بایگانی برچسب: چطور بفهمیم سنگ لوزه داریم

چطور بفهمیم لوزه داریم

در برخی موارد، سنگ لوزه می‌تواند نتیجه‌ی فارنژیت حاد باشد. در این موارد، گلو چرکی شده و می‌تواند همراه با ناراحتی‌های گوناگونی مانند تب، مشکل در بلع، گلودرد و … باشد. شما باید برای ارزیابی و تشخیص دقیق با پزشک مشورت کنید. سپس وقتی معلوم شد مناسب‌ترین درمان برای شما چیست، باید آن را ادامه …