شما اغلب رخ نمی دهند، ممکن است پوشیدن یک دستگاه ثبت کننده رویداد به شما توصیه شود . این دستگاه شبیه به یک مانیتور هولتر است، اما اجازه می دهد تا شما ثبت ریتم قلب خود را تنها زمانی که علائم اتفاق می افتد، انجام دهید . شما می توانید یافته های ECG را از طریق خط تلفن برای پزشک خود ارسال کنید.

اگر مشکلات قلبی شما اغلب در طول ورزش رخ می دهد، پزشک ممکن است بخواهد در طول یک ECG شما بر روی تردمیل راه بروید و یا بر روی دوچرخه ثابتی پدال بزنید. این یک تست استرس یا تست ورزش نامیده می شود. اگر شما مبتلا به یک وضعیت پزشکی می باشید که برای شما راه رفتن را مشکل می کند، ممکن است به شما دارویی برای تقلید اثر ورزش بر قلبتان تزریق شود .

معمولا، پزشک قادر است به شما نتایج ECG تان را در همان روز انجام آن توضیح بدهد. اگر نوارقلبی شما طبیعی است، شما ممکن است به آزمایش دیگری نیاز نداشته باشید. اگر نتایج نشان دهنده وجود یک مشکل قلبی در شماست، شما ممکن است به تکرار ECG و یا سایر آزمایشات تشخیصی مانند اکوکاردیوگرافی نیاز داشته باشید. درمان بستگی به چیزی دارد که باعث ایجاد علائم و نشانه ها در شما می شود. شما می توانید فعالیت های عادی روزانه خود را پس از انجام نوار قلب از سر بگیرید.

داشتن یک ضربان قلب سریع ، آهسته و یا نامنظم سرنخ هایی در مورد بیماری قلبی به پزشک می دهد از جمله:

به طور معمول، ضربان قلب را می توان با چک کردن نبض اندازه گیری کرد. اما اگر نبض به دشواری احساس می شود و یا برای شمارش دقیق خیلی سریع یا خیلی نامنظم است، نوار قلب یا ECG ممکن است کمک کننده باشد.

نوار قلب می تواند به پزشکتان در شناسایی ضربان قلب غیر معمول سریع یا تاکی کاردی ، ضربان قلب کندتر از معمول یا برادی کاردی و بی نظمی های دیگر ریتم قلب یا آریتمی کمک کند. این شرایط ممکن است هنگامی رخ دهد که هر بخشی از سیستم الکتریکی قلب دچار اختلال در عملکرد شود. در موارد دیگر، داروها، مانند مسدود کننده های بتا همچون بتا بلوکرها ، داروهای روان گردان یا آمفتامین، می توانند آغاز کننده آریتمی باشند.

نوار قلب، اغلب می تواند شواهدی از یک حمله قلبی در گذشته یا یک سکته قلبی در حال پیشرفت را نشان دهد. الگوهای موجود در ECG ممکن است نشان دهنده آسیب دیدن بخشی از عضله قلب و همچنین میزان آسیب باشند.

نوار قلب می تواند زمانی انجام شود که شما علائمی دارید و می تواند به پزشکتان در تعیین اینکه آیا درد قفسه سینه توسط کاهش جریان خون به عضله قلب از جمله درد قفسه سینه با آنژین ناپایدار ایجاد شده، کمک کننده باشد.

نوار قلب می تواند سرنخ هایی در مورد بزرگ شدگی حفره ها و یا دیواره های قلب، نقایص قلبی و سایر مشکلات قلبی فراهم کند. اگر متخصص قلب و عروق هر گونه بی نظمی در ریتم قلب شما پیدا کرد، ممکن است دیگر روش های تشخیص بیماری های قلبی عروقی را برای شما تجویز کند.

دکتر قلب محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق در تهران و فوق تخصص آنژیوپلاستی در تهران

شما نیز می توانید از طریق قسمت پرسش از دکتر سوالات خود را مطرح نمایید.

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

سلام

این کار هیچ تاثیری نداره

برای کنترل اصطراب باید با روان پزشک مشورت کنید

سلام متاسفانه بدون معاینه نمیشه اظهار نظر کرد باید معاینه شوید

 سلام

فایل هاتون ارسال نشده

دردهای تیرکشنده معمول قلبی نیست

اما با توجه به این‌که دیابت و فشار خون دارند بدون معاینه اصلا نمیشه اظهار نظر کرد و بیمار باید معاینه شود و نوار قلب گرفته شود

سلام

تعداد ضربان کمی پایینه

سایر موارد طبیعیه

خواهش میکنم

سلام

توی این شرایط معمولاً امکان تغییر پزشک یا بیمارستان نیست

چگونه نوار قلب بخوانیم

چون بیمارستان دیگری بعیده  که به شما پذیرش بده

رزیدنت ها هستند می تونید از رزیدنت مربوطه شان سوال کنید

💚 دکتر محمدحسین نجفی متخصص قلب و عروق

💚 فلوشیپ فوق تخصص آنژیوپلاستی

💚 مدیر گروه قلب آکادمی ملی فوتبال (ایفمارک)

💚 عضو انجمن قلب و انجمن پزشکی هسته ای آمریکا

 

دسترسی سریع

دسترسی سریع

ویزیت آنلاین

تاکنون یک نوار قلب را از نزدیک مشاهده کرده اید؟ قطعا پس از نگاهی اجمالی به برگه نوار قلب , از آنجایی که چیزی از خطوط زیگزاکی متوجه نشده اید برگه را به یک کنار انداخته اید ! در این مقاله سعی می کنیم شما را با مشخصه های نوار قلب آشنا سازیم تا قبل از مراجعه به دکتر قلب بصورت اجمالی بتوانید با خواندن نوار قلب هشدارهای قلبتان را متوجه شوید.

الکتروکاردیوگرام یک فرد طبیعی به شکل زیر بر روی کاغذ الکتروکاردیوگرام نقش می‌بندد:

هر کدام از اجزای مشاهده شده بر روی شکل، نشان دهنده‌ی بخشی از فعالیت الکتریکی سلول های قلب می‌باشند. این اجزا به صورت قراردادی نام‌گذاری شده‌اند و در تمام دنیا به همین نام‌ها معروف هستند.

موج P: عبور جریان
الکتریکی از دهلیزها، اولین موج ECG را ایجاد می‌کند. این موج P نام‌دارد.
موج P در حالت طبیعی گرد، صاف و قرینه بوده و نشان دهنده‌ دپولاریزاسیون
دهلیزهاست.

چگونه نوار قلب بخوانیم

فاصله PR: از ابتدای موج
P تا شروع کمپلکس QRS به این نام خوانده می‌شود. این فاصله نشان دهنده‌ی
زمان سپری شده برای رسیدن موج دپولاریزاسیون از دهلیزها به بطن‌ها است.
قسمت عمده‌ی این فاصله به علت وقفه‌ی ایمپالس در گره‌ی AV شکل می‌گیرد.

کمپلکس QRS: از مجموع سه
موج تشکیل شده است و مجموعا نشان دهنده‌ی دپلاریزاسیون بطن‌ها است. اولین
موج منفی بعد از P، موج Q نام دارد. اولین موج مثبت بعد از P را موج R ، و
اولین موج منفی بعد از R را S می‌نامند. چون هر سه موج ممکن است با هم دیده
نشوند، مجموع این سه موج را با هم یک کمپلکس QRS می‌نامند.

قطعه‌ی ST: از انتهای
کمپلکس QRS تا ابتدای موج Tرا قطعه‌ی ST نام‌گذاری کرده‌اند. این قطعه
نشان‌دهنده‌ی مراحل ابتدایی رپولاریزاسیون بطن‌ها است.

موج T: موجی گرد و مثبت می‌باشد که بعد از QRS ظاهر می‌شود. این موج نشان دهنده‌ی مراحل انتهایی رپولاریزاسیون بطن‌ها است.

فاصله QT: از ابتدای کمپلکس QRS تا انتهای موج Pمی‌باشد و نشان دهنده‌ی زمان لازم برای مجموع فعالیت بطن‌ها در طی یک چرخه‌ی قلبی است.

موج U: موجی گرد و کوچک می‌باشد که بعد از T ظاهر می‌شود. این موج همیشه دیده نمی‌شود.

رای تفسیر و اصطلاحا خواندن یک ریتم قلبی،
مساله‌ی مهم توجه به تمام اجزا، امواج، قطعات و فواصل موجود بر روی نوار
ریتم، قبل از قضاوت در مورد آن، می‌باشد. جهت جلوگیری از سردرگمی، شما
می‌بایست یک توالی منطقی را در ذهن خود ترسیم، و در مواجهه با هر ریتم
قلبی، از آن توالی پیروی کنید. ما روش ۵ مرحله‌ای زیر را پیشنهاد می‌کنیم:

قدم اول: سرعت ضربان قلب را محاسبه کنید.

قدم دوم: نظم ضربان قلب را پیدا کنید.

قدم سوم: امواج P را نگاه کنید.

قدم چهارم: به فواصل PR توجه کنید.

قدم پنجم: عرض کمپلکس‌های QR را مورد توجه قرار دهید.

نوار قلب یک روش تشخیصی بی خطر و معمول است که هیچ عارضه جانبی خطرناکی ندارد که در مرکز نوار قلب، با دارا بودن امکانات و تجهیزات لازم، دارای بالاترین دقت تشخیصی بیماری های قلبی بوده و می تواند بررسی و تشخیص بیماری های قلبی و عروقی شما را به بهترین شکل ممکن و با بیشترین دقت انجام دهد.


نام کاربری: perm_identity


رمز عبور: lock_openقیمت
تومان 20,000

چگونه نوار قلب بخوانیم

خواندن قدم به قدم نوار قلب : برای تسلط به خواندن نوار قلب باید ابتدا بر اساس یک الگوی از پیش تعیین شده اقدام به این کار کرد، تا موردی از قلم نیفتد. در این آموزش ویدیویی یک نوار قلب واقعی را بررسی می کنیم و به روش کاملا اصولی به خواندن آن می پردازیم و صحیح و گام به گام و کامل خواندن EKG را تمرین می کنیم.

 

 

متخصص قلب و عروق، رتبه ی سوم بورد تخصصی قلب و عروق

امیدواریم از این آموزش لذت ببرید.

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید


نام و نام خانوادگی


پست الکترونیکی


تلفن همراه


فهم نوار قلب مستلزم آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی قلب می باشد. این آموزش تمام آنچه برای فهم نوار قلب احتیاج دارید را در اختیارتان میگذارد. مدرس: دکتر سعید امیری پویا (متخصص قلب و عروق)

در این فیلم آموزشی، درس هندسه 3 پایه ی دوازدهم رشته ی ریاضی فیزیک را می آموزیم. این آموزش شامل 1 فیلم ویدیویی، جزوه سؤالات بی جواب و جزوه با جواب است.

در این سری فیلم های آموزشی درس هندسه 2 را می آموزیم که مربوط است به پایه ی یازدهم رشته ی ریاضی فیزیک. این آموزش شامل 3 فیلم ویدیویی و یک جزوه PDF می باشد.

در این سری فیلم های آموزشی درس هندسه 1 را می آموزیم که مربوط است به پایه ی دهم رشته ی ریاضی فیزیک. این آموزش شامل 2 فیلم ویدیویی است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه شما *

نام *

ایمیل *


قیمت
تومان 20,000

استفاده از مطالب رایگان استادمجازی فقط برای اهداف غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.


متخصص قلب خانم در تهران – متخصص قلب در تهران

EKG یا ECG روشی است که طی آن فعالیت الکتریکی ضربان قلبتان به وسیله  الکترود که متخصص به پوست قفسه سینه، بازوها و پاها متصل می کند، ضبط می شود. EKGها سریع، ایمن و بدون درد هستند. با انجام این تست پزشک شما قادر به بررسی موارد زیر است:

فهرست موضوعات

برخی موارد است که شما به واسطه آن می توانید خود را برای انجام آزمایش نوار قلب آماده کنید:

چگونه نوار قلب بخوانیم

یک متخصص 10 الکترود را با پدهای چسب دار به قفسه سینه، بازو ها و پای شما متصل می کند. اگر شما مذکر باشید بهتر است موهای خود را بتراشید تا اتصال بهتری برقرار شود.

حین انجام آزمایش دراز کشیده اید و یک کامپیوتر تصاویری را روی برگه  ایجاد می کند که نشان دهنده پالس های الکتریکی است که در قلب شما ایجاد می شوند. به این حالت EKG «در حال استراحت» گفته می شود در صورتی که این عمل را می توان در حالت انجام فعالیت انجام داد.

حدود 10 دقیقه طول می کشد تا الکترودها متصل شده و آزمایش انجام شود اما نتایج مورد نظر در طول چند ثانیه حاصل می شوند.

پزشک شما الگوهای حاصل از EKG را نگهداری می کند تا در صورت انجام آزمایش در آینده بتواند آن ها را با هم مقایسه نماید.

علاوه بر آزمایش استاندارد EKG پزشک ممکن است شما را توصیه به انجام انواع دیگر آزمایش ها کند، از جمله:

یک EKG قابل حمل است که فعالیت الکتریکی قلب شما را برای 1 تا 2 روز و 24 ساعته در طول روز بررسی می کند. این حالت زمانی توسط پزشک توصیه می شود که ریتم قلبی غیرطبیعی، تپش داشته باشید یا جریان خون در قلب شما کافی نباشد.

دکتر آرزو خسروی متخصص قلب و عروق و فوق تخصص اکوکاردیوگرافی

برای پرسش از دکتر بر روی مشاوره پزشکی کلیک کنید.

دکتر آرزو خسروی متخصص قلب و عروق و فوق تخصص اکوکاردیوگرافی | شروع همكاري با بيمارستان بقيه ا.. الاعظم به عنوان متخصص قلب و عروق و هیات علمی دانشگاه بقیه الله در سال ۱۳۸۳

نوشته قبلی

بیماری قلبی در بارداری چگونه درمان می شود؟

نوشته بعدی

با سوزش معده در بارداری چه کنیم؟

دکتر آرزو خسروی – متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اکو کاردیوگرافی عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه رئیس بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان بقیه الله اعظم عضو انجمن قلب و عروق ایران عضو انجمن اکو کاردیوگرافی ایران عضو انجمن قلب اروپا (ESC) عضو انجمن اکوکاردیوگرافی و تصویربرداری اروپا (EACVI) عضو انجمن اکو کاردیوگرافی آمریکا (ASE) عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اترواسکلروز

آخرین مطالب

قلب درد چه زمانی خطرناک است؟

استرس با تپش قلب و بیماری های قلبی چه رابطه ای دارد؟

تفسیر جواب اکو قلب

عوامل ایجاد سوراخ قلب در بزرگسالان

آدرس مطب: خیابان ولیعصر (جنوب به شمال)، نرسیده به توانیر، بن بست بخشندگان، مجتمع مدیکو پلاس، طبقه ی ۷ ، واحد ۷۰۱

شماره تماس: ۲۲۸۹۴۰۸۶

روزهای حضور دکتر: یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰

مطالب ویژه

روش انجام و مراقبت بعد از آنژیوگرافی قلب چگونه است؟

تفسیر جواب اکو قلب

از علت تا درمان تنگی دریچه میترال قلب

تفسیر نوار قلب : امواج الکتریکی قلب توسط دستگاه الکتروکاردیوگراف بر روی کاغذ مخصوصی ترسیم می‌شوند. با ما در مجله دلگرم همراه باشید . این کاغذ شطرنجی بوده و از تعدادی مربع ریز و درشت تشکیل شده است. هر ضلع مربع‌های ریز، یک میلی‌متر طول دارد. هر ۵ مربع ریز، با یک خط تیره از هم جدا شده‌اند، در نتیجه هر ۲۵ مربع ریز تشکیل یک مربع درشت‌تر را می‌دهند. هر ضلع مربع‌های بزرگ ۵ میلی‌متر طول دارد. بر روی کاغذ الکتروکاردیوگرام، محور افقی نشان دهنده‌ی زمان و محور عرضی نشان دهنده‌ی دامنه ولتاژ است.

دستگاه الکتروکاردیوگراف به طور استاندارد با سرعت ۲۵ میلی‌متر در ثانیه وقایع الکتریکی قلب را ثبت می‌کند. پس هر مربع یک میلی‌متری بر روی محور افقی، معادل ۰۴/۰ ثانیه، و هر مربع ۵ میلی‌متری معادل ۲/۰ ثانیه می‌باشد.

دستگاه الکتروکاردیوگراف به طور استاندارد، به نحوی تنظیم شده است که یک جریان الکتریکی با دامنه ولتاژ یک میلی‌ولت، موجی به اندازه‌ی ۱۰ میلی‌متر بر روی کاغذ الکتروکاردیوگرام ترسیم خواهد کرد. بدین ترتیب هر مربع کوچک بر روی محور عرضی، معادل ۱/۰ میلی‌ولت و هر مربع بزرگ معادل ۵/۰ میلی‌ولت می‌باشد.

اگر هیچ انرژی الکتریکی وجود نداشته باشد دستگاه الکتروکاردیوگرام یک خط صاف را ترسیم می‌کند، این خط خط ایزوالکتریک نامیده می‌شود. امواج مثبت به شکل انحراف رو به بالا از خط ایزوالکتریک، و امواج منفی به شکل انحراف رو به پایین از خط ایزوالکتریک نمایش داده می‌شوند.

چگونه نوار قلب بخوانیم

سرعت ضربان قلب را محاسبه کنید

برای تعیین سرعت ضربان قلب از روی الکتروکاردیوگرام، روش‌های متعددی وجود دارند. ۴ روش شایع، در زیر معرفی می‌شوند.

روش ۶ ثانیه‌ای:

این روش ساده‌ترین، سریع‌ترین و فراوان‌ترین روش اندازه‌گیری سرعت ضربان قلب از روی الکتروکاردیوگرام می‌باشد؛ که برای محاسبه‌ی ریتم‌های نامنظم و برادیکارد، نسبت به سه روش دیگر اولویت دارد. در این روش، ۶ ثانیه از یک نوار ریتم انتخاب می‌شود (۳۰ مربع بزرگ)، و سپس تعداد کمپلکس‌های QRS در این فاصله‌ی ۶ ثانیه‌ای شمرده و در عدد ۱۰ ضرب می‌شود تا تعداد ضربان قلب در یک دقیقه به دست آید.

روش مربع‌های بزرگ:

چنانچه گفته شد، هر مربع برگ بر روی محور افقی معادل ۲/۰ ثانیه است. با این پیش زمینه، در این روش تعداد مربع‌های برگ بین دو کمپلکس QRS متوالی شمرده شده و بر عدد ۳۰۰ تقسیم می‌شود.

روش‌ مربع‌های کوچک:

چنانچه گفته شد، هر مربع کوچک بر روی محور افقی معادل ۰۴/۰ ثانیه است. با این پیش زمینه، در این روش تعداد مربع‌های کوچک بین دو کمپلکس QRS متوالی شمرده و بر عدد ۱۵۰۰ تقسیم می‌شود.

روش ترتیبی (sequential):

در این روش یک موج را که دقیقاً بر روی یک خط تیره‌ی بزرگ قرار گرفته است پیدا کنید. خطوط تیره‌ی بعدی به ترتیب معرّف ۳۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰، ۷۵، ۶۰ و ۵۰ هستند. یعنی اگر موج R بعدی روی خط تیره‌ی بعد افتاده باشد، تعداد ضربان قلب ۳۰۰ و اگر روی خط تیره‌ی دوم افتاده باشد، تعداد ضربان قلب ۱۵۰ است، الی آخر. در بسیاری از موارد چون موج R بعدی دقیقاً روی خط تیره واقع نمی‌شود، این روش یک محاسبه‌ی تخمینی است؛ اما چون به محاسبه‌ی خاصی احتیاج ندارد، روشی بسیار پرطرفدار می‌باشد.

تعداد ضربان طبیعی قلب بین ۶۰ تا ۱۰۰ ضربه در دقیقه می‌باشد. اگر تعداد ضربان قلب از ۶ ضربه در دقیقه کم‌تر باشد، ریتم مورد نظر برادیکاردی (bradycardia) و اگر از ۱۰۰ ضربه در دقیقه بیش‌تر باشد، تاکیکاردی (tachycardia) نام دارد.

بررسی امواج :عبور جریان الکتریکی از دهلیزها، اولین موج ECG را ایجاد می‌کند. این موج P نام‌دارد. موج P در حالت طبیعی گرد، صاف و قرینه بوده و نشان دهنده‌ی دپولاریزاسیون دهلیزهاست.

تعیین فاصله‌PR:از ابتدای موج P تا شروع کمپلکس QRS به این نام خوانده می‌شود. این فاصله نشان دهنده‌ی زمان سپری شده برای رسیدن موج دپولاریزاسیون از دهلیزها به بطن‌ها است. قسمت عمده‌ی این فاصله به علت وقفه‌ی ایمپالس در گره‌ی AV شکل می‌گیرد(به یاد داشته باشید نرمال این فاصله 2/0- 12/0 ثانیه است)

عرض کمپلکس.QRS:از مجموع سه موج تشکیل شده است و مجموعاً نشان دهنده‌ی دپلاریزاسیون بطن‌ها است. اولین موج منفی بعد از P، موج Q نام دارد. اولین موج مثبت بعد از P را موج R ، و اولین موج منفی بعد از R را S می‌نامند. چون هر سه موج ممکن است با هم دیده نشوند، مجموع این سه موج را با هم یک کمپلکس QRS می‌نامند.این فاصله می‌بایست به طور طبیعی 04/0 تا 2/0 ثانیه باشد

باجمع بندی و کنار هم گذاشتن این اطلاعات تشخیص و تفسیر ریتم‌ها از روی نوار قلب دیگر کار مشکلی نیست.

در این رابطه بیشتر بخوانید:

گاهی باید از جنین نوار قلب گرفت

7 خاصیت شگفت انگیز روغن ماهی برای محافظت از قلب و کاهش کلسترول

علت افزایش ضربان و تپش قلب در خواب و بهترین راه درمان این عارضه

تهیه و گردآوری مجله دلگرم

مرضیه ملایری

الکتروکاردیوگرام (به انگلیسی: Electrocardiogram) یا نوار قلب[۱] به نمودار ثبت‌شدهٔ تغییرات پتانسیل الکتریکی ناشی از تحریک عضلهٔ قلب گفته می‌شود. معمولاً با مخفف ECG یا EKG (مورد دوم مخفف کلمهٔ آلمانیِ Elektrokardiogramm) مشخص می‌شود.

دستگاه الکتروکاردیوگراف، این نمودار را بر روی نوار کاغذیِ خط‌کشی‌شده‌ای که ویژهٔ این کار است، به‌طور پیوسته ضبط می‌کند. اطلاعاتی که روی الکتروکاردیوگرام ضبط می‌شود نشان‌دهندهٔ امواج الکتریکی محرک قلب است. این امواج نمایشگر مراحل مختلف تحریکات قلبی هستند.

منحنی ای را که رسم می‌شود «الکتروکاردیوگرام» می‌نامند. پزشکان می‌توانند از روی این منحنی به نحوه عمل قلب پی ببرند. هر منحنی شامل سه موج است. موج p کمی قبل از فعالیت الکتریکی دهلیزها،کمپلکس QRS کمی قبل از فعالیت الکتریکی بطنها و موج T استراحت بطن‌ها را نمایش می‌دهد.[۲]

در این مرحله بطنها و دهلیز قلبها در حال استراحت‌اند. خون تیره به‌وسیلهٔ بزرگ سیاهرگهای زبرین و زیرین (وریدهای اجوف فوقانی و تحتانی)، به دهلیز راست می‌ریزد. این خون به‌خاطر وزنش، از طریق دریچه‌های دهلیزی-بطنی – که به‌هنگام پایان موج T سیکل قلبیِ پیشین باز شده‌اند- وارد بطن‌ها می‌شود و آن‌ها را تا حدی پر می‌کند. اما برای اینکه خون دهلیزها به‌طور کامل وارد بطون بشود، دهلیزها باید منقبض شوند. لازم است ذکر شود هر ماهیچهای در قلب که بخواهد منقبض شود یا استراحت کند، ابتدا باید موج انقباض یا استراحتش در تمام نقاط آن ماهیچه منتشر شود. پس برای انقباض دهلیزها، ابتدا باید پیام انقباض در سراسر آن‌ها منتشر بشود. این کار توسط بافت گرهی دهلیز انجام می‌شود. در بین دو دهلیز این تنها دهلیز راست است که دارای بافت گرهی است، از سویی کانون زایش انقباضات قلب نیز که همان گره پیش‌آهنگ(SA node) می‌باشد در دیواره پشتی دهلیز راست و در زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین قرار دارد. پس برای انقباض ابتدا گره پیش‌آهنگ به صورت ریتم خودبه خودی تحریک می‌شود و این پیام انقباض را از طریق ۳ رشتهٔ گرهیِ دهلیز راست به گره دهلیزی-بطنی ــ که در حد فاصل بین دیوارهٔ دهلیزها و بطون و کمی متمایل به دهلیز راست قرار دارد ــ هدایت می‌کند. طی حرکت پیام از پیشاهنگ به دهلیزی-بطنی، میون‌های میوکاردِ قلب که در مسیر انتقال این پیام قرار دارند، منقبض شده و این انقباض از میونی به میون دیگر در دهلیز راست انتشار می‌یابد و نهایتاً از طریق میون‌های دهلیز راست به میون‌های دهلیز چپ نیز منتشر شده و کل دهلیزها را فرامی‌گیرد. البته این پیام نمی‌تواند از طریق میون‌های دهلیزها به میون‌های بطون منتقل شود، چون در دیوارهٔ بین بطون و دهلیزها بافت پیوندیِ رشته‌ایِ عایقی قرار دارد که باعث می‌شود انتقال پیام از دهلیزها به بطون تنها از طریق بافت گرهی که از وسط این عایق رد می‌شود صورت گیرد. اگر این بافت عایق نبود، دهلیزها و بطون هم‌زمان به هم منقبض می‌شدند و کارایی قلب بسیار پایین می‌آمد؛ چون در این حالت، پس از پمپاژ مقدار کمی خون به بطون، آن‌ها نیز همین مقدار کم را به‌سمت بدن و ششها پمپ می‌کردند و خون کمی به آن‌ها می‌رسید. پس از این‌که این پیام به‌طور کامل سراسر دهلیز را فراگرفت، در الکتروکاردیوگرام موج P ثبت می‌گردد. بلافاصله بعد از آن، مدت استراحت عمومی قلب، یعنی ۰٫۴ ثانیه به اتمام می‌رسد.

۱) ورود بیش از ۷۵٪ خون از دهلیزها به بطون بر اثر وزن خون
۲) انتشار موج انقباض دهلیزها در سراسر دهلیزها —- ایجاد موج P در الکتروکاردیوگرام

چگونه نوار قلب بخوانیم

سینی‌ها —- بسته؛ تا خون واردشده به بطون از طریق این دریچه‌ها وارد سرخرگها نشود.
لختی‌ها —- باز؛ تا خون دهلیزها وارد بطون شوند.

در ابتدای این مرحله بلافاصله دهلیزها منقبض می‌شوند و ۲۵٪ خون باقی‌مانده را نیز وارد بطن‌ها می‌کنند. حالا در هر بطن ۱۲۰ میلی‌لیتر خون موجود است، یعنی به‌طورکلی ۲۴۰ میلی‌لیتر در هردو بطن. این انقباض به مدت ۰٫۱ ثانیه طول می‌کشد و و از انتهای موج P تا انتهای موج R را در الکتروکاردیوگرام دربرمی‌گیرد. اما در طی این انقباض و در این ۰٫۱ ثانیه، دو عمل بسیار مهم نیز هم‌زمان رخ می‌دهد:

سینی‌ها —- بسته؛ به دلیل یک طرفه بودن دریچه‌های سینی و فشارخون موجود در سرخرگ‌ها

لختی‌ها —- باز؛ تا خون دهلیزها وارد بطون شود.

بلافاصله با انتشار پیام انقباض، بطن‌ها شروع به انقباض می‌کنند و خون را با فشار بالای سیستولی به سمت سرخرگ‌ها پمپ می‌کنند. این خون با فشار خود از سویی دریچه‌های یک‌طرفه لختی را – که فقط به سمت بطون باز می‌شوند- بسته و باعث شنیده شدن صدای اول قلب می‌شوند؛ و از سوی دیگر با فشار دریچه‌های سینی را – که فقط به سمت سرخرگ‌ها باز می‌شوند- باز کرده و وارد سرخرگ‌ها می‌شود. تمامی این مراحل در مدت زمان بسیار کوتاه و در موج S روی می‌دهند. همچنین دهلیزها بعد از پایان انتشار پیام استراحتشان تا ۰٫۷ ثانیه استراحت می‌کنند. در این مدت خون دوباره از بزرگ سیاهرگ‌های زیرین و زبرین وارد دهلیز راست می‌شود؛ اما به دلیل بسته بودن لختی‌ها خون نمی‌تواند وارد بطون شود و اندک اندک وارد دهلیزها می‌شود. (این رویه به مدت ۰٫۳ ثانیه یعنی پایان انقباض بطنی ادامه میابد)

پس از گذشت اندکی از انقباض بطن‌ها که روی نوار در فاصله S تا T را دربر می‌گیرد، چون بطن‌ها بلافاصله بعد از انقباض (پایان این ۰٫۳ ثانیه) باید استراحت کنند، پالس استراحت آن‌ها منتشر می‌شود و موج T را در الکتروکاردیوگرام ثبت می‌کند. پس از پایان این موج بطن‌ها نیز شروع به استراحت می‌کنند. سپس استراحت عمومی قلب آغاز می‌شود، چون دهلیزها نیز ۰٫۳ ثانیه است که استراحت خود را آغاز کرده‌اند. استراحت بطون باعث قطع فشار اعمال شده بر روی دریچه‌ها می‌شود در نتیجه دریچه‌های سینی بسته می‌شوند و صدای دوم قلب را، که کوتاه‌تر و زیرتر است، به وجود می‌آورد. از سویی دریچه‌های لختی که ۰٫۳ ثانیه است تحت تأثیر فشار خون موجود در دهلیزها هستند، از این موقعیت یعنی قطع فشار سیستولی بطن استفاده کرده و دریچه‌های لختی را در جهت بطن‌ها باز کرده و شروع به پر کردن بطن‌ها می‌کنند.

در طول این روند باید چند نکته را در نظر گرفت:

۱) انقباض بطون به مدت ۰٫۳ ثانیه — فاصلهٔ S تا T
۲) استراحت دهلیزها
۳) شنیدن صدای دوم قلب(2nd cardiac sound)

در تعداد زیادی از بیماری‌های قلبی، ما تغییراتی در نوار قلب داریم که راهگشا می‌باشد؛ مثلاً در آریتمی قلبی تعداد یا شکل امواج در نوار قلب تغییر می‌کند. در بیماری‌های ایسکمیک قلب معمولاً بسته به حاد یا قدیمی بودن واقعه ایسکمیک و ناحیهٔ رگ‌های درگیر ما موج Q عمیق، موج T برعکس یا بالا و پایین رفتن قطعهٔ S T را داریم. در برخی بیماری‌ها نیز ما انحراف محور قلب را داریم. در برخی بلوک‌های قلبی پهن شدن کمپلکس QRS را داریم. در برخی اختلالات الکترولیت‌های سرم مانند افزایش پتاسیم خون نیز ما تغییرات ECG داریم.

چگونه نوار قلب بخوانیم
چگونه نوار قلب بخوانیم
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *