بایگانی برچسب: چگونه یک پسر زیبا باشیم

چگونه پسر زیبا باشیم

مرد واقعی همان مردی است که وقتی دیگران به او نگاه می کنند، انگیزه می گیرند و خیلی وقت ها هم نگاهشان با کمی حسادت همراه است. او همان مردی است که خانم ها به دنبالش هستند. این مرد بدون اینکه بخواهد، در هر جمعی مرکز توجه است. طبیعی است که همه ما دوست داریم …