بایگانی برچسب: چگونه یک تدریس موفق داشته باشیم

چگونه تدریس موفق داشته باشیم

در این بخش در رابطه با تدریس حرفه ای و موفقیت در تدریس خصوصی و گروهی توضیحاتی ارائه می گردد. به منظور داشتن یک تدریس حرفه ای موارد زیر را مد نظر داشته باشید: قبل از اینکه وارد کلاس شوید به چند سوال پاسخ دهید: 1- چه چیزی ؟ (what)منظوراین است که معلم از خود …