بایگانی برچسب: چطور تو گلدان سبزی بکاریم

چطور در خانه سبزی بکاریم

امروزه با آپارتمان نشینی ، همه ما از نعمت داشتن حیاط و باغ در خانه هایمان و درپی آن از لذت سبزی کاری در منزل محروم شده ایم اما تنها سبزی کاری مختص باغ و باغچه نیست و می توان درگلدان های بزرگ در آپارتمان مان نیز سبزی بکاریم و هر روز با دیدن رشد …