بایگانی برچسب: چگونه یک دختر را از خود متنفر کنیم

چگونه دختری را از خود متنفر کنیم

پورتال جوانان ایرانی در جامعه ی ما وضعیت به صورتی است که اگر بخواهید فردی را از سرتان باز کنید یا پیشنهاد او را نپذیرید، مردم خواهند گفت که همجنس باز یا مرموز و غیر عادی هستید—مگر اینکه آن شخص زیبا یا خوش تیپ نباشد. خوشبختانه، برای اینکه بتوانید بدون اینکه کسی پشت سرتان حرف …