بایگانی برچسب: چطور به خانواده بگم خواستگار دارم

چطور به خانواده بگم خواستگار دارم

در جامعه کنونی ازدواج ها دیگر شکل سنتی گذشته را ندارند و دختر و پسر قبل از اینکه والدین را در جریان ارتباطشان با یکدیگر قرار دهند ، به منظور شناخت بیشتر برای ازدواج با هم آشنا می شوند و دیگر مثل قدیم ها پسرها موقع گفتن اینکه از یکی خوششان آمده به پدر یا …