بایگانی برچسب: چطور بفهمیم قصد پسر ازدواج است ؟

چطور بفهمیم قصد پسر ازدواج است ؟

Publisher – سوال مبهمی وجود دارد و آن هم این است که این پسر با من قصد ازدواج دارد یا نه. وقتی که به تازگی یا از حرف زدن های یکدیگر خوشتان آمده یا خوش اندام ترین پسر آن را دیده ای یا او تو را زیبا ترین دختر می شناسد، کشش هایی بین تان …