بایگانی برچسب: چطور به فرد معتاد کمک کنیم

چطور به فرد معتاد کمک کنیم

روش برخورد و رفتار با عضو معتاد خانواده اعتياد يکي از اعضاي خانواده، پدر و مادر، فرزند، همسر يا خواهر و برادر، چالشِ بزرگي است که شما و ديگر اعضا را به لحاظ احساسي، ذهني، فردي و اجتماعي، درگير مي کند و آسيب هايي به دنبال دارد. براي کم کردن و ترميم اين آسيب ها …