بایگانی برچسب: چطور بفهمیم واسمون دعا نوشتن

چطور بفهمیم واسمون دعا نوشتن

سحر و جادو از اموری است که از نظر قرآن کریم و احادیث واقعیت دارد. آیات 102 سوره بقره و 4 سوره فلق و برخی روایات به این موضوع صحه می‌گذارند و خداوند می‌فرماید: «مردم سحرهایی را فرا می گرفتند که میان مرد و همسرش جدایی می افکند.» آیت‌الله خامنه ای: سؤال: آیا یاد گرفتن …