بایگانی برچسب: چطور به برنامه ریزی خود عمل کنیم

چطور به برنامه ریزی عمل کنیم

سارا حمیدی آموزش تمرکز و تفکر برنامه ریزی کاری است که اکثر ما در انجام دادن آن خوب هستیم اما تعداد خیلی کمی از افراد میتوانند برنامه ریزی خود را عملی کنند و به برنامه های خود پایبند باشند. یکی از اعضای سایت برای من ایمیل فرستاده بود که هر شب قبل از خواب اولویت …