بایگانی برچسب: چگونه هم خانواده پیدا کنیم

چطور هم خانواده پیدا کنیم

سلام کلمات هم خانواده یک کلمه، کلماتی هستند که از ریشه اصلی کلمه مربوطه گرفته شده اند ، یعنی حروف اصلی کلمه مربوطه ، در کلمات هم خانواده هم وجود داره و ترتیبش هم رعایت شده باشه .  کلماتی هم خانواده هستند که ؛ 1 – حروف اصلی در کلمات مشابه باشند  2 – ترتیب …