بایگانی برچسب: چطور بفهمیم جنین دختر یا پسر

چه طور بفهمیم جنین دختره یا پسر

روش هایی وجود دارد که قدیمی ترها و مادر بزرگ های ما برای تشخیص جنسیت جنین خود آن زمان که خبری از سونو گرافی نبود ، از روی آنها جنسیت جنین خود را تشخیص می دادند و اغلب نیز این حدس ها درست از آب در می آمد . اگر جنینتان هنوز آنقدر بزرگ نشده …

چطور بفهمیم جنین دختره

روش هایی وجود دارد که قدیمی ترها و مادر بزرگ های ما برای تشخیص جنسیت جنین خود آن زمان که خبری از سونو گرافی نبود ، از روی آنها جنسیت جنین خود را تشخیص می دادند و اغلب نیز این حدس ها درست از آب در می آمد . اگر جنینتان هنوز آنقدر بزرگ نشده …