بایگانی برچسب: چگونه یک دختر شاد باشیم

چطور یک زن شاد باشیم

 جستجو در سایت زنان شاد چه می‌کنند،چطور زن شادی باشیم محققان با بررسی و مطالعه عوامل شادی در زنان مختلف به این نتیجه رسیده‌اند که: 1. زنان‌شاد می‌دانند کامل‌گرایی با کمال گرایی متفاوت است، بنابراین به دنبال واقعی نگاه کردن به خود و نقاط ضعف و قوت‌شان هستند و نگاه آرمانی و اید‌ه‌آل‌گرایانه ندارند. …