بایگانی برچسب: چگونه همسر شادی باشم

چگونه همسر شادی باشم

جستجو در سایت زنان شاد چه می‌کنند،چطور زن شادی باشیم محققان با بررسی و مطالعه عوامل شادی در زنان مختلف به این نتیجه رسیده‌اند که: 1. زنان‌شاد می‌دانند کامل‌گرایی با کمال گرایی متفاوت است، بنابراین به دنبال واقعی نگاه کردن به خود و نقاط ضعف و قوت‌شان هستند و نگاه آرمانی و اید‌ه‌آل‌گرایانه ندارند. 2. …