بایگانی برچسب: چطور به حرف مردم اهمیت ندهیم

چطور به حرف مردم اهمیت ندهیم

چیزایی که دیگران در مورد شما فکر میکنن و به زبون میارن، میتونه شما رو تو زندگی عقب نگه داره. اگر که شما به حرفاشون اهمیت بدین. اما چطور به حرف مردم اهمیت ندهیم ؟ شاید نتونین کارایی که میخواین بکنین رو بکنین. چون میترسین از اینکه دیگران چطور قضاوتتون میکنن و راجبتون چیا میگن. …