بایگانی برچسب: چطور بفهمیم مردی زنی را دوست دارد

چطور بفهمیم مردی زنی را دوست دارد

رفتار آقایان و خانم ها با یکدیگر تفاوت های زیادی دارد بنابراین داشتن اندکی اختلاف نظر میان شما و فرد مورد نظرتان طبیعی است اما برخی از آقایان رفتارهایی را از خود بروز می دهند که با هیچ بهانه ای قابل توجیه نیستند. این افراد حتی برای طرف مقابل خود آنقدر ارزش قائل نیستند که …