بایگانی برچسب: چطور بفهمیم سرطان ریه داریم

چطور بفهمیم سرطان داریم

در این مقاله در مورد علائم سرطان و اینکه از کجا بفهمیم سرطان داریم یا نه صحبت می کنیم. بیش از 200 نوع سرطان کشف شده است که شیوع سرطان در کشورهای فقیر و در حال توسعه بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است. در سرطان ژن سلولها دچار جهش می شوند و در رشد و …