بایگانی برچسب: چطور بفهمیم به چه شغلی علاقه داریم

چطور بفهمیم به چه کاری علاقه داریم

 یکی از مهمترین کارهای همه انسان‌ها پیدا کردن علاقه واقعی آنها می باشد؛ چرا که تا زمانی که علاقه واقعی ما پیدا نشود، زندگی خسته کننده و کسالت باری را در اکثر زمان های عمرمان تجربه خواهیم کرد. علایق واقعی هر چه در سنین پایین تر، کشف شود باعث می‌شود تا در مسیر شغلی و آینده …