بایگانی برچسب: چگونه یارانه خود را بعد از طلاق جدا کنیم

بعد از طلاق چگونه یارانه را جدا کنیم

میزان:  جدا کردن یارانه برای سرپرستان جدید خانوار، افراد مطلقه و خانواده هایی که عضو جدیدی به آن ها اضافه شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این افراد باید اقدامات لازم در این جهت را از 10 تا 20 هر ماه انجام دهند.  موضوع انتقال یارانه پس از ازدواج، طلاق، تولد و فوت یکی …