بایگانی برچسب: منابع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت

کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت

  مدیر گروه: دکتر هادی بهرامی ساختمان علوم انسانی طبقه ششم   کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت     دروس (مقطع کارشناسی ارشد) نشانی: تهران – انتهای بزرگراه شهید ستاری – میدان دانشگاه – بلوار شهدای حصارک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تلفن: ۴۴۸۶۵۱۷۹-۸۲ – ۴۴۸۶۵۱۵۴-۸ کد پستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵ صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۷۷۵ …

منابع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت

* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟ ضرایب و گرایش های مجموعه روانشناسی براساس دفترچه آزمون …

رشته روانشناسی شخصیت کارشناسی ارشد

  مدیر گروه: دکتر هادی بهرامی ساختمان علوم انسانی طبقه ششم   رشته روانشناسی شخصیت کارشناسی ارشد     دروس (مقطع کارشناسی ارشد) نشانی: تهران – انتهای بزرگراه شهید ستاری – میدان دانشگاه – بلوار شهدای حصارک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تلفن: ۴۴۸۶۵۱۷۹-۸۲ – ۴۴۸۶۵۱۵۴-۸ کد پستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵ صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۷۷۵ …