بایگانی برچسب: چطور به مرغ عشق غذا بدهیم

چطور به مرغ عشق غذا بدهیم

غذای مرغ عشق مانند غذای دیگر پرندگان دارای خصوصیاتی می باشد. ما در این مقاله سعی کرده ایم این خصوصیات را کاملا به شما بگوییم. همان طور که شما نمی توانید با آب و نان خالی زنده بمانید، مرغ عشق ها نیز قادر به تحمل جیره های خاصی که تنها از دانه و آب تشکیل …