روانشناس مصطفی تبریزی

دکتر مصطفی تبریزی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی بوده و مؤسس مرکز مشاورۀ دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز مشاورۀ روزبه است که با گذشت زمان، فعالیت خود را گسترش داده و مرکز مشاوره روزبه 2و3 را نیز تاَسیس کرده‌اند. ایشان تا به امروز 35 تألیف و ترجمه انجام داده‌ که تیراژ بعضی… ادامه خواندن روانشناس مصطفی تبریزی

روانشناس تبریزی

یا نام متخصص را جستجو کنید روانشناس کیست؟ روانشناس کسی است که فرایندهای ذهنی و رفتار انسان‌ها را از طریق مشاهده، تفسیر و ثبت نحوه ارتباط افراد با یکدیگر و محیط پیرامون‌شان، بررسی می‌کند. روانشناسان سعی دارند که سلامت و رفاه ذهنی همه افراد، اعم از خانواده‌ها، گروه‌ها و جوامع مختلف را تضمین کنند. روانشناس،… ادامه خواندن روانشناس تبریزی