بایگانی برچسب: چگونه هسته را در جمله تشخیص دهیم

چگونه هسته را تشخیص دهیم

 {{ successMsg }} {{ errorMsg }} لطفا کدی که برای شما ارسال شده است را وارد کنید.چگونه هسته را تشخیص دهیم بنظر میرسد شما قادر به دریافت پیامکهای ما نیستید! لطفا برای فعال سازی کد {{ receive_code }} را از طریق شماره {{ identity }} به شماره 10001883 ارسال کنید. منتظر بمانید تا فعال …

جمله را چگونه تشخیص دهیم

تعدادجمله ازفرمول زیربه دست می آید . 1- فعل های حاضر در جمله را می شماریم. 2- فعل های غایب (حذف شده ) را می شماریم. 3-شبه جمله تمام جمله ها به عنوان جمله حساب می شوند تعداد فعل های ذکر شده + تعداد فعل های حذف شده + شبه جمله مثال : ای مردم ! …