بایگانی برچسب: چطور به ترسم غلبه کنم

چطور به ترسم غلبه کنم

همانند بدبینی، خوش‌بینی هم همۀ جهان را سیاه و سفید می‌بیند مرکز تخصصی استعدادیابی و آموزش کودکان این آزمون شخصیت شما را مشخص می کند ناگهان همه چیز به طرز پیش بینی نشده ای خراب می شود. چراغ های نئون حالتی تهاجمی می یابند و گازهایی که از اگزوز ماشین ها خارج می شود خفه …