بایگانی برچسب: چطور بفهمیم جنین زنده است

چطور بفهمیم جنین زنده است

همه ما در خصوص سقط جنین و تولد نوزادان مرده شنیده ایم و امیدواریم هرگز چنین تجربه ای نداشته باشیم. اما واقعیت این است که در هر حاملگی، احتمال عدم رشد و تکامل جنین به طور کامل وجود دارد و اگر چه فکر کردن به این اتفاق غیر قابل تحمل است، معمولا خانم ها می …