بایگانی برچسب: چگونه یک حاملگی موفق داشته باشیم

چطور بارداری موفق داشته باشیم

چگونه احتمال بارداری را افزایش دهیم   در این جلسات، معمولاً ازمایش هایی برای شما درخواست داده می شود و همچنين فولیک اسید و دیگر مکمل های موردنیاز حاملگی برای شما تجویز خواهد شد. در معاینات پیش از بارداری، دربارۀ داروهای مصرفی خویش با پزشکتان صحبت کنید. مطمئن شوید که استفاده از آن ها در …