بایگانی برچسب: چطور به جوجه کبوتر غذا بدهیم

چطور به جوجه کبوتر غذا بدهیم

زمستون 2 سال پیش روزی که از تخم در اومدن والدینشونو موقع پرواز باد برد و دو روز گم بودن تا برگشتن ولی نمیشد جوجه ها رو 2 روز گرسنه گذاشت پس من دست به کار شدمو اونارو بزرگ کردم ********* اون عکسی که به جای عکس خودم گذاشتم عکسه همین جوجه نوک سیاهست***** زمستون …