بایگانی برچسب: چطور بی احساس نباشیم

چطور بی احساس نباشیم

آخرین باری که منتظر نتیجه ی یک آزمون بودید یا منتظر ایمیلی از طرف مصاحبه کننده خود(در مصاحبه کاری) بودید، کی بود ؟ آیا حس نگرانی، تنش و یا ترس و نا امنی داشتید؟ حس شما نسبت به احساسی شدنتان درباره موضوعات مختلف چیست ؟ آیا از این واکنش خود راضی هستید ؟ آیا بخاطر …