گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 
helpkade
گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.

چشم انداز گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


 


روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی بعنوان یک رشته مستقل علمی دارای استانداردهای مشخص حرفه ای در زمینه ارزیابی، تشخیص، درمان، پیشگیری از اختلالات روانی و ارتقا بهداشت روان حوزه سلامت در دنیای شناخته شده است. وجه تمایز این رشته بکارگیری حوزه دانش گسترده روانشناسی است که در موارد زیر بکار می رود:

در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رشته روانشناسی بالینی دارای دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصیPh.D) (می باشد. بسیاری از دانش آموختگان این رشته اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشند و در جنبه های مختلف آموزش، ارزیابی، تشخیص و درمان و پیشگیری اختلالات روانی و مشکلات روانشناختی ناشی از مشکلات طبی و پژوهش های مرتبط با روانشناسی بالینی مشغول به فعالیت می باشند.

گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


 


 

گروه روانشناسي باليني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتي

يکي از گروه هاي پيشرو آموزش روانشناسي باليني در کشور است که با تعهد به  مدل آموزشي دانشمند – متخصص به توسعه علم روانشناسي باليني با توجه به زمينه هاي فرهنگي  کشور کمک مي کند. بر اين اساس خود را متعهد مي داند که دامنه گسترده اي از مباحث آموزشي را در زمينه علم روانشناسي باليني با چشم اندازهاي متفاوت به دانشجويان ارائه دهد. همخوان با اين ديدگاه که روانشناسي باليني يکي از اجزا خدمات بهداشتي است گروه روانشناسي باليني در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي با اين هدف، نسلي جديدي از متخصصين روانشناسي باليني را تربيت مي کند که با توجه به بنيادهاي زيست شناختي رفتار، دانش وسيعي درباره فرايندهاي روانشناختي و اجتماعي رفتار بهنجار و نابهنجار دارند.


 


چشم انداز

گروه روانشناسي باليني تلاش مي کند تا فضاي علمي ايجاد کند که در آن دانش روانشناسي باليني توسعه و گسترش پيدا کند و در مقطع تحصيلات تکميلي ( کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي ) دانشجويان از بهترين کيفيت آموزشي برخوردارشوند و يکپارچگي دانش و عمل اساس همه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و باليني خواهد بود. اعضا هيات علمي، دانشجويان، دانش آموختگان و کارکنان تلاش مي کنند که گروه روانشناسي باليني در سطح ملي و بين المللي بعنوان يکي از  گروه هاي موفق در علم روانشناسي، آموزش و ارائه خدمات معرفي گردد.


 


ارزش ها

در گروه روانشناسي باليني براي دستيابي به اهداف و چشم انداز از ارزش هاي زير پيروي خواهد شد:


 


اهداف


 


اهداف آموزشي


نظري


آموزش دانشجويان روانشناسي باليني

گروه روانشناسي باليني در حوزه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات روانشناسي باليني در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي فعاليت مي کند. در حوزه آموزش، به سه حيطه آموزش نظري، آموزش در کار باليني، آموزش در پژوهش تاکيد دارد.

ايجاد دانش عميق درباره بنيان هاي روانشناختي ( شناختي، هيجاني، انگيزشي)، زيست شناختي و فرهنگي – اجتماعي رفتار بهنجار و نابهنجار که اساس کار باليني است.


 


 


 

آموزش متخصصين، دستياران و دانشجويان ساير رشته ها

.  طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي براي متخصصين ساير رشته ها در زمينه آشنايي و بکارگيري علم روانشناسي در حيطه هاي تخصصي ديگر

.  طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي براي ساير متخصصين حوزه سلامت

.  طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي براي دستياران روانپزشکي بر اساس برنامه مصوب

.  طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي  و آموزش واحدهاي مصوب درس روانشناسي براي دستياران و دانشجويان ساير رشته ها


 


فعالیت باليني

آماده سازي روانشناسان باليني با تاکيد بر استانداردهاي اخلاقي و قانوني در ارائه خدمات روانشناسي در قالب مداخلات درماني، سنجش، تشخيص، مشاوره، آموزش، نظارت و مديريت در نقش متخصص درحالي که خود را مدام به رشد حرفه اي بر اساس توسعه دانش علمي و گسترش چشم انداز کار باليني  متعهد مي دانند.


 


پژوهش

گروه روانشناسي باليني بعنوان قسمتي از فعاليت هاي خود، بعنوان يک گروه پژوهشي در زمينه تخصص روانشناسي براي توسعه دانش روانشناسي باليني با توجه به زمينه هاي فرهنگي کشور پژوهش هاي روانشناختي را براي جمعيت هاي مختلف سالم و بيمار و در گروه هاي سني مختلف و در محيط هاي متفاوت از درمانگاه تا اجتماع با توجه به صلاحيت علمي در حوزه روانشناسي هدايت مي کند. اين گروه پژوهشي بعنوان يک تيم متخصص با ساير رشته ها در زمينه پژوهش هاي ميان رشته اي همکاري کرده و يا مشاوره ارائه مي دهد.


 


 


نحوه ارتباط با گروه

گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


شماره تلفن: 23031548


ایمیل:

کارشناسی:

– رشته تحصیلی: مامایی

– دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد مشهد

کارشناسی ارشد:

گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

– رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

– دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه بیرجند

دکتری:

– رشته تحصیلی: روانشناسی سلامت

– دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد کرج

– تدریس تاریخچه ومکاتب در دانشگاه خیام از سال ۱۳۹۴ تاکنون

– تدریس دروس خانواده درمانی وفنون مصاحبه بالینی در دانشگاه ازاد فردوس در سال ۱۳۹۵

– تدریس دروس مبانی روانشناسی عمومی وروش تحقیق در دانشگاه ازاد نیشابور

– تدریس دروس روانشناسی خانواده، روانشناسی سلامت،روانشناسی تجربی در دانشگاه آرمان رضوی از سال ۱۳۹۵ تاکنون

– تدریس دروس آسیب شناسی اجتماعی وسالمندی دردانشگاه سناباد گلبهار ۱۳۹۶

– تدریس دروس روانشناسی سلامت وکودکان بانیازهای ویژه در دانشگاه بهار ازسال ۱۳۹۶ تاکنون

– داور طرح های پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

– استاد راهنما در ۶ مقاله پژوهشی مقطع کارشناسی ارشددانشگاه آزاد فردوس

– مشاور کلینیک رسا ازسال ۱۳۹۵ تاکنون

– مشاورکلینیک دانشگاه سجاد از ۱۳۹۳ تاکنون

– کارگاه آموزشی درمان اختلالات شخصیت بارویکرد CBT زیر نظر خانم دکتر موتابی و خانم دکتر فتی در مرکز سگال تهران

– کارگاه آموزشی درمان اختلالات خلقی بارویکرد CBT در مرکز سگال تهران

– گذراندن کارگاه آموزشی زوج درمانی زیر نظر اقای دکتر حمیدپور

– گذراندن کارگاه آموزشی طرحواره درمانی زیر نظر اقای دکتر حمیدپور

– گذراندن کارگاه آموزشی DSM زیر نظر آقای دکتر بیگدلی


فهرست نشریات جعلیDownloads-icon


کتابچه اطلاعات و رشته‌های دایر مؤسسات آموزش عالی مشهدDownloads-icon


لیست دروس ارائه شده کارشناسی ارشد گروه روانشناسی در نیمسال اول ۹۹-۹۸Downloads-icon


لیست دروس ارائه شده کارشناسی پیوسته گروه روانشناسی در نیمسال اول ۹۹-۹۸Downloads-icon

برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي: حسین شاره

گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ميزان تحصيلات: دكتراي تخصصی (Ph.D) روانشناسی بالینی

 محل اخذ مدرک: دانشگاه علوم پزشکی تهران (دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق-انستیتو روانپزشکی تهران)

محل کار: دانشگاه حکیم سبزواری (هیأت علمی- استادیار)


سوابق آموزشي- پژوهشي- حرفه اي:

سابقه ی تحصيلي


 تالیف و ترجمه کتاب

 

مقالات

 

همایش ها و کنگره ها

 

طرح های پژوهشی


پایان نامه ها

 

سابقه ی آموزشي و حرفه اي

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت آموزشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | educational deputy

Designed & Developed by : Yektaweb


چشم انداز و رسالتDownloads-icon


برنامه راهبردیDownloads-icon


دریافت رزومهDownloads-icon

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.

فصلنامه روان شناسی بالینی توسط دانشگاه سمنان مجوز دارد تحت کریتیو کامنز تخصیص 4.0 بین‌المللی License.بر پایه یک اثر در jcp@semnan.ac.ir.اجازه‌ها بر پایه هدف این مجوز قابل دسترس در jcp@semnan.ac.ir می‌باشد.

این فصلنامه از قانون اخلاق نشر (cope) پیروی می کند.

برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.

گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *