بایگانی برچسب: چگونه هفته بارداری را تشخیص دهیم

چگونه بارداری را تشخیص دهیم

مشکل در عملکرد سیستم بازگشت به صفحه اصلی برای بسیاری از زنان، به ویژه برای کسانی که برای بارداری برنامه ریزی نداشته‌اند، هفته اول بارداری بدون اینکه آن‌ها متوجه چیزی بشوند، سپری می‌شود. حتی ممکن است بارداری هفته به هفته بدون اینکه زن باردار متوجه چیزی شود، سپری گردد. بسیاری از زنان سیکل ماهانه نامنظمی …