بایگانی برچسب: آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد

اخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی بالینی دانشگا

@media (max-width:1008px){ .noresp{ display:none !important} } .form-control{ width:auto !important; border-radius:0px} .inner-contentbox{ margin-bottom:15px !important} .alink img{ max-width:100% !important; width:auto !important; height:auto !important } .alink h2{ font-family: IranianSansB; color: rgb(58, 109, 151); font-size: 16px; margin-bottom:20px} .alink h3{ font-family: IranianSansB; font-size: 14px; color: rgb(58, 109, 151); margin-bottom:20px} .alink p{ line-height:27px} .alink a{ font-size:15px} .shoar{background: rgb(249, 249, 249) none …