بایگانی برچسب: آدرس دانشکده روانشناسی تهران شمال

آدرس دانشکده روانشناسی تهران شمال

مشاهده بر روی نقشه تلفن آدرس نام مرکز مشاهده بر روی نقشه آدرس دانشکده روانشناسی تهران شمال             77009800 الی 77009847           تهران -بزرگراه شهید بابایی (غرب به شرق)- خروجی حکیمیه- خیابان شهید صدوقی- بلوار شهید عباسپور- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال الهیات و معارف …

دانشكده روانشناسي تهران شمال

مشاهده بر روی نقشه تلفن آدرس نام مرکز مشاهده بر روی نقشه دانشكده روانشناسي تهران شمال             77009800 الی 77009847           تهران -بزرگراه شهید بابایی (غرب به شرق)- خروجی حکیمیه- خیابان شهید صدوقی- بلوار شهید عباسپور- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال الهیات و معارف اسلامی …

دانشکده روانشناسی تهران شمال

     دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ورود به پورتال رسمی دانشگاه دانشکده روانشناسی تهران شمال لینک ورود به ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی (۱) لینک ورود به ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی (۲) قابل توجه دانشجویان گرامی ثبت نام ترم تابستان از تاریخ ۳۰ تیرماه تا اول مردادماه طبق جدول زمان …

روانشناسي تهران شمال

     دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ورود به پورتال رسمی دانشگاه روانشناسي تهران شمال لینک ورود به ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی (۱) لینک ورود به ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی (۲) قابل توجه دانشجویان گرامی ثبت نام ترم تابستان از تاریخ ۳۰ تیرماه تا اول مردادماه طبق جدول زمان بندی …

روانشناسی تهران شمال

نشانی: تهران -بزرگراه شهید بابایی (غرب به شرق)- خروجی حکیمیه- خیابان شهید صدوقی- بلوار شهید عباسپور- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال پست الکترونیکی: ravabet-omomi@iau-tnb.ac.ir تلفن: ۷۷۰۰۹۸۰۰-۷۷۰۰۹۸۴۷ دورنگار: ۷۷۰۰۹۸۴۸ روانشناسی تهران شمال کد پستی: ۱۶۵۱۱۵۳۳۱۱  آدرس اینستاگرام واحد : iautnb.official     مشاهده بر روی نقشه تلفن آدرس نام مرکز مشاهده بر روی نقشه روانشناسی تهران …