بایگانی برچسب: چگونه یک دختر خرداد ماهی را عاشق خود کنیم

چگونه پسر خرداد ماهی را عاشق خود کنیم

شما متولد چه ماهی هستيد؟ مردی که در ماه خرداد متولد شده است موجودی خلاق,دارای استعداد هنری, دارای قوه تصور و استعداد اختراع کردن است.مسایل مورد توجه او بسیار است و از این راه می توان توجه او را جلب کرد و آن را حفظ نمود,لیکن نبایستی خودتان را زیاد مطرح کنید زیرا او موجود …